Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijverstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Vijverstraat 4 8-108 8-114 F-252 F-247


Huisnaam in: 0
Gebruik:
Naam: het commandeurshuis
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


 


 


 


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0233v van 21 jun 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZhuis
 
koperCornelis Hansen van der Hout galjootschipper460-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Kapiteintie
naastligger ten zuidenNyeske Pytters
naastligger ten westenJan Trompetter wijdschipper
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperSibbeltie Wigges, gehuwd met
vroedsman Evert Arjenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Hansen v.d. Hout, galjootschipper koopt huis in de Vijverstraat. Ten O. wd. Jan Zaptie?, ten W. wijdschipper Jan Trompetter, ten Z. Niske? Pytters, ten N. de straat. Grondpacht 2 cg. Gekocht van Sibbeltie Wigges x Evert Arjens, koopman en mede-vroedschap, voor 460 cg.


1697 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Vijverstraat 4, HarlingenVijverstraat 4Hout, Cornelis Hansen Van'C.H.V.H 1697'Door deze steen liet Cornelis Hansen van Hout weten dat hij eigenaar was van een galjootschip en het fraaie schippershuis dat hij op 11 juli 1696 voor 460 Caroliguldens kocht van de koopman Evert Arjens.


1697 - variaadresbronbericht
Vijverstraat 4Hein Buisman StichtingBouw ws. begin zeventiende eeuw, 1697 aangekocht door Cornelis Hansen van Hout


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-108Vijverstraat 4huis
eigenaarJan de Keth
gebruikerwed. Jacob Edams cum soc.
gebruikernu Jan Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-108Vijverstraat 4huis
eigenaarJan de Keth
gebruikerwed. Jacob Edams cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan11-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-108 Vijverstraat 4huis
eigenaarJan de Keth
gebruikerHylkjen Martens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0034r van 28 sep 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZhuis
 
koperAndrys Tjerx, gehuwd metmr. timmerman275-00-00 GG
koperYtske Jans
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderTjeerd Jansen Trompetter 25-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Capiteintie
naastligger ten zuidenmr. Jacob Ros
naastligger ten westenJan van Ripperts koopman
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperSjoerd van der Hout, voor zich en als zaakgelastigde vanmr. blokmaker
verkoperJacob CroonkoopmanHaarlem
verkoperSalomon FokkekoopmanHaarlem


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-108 Vijverstraat 4huis
eigenaarSybren Wybrens
gebruikerwed. Sybren Sipkes
huurwaarde19-10-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-108 Vijverstraat 4Douwe Jansen, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-108 Vijverstraat 4huis
eigenaarTaeke Dijxma nom. ux.
gebruikerDouwe Jansen cum soc.
huurwaarde19-10-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-12 CG


 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0188v van 20 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZhuis
 
koperSimon Pieters Waterman, gehuwd metgrootschipper327-00-00 GG
koperHinke Johannes
naastligger ten oostenHendrik Cornelis
naastligger ten zuidenburgerhopman Jan Schoonebeek
naastligger ten westenHendrik Cornelis
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperLolkjen Andries, weduwe van
verkoperwijlen Pieter I. Damesgrootschipper


 


 


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0210r van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZ1/2 huis
 
koperFettje Pieters meerderjarige vrijster500-00-00 CG
eigenaar van andere 1/2 huisde kinderen van de koper Fettje Pieters meerderjarige vrijster
naastligger ten oostenHoyte Pieters
naastligger ten zuidenHoyte Pieters
naastligger ten westenHoyte Pieters
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperYeskjen Wybes, weduwe van
verkoperwijlen Claas Hansenkofschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFettje Pieters, meerderjarige vrijster, koopt de helft van een huis in de Vijverstraat, waarvan de verkopers` kinderen de andere helft in eigendom hebben. Geen grondpacht. Ten O. en W. Hoyte Pieters c.u., ten N. de straat. Gekocht van Yeskjen Wybes wv Claas Hansen, in leven coffschipper, voor 500 cg.


 


 


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0266r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZhuis
 
koperJohan Willem de Jong schipper600-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVijverstraat [staat: straat]
verkoperJeltje Pieters Klein, gehuwd met
verkoperJohannes Bernardus Smedingkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Willem de Jong, schipper te Veendam, koopt een huis zz. Vijverstraat. Geen andere naastliggers genoemd. Geen grondpacht. Gekocht van Jeltje Pieters Klein x koopman Johannes Bernardus Smeding, voor 600 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-116 Vijverstraat 4C A de Haan
8-116 Vijverstraat 4Sijbe Vrieseman, 23 jaar, gehuwdwoonachtig te embden


 


 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0206r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 4Vijverstraat ZZhuis
 
koperJan Tjietzes de Haan, gehuwd met500-00-00 CG
koperYbeltje Taedes Dijkstra
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEnninga mr. ijzersmid
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoperJan W. de JongVeendam


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 156v van nov 1808 , betreft pand F-252 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Vijverstraat 4


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-114 Vijverstraat 4Jan Tjietzes de Haan2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-252Vijverstraat 4Jan Tjietses de Haan... 1795, BS geb 1811, huw 1834, huw 1838, ovl 1848, ovl 1850, ovl 1851; wed. eigenaar en gebruiker van wijk F-252, 1814. (GAH204); J.T. d. H. ende IJebeltje Teedes Dijkstra, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-252Vijverstraat 4Jan T de Haan wedJan T de Haan wed


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49046 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 403 van 20 aug 1817
adressoortbedraggebruik
F-252Vijverstraat 4provisionele toewijzingfl. 215,7huis F-252
 
verkoperHoukjen Jans de Haan
verkoperApollonia Jans de Haan
verkoperTrijntje Jans de Haan
verkoperTaede Jans de Haan
ten oostenSwerus Coersen
ten zuidenBernardus Smeding
ten westenHeere Enninga
ten noordende straat
koper provisioneelCornelis Arjens Jonker
koper finaalGosse Abes de Jong


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49046 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 423 van 27 aug 1817
adressoortbedraggebruik
F-252Vijverstraat 4finale toewijzingfl. 315,7huis F-252
 
verkoperYbeltje Taedes Dijkstra (weduwe van)
verkoperwijlen Jan Tjietzes de Haan


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1442Vijverstraat 4Gosse Abes SchipperHarlingenbalkvlotterhuis en erf (87 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-252Vijverstraat 4Henderika Egges van der Laan... vdr. ovl, mdr. wonende te HRL. ; BS huw 1841; oud 30 jaar, geb Oude Pekela en wonende te HRL. 1839, wijk F-252; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-252VijverstraatMarten B Bos26 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeeman
F-252VijverstraatHenderika van der Laan30 jO. Pekel Av, protestant, gehuwd
F-252VijverstraatRinske M Bos5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-252VijverstraatTrijntie M Bos2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-252VijverstraatDieuwertie M Bos3 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-252Vijverstraat 4Dirk Rinzes van Vliet, overleden op 18 augustus 18434 mnd (geboren 19/4/1843), overleden Vijver F 252, zoon van Rinse Dirks van Vliet, koopman en Bens Gosses Schipper (tekent 'Beerentje'), broer van minderjarige Gosse Rinzes van Vliet. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-252Vijverstraat 4Dirk Rinses van Vliet, overleden op 22 april 18477 mnd (geboren 1/10/1846), overleden Vijverstraat F 252, zoon van Rinse Dirks van Vliet, koopman en Bins Gosses Schipper, broer van minderjarige Gosse en Geertje Rinses van Vliet. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-252Vijverstraat 4Antje Rinses van Vliet, overleden op 3 juni 184810 dg? (geboren 19/4/1847), overleden Vijverstraat F 252, dochter van Rinse Dirks van Vliet, koopman & Bins Gosses Schipper, zuster van minderjarige Gosse en Geertje Rinses van Vliet. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-252Vijverstraat 4Engeltje Ruurds Riewald... dv Ruurd Hillebrands en Trijntje Jans Huizenga; BS huw 1815, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-222, wijk F-252, supp wijk G-402; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-232; VT1839; deze bewijzen bestaande in ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1442F-252 (Vijverstraat)Bens G. Schipperwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1442F-247 (Vijverstraat)Eliazer Friedman Parfumeurwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1442Vijverstraat 4 (F-247)Saakje Klein (wed. J. v.d. Molen)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Vijverstraat 4 Dirk Jansmastoker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijverstraat 4E.Kosterwerkman reiniging


1965 - adresboekadresnaam
Vijverstraat 4R. (Rintje) Boomstra


1975 - variaadresbronbericht
Vijverstraat 4Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1975


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Vijverstraat 4rijksmonument 20746
  terug