Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijverstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vijverstraat 18 8-114 8-ong F-248 F-241
1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0237v van 1 mei 1653 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 18Vijverstraat ZZ1/2 huis
 
koper van 1/2Lieuwe Jansen grootschipper300-00-00 CG
koper van 1/2Aert Johannes koopman
eigenaar van 1/2Homme Dircx c.u.
verpachter grondde erfgenamen van Jan Johannes 1-08-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende uitgang van het hof van burgermr. Hans Harmens
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperSipcke Dircx c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Jansen, grootschipper en Aert Johannes kopen een 1/2 huis zz. Vijverstraat, waarvan Homme Dirks de andere 1/2 bezit. Ten W. de uitgang v.d. hof van burgemeester Hans Harmens (de Vries), ten N. die straat. Gekocht van Ypcke Dircx, voor 300 cg.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032ra van 10 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 18Vijverstraat ZZ waar het Wit Paerdt uithangt1/2 huis
 
koper provisioneelAlewijn Pybes 1117-08-00 GG
verpachter grondLieuwe Jansen koopman1-06-00 CG
naastligger ten oostenJan Sybes c.s.
naastligger ten zuidengrote stal
naastligger ten westende kamer van Claes Pytters
naastligger ten noordenVijverstraat
naastliggervrije steeg
naastliggerHomme Dircks
naastliggerde weduwe van Ruierd Hilbrandts commandeur
verkopermede gedeputeerde van de Staten van Friesland Johan Ammama mede voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen juffrouw Catharina de* Fries*


 


 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 18Vijverstraat ZZhuis alwaer het Wit Peerd pleegh uit te hangen
 
koperClaes Jansen IJsenbeek 303-14-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-06-00 CG
naastligger ten oostenTaeke schoolmeester
naastligger ten zuidende weduwe van Lolke Obbes
naastligger ten zuidende kinderen van Dirck Jansen IJsenbeecq
naastligger ten westende tuin van Neeltie Heeres
naastligger ten westenJentie Hommes
naastligger ten westende tuin van Claes Pyters
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperAlewijn Piebesuitdrager


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-114Vijverstraat 18huis
eigenaarPieter Clases
gebruikerPieter Wiegers
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
grondpacht aan Doedtie Lieuwes erven
grondpacht01-08-00 CG
aanslag grondpacht00-07-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-114Vijverstraat 18huis
eigenaarPieter Claessen
gebruikerDirk Foppes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-2-1720
grondpacht aan Doetje Lieuwes erven
grondpacht01-08-00 CG
aanslag grondpacht00-07-00 CG
aansl. grondp. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-114 Vijverstraat 18huis
eigenaarPyter Clasen
gebruikerDirk Jeppes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
grondpacht aan Doetje Lieuwes erven
grondpacht01-08-00 CG
aanslag grondpacht00-05-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-114 Vijverstraat 18huis
eigenaarwed. Pieter Clasen
gebruikerDirk Jeppes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
grondpacht aanerven Doettie Lieuwes
grondpacht01-08-00 CG
aanslag grondpacht00-05-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-114 Vijverstraat 18wed. Pieter Claeses, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-114 Vijverstraat 18huis
eigenaarwed. Pytter Claeses
gebruikerwed. Pytter Claeses
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
grondpacht aanerven Doetie Lieuwes
grondpacht01-08-00 CG
aanslag grondpacht00-07-00 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-248Vijverstraat 18IsraËL Cats IsraË Cats stalling


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1426Vijverstraat 18wed. Simon SchuurmansHarlingentapperscheplaisiertuin (83 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-248Vijverstraat 18Maria Michiels Plengnat... Jans P, en Klaske Gerrits Kisjes; BS huw 1820, ovl 1836, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk D-140, wijk F-248; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk C-067; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1426F-241 (Vijverstraat)Jelle Martens van der Waltuin


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5122Vijverstraat 18 (F-241)Jelle M. van der Walwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Vijverstraat 18 Paulus van der Walsmid
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 1400


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijverstraat 18P. v/d Walsmid
  terug