Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Ossenmarkt 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Ossenmarkt 4 (niet bekend) (niet bekend) F-235 F-231
aangrenzende stegensteeg
Kleine Ossenmarkt 4Pothondjessteeg ten noorden


 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0116v van 7 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Ossenmarkt 4Kleine Ossenmarkt WZ [staat: oude plaats]huis
 
koperTrijntie Sybrens, weduwe van800-00-00 GG
koperwijlen Pybe Alewijns
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: oude plaats]
naastligger ten zuidenHendrick Watses
naastligger ten westenGriet Everts
naastligger ten noordenPothondjessteeg [staat: steeg]
verkoperTieerd Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntie Sibrens wv Pybe Alewijns koopt een huis op de Oude Plaets. Ten O. de Bredeplaats, ten W. Griet Everts, ten Z. Hendrik Watzes, ten N. een steeg. Gekocht van Tieerd Abbes, voor 800 gg.


 


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0054v van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Ossenmarkt 4Kleine Ossenmarkt WZ [staat: Kleine Bredeplaats tussen de Ossenmarkt en Vijverstraat]1 van 2 huizen
 
koperSydske Keimpes Vlasbloem, gehuwd met495-00-00 GG
koperTjerk van Benthem boekdrukker
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: Kleine Bredeplaats]
naastligger ten zuidenJanke Jacobs
naastligger ten westenSydske Keimpes Vlasbloem
naastligger ten noordenPothondjesteeg [staat: steeg]
verkoperJanke Jacobs, gehuwd met
verkoperPieter Jurjensmr. schoenmaker
verkoperTeuntje Jacobs, meerderjarige vrijster
verkoperArie Pieters DreyersnikschipperFerwerd
verkoperArjen Pieters Dreyer, allen erfgenamen vanarbeiderBlija
erflaterwijlen Symon Jacobs, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntje Aris Dreyer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSydske Keimpes Vlasbloem x boekdrukker Tjerk van Benthem kopen (a) een huis op de Kleine Bredeplaats, tussen Ossenmarkt en Vijverstraat, laatst bewoond door Trijntje Aris Dreyer wv Timen Jacobs. Ten O. de Kleine Bredeplaats, ten W. de kopers, ten Z. perceel (b), ten N. een steeg. Geen grondpacht. Gekocht van Janke Jacobs x mr. schoenmaker Pieter Jurjens, vrijster Teuntje Jacobs, snikschipper te Ferwerd Aris- en arbeider te Blija Arjen Pieters Dreyer, als erven van Tymen Jacobs x Trijntje Aris Dreyer te Harlingen, voor (a+b) 495 GG.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0339v van 14 jan 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Ossenmarkt 4Kleine Ossenmarkt WZ [staat: Kleine Bredeplaats tussen Ossenmarkt en Vijverstraat] wijk F-235huis
 
kopermr. Koert Lambertus van Beyma thoe Kingma fiscaal des konings425-00-00 CG
huurderMatthijs Pieters c.u.
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: Kleine Bredeplaats]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZydske Vlasbloem
naastligger ten noordenPothondtjesteeg
verkoperZydske Vlasbloem, gehuwd met
verkoperT. van Benthem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Coert Lambertus van Beyma thoe Kingma, fiscaal bij de convooyen en licenten, koopt (a) huis tussen Grote Ossenmarkt en Vijverstraat wijk F-235. Ten O. de Kleine Bredeplaats., ten W. de verkoper, ten Z. het perceel b), ten N. de Pothondjessteeg. Gekocht van Sytske Vlasbloem x T. van Benthem.


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-235Kleine Ossenmarkt 4Berend Jansovl voor 1815; wed. (Wytske Jans), gebruiker van wijk F-235, wafelbakster, medegebruiker Johannes Berends de Vries, wafelbakker, (zoon), eigenaar is C.L. van Beyma, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-235Kleine Ossenmarkt 4Coert Lambertus van Beyma... kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk F-234; gebruiker is Jan Blom wed., 1814. (GAH204); id. van wijk F-235; gebruikers Berend Jans wed., wafelbakster, en Johannes Berends de Vries, (zv Berend Jans wed. ), ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-235Kleine Ossenmarkt 4Johannes Berends de Vries... broeder bruid. 1815, zv Berend Jans dV, en Wytske Jans; BS huw 1815, huw 1821; gebruiker wijk F-235, wafelbakker; medegebruiker Berend Jans wed., wafelbakster; eigenaar is C.L. van Beyma, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-235Kleine Ossenmarkt 4C L van Beijma Berend Jans wedwafelbakster
F-235Kleine Ossenmarkt 4Johannes Berends de Vries wafelbakker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1405Kleine Ossenmarkt 4Julius Matthijs van Beyma thoe KingmaKingmatillegrietmanhuis (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-235Kleine Ossenmarkt 4Anna Nak... Rooms Katholiek, dv Jan N, en Lina Hulshof; BS huw 1823, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-028, wijk F-235, 259; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-135; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-235Kleine Ossenmarkt 4Fredrik Dominicus Benning... Hendrikus Berends B., en Geertruida Eerenthuis; BS huw 1823, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-028, wijk F-235, 259, 301; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-135; VT1839; F.H.B. eigenaar van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-235Kleine Ossenmarkt 4Pierkje Hendricus Kleemans... 1819, ovl 1844, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk F-308; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-235; VT1839; geb 1 nov 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL, dv Hendricus Kleman en Meintje ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-235Kleine Ossenmarkt 4Wybe Faber... huw 1819, huw 1820, ovl 1844; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wieldraayer en stoelmaker, wijk F-235; VT1839; W.F. eigenaar van perceel nr. 1241 te HRL, stoelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 208, huis, 32 ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-235Kleine Ossenmarkt 4Aaltje Wybes Faber, overleden op 11 oktober 183912 jr, overleden Kleine Ossenmarkt F 235, dochter van Wiebe Faber, stoeldraaier en Pierkje Kleemans, broer van minderjarige Aukje, Mintje, Rommert, Henderikus, Walles, Bartle, Jelle en Sybren Wiebes Faber. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-235Kleine Ossenmarkt 4Sybren Wiebes Faber, overleden op 23 oktober 18394 mnd, overleden Ossenmarkt F 235, zoon van Wiebe Faber, stoeldraaier en Pierkje Kleemans, broer van minderjarige Aukje, Mintje, Rommert, Henderikus, Walles, Bartle en Jelle Wiebes Faber. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-235OssemarkWybe Faber47 jHarlingenm, protestant, gehuwd, wieldrayer en stoelmaker
F-235OssemarkPierkje Klemans39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-235OssemarkRommert Faber16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-235OssemarkHenderikus Faber14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-235OssemarkWalles Faber10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-235OssemarkBartle Faber6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-235OssemarkJelle Faber3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-235OssemarkAukje Faber20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-235Kleine Ossenmarkt 4Bartle Wybes Faber, overleden op 20 februari 18408 jr, overleden Kleine Ossenmarkt F 235, zoon van Wybe Faber, stoeldraaier en Pierkje Kleemans, broer van minderjarige Aukje, Mintje, Rommert, Hendricus, Walles en Jelle Wybes Faber. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-235Kleine Ossenmarkt 4Jelle Wiebes Faber, overleden op 15 juli 18414 1/2 jr (geboren 12/11/1836), overleden Ossenmarkt F 235, zoon van Wiebe Faber, stoeldraaier en Pierkje Kleemans, broer van minderjarige Aukje, Mintje, Rommert, Hendricus en Walles Wiebes Faber. (in tafel met voornaam 'Jan') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-235Kleine Ossenmarkt 4Wybe Faber, overleden op 6 augustus 184452 jr, wieldraaier, overleden Ossenmarkt E. (moet zijn: F) 235, man van Pierkje Hendrikus Klemans (mede testamentair erfgenaam), vader van Aukje (vrouw van Johannes C. Zijlstra, strandmeester) en minderjarige Rommert, Hendricus, Walles en Jelle Wybes Faber. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-235Kleine Ossenmarkt 4Willem Annes Hovenier... zv Anne Martens H, en Anna van Lingen; BS huw 1825, huw 1832, ovl 1852, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-235; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-186; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1405F-235 (kleine Ossenmarkt)erv. Wijbe Faberwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1405F-231 (Kl. Ossenmarkt)Wed. en erven Wijbe Faberwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1405Kleine Ossenmarkt 4 (F-231)Petronella Faber (vr. v. Sybe Panbakker)


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Ossenmarkt 4rijksmonument 20485
  terug