Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 24
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 24 3-157 3-176 G-009 G-010


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 24, Harlingen
1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 553r van 6 dec 1601 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Franekereind 24(per decreet) "Wordt geveild ten verzoeke van (Pieter Harmens en Jan Wybes als mombaers en curators over) de kinderen van Tyaard Wybes x Geert [niet ingevuld], een nieuw huis aan de zuidzijde van de straten omtrent de Franekerpijp. Ten O. wd. Louw Ripperts, ten W. een vaart.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 330r van 14 feb 1619 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Franekereind 24Doede Brants, bakker x Eelck Heres kopen een nieuw gebouwd huis en mouterij, en twee kamers en een vrije steeg daar achter ten oosten, zz. bij de Franekerpijpen, strekkende tot de Weverstraat. Ten O. erven Louw Ripperts en de steeg, ten W. de vaart. Grondpacht 8 st aan de erven Tiaerdt Wybes en 2 gg aan de verkopers. Bezwaard met het onderhoud van het houten bruggetje naar de Weverstraat. Gekocht van Meynert Pieters voor hemzelf, Syoerd Tiebbes, Aebel Annis, Tiaerdt Annis, allen te Wijnjeterp in Opsterland, als curators over de weeskinderen van Albert Johannes x Antie Reytses, en in die kwaliteit erfgenamen onder beneficie van inventaris van hun stiefmoeder Lijsbeth Abels, voor 1750 gg.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 332r van 14 feb 1619 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Franekereind 24Epe Wouters x Antie Claesen kopen een huis en mouterij, en twee kamers en een vrije steeg daar achter ten oosten, zz. bij de Franekerpijpen, strekkende tot de Weverstraat. Ten O. erven Louw Ripperts en de steeg, ten W. de vaart. Grondpacht 8 st aan erven Tiaard Wybes en 2 gg aan Meynert Pieters voor hemzelf, nu te Hoorn, Syoerd Tiebbes, Aebel Annis, Tiaerdt Annis, allen te Wijnjeterp in Opsterland, als curators over de weeskinderen van Albert Johannes x Antie Reytses, en in die kwaliteit erfgenamen onder beneficie van inventaris van hun stiefmoeder Lijsbeth Abels. Gekocht van bakker Doede Brants x Eelck Heres voor 1750 gg.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0126v van 18 aug 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 24Franekereind ZZ [staat: Voorstraat bij de Franekerpijpen] daar het haentie aan de putstoel en de olymolen in de gevel staathuis en brouwerij
 
koperWybe Wybrants c.u.3635-07-08 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-14-00 CG
naastligger ten oostenWillem Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZoutstraat [staat: diept]
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperAntie Clases c.soc.


 


 


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0188v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 24Franekerpijpen, bij dehuis en brouwerij
 
kopermeerderjarige vrijgezel Jan Sickes 1000-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-13-00 CG
huurderPier Hajes
naastligger ten oostenGosse Rijx
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZoutstraat [staat: straat en diept of sloot]
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperHans TijssenAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sickes, meerderjarige vrijgezel, koopt een huis en brouwerij omtrent de Franekerpijpen, het haentie genaemt, nu bewoond door Pier Hajes. Hierbij ook het quotele recht van het water van Ludingakerk voor 800 cg en een gouden ducaton en drie zilveren ducatons als toehaak. Ten O. Gosse Rijx, ten Z., W. en N. de straat en diept of sloot. Grondpacht 33 st. Gekocht van Hans Tijssen te Amsterdam voor 1000 cg + 800 cg maakt 1800 cg..


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-157Franekereind 24schuir
eigenaarJacob Asperen
gebruikerJacob Asperen
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-157Franekereind 24schuir
eigenaarJacob Asperen
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-157 Franekereind 24schuir
eigenaarJacob Asperen
gebruikerJacob Asperen
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-08 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0370v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 24Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]brouwerij genaamd het Klaverblad
 
koperHarmanus Portier koopman1400-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-13-00 CG
huurderJan Hendriks
naastligger ten oostenJan Pieters
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZoutstraat [staat: straat en sloot]
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperSicke Jansen meerderjarig jongman, gehuwd met
verkoperGeertje Gerbens


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0002r van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 24Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen]huis
 
koperHermanus Portier, gehuwd metkoopman600-00-00 CG
koperFroukjen Claeses Braam
verpachter grondde erfgenamen van Freddrik Jeppes 0-14-00 CG
naastligger ten oostende koper Harmanus Portier
naastligger ten zuidende koper Harmanus Portier
naastligger ten westenTrijntje Pieters
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperJasper Gerritshorlogemaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Portier x Froukje Clases Braam koopt een huis omtrent de Franeker Pijpen. Ten O. en Z. de koper, ten W. Trijntje Pieters, ten N. de straat en diept. Grondpacht 14 st aan erven Feddrik Jeppes. Gekocht van horlogemaker Jasper Gerrits voor 600 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-157 Franekereind 24schuir
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-157 Franekereind 24schuur
eigenaarHarm. Portier
gebruikerHarm. Portier
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-09-00 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0033r van 23 nov 1749 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 24Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis, vroeger brouwerij
 
koper door niaarHermanus Portier 152-00-00 GG
geniaarde koperUlbe Jans Menalda, gehuwd metoud mr. bakker
geniaarde koperAefke Gerbens
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenHarmanus Portier
naastligger ten zuidenHarmanus Portier
naastligger ten westenHarmanus Portier
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperTrijntie Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Sybe Pieterstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Portier, zoutzieder, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen oud mr. bakker Ulbe Jans Menalda x Aefke Gerbens, een huis omtrent de Franeker Pijpen, de voormalige brouwerij '`t Haentje'. Ten O., W. en Z. de koper, ten N. de straat. Grondpacht 15 st. Gekocht van Trijntje Hendriks wv timmerman Sybe Pieters, voor 152 gg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-176 Franekereind 24Claas Oosterbaan6-10-00 CGkeet en huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-009Franekereind 24Jan Piers van Arum... met IJtje Hettes, kind: Pier Jans vA., geb 1794 HRL; BS ovl 1827; 1834 overlijdens; gebruiker van wijk G-009, keetknegt, alsmede Pier Jans van Arum; eigenaar is K. Overdijk c. s. van zoutkeet ''De Zoutberg'', 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-009Franekereind 24Klaas Rommerts Overdijk... wijk C-020; eigenaar en medegebruiker H. Gonggrijp wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-009, zoutkeet ''De Zoutberg''; gebruiker Jan Piers van Arum, keetknegt, en Pier Jans van Arum, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-009Franekereind 24K Overdijk c.s. zoutkeet de zoutberg
G-009Franekereind 24Jan Piers van Arum keetknegt
G-009Franekereind 24Pier Jans van Arum


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865Franekereind 24Johannes Harkes PottingaHarlingenzoutbranderzoutkeet (715 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865aFranekereind 24de Harlinger ZoutbrandersHarlingenpakhuis (25 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-009Franekereind 24Pieter Buisman... zv Taeke Folkerts B, en Saakje Minnes; BS huw 1820, huw 1826, huw 1837, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-009; oud 42 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, aanspreker, wijk G-022; VT1839; P.B. eigenaar van ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-009Franekereind 24Elisabeth Kool... 22 jun 1860 Kiestrazijl, dv Balster W. K, en Trijntje Wessels Heerns; BS huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2430G-010 (Franekereinde)Harlinger Zoutbranderspakhuis en kantoor


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2430Franekereind 24 (G-010)Zoutbranderspakhuis


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindStad Alkmaar787Autod. n. Alkmaar, Zaanstr., H'lem, A'dam, ag. en transp. ond. Pr. v. Oranje


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindStad Alkmaar787Autod. n. Alkmaar, Zaanstr., H'lem, A'dam, ag. en transp. ond. Pr. v. Oranje


1988 - variaadresbronbericht
Franekereind 24Hein Buisman StichtingBouw ws. negentiende eeuw, mog. achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1988


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 24beeldbepalend pand6 van 10
  terug