Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijverstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vijverstraat 8 (niet bekend) (niet bekend) F-250 F-245
aangrenzende stegensteeg
Vijverstraat 8naamloze steeg ten oosten


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0058r van 19 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZ [staat: Grote Vijverstraat]2/3 huis met een lege plaats en waar de gulden besem uutsteeckt
 
koperN. N.
eigenaar van 1/3Maeus PietersFraneker
naastligger ten oostenburgemeester Hero Jansen
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: de brede plaats of de nieuwe straat]
naastligger ten westenJan Maeus
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Marthen Pieters, geauthoriseerde curator bonorum
verkoper q.q.Jan Mevus, geauthoriseerde curatoren bonorum over
verkoperde verlaten boedel en goederen van wijlen Sibble Jansen, gehuwd met
verkoperwijlen Martien Aernts


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0064v van 9 feb 1617 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZ [staat: Grote Vijverstraat]2/3 huis waar de Gulden besem uitsteekt
 
koper provisioneelJan Beeck 501-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoperSibble Jansen c.u.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0086r van 26 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZhuis daar de Gulden Besem uitsteekt, met plaats, loods en lege plaats daarachter
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJantyen vlechtster
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Intes
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/3burgervaandrig Jan Ewerts
Welmoed Nannis bestemoeder van de weeskindere
Gerryt Folckerts Fogelsang, geauthoriseerde voormomber van
verkoper van 1/3Tiam Johannis*, nagelaten weeskind
verkoper van 1/3Hylcke Johannis*, nagelaten weeskinderen van
wijlen Johannis Hylckes


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0091r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 8Vijverstraathuis daar de Gulden Besem uitsteekt
 
koper finaalN. N. 396-00-00 GG
naastligger ten oostenJantyen vlechtster
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Intes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


 


 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0082r van 20 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZhuis daer de Gulden Besem uuytsteeckt, loods en plaats erachter
 
koperTymen Andries, gehuwd met240-00-00 GG
koperTrijntie Arents
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJantien vlechter
naastligger ten zuidenvrije uitgang zuidwaarts naar de straat erachter
naastligger ten westenHendrik Yntes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Everts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTymen Andries x Trijntie Aernts koopt een huis met loods en plaets erachter, 'de Vergulde Besem' genaamd, zz. Vijverstraat. Ten O. Jantien vlechter, ten W. Hendrick Yntes. Vrij in- en uitgang zuidwaarts naar de straat daarachter. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van Jan Everts c.u. voor 240 GG.


 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0061v van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 8Vijverstraathuis waar de Vergulden Besem uithangt
 
koperAnne Bouues c.u.700-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Hans Harmens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van Geert Iemes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAern Timens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Bouues c.u. kopen het huis 'de Vergulde Besem' in de Vijverstraat. Ten O. oud-burgemeester Hans Harmens de Vries, ten W. erven Geert Iemes. Grondpacht 4 gulden. Gekocht van Aern Timens voor 700 GG.


 


 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 24r van jan 1660 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Vijverstraat 8Seerp Lammerts Swerms, brouwer, koopt het huis 'de Vergulde Besem'. Ten O. het huis 'de Oplapte Juffer', ten W. Jarig Jacobs, ten Z. Hiltie, ... (Stroo?)wyff, ten N. de Vijverstraat. Het is een wandelkoop met het huis van Anne Bouwes, mr. koperslager, in de Vijverstraat, en de kopers betalen 300 gg. toe.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024r van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 8Vijverstraathuis waar de Vergulden Besem uithangt
 
aanhandelaarSeerp Lammerts Swerms c.u.brouwer300-00-00 GG
huurderGriet Stoffels
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Oplapte Juffrouw
naastligger ten zuidenHiltie Cents* strowijf
naastligger ten westenJan Jacobs
naastligger ten noordenVijverstraat
verwandelaarAnne Buuesmr. koperslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Lammerts Swerms, brouwer, koopt het huis 'de Vergulde Besem'. Ten O. het huis 'de Oplapte Juffer', ten Z. Hiltie stroowyff, ten W. Jarig Jacobs, ten N. de Vijverstraat. Het is een wandelkoop met het huis van Anne Bouwes, mr. koperslager, in de Vijverstraat, en de kopers betalen 300 gg. toe.


 


 


 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0016r van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZhuis
 
koperWalingh Jansen Grauda 170-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenClaes schuitschipper
naastligger ten zuidende weduwe van Ritske Pytters
naastligger ten westende weduwe van Jan Jansen
naastligger ten noordenVijverstraat
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicus
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd metTjerkgaast
verkoperds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWalingh Jansen Grauda, hopman, koopt het huis 'de Vergulde Besem', met plaats en vrij in- en uit zuidwaarts naar de straat, in de Vijverstraat. Ten O. schuitschipper Claas, ten Z. wd. Ritske Pytters, ten W. Jan Jansen, ten N. de Vijverstraat. Verkopers erven Ritske Pytters.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0309r van 11 jul 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZhuis
 
koperGerben Ritskes, gehuwd metmr. beeldhouwer250-00-00 CG
koperHendrikien Pytters
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oosten*steeg
naastligger ten oostende erfgenamen van Claas schuitschipper
naastligger ten zuidende weduwe van Ritske Pieters
naastligger ten westende weduwe van Jan Jansen
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperburgerhopman Waling Jansen Grauda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Ritskes, mr. beeldhouwer x Hendrickien Pyters koopt het huis 'De Vergulde Besem' in de Vijverstraat, met plaets, put en back en vrij uit- en ingang zuidwaarts. Ten O. erven schuitschipper Claas, ten Z. wd. Ritske Pytters, ten W. wd. Jan Jansen, ten N. die straat. De eigenaar van de camer ten Z. heeft het recht van mede-gebruik van de back, door die steeg. Gekocht van Waling Jansen Grauda, burger-hopman, voor 250 cg.


 


 


 


 


 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0070v van 18 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 8Vijverstraat ZZhuis
 
koperPhylip Oolgaard [staat: Ulygard], gehuwd methovenier352-07-00 GG
koperTeuntje Barmand
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurder achterdeelAlbert Hendriks 20-00-00 CG
naastligger ten oostenFloris Ydes
naastligger ten zuidenJacob Pyters
naastligger ten westenHendrik Cornelis
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperJan Jansen Huyselaarconstabel op het jacht Admiraliteit in Friesland
verkoperJan Jansen Huyselaar de jonge, erfgenaam van zijn moedermr. kleermaker
erflaterMargaretha Jans
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(10 en 12) Philip Oolgaard, hovenier x Teuntje Barmond koopt een huis c.a. in de Vijverstraat, waarvan het voorhuis bewoond wordt door de mede-verkoper Jan Jansen (de jonge) en het achterhuis door Albert Hendriks. Er is vrij in- en uitgang en op- en afslag langs de overdekte steeg of gang aan de wz. van het huis van de naastligger ten Z. Zie ook de acte. Ten O. Floris Yedes, ten W. Hendrik Cornelis, ten Z. Jacob Pyters, ten N. de Vijverstraat? Koper moet 10 cg. betalen voor de losse goederen. Gekocht van Jan Jansen Huyselaaar, constabel op het jacht v.d. Admiraliteit ter recherche op de Abt, en Jan Jansen Huyselaar (de Jonge), mr. kleermaker, als erfgenaam van zijn moeder Margaretha Jans, voor 352 gg.


 


 


 


 


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Rein Eeltjes Akkerboomgeb 29 dec 1804 HRL, ged 5 feb 1805 HRL, ovl 15 dec 1813 HRL; wijk F-250, zv Eeltje Cornelis A., en Grietje Reins; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Eeltje Cornelis Ackerboom... HRL 1807, 1809, 1811, BS geb 1811, ovl 1813, ovl 1815, ovl 1820, ovl 1832, ovl 1879; gebruiker van wijk F-250, sjouwer, alsmede Thomas Koolker wed. ; eigenaar is Ph. Oolgaard erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Philippus Jacobus Oolgaard... koopman, Laas Wijnalda, timmerknegt, Wopke Barteles wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk F-250; gebruiker Eeltje Corn. Ackerboom, sjouwer, en Thomas Koolker wed., 1814. (GAH204); Michiel Pieters ende ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Tomas/Theodorus Koolker... wonende te buiten de Havenspoort in 1811; bsha181ov, ovl 1846, ovl 1854; wed. T.K. gebruiker van wijk F-250, medegebruiker Eeltje Corn. Ackerboom, sjouwer, eigenaar is Ph. Oolgaard erven, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-250Vijverstraat 8Ph Oolgaard ervenEeltje Cornelis Ackerboom sjouwer
F-250Vijverstraat 8Thomas Koolker wed


1825 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 29 nov 1825
F-250Vijverstraat 8Woning in de Vijverstraat, huurders Johannis, Hogenburg e.a.. Finaal verkocht op 14 dec 1825 door nots. Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1437Vijverstraat 8erven Philippes OolgaardHarlingenhuis en erf (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Maaike Bakker... 1814, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-327; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk F-250; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-250VijverstraatMaayke Bakker48 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe, turftonster
F-250VijverstraatDirk Akkerboom18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, blokmakersknegt
F-250VijverstraatTaeke Akkerboom14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, verwersknegt
F-250VijverstraatRein Akkerboom12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, timmerknegt
F-250VijverstraatGrietje Akkerboom17 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-250VijverstraatJanna Akkerboom9 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-250VijverstraatYpe L Schuitemaker25 jFranekergezin 2, m, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
F-250VijverstraatTrijntie A Bakker23 jFranekergezin 2, v, protestant, gehuwd
F-250VijverstraatYbeltie Schuitemaker6 mFranekergezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-250VijverstraatJantie Adams Bakker11 jFranekergezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Getje Thomas Dijkstrageb 16 jan 1805 Franeker, ovl 26 dec 1875 HRL, huwt met Uilke Klases Voordewind op 23 jun 1836 HRL, N.H., dv Thomas Gosses D, en Trijntje vd Mei; BS huw 1836, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk F-250


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-250Vijverstraat 8Uilke Klazes Voordewind... ged 1 mrt 1808; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1833, huw 1836, ovl 1891, bev.reg. HRL 1851 wijk F-250; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kaaskoopman, wijk F-189; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1437F-250 (Vijverstraat)Daniël Oolgaardwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1437F-245 (Vijverstraat)Abraham Kropveldwoonhuis


1888 - variaadresbronbericht
Vijverstraat 8Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Bonifacius de Vries, in wijk F no. 245, een verzoekschrift is ingediend om sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4033Vijverstraat 8 (F-245)Sara Wolf (wed. S. Werkendam)woonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Vijverstraat 8Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij (Populair)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Vijverstraat 8 Bonifacius de Vriestapper
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijverstraat 8S. v/d Molenbesteller n.t.m.
Vijverstraat 8IJ.Wobmabootwerker


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Vijverstr. 8J. Moolenaar329Café


1965 - adresboekadresnaam
Vijverstraat 8D. (Durk) Bouma
  terug