Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 66
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 66 3-196 3-213 G-024 G-022
 


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0037r van 5 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 66Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperAriaen Corneliss, gehuwd metbakker562-14-00 GG
koperGeert Sipckes
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGerbrandt Tiepckes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenPieter Jacobs
verkoperSiuucke Wytses voor zijn kind, weduwnaar vanBolswarder Nijland
verkoperwijlen Tiete Siuuckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAriaen Cornelis, bakker x Geert Sipckes kopen een huis oz. Turfhaven. Ten Z. Gerbrandt Tiepckes, ten N. Pieter Jacobs. Grondpacht 18 st aan de Stad. Gekocht van Siucke Wytses op Bolswarder Nijand als vader en wettige voorstander over zijn kind bij wijlen Tiete Siuckes, voor 563 GG 10 st.


 


1623 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 66, HarlingenHeiligeweg 66C, A
'Anno
A
[huismerk] 1623
C


 


 


 


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0032r van 25 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 66Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperEpe Beerns 1825-15-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDoede Peters
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van Jacob Peters
verkoperCornelis Ariens van Berckel c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIpe Beernts koopt een huis oz. Turfhaven. Ten Z. Doede Pieters, ten N. de erven Jacob Pieters. Grondpacht 18 st. aan de Stad. Gekocht van Cornelis Ariens van berckel c.u. voor 1825 gg. 15 st.


 


 


 


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0216v van 30 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 66Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperJan Scheltes 300-00-00 GG
naastligger ten oostenJacob Rogiers
naastligger ten zuidensteeg of uitgang
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Jacobs
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJacob Rogiers
verkoperGrietie Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Meynte Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Scheltes


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0157v van 14 nov 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 66Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ bij de Turfdragersbrug]huis
 
koper van 1/2burgerhopman Theodorus Theodori Posthumus notaris en 1e gezworen klerk ter secretarie550-00-00 GG
koper van 1/2Theodorus Petri notaris, landmeter, wijnrooier en klerk ter secretarie
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
bewonerAucke Gerrytsmr. schoenmaker
naastligger ten oostengemeensman Edo Jacobs Reynalda
naastligger ten zuidengemeensman Edo Jacobs Reynalda
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJan Sipkes grootschipper
verkoperMelle HendrixbombazijnmakerBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Theodori Posthumus, not. publ., burger-hopman en premier gezworen klerk ter secretarie, voor 1/2 en Theodorus Petri Posthumus, not. publ., geadmitteerd landmeter en wijnrojer en mede-klerk ter secretarie, voor 1/2, kopen een heerlijk huis omtrent de Turfdragersbrug, oz. Turfhaven. (Met een beschrijving van het huis). Ten O. en Z. Edo Jacobs Reynalda, gemeensman, ten W. de Turfhaven, ten N. Jan Sipkes, grootschipper. Gekocht van Melle Hendrix, bombazijnwerker te Bolsward, voor 550 gg.


 


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0385r van 27 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 66Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ bij de Turfdragersbrug1/2 huis
 
koper door niaarCornelis Tiesses mr. gortmaker242-14-00 GG
eigenaar van 1/2Cornelis Tiessesmr. gortmaker
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
geniaarde koperJan Fransen Cuikmr. gortmaker
Trijntie Pieters van der Gragt
huurderHubert Remmerts mr. pottenbakker56-00-00 CG
naastligger ten oostengemeensman Edo Jacobus Reynalda
naastligger ten zuidengemeensman Edo Jacobus Reynalda
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Jan Sipkes grootschipper
verkoperburgerhopman Theodorus Posthumusnotaris en hypodidascalus


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-196Heiligeweg 66huis
eigenaarCornelis Tiesses erven
gebruikerPier Bauckes
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-196Heiligeweg 66huis
eigenaarCornelis Tiesses erven
gebruikerPier Bauckes
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-196 Heiligeweg 66huis
eigenaarCornelis Tjesses erven
gebruikerJoris Aerts
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-08 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-196 Heiligeweg 66huis
eigenaarvroedsman Wijngaerden
gebruikerHaye Gerkes
huurwaarde52-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-13-06 CG


 


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0169r van 10 feb 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 66Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]1/3 huis
 
koper door niaarDirk Schouwenburg 285-21-00 GG
geniaarde koperPieter Scheltemakoopman
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
voormalig bewonerUilke Jans
naastligger ten oostende weduwe van Hylke Johannis Hanekuik
naastligger ten zuidende weduwe van Hylke Johannis Hanekuik
naastligger ten westenHeiligeweg
naastligger ten noordenRimmert Huyberts
verkoperJan Schouwenburg, erfgenaam vankoopmanLeeuwarden
erflaterwijlen Maartie Kornelis Wijngaarden, laatst weduwe vanLeeuwarden
erflaterwijlen Jan du BoisLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Schouwenburg te Drachten koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Pieter Scheltema, 1/3 huis op de Turfhaven. Ten O. en Z. wd. Hylke Johannes Hanekuik, ten W. de straat en diept, ten N. Rimmert Huyberts?. Gekocht van Jan Schouwenburg, koopman te Leeuwarden als ergenaam van wl. Maartje Cornelis Wijngaarden, laatst wd. Jan du Bois te Leeuwarden, voor 285 gg. Er is sprake van meer huizen of grondlasten daaruit, zie de lange onduidelijke acte.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-196 Heiligeweg 66Tjebbe Herkes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-196 Heiligeweg 66huis
eigenaarSjoerd Pytters Aerdenburgh cum soc.
gebruikerTjebbe Heerkes
huurwaarde51-18-00 CG
aanslag huurwaarde09-05-06 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0253r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 66Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven bij de Turfdragersbrug]1/3 huis
 
koperAntje Cornelis Wijngaarden, gehuwd met350-00-00 CG
Sjoerd Pieters Aardenburgwinkelier
eigenaar van 2/3de koperse Antje Cornelis Wijngaarden c.u.
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
huurderCorneles Annes c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van Hinke Philippus
naastligger ten zuidende erfgenamen van Hinke Philippus
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenhet huis nagelaten door Rimmert Huiberts
verkoperDirk Hesselsmr. koperslager


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0052r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 66Heiligeweg OZ [staat: bij de Turfdragersbrug]huis
 
koperItske Aardenburg, gehuwd met1550-00-00 CG
Laurentius FlorisonpredikantWijnaldum
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
huurder van 1/4Johannes Hendriks 80-00-00 CG
naastligger ten oostenDirk Fonteyn
naastligger ten zuidenDirk Fonteyn
naastligger ten noordenDirk Wetzens
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]
verkopergezworen gemeensman Cornelis Aardenburg


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0180r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 66Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] bij de Turfdragersbrughuis
 
koperFrans Arjens, gehuwd metmr. bakker1000-00-00 GG
koperAntje Hylkes
verpachter grondde Stad Harlingen0-18-00 CG
huurderJohannes Hendriks de Wind c.u.koopman80-00-00 CG
naastligger ten oostenDirk Fontein
naastligger ten zuidenDirk Fontein
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenDirk Cornelis Wetzens
verkoperHiske Aardenburg, gehuwd metWijnaldum
verkoperweleerwaarde heer Laurentius Johannes FlorisonpredikantWijnaldum


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-211 Heiligeweg 66D IJpeij, 33 jaar, gehuwdstudeert te lingen
3-211 Heiligeweg 66Jacob Renaldainwoning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-213 Heiligeweg 66Frans Arjens wed3-00-00 CGhuis


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-024Heiligeweg 66Claas Cornelis Voordewind... geb 1781 HRL, ovl 11 apr 1814 HRL, huwt met Jeltje Uilkes van Nogeren, wolkammer in 1814, ovl wijk G-024, kinderen: Uilke Klases, geb 4 feb 1808 HRL, Trijntje Klaases, geb 11 nov 1809 HRL, IJnskje, geb 11 nov ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-024Heiligeweg 66Frans Arjens... zijn weduwe bezit twee honden, belasting: f. 4:0:0, 1805, 1806. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-024Heiligeweg 66Rimmert Ruurds Noordhuis... Kerk HRL 1799, 1801, 1808, BS ovl 1822, ovl 1854, ovl 1861 1874 overlijdens, ovl 1876; gebruiker van wijk G-024, schipper; eigenaar is Frans Arjens wed., 1814 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-024Heiligeweg 66Frans Arjens wedRimmert R Noordhuis schipper


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-024Heiligeweg 66Harmanus Nicolaas Vulsma, overleden op 10 februari 1822zoon van Nicolaas Vulsma, schoenmakersbaas (Turfhaven G 24) en Sytske Henderikus, broer van minderjarige Gerrardus, Hendrikus, Thomas en Stijntje Nicolaas Vulsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 954Heiligeweg 66Nicolaas VulsmaHarlingenschoenmakerhuis en erf (80 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-024Heiligeweg 66Wilhelmus Nicolaas Vulsma, overleden op 5 september 1834dochter van Nicolaas Vulsma, schoenmaker (Heilige Weg G 24) en Jelkje Willems Bloemers. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-024Heiligeweg 66Nicolaas Hendriks Fulsma... bewijs, 3 may 1806; ondertrouw HRL; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-024; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-024Heiligeweg 66N Vulsma stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-024Heiligeweg 66Nicolaas Nicolaas Vultsma, overleden op 13 juni 18395 wk, overleden Turfhaven G 24, zoon van Nicolaas Vultsma, mr. schoenmaker en Jeltje Bloemsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-024TurfhavenNicolaas Fultsma62 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, schoenmaker
G-024TurfhavenThomas Fultsma21 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-024TurfhavenChristina Fultsma19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-024TurfhavenHenderina Fultsma15 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-024TurfhavenMarijke Fultsma11 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-024Heiligeweg 66Nicolaas Vulsma, overleden op 20 juli 1850Turfhaven G 24/33, vader van Hendrikus, mr. wafelbakker, Gradus, schoenmaker, Christina (vrouw van Hendrikus Kerkhoven, metselaar), Thomas, schoenmaker Franeker, Hendrina en minderjarige Marijke Nicolaas Vulsma. Bijgevoegd is memorie 7020/1928 waarin Gradus als voogd van zijn zuster Marijke aangifte doet. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 954G-024 (Turfhaven)Johs. J. Langenhorstwoonhuis


1865 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 66Jaarboekje voor de Stad HarlingenTurfhaven wijk G-023, afvaart veerschip op Weidum, Grouw, Hardegarijp, Dragten, Gorredijk, Koudum: Woensdag 12 uur.


1865 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 66Jaarboekje voor de Stad HarlingenTurfhaven wijk G-028, afvaart veerschip op Sint Jacobiparochie, Sint Annaparochie en Vrouwenparochie: Woensdag 1 uur.


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 24 feb 1870
G-024Heiligeweg 66Eene op gunstigen stand staande huizinge en erf c.a. aan de Turfhaven, thans verhuurd aan H., Hergaarden. Provisioneel verkocht op 8 mrt 1871 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 10 mrt 1871
G-024Heiligeweg 66Eene op gunstigen stand staande huizinge en erf c.a. aan de Turfhaven, thans verhuurd aan H., Hergaarden. Finaal verkocht op 15 mrt 1871 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 954G-022 (Gedempte Turfhaven)Johannes F. Langenhorstwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 954Heiligeweg 66 (G-022)Frederik J. Langenhorstwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 66 Frederik J. Langenhorsthuisschilder
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1922 - kentekenadresnaam
B-5171
Heiligerweg 66Jan Houbein


1928 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 66, HarlingenHeiligeweg 66F.J. Langenhorstschilder, behanger, glaszetter


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 66F.J.Langenhorsthuisschilder
Heiligeweg 66J.F.Langenhorsthuisschilder
Heiligeweg 66mej. J.H.Langenhorsttelefoniste


1936 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 66, HarlingenHeiligeweg 66 Hauchtaxibedrijf


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 66S.A. Hauch627Luxe auto-verh.inr.


1947 - kentekenadresnaam
B-32158
Heiligeweg 66Siegmund Alois Hauch


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.S.A. Hauch627L. Autoverh.inr. en rijschool, instruct.


1950 - kentekenadresnaam
B-39255
Heiligeweg 66Sigmund Alois Hauch


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.S.A. Hauch627L. Autoverh.inr. en rijschool, instruct.


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 66, HarlingenHeiligeweg 66 Hauchreparatie-inrichting, in- en verkoop van automobielen


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 66, HarlingenHeiligeweg 66 DoornbosGaragegarage, autoverhuur


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 66, HarlingenHeiligeweg 66 Doornbosautomobielbedrijf


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 66T. (Teunis) Doombos


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 66, HarlingenHeiligeweg 66 Tolsmaautobedrijf, simca crysler dealer
  terug