Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 26 3-156 3-175 G-008* G-009


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 26, Harlingen Franekereind 26, Harlingen
 


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0129r van 21 sep 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]woning of twee kamers
 
koper door niaarWybe Wybrants c.u.233-00-00 GG
geniaardeAte Jacobsschipper op Leeuwarden
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhuis en hof van Wybe Wybrants c.u.
naastligger ten westenhuis en hof van Wybe Wybrants c.u.
naastligger ten noordenWillem Jansen kuiper
verkoperAntie Clases c.soc.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAte Jacops, Leeuwarder schipper c.u. kopen na met succes een niaar ratione proximitatis van Wybe Wybrants c.u. te hebben aangevochten, een woning of twee kamers bij de Franekerpijp. Ten Z. en W. de niaarnemer (in eerste instantie Wybe Wybrens), ten N. kuiper Willem Jansen. Geen grondpacht. Gekocht van Antie Claes c.s. voor 233 gg.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036ra van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: aan de Voorstraat bij de Franekerpijpen]huis
 
koper provisioneelAntje Hendricks, weduwe van550-00-00 GG
koper provisioneelwijlen Rijck Hendricks
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenAate Jacobs schipper op Leeuwarden
naastligger ten zuidende brouwerij van het Haentje
naastligger ten westende brouwerij van het Haentje
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperYurre? Ages voor zijn kindhoutmolenaar


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0031v van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: bij Franekerpijpen]huis
 
koperPytter Cornelis trekschipper190-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Ate Jacobs
naastligger ten zuidenbrouwerij het Haentie
naastligger ten westenbrouwerij het Haentie
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen en vaert]
verkoperSwaentie Rijxen, gehuwd met
verkoperJese Arjens Snell


 


 


 


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0172v van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 26achterIn de steeg terzijde van de koperskamer
 
koperJan Sickes mr. brouwer70-00-00 CG
naastligger ten oostenFeyke Symons schuitschipper
naastligger ten zuidenJan Sickes mr. brouwer
naastligger ten westenJan Sickes mr. brouwer
naastligger ten noordenTrijntie Pytters, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Gosse Rix
verkoperFeyke Symons, gehuwd metschuitschipper
verkoperFockje Jans


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0191r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koperDirk Ellerts, gehuwd mettrekschipper op Leeuwarden141-00-00 GG
koperLijsbeth Symons
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenFeyke Simons
naastligger ten zuidenbrouwerij van het Haentie
naastligger ten westenbrouwerij van het Haentie
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
Gerrit Jansen, gelastige van mr. scheepstimmerman
verkoperTrijntie Pytters, weduwe van
verkoperwijlen Gosse Rijx, tevens erfgenaam vanRotterdam
erflaterwijlen Pytter Cornelis, weduwnaar van
erflaterwijlen Sydske Ambrosius


 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0246r van 28 apr 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 26Franekereind ZZ naast de brouwerij van het Haentie [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koperRinse Simens c.u.160-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenJasper Gerrits
naastligger ten zuidenJan Sickes brouwer
naastligger ten westenJan Sickes brouwer
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen en diept]
verkoperLijsbet Symens, weduwe van
verkoperwijlen Dirck Ellerts


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-156 Franekereind 26huis
eigenaarJacob Asperen
gebruikerJacob Asperen
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-16-00 CG
grondpacht aan Aucke Backer cum soc.
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0263r van 15 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen bij brouwerij het Haentie]huis
 
koperJan Pyters sleefmaker160-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
huurderJan Pyters sleefmaker11-00-00 GG
naastligger ten oostenJasper Gerrits
naastligger ten zuidenJan Sickes mr. brouwer
naastligger ten westenJan Sickes mr. brouwer
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen]
verkoperRinse Symensschuitschipper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-156 Franekereind 26huis
eigenaarJacob Asperen
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-5-1720
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
aansl. grondp. voldaan23-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-156 Franekereind 26huis
eigenaar van 3/4 Dirk Jansen
eigenaar van 1/4 Jacob Asperen
gebruikerJacob Asperen
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG
grondpacht aan Jacobus Groenewold
grondpacht aan Antje Groenewold
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-156 Franekereind 26soutkeet
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde192-00-00 CG
aanslag huurwaarde32-00-00 CG
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-175 Franekereind 26Hylke Hanekuik5-00-00 CGkeet


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-008Franekereind 26Hielke Hanekuik... keetknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-007, zoutkeet ''de Haan'', 1814. (GAH204); id. van wijk G-008, turfschuur, 1814. (GAH204); id. van wijk G-157, gebruiker is Ruth Wouters wed., 1814. (GAH204); bezit een ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-008Franekereind 26H Hanekuik turfschuur


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865Franekereind 26Johannes Harkes PottingaHarlingenzoutbranderzoutkeet (715 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865aFranekereind 26de Harlinger ZoutbrandersHarlingenpakhuis (25 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-008Franekereind 26Dirk van Noordgeb 7 aug 1798 Leeuwarden, huwt met Neeltje Mantz, (gk), commies in 1858, Vst 10 mei 1858 uit Heerenveen, A 6 mei 1864 Workum, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk F-187, wijk G-008, bev.reg. HRL 1860-80


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2427G-009 (Franekereinde)Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Mollwoonhuis en pakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2427Franekereind 26 (G-009)Pieter D. de Ruiter


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26R. Vlietstra74Scheepsbevrachter en in Brandstoffen


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26R. Vlietstra74Scheepsbevrachter en in brandstoffen


1922 - kentekenadresnaam
B-5889
Firma Schaaf & Gebroeders Lodewijks


1922 - kentekenadresnaam
B-5889
Franekereind 26Jappe Schaaf


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26J. Schaaf220Motord. op Sneek


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 26aJ.Schaafstoombootondernemer


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26J. Schaaf229Motord. Sneek


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26J. Schaaf801Motord. Sneek


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHerrema, Lodewijk & Hofstra, Fa. (V.B.A.)801


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJ. Schaaf801Motord. Sneek


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHerrema, Lodewijk & Hofstra, Fa. (V.B.A.)801


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHerrema & Lodewijk801Dagel. autodienst Harlingen-Franeker-Sneek v.v.


1988 - variaadresbronbericht
Franekereind 26Hein Buisman StichtingBouw ws. negentiende eeuw, mog. achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1988


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 26beeldbepalend pand6 van 10


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 26, HarlingenFranekereind 26gebr. LodewijkSchaaf & Lodewijkvervoer per motor- en stoombootdienst
  terug