Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 50
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 50 3-205 3-222 G-033 G-030
aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 50naamloze steeg ten noorden


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0106v van 9 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 50Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ in een steeg]kamer
 
koperDirck Michiels, gehuwd met169-00-00 GG
koperAuck Obbes
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSyvert Sipckes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Tiaert Siercx
verkoperJentie Minses, gehuwd metmetselaar
verkoperAnna Roeliffs


 


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0045v van 22 jan 1625 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 50Heiligeweg ZZ [staat: in de steeg op de oostkant bij de Turfhaven]kamer
 
koperSytske Feyckes, weduwe van142-24-00 GG
koperwijlen Douwe Jans
verpachter grondTrijn Fockes 0-10-00 CG
verpachter grondwijlen Jan Jans Engelsman
naastligger ten oostenAnna Roeliffs, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jentie Minses metselaar
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende kamer van Trijn Fockes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Jans Engelsman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerryt Dircks, gehuwd methoutkoper
verkoperFolcku Wytzes


 


 


 


 


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0275v van 8 feb 1705 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 50Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]1/4 huis
 
koperSjoerd Eekes, gehuwd metveerschipper op Sneek60-00-00 CG
koperYdtie Jeltes
naastligger ten oostenAuke Jansen Backer koopman
naastligger ten zuidenals bewoner Cornelis Gabbes kooltjer
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en Turfhaven]
naastligger ten noordenAuke Jansen Backer koopman
verkoperGeertje Jans, gehuwd met
verkoperAge Seerpsschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Eekes, ordinaris veerschipper op Sneek x Ydtie Jeltes kopen 1/4 huis oz. Turfhaven. Ten O. en N. koopman Auke Jansen Backer, ten W. de Turfhaven, ten Z. het huis waar kooltjer Cornelis Gabbes in woont. Gekocht van Geertje Jans x schuitschipper Age Seerps voor 60 cg.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-205Heiligeweg 50huis
eigenaarAucke Backer
gebruikerwed. Sioerd Ekes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-205Heiligeweg 50huis
eigenaarAucke Jansen Backer
gebruikerwed. Sioerd Ekes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-205 Heiligeweg 50huis
eigenaarAuke Backer
gebruikerwed. Eke Sjoerds
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-205 Heiligeweg 50huis
eigenaarwed. Auke Bakker
gebruikerwed. Sjoerd Ekes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-205 Heiligeweg 50Eeke Sjoerds, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-205 Heiligeweg 50huis
eigenaarwed. Doede Bakker
gebruikerwed. Eeke Sjoerds
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


 


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0027r van 18 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 50Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperHaye Jacobs, gehuwd met250-21-00 GG
koperSioetje Baukes
huurderTjalling Douwes 28-00-00 CG
naastligger ten oostenPhilip Oolgard
naastligger ten zuidenJohannes Jacobus mr. timmerman
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenPhilip Oolgard
verkoper van 1/2Jan van der Hout, erfgenaam van verkopers oomDokkum
erflaterwijlen Doede Seerps Backer
verkoper van 1/2Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/2Jan Aukes Backer, erfgenaam van
erflaterwijlen Berber Jans Backer, weduwe van
erflaterwijlen Doede Seerps Backer


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-222 Heiligeweg 50Haaye Jacobs0-10-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0087r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 50Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] wijk G-033huis
 
koperNicolaas Hendriks Vulsma, gehuwd metoud turfdrager137-05-00 CG
koperSydske Hendrikus
naastligger ten oostenWybren Christiaans
naastligger ten zuidenWybren Christiaans
naastligger ten westenJohannes Kerkhoven
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperHaye Jacobs, gehuwd metoud turfdrager
verkoperSjoerdtje Baukes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-033Heiligeweg 50Nicolaas Hendriks Vulsma... huw 1821, huw 1832, huw 1836, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-012; eigenaar en gebruiker van wijk G-033, schoenmaker, 1814. (GAH204); N.V. eigenaar van perceel nr. 954 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-033Heiligeweg 50Pieter Douwes de Vries... en G.R. van Dijk, werkman behuwd broeder bruidegom, 1814, turfdrager in 1821, wonende te HRL. 1814 wijk G-033; huw Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1814, ovl 1821; gebruiker wijk G-041, sjouwer; eigenaar is G. Pettinga, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-033Heiligeweg 50Pietje Johannes Jagergeb 1777 ... , ovl 25 okt 1814 HRL, huwt met Pieter Douwes de Vries op 13 dec 1801 HRL, ovl wijk G-033, dv Johannes J, en ...; huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-033Heiligeweg 50Nicolaas Hendriks Vulsma Nicolaas Hendriks Vulsma schoenmaker


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-033Heiligeweg 50Baukje Pieters Dijkstra, overleden op 24 mei 1823dochter van Pieter Alberts Dijkstra, zeepziedersknecht (Turfhaven G 33) en Grietje Beerends. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-033Heiligeweg 50Douwe Jacobs de Boer, overleden op 27 augustus 18296 wk (geboren 12/7/1829), zoon van Jacob Everts de Boer, justitiedienaar Turfhaven G 33 en Eeke Jans Postema, broer van minderjarige Jan, Janke, Evert en Dirk Jacobs de Boer. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-033Heiligeweg 50Dirk Jacobs de Boer, overleden op 17 juli 18319 jr, zoon van Jacob Everts de Boer, justitiedienaar (Turfhaven G 33) en Eeke Jans Postma, broer van minderjarige Jan, Janke en Evert Jacobs de Boer. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 963Heiligeweg 50Nicolaas VulsmaHarlingenschoenmakerhuis (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-033Heiligeweg 50Hendericus Huisman... in 1851, Rooms Katholiek, zv Antonie H, en Antje (Stuver); BS huw 1819, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk G-033, 34; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, blauwverver, wijk G-043; VT1839; H.H. eigenaar van perceel ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-033Heiligeweg 50IJsbrand Harings Wagenaar... wijk G-031, 82, 107, wijk G-210, 301; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepziedersknecht, wijk G-033; VT1839; IJ.W. eigenaar van perceel nr. 990 te HRL, zeepziedersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 762, ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-033Heiligeweg 50Jetske Johans Holsderber, overleden op 15 juli 18392 jr, overleden Heiligeweg G 33, dochter van Johan Holsderber, zeilmakersknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-033TurfhavenIJsbrand Wagenaar45 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeepziedersknegt
G-033TurfhavenJieke van der Berg47 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-033TurfhavenAge de Jong22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, molenaarsknegt
G-033TurfhavenPoulus Spaanderman17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, schoenmakersknegt
G-033TurfhavenLijsbert Wagenaar18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-033Heiligeweg 50Nicolaas Vulsma, overleden op 20 juli 1850Turfhaven G 24/33, vader van Hendrikus, mr. wafelbakker, Gradus, schoenmaker, Christina (vrouw van Hendrikus Kerkhoven, metselaar), Thomas, schoenmaker Franeker, Hendrina en minderjarige Marijke Nicolaas Vulsma. Bijgevoegd is memorie 7020/1928 waarin Gradus als voogd van zijn zuster Marijke aangifte doet. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-033Heiligeweg 50Jieksje Simons van den Berg... G-031, wijk G-082, wijk G-107, wijk G-210, wijk G-301; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-033; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-033Heiligeweg 50Maria Batzal... naaister, Rooms Katholiek, dv Arend B., en Antje Bloemer; BS huw 1819, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk G-033, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 963G-033 (Turfhaven)erv. Jacob Hanekuijkwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 963G-030 (Gedempte Turfhaven)Grietje Weissenbach, vrouw van Hendrik Veldhuiswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4212Heiligeweg 50 (G-030)Hendrik Velthuis (Gzn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 50 Engbert Smedinggrossier
vorige grondslagf. 2500
huidige grondslagf. 3000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 50Ph.R. v/d Zeetimmerman


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 50J.P. de Jong578Brandst.h.


1948 - kentekenadresnaam
B-34419
Heiligeweg 50Evert Lunsing


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J.P. de Jong578Brandst.h.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J.P. de Jong578Brandst.h.


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 50E. (Evert) Lunsing


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 50rijksmonument 20410
  terug