Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 6 3-190 3-208 1/2 G-019 G-017


Huisnaam in: 1872
Gebruik: zeepziederij
Naam: de zon
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1924
Gebruik: zeepfabriek
Naam: de zon
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 6, Harlingen Franekereind 6, Harlingen Franekereind 6, Harlingen
 


 


 


 


 


 


 


 


 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0130v van 7 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 6Franekereind ZZ [staat: aan de oostzijde van de Turfhaven]huis met een vrije uitgang door de steeg
 
koperPiter Martens Mooyman, gehuwd met
koperAntie Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenJacob Piters
naastligger ten zuidende schuur van Doede gortmaker
naastligger ten westenBoie kuiper
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
naastliggersteeg
verkoperLourens Dircx, gehuwd metzeilmaker
verkoperClaeske Piters Hagen


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0112v van 11 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 6Franekereind ZZ [staat: Voorstraat tegenover het Noordijs]huis met een ledige plaats
 
koperDoede Pyters c.u.koopman1775-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
toehaakeen gouden ducaton als verering
naastligger ten oostenJan Pyters zoutzieder
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBoyen Beerts kuiper
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Voorstraat en diept]
verkoperPyter Martens Moyman


 


 


 


 


 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0002ra van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 6Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de zuidkant van het diept]huis
 
koper provisioneelJelle Harckes 1200-14-00 GG
verpachter grondde weduwe van Hardenburgh 1-08-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Gerrit Hardenburgh
naastligger ten zuidenhet gorthuis van Claes Feyckes c.soc.
naastligger ten westenBeern Boyes kuiper
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperde erfgenamen van wijlen Doede Pytters, gehuwd met
verkoperwijlen Bintie Buwes


 


 


 


 


 


 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0023r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 6Franekereind ZZ [staat: bij de Turfdragersbrug]huis
 
koperBuwe Doedes, met als curator800-00-00 CG
koper q.q.Symen Fransen koopman
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSydts Pytters apotheker
naastligger ten zuidende gortmakerij van vroedsman Edo Reynalda
naastligger ten westende weduwe van Beern Boyes
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperCornelis Gerryts, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperSaapke Tjeerdts, mede-erfgename van
erflaterJelle Herckestrekschipper


 


 


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0263v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 6Franekereind ZZ [staat: bij de Turfdragersbrug]huis met graanzolders
 
koperPhilippus Lucas, en501-15-00 GG
koperSeerp Herkes
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
huurderN. N. 65-12-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenRuyrdt Pieters
naastligger ten zuidengemeensman Yde Reinalda
naastligger ten westenwed. van Beern Bojes
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van Bouwe Doedes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Lucas en Seerp Herkes kopen een huis met graanzolder en een steeg, omtrent de turfdragersbrug. Ten O. die steeg en Ruyrdt Pieters, ten W. wd. Beern Boies, ten Z. Yde Reinalda, (Edo Jacobs Reinalda), gemeensman, ten N. de straat. Gekocht van erven Bouwe Doedes.


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-190Franekereind 6huis
eigenaarHylcke J. Hanekuik
gebruikerHylcke J. Hanekuik
huurwaarde103-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-190Franekereind 6huis
eigenaarHylcke Hanekuik
huurwaarde103-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-7-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-190 Franekereind 6huis
eigenaarwed. Hylke Hanekuik
gebruikerwed. Hylke Hanekuik
huurwaarde103-00-00 CG
aanslag huurwaarde17-03-00 CG


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-190 Franekereind 6huis
eigenaarwed. Hylke Johannes Hanekuik
gebruikerwed. Hylke Johannes Hanekuik
huurwaarde103-00-00 CG
aanslag huurwaarde17-03-06 CG


 


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-190 Franekereind 6wed. Hylke Johannes Hanekuik, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal40-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-190 Franekereind 6huis
eigenaarwed. Hylke Hanekuik
gebruikerwed. Hylke Hanekuik
huurwaarde103-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-13-14 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-208 Franekereind 6Dirk Fontein5-10-00 CGhuis


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-019Franekereind 6Dirk Pzn Fontein... J. Dreyer, zeepziedersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-018, zeepzieder, 1814. (GAH204); id. van wijk G-019, zeepziederij, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-020, gebruiker is Willem W. van Kastel, zeylmaker, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-019Franekereind 6Dirk Fontein zeepziederij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 949Franekereind 6Dirk FonteinHarlingenzeepziederzeepziederij (250 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-019Franekereind 6Dieuwke Reitsmageb 1802 HRL, ovl 18 jul 1868 HRL, huwt met Hendrik Bolta, ovl wijk G-019, Rooms Katholiek, dv Pieter R, en Houkje Bonnema; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk G-042


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-019Franekereind 6Taede Reinders Tolsma... zv Reinder Taedes T, en Sjoerdje Noordbeek BS huw 1824, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, 118, wijk G-019, wijk I-014; oud 39 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, moutersknecht, wijk I-019; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-019Franekereind 6Tjietske Rinses de Vries... dv Rinze Gerrits dV, en Hendrikje Jans Frantzen; BS huw 1824, ovl 1870, bev r HRL 1851 wijk B-073, wijk G-019, wijk I-014; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk I-019; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 949G-019 (Franekereinde)Simon Stinstra c.u.zeepziederij


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 aug 1872
G-019Franekereind 6Eene van ouds gunstig bekende wen welbeklante zeepziederij genaamd De Zon , in eigen gebruik geweest zijnde bij wijlen den heer P., Stinstra. Provisioneel verkocht op 4 okt 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 13 okt 1872
G-019Franekereind 6Eene van ouds gunstig bekende wen welbeklante zeepziederij genaamd De Zon , in eigen gebruik geweest zijnde bij wijlen den heer P., Stinstra. Finaal verkocht op 18 okt 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 3275..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3368G-017 (Franekereinde)Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3368Franekereind 6 (G-017)erv. J.F. Leemkoelzeepziederij


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 6, HarlingenFranekereind 6C. van der Schoot & Co.meubelen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 6rijksmonument 20341


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9126Franekereind 6
  terug