Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 21 8-124 8-135 F-237 F-113
 


 


 


1647 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Ossenmarkt 21 (zuidgevel), HarlingenGrote Ossenmarkt 21 (zuidgevel)Ao1647'


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-124Grote Ossenmarkt 21huis
eigenaarSierk Sapes
gebruikerSierk Sapes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-124Grote Ossenmarkt 21huis
eigenaarb[urgem]r. Hylaerda
gebruikerSipke Reins
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingverclaert onder Ede pro deo te woonen


 


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-124 Grote Ossenmarkt 21huis
eigenaarburgemeester Hylaerda
gebruikerSipke Reins
huurwaarde00-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingwoont om niet


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0286v van 17 jan 1734 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 21Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]huis en bakkerij
 
aanhandelaarAntoni Gerardi Wijngaerden, gehuwd met1500-00-00 CG
aanhandelaarJeltie Heres
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
toehaakeen gouden ducaton voor Teetske Pieters Wijngaerden
naastligger ten oostenHarmen Wassenaer
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westenJan Kampen c.s.contrarolleur
naastligger ten noordenPothontjesteeg
verwandelaarKeimpe Pyters


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-124 Grote Ossenmarkt 21huis
eigenaarAugustinus Mokkema
gebruikerAugustinus Mokkema
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
8-124 /2Grote Ossenmarkt 21woning
eigenaarerven burgemeester Hylaarda
gebruikererven burgemeester Hylaarda
opmerkingledigh


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-124 Grote Ossenmarkt 21vroedsman Moccama, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal13-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-124 Grote Ossenmarkt 21huis
eigenaarvroedsm. Mokma
gebruikervroedsm. Mokma
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG
8-124 /2Grote Ossenmarkt 21woning
eigenaarvroedsm. Tabes
gebruikerwed. Tabes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0172r van 18 apr 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 21Grote Ossenmarkt NZ huis en bakkerij
 
koperSybe Jelles, gesterkt met zijn vaderbakkersknecht1745-00-00 CG
koperJelle Jans Dokkum
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Augustinus Mokkema
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westende erfgenamen van Tabes
naastligger ten noordenPothondjessteeg
verkoperAugustinus Mokkema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybe Jelles, bakkersknecht te Franeker koopt met zijn vader Jelle Jans te Dokkum, een huis en bakkerij met alle losse goederen en bakkerijgereedschappen, nz. Ossenmarkt. Ten O. de verkoper, ten W. erven Tabes, ten Z. die straat, ten N. de Pothondjessteeg, waarin de koper vrij in- en uitgang en op- en afslag heeft. Gekocht van Augustinus Mokkema, mede-vroedschap, voor 1775 cg.


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0241v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 21Grote Ossenmarkt NZhuis en bakkerij
 
kopermeerderjarige vrijgezel Harent Pieters 2000-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman A. Mokkema
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenA. Tabes
naastligger ten noordenPothondjessteeg
verkoperSybe Jellesmr. bakker


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0118r van 11 nov 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 21Grote Ossenmarkt NZhuis en bakkerij
 
koperPabe Faber, gehuwd metmr. bakker500-00-00 CG
koperSybrigje Tjallings
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostenA. Mokkema
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenJacob Reinalda
verkoperHarrent Pieters, gehuwd metmr. bakker
verkoperTrijntje Gabes


 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0042v van 25 okt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 21Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koperPieter Franze meerderjarig jongman576-00-00 CG
huurderJohannes Jans mr. bakker62-08-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostenBauke Brugman
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenJacob Reinalda
naastligger ten noordenuitgaande steeg
verkoperPabe O. FaberFraneker


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-135 Grote Ossenmarkt 21Pieter Rikkerts3-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-237Grote Ossenmarkt 21Sytske Jetses Spieringgeb 1792 HRL, ovl 28 jan 1813 HRL; wijk F-237, dv Jetze S, en Aafke Norbruis; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-237Grote Ossenmarkt 21Jetse Rinses Spiering... Jetses S, geb 14 apr 1788 HRL; BS ovl 1813; 1815 huwelijken, huw 1816, ovl 1826; gebruiker van wijk F-237, sjouwer; eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-237Grote Ossenmarkt 21T van Benthem wedJetze Rinses Spiering sjouwer


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 12 jan 1825
adressoortbedraggebruik
F-237Grote Ossenmarkt 21finale toewijzingfl. 78pakhuis F-236 en woning F-237
 
verkoperAkke Huites
verkoperJan Klaver
verkoperWyger Harmens
verkoperBaukje IJzenbeek
verkoperClaas IJzenbeek
verkoperAlbertus Rasschen
koperPieter Rikkes


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1420Grote Ossenmarkt 21Pieter Fransen RikkersHarlingenbakkerhuis en erf (70 m²)


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-237Grote Ossenmarkt 21Dirk Wytses Borduin, overleden op 12 oktober 184252 jr, werkman, geboren Joure, overleden Vijverstraat F 237, gehuwd, met kinderen. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 183) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-237Grote Ossenmarkt 21Anke Alberts Sluik... DG, ovl wijk F-188, dv Albert Heyns S, en Abbe Jans Zwart; BS huw 1827, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-237, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-237Grote Ossenmarkt 21Bonne Wietses Witteveen... DG, zv Wietse Sjoerds W, en Janke Bonnes Stooker; BS huw 1827, huw 1866, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-237, supp wijk F-403; B.W.W. eigenaar van perceel nr. 287, woonplaats HRL, legger nr. 798, huis en erf, 75 m2, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1420F-119 (Grote Ossenmarkt)Obbe S. Westrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3578F-113 (Gr. Ossenmarkt)Wed. en erven Tjepke Boersmawoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Ossenmarkt 21, HarlingenGrote Ossenmarkt 21T. Boersma, wed.bakkerij, brood-, scheeps- en beschuit-


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3578Grote Ossenmarkt 21 (F-113)Pietje Snoek (wed. Tj. Boersma)woonhuis


1914 - variaadresbronbericht
Grote Ossenmarkt 21Oud Harlingen Magazine 1991Bakkerij Boersma aan de Grote Ossenmarkt. Vierde huis van de hoek.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Ossenmarkt 21 Roelof A. Boersma Tzn.broodbakker
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 21R.A.Boersmabroodbakker
Groote Ossenmarkt 21Tj.Boersmabroodbakker


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. OssenmarktTj. Boersma730Bakkerij


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. OssenmarktTj. Boersma730Bakkerij


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. OssenmarktTj. Boersma730Bakkerij


1965 - adresboekadresnaam
Grote Ossenmarkt 21J. (Jacob) v.d. Pol


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 21beeldbepalend pand8 van 10
  terug