Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 20 3-138 3-180 G-013 G-012


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 20, Harlingen
Naastliggers vanFranekereind 20
ten oostende Zoutstraat
ten zuidende Lammert Warndersteeg
ten westenFranekereind 18
ten noordenhet Franekereind


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0121r van 15 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 20Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen, aan de zuidzijde van het diept]huis
 
koperTiaerd Jouckes, gehuwd metbrouwer901-14-00 GG
koperAuck Syourdts
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: sloot]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Hendricx
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperSipcke SipckesHogebeintum


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0368v van 6 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTiaard Jouckes


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0099v van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTyaard Jouckes


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0105v van 29 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 20Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de zuidkant van het diept]huis
 
koper door niaarburgerhopman Lambert Warnars 0-00-00 GG
geniaarde koperLous Ripperts
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenburgerhopman Lambert Warnars
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperTiaard Jouckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLambert Warnars, burger-hopman, niaart ratione proximitatis tegen Louw Ripperts, een huis zz. Franekerpijpen. Ten O. en N. de straat en diept, ten W. de niaarverzoeker. Toegewezen aan de niaarverzoeker. Gekocht van Tjaard Jouckes voor [niet vermeld].


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0056r van 15 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTiaard Jouckes


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0081r van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 20Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de zuidkant van het diept]huis
 
koperAndries Uulckjes, gehuwd mettimmerman700-00-00 GG
koperMary Hessels
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenGerrit Gerbens
naastligger ten westenGerrit Gerbens
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperLambert Warners, gehuwd met
verkoperJetje Baerde
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Uulckjes, timmerman x Marij Hessels kopen een huis zz. Franekerpijp. Ten O. en N. de straat en diept, ten Z. en W. Gerrit Gerbens. Grondpacht 28 st aan de Stad. Gekocht van Lambert Warners x Jetje Baerdes, voor 700 GG.


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0180v van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Andrys timmerman


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0084r van 8 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Andryes timmerman


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0130v van 26 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Andries timmerman


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0197v van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybout schipper op Sneek


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0020v van 20 feb 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 20Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]huis
 
koperJan Wouters, gehuwd met1100-00-00 GG
koperEngel Wytses
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende mouterij van Ruerd Wirdes
naastligger ten westenGerrit Pyters slager
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperSybolt Pyters c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Wouters x Engel Wytses kopen een huis bij de Franekerpijp aan de zz. Ten O. en N. de straat, ten W. slachter Gerrit Pyters, ten Z. Ruerd Wirdes mouterij. Grondpacht 28 st. Gekocht van Sybolt Pyters c.u. voor 1100 gg.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0214v van 21 nov 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 20Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpsdiept]huis bestaande uit twee woningen
 
koperClaes Feyckes koopman1050-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRuird Wirdes
naastligger ten westende weduwe van Gerryt Pyters slager
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperJan Woutersschipper op Sneek


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0238v van 8 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Feickes


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0029r van 5 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 20Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]huis
 
koperJacob Hansen schipper op Leeuwarden1150-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRuird Wierdes
naastligger ten westenFolckert Jansen
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperClaes Feyckeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hansen, schipper tussen Leeuwarden en Harlingen, koopt een huis zz. Franekerpijpen. Ten O. en N. de straten, ten Z. Ruird Wierdes, ten W. Folckert Jansen. Grondpacht 28 st. Gekocht van Claes Feyckes, koopman, voor 1150 gg en een ducaat tot een verering.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0096v van 29 nov 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Feyckes


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0300v van 1 dec 1689 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 20Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen bij de brouwerij van het Haentje]huis
 
koperSymen Pyters Boncq c.u.500-00-00 GG
naastligger ten noordende weduwe van Hendrick Meynerts
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Fontein
naastligger ten zuideneen zoutkeet
verkoperCornelis Pyters Bonckkoopman


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0036r van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 20Franekereind ZZ hoek [staat: Franekerpijpen]huis met o.a. bottelarij
 
koperSimon Jacobs, gehuwd met400-00-00 GG
koperClaeske Andries
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenzoutkeet van wijlen Wybe Feddriks koopman
naastligger ten westenClaes Rinties Botsma
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen]
verkoperJoachimus BrandenburgLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Jacobs x Claeske Andries kopen een kleine en net betimmerde huysinge c.a., staande omtrent de Franekerpijpen aan de zuidkant op de hoek van de brugh bij de brouwerij van 'de Drie Claverbladen'. Uitgebreide beschrijving. Ten O. en N. straat en diept, ten Z. de zoutkeet van koopman Wybe Feddrik [Kalf], ten W. koopman Claes Rintjes [Botsma]. Grondpacht 28 st. Gekocht van Joachimus Brandenburg te Leeuwarden voor 400 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-138Franekereind 20huis
eigenaarwed. Dirk Tades
gebruikerwed. Dirk Tades
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-138Franekereind 20huis
eigenaarwed. Dirk Taedes
opmerkingpro deo versogt


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0061r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symen Jacobs koopman


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0241v van 11 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Simens koopman


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-138 Franekereind 20woning
eigenaarwed. Dirk Taedes
gebruikerwed. Dirk Taedes
opmerkingpro deo begeert


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-138 Franekereind 20hoff en kamers
eigenaarwed. Voorda
gebruikerwed. Voorda
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0062r van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBerent Geersma


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-138 Franekereind 20kamer
eigenaarnotrs. Voorda
gebruikernotrs. Voorda
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0071r van 6 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 20Franekereind ZZ [staat: Franekerpijp] bij de Lammert Warnersbrughuis met oliepakhuis onder 1 dak
 
koperGerben Jansen mr. bakker451-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
huurder excl. pakhuisJan Roelofs c.u. en c.s.40-00-00 CG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenFreerk Fontein
naastligger ten westenvroedsman Baxma
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperJanke Symons, gehuwd metGroningen
verkoperHendrik Luitjens WoldaGroningen


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0197v van 12 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerben Jans mr. bakker


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0264r van 12 mei 1765 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 20Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen bij de Lammert Warndersbrug]huis, pakhuis met 2 graanzolders en achterkamer
 
koper provisioneelvroedsman Claas Leistra 1131-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
huurder huisde vrouw van Monse Piebes 24-00-00 CG
huurder pakhuisde vrouw van Monse Piebes 12-00-00 CG
huurder onderste graanzolderArent Wouters 16-00-00 CG
huurder bovenste graanzolderArjen Bottes 10-00-00 CG
huurder achterwoonkamerAge Wybes 0-06-00 CG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenFreerk Fontein
naastligger ten westenFreerk Fontein
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoper q.q.Arent Wouters, curatormr. bakker
verkoper q.q.Bauke Janzen, curatoren overwinkelier
verkoperGerben Jans van der Veen door de hof prodigus verklaardoud bakker


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0126v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 20Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen bij de Lammert Warndersbrug]huis
 
koper door niaarFreerk Fontein, gehuwd metkoopman1999-19-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
geniaarde koperDaniel Heinsius, gehuwd met
geniaarde koperDebora Hartman
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenFreerk Fontein
naastligger ten westenFreerk Fontein
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkopervroedsman Claas Leistra, te samen met
verkoperoud kolonel Sybrand Camsma, en
verkopervroedsman Feike Camsma


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-196 Franekereind 20Andele Jans, 38 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-180 Franekereind 20D Fontein2-00-00 CGwoningen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-013Franekereind 20Andele Jans Dreyer... Kerk HRL 1795, bsha181ov, huw 1812, huw 1818, ovl 1826, ovl 1839, ovl 1846, ovl 1854; gebruiker van wijk G-013, zeepziedersknegt; eigenaar is Dirk Fontein, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden A.J.D. en Baukje Berends ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-013Franekereind 20Dirk Pzn Fontein... van wijk C-136, gebruiker P. Huidecoper, wijnpakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-013, gebruiker is Andele J. Dreyer, zeepziedersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-018, zeepzieder, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-013Franekereind 20Dirk Fontein Andele J Dreyer zeepziedersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 935Franekereind 20Dirk FonteinHarlingenzeepziederpakhuis (96 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-013Franekereind 20Anna Hendriks Leyenaar... bewijs, 5 Bloeimaand 1810; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, (vnm: Antje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-013; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-013Bij de Lammert v.d. BrugsteegJan Oorthuis54 jHarlingenm, protestant, gehuwd, s rijksweger
G-013Bij de Lammert v.d. BrugsteegAntje Leyenaar54 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-013Bij de Lammert v.d. BrugsteegBarend Oorthuis20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-013Bij de Lammert v.d. BrugsteegBeytske Oorthuis26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-013Bij de Lammert v.d. BrugsteegFimkje Oorthuis23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-013Bij de Lammert v.d. BrugsteegReinskje Oorthuis18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-013Bij de Lammert v.d. BrugsteegTrijntie Oorthuis16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-013Bij de Lammert v.d. BrugsteegMarijke Oorthuis13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-013Franekereind 20Anna Hendriks Leyenaar, overleden op 26 februari 184761 jr, overleden Franekerend G 13, vrouw van Jan Oorthuis, rijksweger, moeder van Beitske, Femke, Barend, Renske, Trientje en minderjarige Marijke Jans Oorthuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-013Franekereind 20Anna Knoop... huw 1837, ovl 1839, huw 1840, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk E-008, wijk F-245, 317, wijk G-013, wijk H-010, 157, supp wijk G-397; oud 41 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk G-287; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-013Franekereind 20Jan B Oorthuis... van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, rijksweger, wijk G-013; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 935G-013 (Franekereinde)Simon Stinstra c.u.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 935G-012 (Franekereinde)Johanna van der Velde, wed. B. Kramerwoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 20, HarlingenFranekereind 20H. Kramerkruideniers- en grutterswaren


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4851Franekereind 20 (G-012)Johanna van der Velde (wed. Bern. Kramer)woonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Franekereind 20Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij en slijterij (Hendrik Kramer)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Franekereind 20 Hendrik Kramerkruidenier
vorige grondslagf. 4000
huidige grondslagf. 6000


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 20, HarlingenFranekereind 20B.J. Kramerkruideniers- en grutterswaren


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 20B.Kramerkruidenier


1939 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 20, HarlingenFranekereind 20B.J. Kramerkruideniers- en grutterswaren


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekerwind 20B.J. Kramer810Levensm.bedr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindB.J. Kramer810Levensm.bedr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindB.J. Kramer810Levensm.bedr.


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 20, HarlingenFranekereind 20B.J. Kramerlevensmiddelenbedrijf


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 20T. (Tabe) Kamsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 20rijksmonument 20346


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7219Franekereind 20
  terug