Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 4 6-132 6-129 F-230 F-226
 


 


 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0062r van 7 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 4Lanen ZZhuis
 
koper door niaarDouwe Meyntes 980-00-00 GG
geniaarde koperJan Hendricks
naastligger ten oostenJantie Taeckles
naastligger ten zuidenledige plaats die niet bebouwd mag worden
naastligger ten zuidende koper Douwe Meyntes
naastligger ten westensteeg naar het noorden
naastligger ten westenoud burgemeester Cent Huiberts
naastligger ten noordenLanen [staat: straat of Lange Pijp]
verkoperde erfgenamen van Kornelis Bockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Meintes koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis zz. Lanen. Ten O. Pieter Taekles, ten W.?, ten Z. de koper en een ledige plaets tussen dit huis en dat van de koper, welke niet bebouwd mag worden, ten N. de oud-burgemeester Cent Huyberts en de steeg waardoor dit verkochte huis zijn in- en uitgang heeft, ten W.? de Lange Pijp of openbare straat. Geen grondpacht. Gekocht van erven Cornelis Bockes.


 


 


 


 


 


 


 


 


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0129v van 23 nov 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 4Lanen ZZ aan de westkanthuis
 
koperSytse Jacobs c.u.325-00-00 CG
naastligger ten oostenSioerd Offkes
naastligger ten zuidenPieter Cornelis schoolmeester
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenHoite Hoites
naastligger ten noordenLanen
verkoperdr. Wibrandus Sloterdijk, enpastor Wons
verkoperDominicus Sloterdijkkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Jacobs koopt een huis zz. Lanen. Ten O. Sjoerd Offkes, ten Z. schoolmeester Pieter Cornelis, ten W. Hoite Hoites en een vrij steegje, ten N. de Lanen. Gekocht van Wibrandus- en Dominicus Sloterdijk.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-132Lanen 4huis
eigenaarSytse Jacobs
gebruikerSytse Jacobs
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-132Lanen 4huis
eigenaarSytse Jacobs
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-10-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-132 Lanen 4huis
eigenaarwed. Sjerk Japis
gebruikerwed. Sjerk Japis
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-132 Lanen 4huis
eigenaarSierk Sapes n.u.
gebruikerSierk Sapes n.u.
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


 


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0139v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 4Lanen ZZhuis
 
koperBauke Martens, gehuwd metschoenmaker500-07-00 GG
koperAukien Steffens
naastligger ten oostenWybe Sybrants bakker
naastligger ten westende erfgenamen van Hoyte Hoytes
naastligger ten noordenLanen
naastligger ten zuidende erfgenamen van Pieter Cornelis schoolmeester
Dirk Jansen, curator overmr. ijzersmid
verkoperAntie Jans, dochter van
verkoperwijlen Wytske Outgers, weduwe van
verkoperwijlen Sierk Sapesscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke Martens, schoenmaker x Aukje Steffens koopt een huis zz. Lanen. Ten O. bakker Wybe Sybrants, ten Z. erven schoolmeester Pieter Cornelis, ten W. erven Hoyte Hoytes, ten N. de Lanen. Het huis heeft een vrij in- en uitgang etc. door een steegje ten W. (Met omschrijving). Gekocht van (mr. ijzersmid Dirk Jansen als curator over) Antie Jans en haar erfenis van haar wl. moei Wytske Outgers x scheepstimmerman Sierk Sapes voor 500 gg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-132 Lanen 4Bauke Martens, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-132 Lanen 4huis
eigenaarBauke Martens
gebruikerBauke Martens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0122r van 21 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 4Lanen ZZ bij de Lange pijphuis
 
koperRobijn Corneelis, gehuwd metmr. sleefmaker330-07-00 GG
koperTeuntie Dirks
naastligger ten oostende weduwe van Wybe Sybrands Backer
naastligger ten zuidende weduwe van vroedsman Bontekoe
naastligger ten westende erfgenamen van Hoite Hoites
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperBauke Martensmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobijn Cornelis, mr. sleefmaker, x Teuntie Dirks, kopen deftig huis Laanen zz. bij de Lange Pijp, bewoond door de verkoper. Beschrijving van het huis. Geen grondpacht. Ten O. wd. bakker Wybe Sybrandi, ten Z. wd. vroedsman Bontekoe, ten W. erven Hoite Hoites, ten N. de Lanen. Vrij in- en uitgang door een steegje ten W., ook voor wd. Bontekoe. Gekocht van mr. schoenmaker Bauke Martens voor 330 gg 7 st.


 


 


 


 


 


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0053v van 1 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 4Lanen ZZ bij de Lange Pijphuis
 
koper door niaarSimon Hendriks scheepstimmerman575-00-00 CG
geniaarde koperSipke Jans, gehuwd met
geniaarde koperAntje Doekes Galema
naastligger ten oostende weduwe van Yede de Groot
naastligger ten zuidenSimon Hendriks
naastligger ten westensteegje
naastligger ten westenKlaas Kuiper
naastligger ten noordenLanen
verkoperRobijn Cornelismr. sleefmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Hendriks, scheepstimmerman koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Sipke Jansen x Anje Doekes Galema, een huis zz. Lanen bij de Lange Pijp. Ten O. Yede de Groot, ten Z. de koper, ten W. Klaas Kuiper, ten N. de Lanen. Geen grondpacht. Gekocht van Robijn Cornelis, mr. sleefmaker, voor 575 cg.


 


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0166v van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 4Lanen ZZ wijk F-230 [staat: F-241]huis
 
koperSasker Oeges, gehuwd metloods Koningsmarine275-00-00 CG
koperMinke Everts
huurderRients Walings
naastligger ten oostenReinder de Groot
naastligger ten zuidende weduwe van Tobia de Lon
naastligger ten westenJacob van Germen
naastligger ten noordenLanen
verkoperTobia de Lon, weduwe van
verkoperwijlen Symon H. de Groot


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-129 Lanen 4Sasker Oeges1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-230Lanen 4Sasker Oeges van der Zeeovl voor 1815; wed. S.O. vdZ. eigenaar en gebruiker van wijk F-230, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-230Lanen 4Sasker Oeges van der Zee wedSasker Oeges van der Zee wed


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 166, 185 en 236 van 13 aug 1814
adressoortbedraggebruik
F-230Lanen 4provisionele en finale toewijzing en inhoudingfl. 145a. huis aan de Lanen zuidzijde, F-230, b. huis aan de Wortelstraat, B-081
 
verkoperAuke Vogelzang
verkoperOege Saskers van der Zee
verkoperJacob Schey
verkoperHendrik Geerts Klatter


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1401Lanen 4Jacob ScheijHarlingenschoenmakerhuis en erf (91 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-230Lanen 4Sjoerdje Douwes Reitsma, overleden op 27 mei 1837vrouw van Jacob Schey, schoenmaker Laanen/Ossenmarkt F 230 (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, zuster van wijlen Douwe (vader van Dieuwke, Nienke en Pleun Douwes Reitsma, te Fredriksoord) en wijlen Ittje Douwes Reitsma (moeder van minderjarige Sipkje Hendriks Musch). Saldo fl. 156,97. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-230Lanen 4Geertje de Vries... in 1860, N.H., dv Sjoerd dV, en Sietske Bakker; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk D-179, wijk F-230, wijk G-047, wijk H-022; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-181; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-230Lanen 4Jacob Schey... 1810; ondertrouw HRL; oud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker en koopman in leder, wijk F-230; VT1839; J.S. eigenaar van perceel nr. 1401 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 603, huis en ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-230Lanen 4J Schei stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-230LaanenJacob Schey72 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, schoenmaker en koopman in leder


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-230Lanen 4Johannes Noordbruis, overleden op 30 november 184339 jr (geboren 17/3/1804), winkelier, overleden Laanen F 230, gehuwd, geen kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 30) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-230Lanen 4Melchior ten Hulst... 21 okt 1855 uit Dokkum, zv Hendrik Melchert en Alida Jans Dijkman; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk F-230, wijk G-156, wijk H-075, 228, supp wijk F-365, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-230Lanen 4Trijntje de Vriesgeb 1787/88 HRL, ovl 28 dec 1859 HRL, ongehuwd, N.H., dv Sjoerd dV, en Sijtske Bakker; BS ovl 1859; bev HRL 1851 wijk F-230, wijk G-047


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1401F-230 (Lanen)Frans Britsel & zoonwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1401F-226 (De Lanen)Franciscus Drostwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1401Lanen 4 (F-226)Franciscus Drostwoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Lanen 4J.A. Drostjongens: 0, meisjes: 3
vrouwen: 1
modiste


1915 - schoolgeldadresnaam
Lanen 4Joannes Germans


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 4 Johannes H. Germanskleermaker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 4J.Germanskleermaker


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 4F. (Frederik) Gonggrijp
  terug