Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 54
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 54 3-203 3-220 G-031 G-028
 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-203Heiligeweg 54huis
eigenaarDieucke Pieters
gebruikerJacob Ydes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-203Heiligeweg 54huis
eigenaarDieucke Pieters
gebruikerJacob Ydes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-203 Heiligeweg 54huis
eigenaarDieuke Pyters
gebruikerDirk Hessels
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-203 Heiligeweg 54huis
eigenaarOtte Johannes
gebruikerOtte Johannes
huurwaarde37-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-03-06 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0108r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 54Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koper door niaarvroedsman Otte Johannes, gehuwd met518-14-00 GG
koper door niaarClaaske Jans
geniaarde koperHarmen Arents Baxma, gehuwd met
geniaarde koperAttie Oepkes
huurderAefke Nannings
huurderwijlen Keimpe Gerryts
naastligger ten oostenPieter Beernt van Wijdenbrugh ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenJan Aukes Bakker koopman
naastligger ten noordenJan Cristoffels c.u.
verkoperPieter Beernt van Wijdenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-203 Heiligeweg 54Otte Johannes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-203 Heiligeweg 54huis
eigenaarOtte Johannes
gebruikerOtte Johannes
huurwaarde37-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-14-08 CG


 


 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0308v van 13 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 54Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperHendrik Warnders huistimmerman157-00-00 GG
huurderArjen Reidses mr. schilder
naastligger ten oostenJ. Hibma
naastligger ten zuidenB. Oligard
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenSimon Oenes
verkoperGerrit Albertskoopman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-219 Heiligeweg 54Beerent Omans


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-220 Heiligeweg 54Hendrik Warnders2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-031Heiligeweg 54Berend Omans... Hermanus O, geb 1804 te HRL; BS huw 1811, huw 1827, huw 1832, ovl 1841; eigenaar en gebruiker van wijk G-031, wewer, 1814. (GAH204); oud 84 jaar, geb Wettering en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-031; VT1839; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-031Heiligeweg 54Berent Omans Berent Omans wewer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 961Heiligeweg 54Berend OmansHarlingenweversknegthuis en erf (75 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-031Heiligeweg 54Anna Elisabeth van Bree... (ook: Widders); BS huw 1827, bev.reg. HRL 1851 wijk D-079; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-031; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-031Heiligeweg 54Hermanus Omans... BS huw 1827, bev.reg. HRL 1851 wijk D-079; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-031; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-031Heiligeweg 54IJsbrand Harings Wagenaar... Heins W, en Lijske Meiles; BS huw 1819, huw 1820, huw 1821, huw 1823, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 82, 107, wijk G-210, 301; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepziedersknecht, wijk G-033; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-031Heiligeweg 54B Omans stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-031TurfhavenHermanus Omans35 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, schoenmaker
G-031TurfhavenAnna Elisabt. van Bree36 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
G-031TurfhavenBernardus Omans9 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-031TurfhavenKarolus Omans7 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-031TurfhavenGerbrandus Omans5 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-031TurfhavenBernardus Omans84 jWetteringm, rooms katholiek, weduwnaar, wever


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-031Heiligeweg 54Bernardus Omans, overleden op 23 september 184189 jr, geboren Wettingen/Duitsland, overleden Turfhaven G 31, wednr. Wietske Gerkes, vader van Hermanus Bernardus Omans, mr. schoenmaker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 24 van 4 mrt 1846
adressoortbedraggebruik
G-031Heiligeweg 54provisionele en finale toewijzingfl. 525huis G-031
 
verkoperHermanus Omans
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperPieter Tuinhout


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-031Heiligeweg 54Aafke van der Molen... 1859 HRL, ongehuwd, breidster, N.H., dv Hans vdM, en Antje Meiles; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 132, supp wijk G-402 oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, breidster, wijk E-025; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-031Heiligeweg 54Geertje Cornelis de Vries... in 1858, N.H., dv Cornelis Jans dV, en Jantje Cornelis; BS huw 1827, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 79, 360; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-193; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-031Heiligeweg 54Geertje Wyma... N.H., ovl wijk G-083, dv Age W, en Aaltje de Boer; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-137, wijk G-031, 354, 367; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-123; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-031Heiligeweg 54Hette Koestrageb 1802 HRL, ovl 30 dec 1879 HRL, huwt met Andries Onsman, N.H., arbeidster in 1851, dv IJnte K, en Hiske Douwes Prins; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 199, wijk G-220, 303


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-031Heiligeweg 54Jieksje Simons van den Berg... ''Mietje''; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1822, huw 1823, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-201, wijk G-031, wijk G-082, wijk G-107, wijk G-210, wijk G-301; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-033; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 961G-031 (Turfhaven)Pieter Asmus Tuinhoutwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
G-031Heiligeweg 54Een winkelhuis en erf c.a. aan de Turfhaven, in huur bij M., Nauta. Finaal verkocht op 21 feb 1872 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 1501..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3414G-028 (Gedempte Turfhaven)Rienkje Kruizingawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5113Heiligeweg 54 (G-028)Hette Hettemawoonhuis


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligeweg 54S. Sikkema92aardappelhandel


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 54 Sijbe Sikkemaaardappelhandelaar
vorige grondslagf. 1800
huidige grondslagf. 3000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligeweg 54S. Sikkema92Aardappelhandelaar


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligeweg 54S. Sikkema92Aardappelhandelaar


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 54S. Sikkema92Aardapp.h.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 54S. Sikkema92Aardapp.h.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 54S. Sikkema92Aardapp.h.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 54S. Sikkema92Aardapp.h.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 54S.Sikkemaaardappelhandelaar


1930 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 54Hein Buisman StichtingOmstreeks 1930 woonde aardappelkoopman Sikkema hier


1932 - kentekenadresnaam
B-17790
Heiligeweg 54Michiel Andringa


1933 - kentekenadresnaam
B-19421
Heiligeweg 54Minne de Boer


1933 - kentekenadresnaam
B-19584
Heiligeweg Minne de Boer


1933 - kentekenadresnaam
B-19672
Heiligeweg 54Minne de Boer


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 54, HarlingenHeiligeweg 54J.B. van der Polauto- en autobustochten


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 54, HarlingenHeiligeweg 54M. de Boergarage


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 54, HarlingenHeiligeweg 54M. de Boergarage en reparatie-inrichting


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 54M. de Boer244Garage


1936 - kentekenadresnaam
B-22077
Heiligeweg 54Everard Tjibbe Boonstra


1936 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 54Oud Harlingen Magazine 1998feb : Garage M. de Boer (Forddealer) Heligeweg 54 werd overgedragen aan de heer E. T. Boonstra


1939 - kentekenadresnaam
B-25134
Heiligeweg 54Everard Tjebbe Boonstra


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 54Garage E.T. Boonstra925Off. Ford Dealer


1942 - kentekenadresnaam
B-27128
Heiligeweg 54Everaard Tjebbe Boonstra


1945 - kentekenadresnaam
B-28415
Heiligeweg 54Everard Tjibbe Boonstra


1945 - kentekenadresnaam
B-28418
Heiligeweg 54Everard Tjibbe Boonstra


1946 - kentekenadresnaam
B-29787
Heiligeweg 54Garage Boonstra


1947 - kentekenadresnaam
B-32222
Heiligeweg 54Everaard Tjebbo Boonstra


1947 - kentekenadresnaam
B-32600
Heiligeweg 54Everhard Tjebbe Boonstra


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 54, HarlingenHeiligeweg 54E.T. BoonstraBoonstra, E.T.automobielbedrijf


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.E.T. Boonstra925(b.g.g.)


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.Ford Dealer, Off.925Garage E.T. Boonstra


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.Garage E.T. Boonstra925Garage


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.E.T. Boonstra925(b.g.g.)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.Ford Dealer, Off.925Garage E.T. Boonstra


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.Garage E.T. Boonstra925Garage


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.E.T. Boonstra925(b.g.g.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.Ford Dealer, Off.925Garage E.T. Boonstra


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.Garage E.T. Boonstra925Garage


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 54, HarlingenHeiligeweg 54E.T. BoonstraBoonstra, E.T.automobielbedrijf


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 54, HarlingenHeiligeweg 54W. Molenaargarage, stalling, autoverhuur


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 54, HarlingenHeiligeweg 54W. Molenaargarage


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 54, HarlingenHeiligeweg 54W. Molenaargarage, ford dealer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 54rijksmonument 20412


1994 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 54Hein Buisman StichtingBouw midden achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1994
  terug