Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijverstraat 30
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Vijverstraat 30 8-122 8-130 F-240 F-235
Naastliggers vanVijverstraat 30
ten oostenKleine Ossenmarkt 2
ten zuidende Pothondjessteeg
ten westenVijverstraat 28
ten noordende Vijverstraat


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0023v van 1 aug 1624 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 30Vijverstraat ZZhuis
 
koperTied Sibrens, dochter van225-00-00 GG
koperSibren Toennis
naastligger ten oostenEnne Wybes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAuck Jochums
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Pietke Pieters, dochter van
verkoperPieter Claeses, gesterkt met
verkoperFolckert Jacobs, gehuwd met
verkoper q.q.Foeckel Ockes, gelastigden van resp.
verkoperAeff Ockes maior annis, en van
verkoperAucke Ockes maior annis, en van
verkoperMoerck Ockes maior annis, en van
verkoperNeeltie Ockes maior annis, gehuwd met
verkoperJan Meinerts, en van
verkoper q.q.Heerke Heerkes, voogd van resp.Bolsward
verkoperPieter Ockes oud 22 jaar, en van
verkoperDirck Ockes oud 20 jaar


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0172r van 9 mrt 1645 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybrant Ameland


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-122Vijverstraat 30huis, houthuis en werff
eigenaarClaes Gerloffs
gebruikerClaes Gerloffs
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-122Vijverstraat 30huis, houthuis en werwen
eigenaarClaes Gerlofs
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingaen de Boode Ruwel betaelt


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-122 Vijverstraat 30huis
eigenaarHarmen Wassenaer
gebruikerHarmen Wassenaer
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0294v van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-122 Vijverstraat 30huis
eigenaarGerryt Tjallings
gebruikerJurre Hendriks
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-10 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0091v van 10 okt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Ossenmarkt 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerryt Tjallings


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-122 Vijverstraat 30huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruiker
opmerkingledig


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0190v van 10 apr 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jelle Steffens


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0236r van 20 okt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 30Vijverstraat ZZhuis
 
koper door niaarJanke Jelles, weduwe van156-00-00 GG
koper door niaarwijlen Hendrik Reins Faber
geniaarde koperJurjen Okkes, gehuwd metmr. metselaar
geniaarde koperGeertje Douwes
naastligger ten oostenPier Eelkes
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenVijverstraat
naastligger ten westende weduwe van Hendrik Faber
verkoperAntje Sipkes, weduwe van
verkoperwijlen Jelle Steffens


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0049r van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Ossenmarkt 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0007r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Bolman koopman


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0008r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 30Vijverstraat ZZhuis
 
koperJan Bolman koopman130-00-00 GG
naastligger ten oostende heer M. van Idzinga
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenJan Bolman
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperRein Hendriks Faber, mede erfgenaam van zijn vadermr. ijzersmid
erflaterwijlen Hendrik Reins Faber, gehuwd met
erflaterwijlen Janke Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bolman, coopman, koopt huis c.a. in de Vijverstraat. Geen grondpacht. Losse goederen voor 6 cg. Ten O. dhr. H. van Idzinga, ten Z. een steeg, ten W. de koper, ten N. de Vijverstraat. Gekocht van Hendrik Reins (moet zijn Rein Hendriks) Faber, mr. ijsersmid, als mede erfgenaam van zijn wijl. vader en moeder Hendrik Reins Faber en Janke Jelles, voor 130 gg.


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0057r van 11 nov 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Ossenmarkt 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0191v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAlbert Bolman koopman


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0191v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 30Vijverstraat ZZhuis
 
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar130-00-00 CG
huurderJan Adams c.u.30-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Evert Pieters
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenAlbert Bolman koopman
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperAlbert Bolmankoopman


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0156r van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 30Vijverstraat ZZ wijk F-240 en F-241 [staat: F-251 en F-252]huis
 
koperJan Adams, gehuwd metkoopman200-00-00 CG
koperYbeltje Beerends
huurderJan Adams
huurderYbeltje Beerends
naastligger ten oostende weduwe van Evert Pieters
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westenT. van Benthem
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperH. van der Stokmetselaar
verkoperAaltje H. van der Stok, gehuwd met
verkoperRienk Ruurdsbakkersknecht
verkoperAntje H. van der Stok meerderjarig vrijster
verkoperTrijntje de Roos, weduwe van
verkoperwijlen Harke van der Stokmr. metselaar


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0233r van 9 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Ossenmarkt 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Adams koopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-130 Vijverstraat 30C L van Beyma1-00-00 CGstond: t van benthem


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-240Vijverstraat 30Jan Adams Olivier... Jong, oom bruid. groenteverkoper, 1816; BS huw 1816, ovl 1836, ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk F-240, groenteverkoper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-241; gebruiker Dirk Piers van Arum, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-240Vijverstraat 30Jan Adams Olivier Jan Adams Olivier groenteverkoper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1413Vijverstraat 30Albertus Jacobus HueseHarlingencommieshuis (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-240Vijverstraat 30Aukje van der Sluis... N.H., dv Sjerp Pieters vdS, en Klaske Lolles Rondaan; BS huw 1819, ovl 1847, ovl 1870, bev.reg. 1851 wijk F-240, wijk G-246, 303, supp wijk G-472, bev.reg. HRL 1860-80; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-240Vijverstraat 30Hiske Douwes Bakkerhuwt met Inte Hendriks op 23 mei 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1807 zie ook H.D. Prins; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-240; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-240Vijverstraat 30Jan L. de Boeroud 50 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-240; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-240VijverstraatRitske van der Vorm52 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, boterstouwer
F-240VijverstraatTrijntie van der Zee48 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
F-240VijverstraatSjoerd van der Vorm21 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd, varensgezel
F-240VijverstraatEeltie van der Vorm16 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd, panbakker
F-240VijverstraatAnkie van der Vorm14 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-240VijverstraatMartha van der Vorm12 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-240VijverstraatGeyske van der Vorm10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-240VijverstraatHiske D Bakker58 jHarlingenv, protestant, weduwe
F-240VijverstraatJan Lolkes de Boer50 jBolswardv, protestant, gehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-240Vijverstraat 30Catharina Hermanus van der Zee, overleden op 26 april 18464 jr (geboren 21/9/1841), overleden Vijverstraat F 240, dochter van Hermanus van der Zee, schoenmakersknecht en Maria Hermanus Bloemen, zuster van minderjarige Baudina, Hermanus en Johannes Hermanus van der Zee. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-240Vijverstraat 30Coenraad Meeth... huisknecht, zv Lodewijk M, en Froukje Appelhof; BS ovl 1849, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk C-103, wijk F-240, 261, wijk G-334; oud 29 jaar, geb Augustinusga en wonende te HRL. 1839, koetsier, wijk A-074; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-240Vijverstraat 30Ieme Broers... 1851 wijk F-114, 240, wijk G-282; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schrijver, wijk C-031; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-240Vijverstraat 30Maria Elisabeth Padberggeb 16 nov 1801 Heerenveen, ovl 14 mrt 1874 HRL, huwt met Lourens/Rinze Johannes Huurmans, Rooms Katholiek, dv Jozef P, en Margaretha Bs; BS ovl 1874; bev.reg. HRL 1851 wijk E-045, 263, wijk F-007, 240, 276, wijk G-028


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-240Vijverstraat 30Pieter Pieters Bakker... Rinske Pieters Post; BS huw 1823, ovl 1826, huw 1827, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-229, wijk F-179, F-240, F-271, G-246, G-332, supp wijk F-367, wijk H-143, H-224; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-240Vijverstraat 30Ritske Eeltjes van der Vorm... wijk E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boterstouwer, wijk F-240; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-240Vijverstraat 30Tietje Sjerps van der Sluis... winkelier in 1851, dv Sjerp vdS, en Klaaske Rondaan; BS huw 1813, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-240; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-191; VT1839; geb 7 apr 1789, ged 26 apr 1789 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-240Vijverstraat 30Trijntje Klazes van der Zee... HRL 1851 wijk E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-240; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1413F-240 (kleine Ossenmarkt)Gerhardus Groenewoudwoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
F-240Vijverstraat 30Johannes Jans Schoenmaker... BS huw 1820, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-215, wijk F-027, wijk G-109, wijk D-157, wijk F-240, wijk H-001, 2, 36, 39, 215, supp wijk D-189, supp wijk E-312; oud 45 jaar, geb Franeker en wonende te ... (alles)


1872 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50049 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 172 van 18 nov 1872
adressoortbedraggebruik
F-240Vijverstraat 30koopaktefl. 500huis F-240
 
verkoperSipke Aukes Sipkens (te Groningen)
koperSytse Sytsema (te Leeuwarden)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1413F-235 (Vijverstraat)Jan Klein en zoonwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1413Vijverstraat 30 (F-235)Hotze Schuilwoonhuis
  terug