Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 30
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 30 3-155 3-175 G-006 G-007


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 30, Harlingen Franekereind 30, Harlingen
1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0004r van 5 mrt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30westFranekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jan Sipkes 0-14-00 CG
naastligger ten oostenHans Jurriens
naastligger ten zuidenYpe Wouters
naastligger ten westenYpe Wouters
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoper q.q.Pieter Johannes With, geauthoriseerde curator over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Douwe Pieters
verkoper q.q.Frans Jans


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0111v van 23 aug 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30westFranekereind ZZ [staat: Voorstraat] bij de Franekerpijpenhuis met plaats, hof met bomen en planten en een schuur ten zuiden
 
koper van 1/2Bintk Foockles, gehuwd met900-00-00 GG
koper van 1/2Tiepke Douues glasmaker
koper van 1/4Ate Jacobs schipper op Franeker
koper van 1/4Iepe Beerns kuiper
verpachter grondDirck Inthema 2-00-00 CG
naastligger ten oostenReyner Douues
naastligger ten zuidenhet huis aan de Weverstraat van Reyner Douues
naastligger ten westenhet voorhuis van Jantien Hanses
naastligger ten westende hof van de erfgenamen van Ipe Wouters
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Voorstraat]
verkoperCornelis Coninx
verkoperburgerhopman dr. Johannis Gualteryadvocaat Hof van FrieslandLeeuwarden


 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0106v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]1/10 huis en gorthuis
 
koperLaurens Jacobs c.u.163-03-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperAttie Gerryts, gehuwd met
verkoperJacob Claessensmid


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0136r van 4 okt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]1/10 huis en gorthuis
 
koperLourens Jacobs, gehuwd metgortmaker215-00-00 CG
koperRiemke Hessels
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperWabbe Foockeles


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0037v van 11 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30Franekereind ZZ [staat: Voorstraat] bij de Franekerpijp3/5 huis, plaats, hof en schuur ten zuiden erachter
 
koperLourens Jacobs c.u.gortmaker960-00-00 GG
verpachter grondde nazaten van Dirk Inthiema 2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Reyner Douues
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAte Jacobs c.u.
naastligger ten westende hof van Wybe Wybrens
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/4Ate Jacobs c.u.schipper op Leeuwarden
verkoper van 1/4burgervaandrig Ype Beernts
verkoper van 1/10His Fookeles


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0099r van 19 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]1/10 huis, plaats, hof en schuur
 
koperLourens Jacobs Asperen c.u.160-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenReyner Douwes
naastligger ten oostenWeverstraat
naastliggerAte Jacobs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWibe Wybrens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan PietersWelsrijp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Jacobs Asperen c.u. kopen 1/10 huis en plaets bij de Franekerpijpen, en de hof met de schuur ten zuiden achter dit huis en achter Reyner Douwes' huis tot de Weverstraat. Ten O. Reyner Douwes, ten W. Ate Jacobs en Wibe Wybrens. Grondpacht (voor 1/1) 2 cg. Gekocht van Jan Pieters te Welsrijp voor 160 gg.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0051v van 31 aug 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30oostFranekereind ZZ [staat: Franekerpijpen]huis en plaats
 
koperHendrick Sopingius, gehuwd metmr. kuiper370-14-00 GG
koperJancke Reyns
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Jan Jansen* gortmaker [staat: gorter]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSybout Beerndts
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van Wybe Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Sopingius, mr. kuiper x Jancke Reyns koopt een huis en plaets, zz. Franeker Pijpen. Ten O. erven Jan Goitiens?, ten W. Sybout Beernts. Gekocht van erven Wybe Janes?, voor 370 gg.


 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0081v van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30westFranekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]huis
 
koperoud burgemeester Lourens Jacobs Asperen 275-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrick Sopingius
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenoud burgemeester Asperen
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en vaart]
verkoper als erfgenaam van zijn bestemoederSybout Beerns
erflaterwijlen His Foockles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLivius Jacobs Asperen, oud-burgemeester koopt een huis c.a. met vrij in- en uitgang naar de Weverstraat, aan de zz. Franekerpijpen. Ten O. Hendrik Sopingius, ten Z.?, ten W. de koper, ten N. de straat en diept. Gekocht van Sybout Beerns, als erfgenaam van zijn grootmoeder His Foockles?, voor 245 gg.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (het 9e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30oostFranekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]grondpacht van 1-00-00 CG
 
koper provisioneelAucke Jansen, enmr. bakker407-07-00 CG
koper provisioneelFeddrick Jeppes mr. bakker
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Hendrick Sopingiuskuiper1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperGerryt Gerckes Osingh, gehuwd metLeeuwarden
verkoperRixtie Dircks van der MeulenLeeuwarden
Pyter Dirx van der Meulen, curatorLeeuwarden
Sybren Dirx van der Meulen, curatoren overLeeuwarden
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters, gehuwd met
verkoperwijlen Aaltie Sybrens
verkoperJan Dircks van der MeulenLeeuwarden
verkoperYebell Dircks van der MeulenLeeuwarden
Jan Jansen, curatorsmidGroningen
Freerck Martens, curatoren overGroningen
verkoperde kinderen van wijlen Anna Claesen, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Piter Sybrens provenier in het gasthuisLeeuwarden


 


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0027r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30westFranekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koperClaes Sytses c.u.rogdrager213-00-00 GG
huurderFoockle Joris c.s.
naastligger ten oostenHendrick Sopingius mr. kuiper
naastligger ten zuidenhof en huis van Mayke Lourens e.a.
naastligger ten westenhof en huis van Mayke Lourens e.a.
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoper van 1/4Mayke Lourens, gehuwd met
verkoper van 1/4burgerhopman Jan Clinckhamer
verkoper van 1/4Hessel Lourensstadskorenmeter
verkoper van 1/4de minderjarige kinderen van Abbe Feytes voor zijn kinderen, gehuwd metwijdschipper
verkoper van 1/4Sijke Lourens
verkoper van 1/4Jacob Lourensmr. gortmaker


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-155 Franekereind 30huis
eigenaarwed. hopman Klinkhamer
gebruikerRemmert Rommerts cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
grondpacht aan Aucke Backer cum soc.
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0015v van 13 mrt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30westFranekereind ZZ [staat: Franekerpijpen]huis
 
koperPieter Tomas c.u.mr. kuiper197-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Sopingius
naastligger ten zuidenoud vaandrig Asperen c.s.
naastligger ten westenoud vaandrig Asperen
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen]
verkoper van 1/4Jacob Clinkhamer
verkoper van 1/4Lourens Clinkhamer
verkoper van 1/4Dirk Clinkhamer
verkoper van 1/4Mayke Clinkhamer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tomas, mr. kuiper, koopt een huis bij de Franeker Pijp, zz. van het diept. Ten O. de oud-burgemeester Sopingius, ten W. en Z. de oud-vaandrig Asperen. Vrij achter in- en uitgang van en naar de Weverstraat. Gekocht van Jacob Lourens- en Dirk- en Mayke Klinkhamer, voor 197 gg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-155 Franekereind 30huis
eigenaarPieter Tomas
gebruikerRimmert Rommerts cum soc.
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingdesen aen de executeur betaeld
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
aansl. grondp. voldaan23-5-1720


 


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0111r van 27 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30oostFranekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]7/16 huis, tuin en gortmakerij
 
koperDirk Jansen Clinkhamer 482-10-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenPyter Tomas
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat achter brouwerij het Haantje]
naastligger ten westenJasper Gerrits
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperJacob Jansen Clinkhamer c.s.mr. koperslagerLeeuwarden


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-155 Franekereind 30huis
eigenaarPyter Tomas
gebruikerAlbert Roelofs cum sociis
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-00 CG
grondpacht aan Jacobus Groenewold
grondpacht aan Antje Groenewold
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


 


 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0236v van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30oostFranekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]huis, hof en gorthuis
 
koperHermanus Portier koopman831-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenPyter Tomas mr. kuiper
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenJasper Gerrits
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperDirk Jacobs Clinkhamer meerderjarige vrijgezel


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-155 Franekereind 30huis
eigenaarPieter Tomas
gebruikerPieter Tomas
opmerking1734 insolvent verklaart 22:--:--
grondpacht aan Jacob Groenewout
grondpacht aan Antie Groenewout
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG
opmerkingde bruiker insolvent
grondpacht aan Jacob Groenewout
grondpacht aan Antie Groenewout


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0001va van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]21/72 huis
 
biederAlbert Jansen kalkman900-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenhet pakhuis van wijlen vroedsman Pieter Hoytes Reidsma
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenPieter Tomas
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoper van 1/72Geertie Jacobs, weduwe van
wijlen oud burgemeester Harmen Sopingius, erfgenaam van haar volwassen zoon
erflaterJacob Harmens Sopingius, en voogd van haar kinderen
verkoper van 10/72Hendrik Harmens Sopingius, erfgenaam
verkoper van 10/72Dirkjen Harmens Sopingius, erfgenamen van hun grootouders
erflaterwijlen Hendrik Sopingius, gehuwd met
erflaterwijlen Janke Reins


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0032r van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]51/72 huis
 
koperAlbert Jansen koopman900-00-00 CG
verpachter grondJacobus Groenewoud c.s.1-00-00 CG
naastligger ten oostenhet pakhuis van wijlen vroedsman Peter Hoytes Reidsma
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenPieter Tomas
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoper van 9/72Tjalling Harmens Sopingiuskoster van de grote kerk
verkoper van 9/72Janke Harmens Sopingius, gehuwd met
verkoper van 9/72Jan Joostenmr. huistimmerman
verkoper van 9/72Grietje Harmens Sopingius, gehuwd met
verkoper van 9/72Jacob Wierds
verkoper van 24/72Janke Pytters Sopingius, gehuwd met
verkoper van 24/72Otte Hettes
erflaterwijlen Hendrik Sopingius, gehuwd met
erflaterwijlen Janke Reins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Jansen koopt een huis bij de Franeker Pijpen. Ten O. wd. Pieter Hoytes Reidsma, ten Z. de Weverstraat, ten W. Pieter Tomas, ten N. straat en diept. Gekocht van koster v.d. Grote Kerk Tjalling Harmens Sopingius voor 9/72, Janke Harmens- x mr. huistimmerman Jan Joosten voor 9/72, Grietje Harmens- x Fedde Tjeerds voor 9/72, Janke Pytters- x Otte Hettes?, voor 24/72, dus samen voor 51/72 deel, als erven van hun grootouders Hendrik Sopingius x Janke Reins, voor 900 gg. (Janke Sopingius heeft echter geprotesteerd, zie de acte).


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-155 Franekereind 30Hendrik Jansen, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal09-00-00 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0196r van 20 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen, bij de keten van de kopers]huis met een tuintje en een voormalige paardenstal
 
koperde heer Harmanus Portier, gehuwd met940-00-00 CG
koperFrouckje Claases Braam
verpachter grondde erfgenamen van Jacobus Groenewolt c.s.1-00-00 CG
huurderJelger
naastligger ten oostenPytter Hoites [staat:
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenHarmanus Portier c.u.
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperMarijke Rommerts, weduwe van
verkoperwijlen Albert Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Portier x Frouckje Claases Braam kopen huis omtrent de Franekerpijpen, bij des koopers keeten. Ten O. Pytter Hendriks, ten Z. de Weverstraat, ten W. de kopers, ten N. het diept. Het huis heeft een tuintje en een ruimte waar eerder een paardenstal is geweest. Vrije uit- en ingang en reed van en naar de Weverstraat. Gekocht van Mayke Rommerts wv Albert Jansen, voor 940 cg.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-175 Franekereind 30Hylke Hanekuik5-00-00 CGkeet


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-006Franekereind 30Willem Sjierks Koestrageb 7 jan 1807 HRL, ged 25 jan 1807 HRL, ovl 10 jul 1812 HRL; wijk G-006, N.H., zv Sjierk Hendriks K, en Trijntje Bokkes; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-006Franekereind 30Hielke Hanekuik... ongehuwd BS ovl 1824; eigenaar en gebruiker van wijk A-027, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-006, gebruiker is Sjierk Koestra, keetknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-007, zoutkeet ''de Haan'', 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-006Franekereind 30Johannes Harkes Pottinga... bewijs, 19 mrt 1808; ondertrouw HRL; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zoutzieder, wijk G-006; VT1839; J.H.P. eigenaar van perceel nr. 335 te HRL, zoutbrander, woonplaats HRL, legger nr. 549, huis en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-006Franekereind 30Sjierk Hendriks Koestra... BS huw 1813, huw 1815, huw 1816, huw 1817, huw 1818, huw 1825, ovl 1836, ovl 1847; gebruiker van wijk G-006, keetknegt, eigenaar is H. Hanekuik, 1814. (GAH204); jerk H.K., Zoutbrandersknegt, wonende te HRL, is ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-006Franekereind 30H Hanekuik Sjierk Koetstra keetknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 864Franekereind 30Johannes Harkes PottingaHarlingenzoutbranderhuis en erf (150 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-006Franekereind 30Hylkje Sybes Wijngaarden... van genoegzaam bewijs, 19 mrt 1808; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-006; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-006Franekereind 30Mietje Pottingageb 1811 HRL, ovl 17 feb 1840 HRL, ongehuwd, dv Johannes P, en Hijlkje Wijngaarden; BS ovl 1840; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-006; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-006Bij de gewezen FranekerpijpJohannes Pottinga59 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zoutzieder & koopman
G-006Bij de gewezen FranekerpijpHielkje Wijngaarden55 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-006Bij de gewezen FranekerpijpKlaas Tigler [Tihlaar] Pottinga17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-006Bij de gewezen FranekerpijpJelle Pottinga15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-006Bij de gewezen FranekerpijpMietje Pottinga29 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-006Bij de gewezen FranekerpijpDorothea Pottinga26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-006Bij de gewezen FranekerpijpTrijntie Pottinga21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-006Bij de gewezen FranekerpijpPietje Pottinga19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-006Bij de gewezen FranekerpijpAafke Dijkstra23 jKingmatillev, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-006Franekereind 30Mietje Johannes Pottinga, overleden op 17 februari 184029 jr, overleden Franekerend G 6, ongehuwd, dochter van Johannes Pottinga, zoutzieder/koopman en Hyltje Siebes Wijngaarden, zuster van Siebe, koopman, Dorothea, Harke, tabaksfabrikant en minderjarige Trijntje, Pietje, Klaas-Tigler en Jelle Johannes Pottinga. Saldo fl. 253,15. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1865 - variaadresbronbericht
Franekereind 30Jaarboekje voor de Stad HarlingenFranekereinde wijk G-006, afvaart veerschip op Groningen: Zaturdag 12 uur.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2700G-007 (Franekereinde)Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Mollwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2700Franekereind 30 (G-007)Pieter D. de Ruiter


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 30, HarlingenFranekereind 30firma H. Smeding jr.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Franekereind 30 Hendrik Smeding jr.koopman
vorige grondslagf. 3000
huidige grondslagf. 4000


1920 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Franekereind 30 smedingvetsmelterij29


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 30H. Smeding jr.102Grossier in suikerwerken


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 30H. Smeding jr.102Grossier in suikerwerken


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 30H. Smeding jr.102Gross. in suikerw.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 30H. Smeding jr.102Vetsmelterij en Goederenh.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 30H. Smeding jr.102Vetsmelterij en Goederenh.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 30H. Smeding jr.102Vetsmelterij en Goederenh.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 30T.O.Smedingkoopman


1928 - kentekenadresnaam
B-13219
FranekereindFa. H. Smeding


1928 - kentekenadresnaam
B-13264
Franekereind 30Fa. H. Smeding


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 30H. Smeding jr.102Vetsmelterij


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 30H. Smeding jr.630Vetsmelterij en grossierderijen (v. 19½-8½ 477)


1948 - kentekenadresnaam
B-33353
Franekerend Firma H. Smeding Jr.


1948 - kentekenadresnaam
B-34795
Franekereind 30/32Firma H. Smeding


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindH. Smeding jr.630Vetsmelt. en grossierderijen


1949 - kentekenadresnaam
B-38067
Franekereind 30/32Fa. H. Smeding Jr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindH. Smeding jr.630Vetsmelt. en grooth.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindH. Smeding jr.630Vetsmelt. en grooth.


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 30, HarlingenFranekereind 30H. Smeding jr.Smeding jr., H.vetindustrie


na 1955 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 30, HarlingenFranekereind 30 SmedingSmeding N.V.margarine- en spijsvetindustrie


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 30, HarlingenFranekereind 30H. Smeding jr.groothandel in banket, biscuits, chocolade en suikerwerken


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 30rijksmonument 20347


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8487Franekereind 30
  terug