Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Ossenmarkt 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Ossenmarkt 8 8-121 8-132 F-233 F-229
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Ossenmarkt 8 8-121 8-133 F-233 F-228
 


 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0156v van 23 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Ossenmarkt 8Kleine Ossenmarkt WZ [staat: oude plaats]huis bestaande uit 2 separate woningen
 
koperEelcke Lieuwes, gehuwd met250-09-00 GG
koperAntie Piebes
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: straat]
naastligger ten zuidenSipke Reins gortmaker
naastligger ten westenAlbert Cristiaans
naastligger ten noorden[niet vermeld] Sipkes
verkoperde erfgenamen van Syttie Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Alewijn Pybes


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-121Kleine Ossenmarkt 8huis etc.
eigenaarGerrit Tiallings
gebruikerGerrit Tiallings
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-121Kleine Ossenmarkt 8huis etc.
eigenaarGerryt Tjallings
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-121 Kleine Ossenmarkt 8huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruiker
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
8-121 Kleine Ossenmarkt 8huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruikerHessel Harmens dogters
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-121 Kleine Ossenmarkt 8huis
eigenaarGerryt Tjallings
gebruikerGerryt Tjallings c.s.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-121 Kleine Ossenmarkt 8Gerrit Tjallings, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-121 Kleine Ossenmarkt 8huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruikerGerrit Tjallings cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-132 Kleine Ossenmarkt 8T van Benthem3-00-00 CGhuis


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Jetske Rintjes van der Postgeb 1801 HRL, ovl 27 feb 1813 HRL; wijk F-233, dv Rintje Pieters vdP, en Teetske Simons vd Let; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Claas Martens Koster... bruidegom, 1816, zv Marten Klazes K, en Akke Hijlkes BS huw 1815, huw 1816, ovl 1829; gebruiker van wijk F-233, slagersknegt, medegebruikers zijn Rintje P. vd Post, zeylmakersknegt, Henricus Baader, speelgoedmaker, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Henricus Bader... wonende te HRL, zv Johannes B., en Helena Lammerts; BS huw 1813, huw 1837, ovl 1840; gebruiker van wijk F-233, speelgoedmaker; medegebruikers Claas M. Koster, slagersknegt, Rintje P. vd Post, zeylemakersknegt; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Rintje Pieters van der Post... Folkerts; BS ovl 1814; 1817 huwelijken, huw 1818, ovl 1835, ovl 1848, ovl 1868; gebruiker van wijk F-233, zeylemakersknegt; medegebruiker Henricus Baader, speelgoedmaker, Claas M. Koster, slagersknegt; eigenaar ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Tjerk van Benthem... 1814 (GAH204); rnid. van wijk F-232, pakhuis; gebruiker is Jan Galama, 1814.(GAH204)rnid. van wijk F-233; gebruikers Claas M. Koster, slagersknegt, Rintje P. van der Post, zeylemakersknegt, Henricus Baader, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-233Kleine Ossenmarkt 8T van Benthem wedClaas M Koster slagersknegt
F-233Kleine Ossenmarkt 8Rintje P Postma zeylmakersknegt
F-233Kleine Ossenmarkt 8Henricus Bander speelgoedmaker


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 12 jan 1825
adressoortbedraggebruik
F-233Kleine Ossenmarkt 8finale toewijzingfl. 303huis F-233
 
verkoperAkke Huites
verkoperJan Klaver
verkoperWyger Harmens
verkoperBaukje IJzenbeek
verkoperClaas IJzenbeek
verkoperAlbertus Rasschen
koperAnthony Knipper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1407Kleine Ossenmarkt 8Anthony Hendriks KnippersHarlingenschoenmakerhuis en erf (124 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Alida Rouwoud 33 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk F-233; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Antonius Hendriks Knipper... 1854, ovl 1885 bev.reg. HRL 1851 wijk F-304; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-233; VT1839; A.H.K. eigenaar van perceel nr. 1407 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 376, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Hendrikje Konteroud 40 jaar, geb Schiermonnikoog en wonende te HRL. 1839, wijk F-233; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-233Kleine Ossenmarkt 8Pieter Kooloud 39 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk F-233; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-233OssemarkAnthoon Knipper40 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, schoenmaker
F-233OssemarkAlida Rouw33 jDokkumgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
F-233OssemarkHenderikus Knipper14 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-233OssemarkMartinus Knipper11 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-233OssemarkAlbertus Knipper7 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-233OssemarkSybrandus Knipper5 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-233OssemarkAnne Knipper13 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-233OssemarkPieter Kool39 jDokkumgezin 2, m, protestant, gehuwd, varensgezel
F-233OssemarkHendrikje Konter40 jSchiermonnikooggezin 2, v, protestant, gehuwd
F-233OssemarkBenedictus Kool16 jDokkumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-233OssemarkEbeltie Kool18 jSchiermonnikooggezin 2, v, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1407Kleine Ossenmarkt 8anthonie h knippers61 gl.3.00 gl.4.000 gl.3.00 gl.0.00 gl.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-233Kleine Ossenmarkt 8Hendericus Knipper, overleden op 19 november 1844(Certificaat van onvermogen), 19 jr (geboren 6/4/1825), schoenmaker, overleden Ossenmarkt F 233. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-233Kleine Ossenmarkt 8Alida Albertus Rouing, overleden op 6 december 184641 jr, geboren Dokkum 14/10/1805, Ossenmarkt F 233, vrouw van Antoni Hendriks Knipper, schoenmaker, moeder van minderjarige Albertus en Sibrandus Antonies Knipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1407F-233 (kleine Ossenmarkt)Anthonij H. Knipperwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3187F-228 (Kl. Ossenmarkt)Anthony H. Knipperwoonhuis
Sectie A nr. 3188F-229 (Kl. Ossenmarkt)Eliazer Friedman Parfumeurwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4699Kleine Ossenmarkt 8 (F-229)Lambertus Wagenaarverfwinkel


1985 - variaadresbronbericht
Kleine Ossenmarkt 8Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1985


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Ossenmarkt 8rijksmonument 20487
  terug