Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijverstraat 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vijverstraat 22 (niet bekend) (niet bekend) F-244 F-239
aangrenzende stegensteeg
Vijverstraat 22Pothondjessteeg ten westen


 


 


 


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0267r van 21 okt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 22Vijverstraat ZZhuis
 
koperGerrit Tjallings mr. gortmaker140-00-00 GG
naastligger ten oostenFeddrik Alberts
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westenPothondjessteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperSusanna Samuels, gehuwd met
verkoperJacob Jacobs
verkoperAntie Jacobs, gehuwd met
verkoperRienk Bokkes thans uitlandigvarensgezel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Tjallings, mr. gortmaker, koopt een huis zz. Vijverstraat. Ten O. Hendrik Allerts, ten W. en Z. een doorgaande steeg, ten N. de straat. Gekocht van Susanna Samuels wv Jacob Jacobs Pool en Antie Jacobs x Rienk Bokkes, zeevarende, voor 140 gg.


 


 


 


 


 


 


 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0158r van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 22Vijverstraat ZZpakhuis
 
koperIsrael Cats joods, gehuwd metslager275-00-00 CG
koperEvertje Marcus
huurderJan Galama mr. kuiper
naastligger ten oostenChristiaan* Christoffels
naastligger ten zuidenChristiaan Christoffels
naastligger ten westenChristiaan Christoffels
naastligger ten noordenVijverstraat [staat: straat]
verkoperTjerk van Benthem, gehuwd metboekdrukker
verkoperSydske Keimpes Vlasbloem


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-244Vijverstraat 22Hendrik Jans Fabergebruiker van wijk F-244, smidsknegt, eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-244Vijverstraat 22Tjerk van Benthem... (GAH204)rnid. van wijk F-242, gebruiker Jacob Schey, schoenlapper, 1814.(GAH204)rnid. van wijk F-244, gebruiker Hendrik Jans Faber, smidsknegt, 1814. (GAH204)rn rnTjeerd Clases en T.v. B. bet f. 204:13:10 ad ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-244Vijverstraat 22T van Benthem wedHendrikus Jans Faber smidsknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1417Vijverstraat 22Daniel OolgaardHarlingendistelateurhuis (54 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-244VijverstraatJohannes de Haan48 jHarlingenm, protestant, gehuwd, werkman
F-244VijverstraatAnke Scheltes van der Berg44 jBurgwerdv, protestant, gehuwd
F-244VijverstraatFokke de Haan17 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
F-244VijverstraatSchelte de Haan10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-244VijverstraatJoukje de Haan20 jMidlumv, protestant, ongehuwd
F-244VijverstraatRigtje de Haan5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-244Vijverstraat 22Janke de Boer, overleden op 23 augustus 1844(Certificaat van onvermogen), 34 jr, geboren Sneek 14/8/1810, overleden Vijverstraat F 244, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-244Vijverstraat 22Anke S. van der Berg... wijk G-021, supp wijk D-207, supp wijk F-373; oud 44 jaar, geb Burgwerd en wonende te HRL. 1839, wijk F-244; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-244Vijverstraat 22Jetske Jans van der Wal... dv Jan Jansen vdW, en Antje Wopkes vd Hoek; BS ovl 1826; 1871 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk F-244; oud 39 jaar, geb deinum en wonende te HRL. 1839, wijk F-194; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-244Vijverstraat 22Johannes de Haan... wijk G-021, supp wijk D-207, supp wijk F-373; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL, werkman, wijk F-244; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-244Vijverstraat 22Klaas Klazes Wassenaar... en Sjoukje (Klases); dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1824, huw 1826, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk F-244; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, horlogemaker, wijk F-194; VT1839; K.K.W. eigenaar van perceel ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1417F-244 (Vijverstraat)Daniël Oolgaardwoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
F-244Vijverstraat 22Dirk Reins Akkerboom... 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-184; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1417F-239 (Vijverstraat)Susanna Alta, wed. Rein A. Bakkerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1417Vijverstraat 22 (F-239)Angenietje Bakkerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Vijverstraat 22 Tiete Smithkantoorlooper
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijverstraat 22R.Smitwinkelier
  terug