Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 48
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 48 3-206 3-223 G-034 G-031
Naastliggers vanHeiligeweg 48
ten oostenHeiligeweg 46
ten zuidenHeiligeweg 46
ten westende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 50


aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 48naamloze steeg ten zuiden


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0074r van 1 jan 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 48Heiligeweg ZZ [staat: bij de oude Kerkpoort]huis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten noordoostenYeff Sytzes
naastligger ten zuidoostenN. N.
naastligger ten zuidwestenHessel Gaatzes
naastligger ten noordwestenHeligeweg [niet vermeld]
verkoper q.q.Anne Hancx, voormomber overWons
verkoperhet weeskind van Tijs Jansens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Anne Hancx wonende te Wons, als voormond over) het weeskind Tijs Jans, een huis bij de oude kerkpoort. Ten NO Yeff Sytzes, ten ZW Hessel Gaatzes. Grondpacht 3 CG aan de Stad.


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0261r van 17 mei 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTyaerdt Syrcx


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0286r van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTyaerdt Syrcx


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0286r van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0286r van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0286r van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0286r van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0286r van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0059r van 16 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 48Heiligeweg ZZ [staat: Turfmarkt OZ]huis
 
koperPieter Reiners, gehuwd met450-00-00 GG
koperImck Hackes
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLijsbeth Willems, weduwe vanLeeuwarden
naastligger ten zuidenwijlen Cornelis Jans bakker
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenAlle Tabes
verkoperLijsbeth Willems, weduwe vanLeeuwarden
verkoperwijlen Cornelis Jansbakker


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0152v van 12 jun 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter schipper


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0073r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 48Turfmarkt OZhuis
 
koperJelle Pyeters Fettevogel c.u.440-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLijsbet Willems
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAlle Taebes
verkoperPyeter Reyners c.u.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0152v van 12 jun 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0152v van 12 jun 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0152v van 12 jun 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0173r van 6 jul 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPyter Folckerts kistmaker


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0274r van 1 sep 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 48Heiligeweg ZZ [staat: Turfmarkt OZ]huis en plaats
 
koperBerbera Jacobs Forsenburgh, weduwe van1000-00-00 GG
koperwijlen burgervaandrig Sybrant Hessels
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAeff Wilckes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenTaecke Hessels
verkoperPytter Folckerts c.u.kistmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerbera Jacobs Forsenborg wv vaandrig Sybrant Hessels, koopt een huis en plaats oz. Turffmerck. Ten Z. Aeff Wilckes, ten N. Taecke Hessels. Met medegebruik van de steeg achter Aeff Wilckes die uitloopt in de Turffmercksteeg. Grondpacht 35 st aan de Stad. Gekocht van kistmaker Pytter Folckerts c.u., voor 1000 GG.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0171r van 24 apr 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirck schipper op Leeuwarden


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0212v van 7 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Sybren Hessels


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0047r van 6 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBarber Forsenburgh


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0047r van 6 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0213r van 24 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirk schipper op Leeuwarden


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0046r van 1 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBerber, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybrant Hessels


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013va van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBerber, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybrant Hessels


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0070v van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBerber, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybrand Hessels


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0305r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenals bewoner Cornelis Gabbes


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0187v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 48Heiligeweg ZZ [staat: Turfmarkt of Turfhaven]1/2 huis
 
koperongetrouwde dochter Yda Hoek 250-00-00 CG
koperJoannes Hoek Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
huurderCornelis Gabbes c.u. en c.s.
naastligger ten oostenLolke Jansen
naastligger ten zuidenPieter Bruins
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenhet huis van Jan Tabes
verkoperongehuwde dochter Catharina MetzLeeuwarden


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0275v van 8 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenals bewoner Cornelis Gabbes kooltjer


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0313r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenals bewoner Cornelis Gabes


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0133v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 48Heiligeweg ZZ [staat: Turffhaven OZ]huis
 
koper door niaarJan Jansen, gehuwd metmr. metselaar257-00-00 GG
koper door niaarGoikjen Pieters
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
geniaarde koperHaye Pieters c.u.
naastligger ten oostenLolle Jansen
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Bruins
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turffhaven]
naastligger ten noordenAucke Backer koopman
verkoperYda HoekLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen, mr. metselaar x Goikjen Pieters kopen, na niaar ratione vicinitatis tegen Haye Pieters c.u., huis oz. Turfhaven. Ten O. Lolle Jansen, ten Z. wd. Pieter Bruins, ten W. de Turfhaven, ten N. koopman Aucke Backer. De achter opkamer en het loodsje hebben vrije op- en afslag door het steegje ten zuiden. Grondpacht 1 cg 15 st aan de Stad. Gekocht van Yda Hoek te Leeuwarden, voor 257 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-206Heiligeweg 48huis
eigenaarTake Jacobs
gebruikerTake Jacobs
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0258r van 26 jan 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 48Heiligeweg ZZ [staat: Turffhaven OZ]huis
 
koperTaecke Jacobs c.u.mr. metselaar510-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenLolle Jansen
naastligger ten zuidenGoikjen Pieters, gehuwd met
naastligger ten zuidenJan Jansen mr. metselaar
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turffhaven]
naastligger ten noordenAucke Jansen Backer
verkoperGoikjen Pieters, gehuwd met
verkoperJan Jansenmr. metselaar


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-206Heiligeweg 48huis
eigenaarTaecke Jacobs
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
opmerkingdoor de executeur ontfangen


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0245v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTaeke Jacobsz


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-206 Heiligeweg 48huis
eigenaarTaeke Jacobs
gebruikerMayke Willems
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0117v van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 48Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperTjeerd Poort, gehuwd metmr. chirurgijn293-00-00 GG
koperJetske Hanses
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenTjerk Lolkes c.s.
naastligger ten zuidenWillem Fransen
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: haven]
naastligger ten noordende weduwe van Aucke Backer koopman
verkoperJohannes Willem Vosmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Poort, mr. chirurgijn x Jetske Hanses Oosterveen koopt een mooi huis oz. Turfhaven. Ten O. Tjerk Lolkes, ten W. die straat, ten Z. Willem Fransen, ten N. wd. Aucke Backer. Zie de voorwaarden in de acte. Gekocht van Willem Vosma, voor 293 gg.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0367v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud burgemeester en vaandrig Tjeerd Poort


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0079r van 3 feb 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud burgervaandrig Tjeerd Poort


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-206 Heiligeweg 48huis
eigenaarTjeerd Poort
gebruikerTjeerd Poort
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-206 Heiligeweg 48wed. Tjeerd Poort, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-206 Heiligeweg 48huis
eigenaarwed. Tjeerd Poort
gebruikerwed. Tjeerd Poort cum soc.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0080r van 27 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0080r van 27 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0021r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van hopman Tjeerd Poort


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0123r van 7 mrt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDoede Backer


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0192v van 3 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 48Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperJohannes Jacobs, gehuwd metmr. timmerman590-00-00 GG
koperGrietje Tjeerds
naastligger ten oostenDirk Douwes
naastligger ten zuidenDirk Douwes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenDoede Seerps Bakker
verkopervroedsman Claas Poortchirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jacobs (Kerkhoven), mr. timmerman x Grietje Tjeerds kopen voortreffelijke en welbetimmerde huizinge c.a. op de Turfhaven, als eigenaar bewoond door de verkoper. Geen grondpacht. Ten O. en Z. Dirk Douwes, ten W. de straat of Turfhaven, ten N. Doede Seerps Bakker. Gekocht van mede-vroedschap en chirurgus Claas Poort, voor 590 gg.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0027r van 18 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJohannes Jacobus mr. timmerman


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0142v van 20 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Jacobs Kerkhoven


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0202r van 28 feb 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Jacobus Kerkhoven


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-222 Heiligeweg 48Johannes Kerkhoven
3-222 Heiligeweg 48Tjeerd Kerkhoven, 27 jaar, gehuwdinwoning
3-222 Heiligeweg 48Gerben Dijkstra


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0202r van 28 feb 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0127v van 27 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Jacobus Kerkhoven


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0270r van 23 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes J. Kerkhoven


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0276r van 25 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJ. J. Kerkhoven


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-223 Heiligeweg 48Johannes Jacobs2-00-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0087r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Kerkhoven


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-034Heiligeweg 48Theodorus Johannes Kerkhovengeb 1801 HRL, ovl 11 okt 1813 HRL; wijk G-034, zv Johannes K, en Joukje Bretel; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-034Heiligeweg 48Atze Lubberts Bakker... G-278, winkelier, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Gorredijk en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk G-034; VT1839; A.L.B. eigenaar van perceel nr. 964 te HRL, cathegiseermeester, woonplaats HRL, legger nr. 21, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-034Heiligeweg 48Johannes Jacobs Kerkhoven... wijk A-222, gebruiker is Willem Pieters de Wilde, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-034, timmerman, medegebruiker is Hans Hendr. Frens wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-181, gebruikers ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-034Heiligeweg 48Johannes Jacobs Kerkhoven Johannes Jacobs Kerkhoven timmerman
G-034Heiligeweg 48Hans Hendriks Frens wed


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-034Heiligeweg 48Johannes Jacobus Kerkhoven, overleden op 16 maart 1819mr. huistimmerman (Turfhaven G 34), vader van Jacobus, kantoorbediende, Tjeerd, mr. huistimmerman, Jan, winkelknecht, Antje en Pietje Johannes Kerkhoven. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-034Heiligeweg 48Pietje Johannes Kerkhoven, overleden op 28 november 1826naaister Turfhaven G 34, zuster van Antje, idem aldaar (enige testamentair erfgenaam), Tjeerd, mr. huistimmerman, Jan, ijzerkramer/winkelknecht en wijlen Jacob Johannes Kerkhoven (vader van minderjarige Grietje, Bauke, Johannes, Pieter en Elizabeth Jacobs Kerkhoven). Saldo fl. 256,85. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 964Heiligeweg 48Atze Lubberts BakkerHarlingencathegiseermeesterhuis en erf (96 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-034Heiligeweg 48Antje Johannes Kerkhoven, overleden op 11 juni 1834vrouw van Atze Lubberts Bakker, winkelier Turfhaven G 34 (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, zuster van wijlen Tjeerd (vader van niet met name genoemde kinderen) en wijlen Jacobus Johannes Kerkhoven (vader van niet met name genoemde kinderen), halfzuster van Jan Johannes Kerkhoven, ijzerkramer. Saldo fl. 1.381,29. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-034Heiligeweg 48Geeske Pieters Bos... Brandsma, (gk), ouders beiden ovl; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb Surhuizum en wonende te HRL. 1839, wijk G-034; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-034Heiligeweg 48Jantje Jacobs de Vries... deszelfs broeder, 15 sep 1804; ondertrouw HRL; oud 63 jaar, geb deinum en wonende te HRL. 1839, wijk G-034; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-034Heiligeweg 48Reinder Folkerts Park... Reidmaker; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1839; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk G-034; VT1839; geb 3 nov 1811, ged 17 nov 1811 Grote Kerk HRL, zv Folkert Jans Park en Antje Jans ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-034Heiligeweg 48A L Bakker stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-034TurfhavenAtze L Bakker66 jGordijkgezin 1, m, protestant, gehuwd, winkelier
G-034TurfhavenJantie de Vries63 jDeinumgezin 1, v, protestant, gehuwd
G-034TurfhavenReinder Park28 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, zeeman
G-034TurfhavenGeeske Bos28 jSurhuizemgezin 1, v, protestant, gehuwd
G-034TurfhavenPieter Park5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd


1847 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 7 van 13 mrt 1847
adressoortbedraggebruik
G-034Heiligeweg 48koopaktefl. 450huis op de Turfhaven, G-034
 
verkoperAtze Lubberts Bakker
koperMurk Riemers Lamminga


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-034Heiligeweg 48Hendericus Huisman... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1831, bl. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-034Heiligeweg 48Maria Batzal... Rooms Katholiek, dv Arend B., en Antje Bloemer; BS huw 1819, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk G-033, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-034Heiligeweg 48Thomas Ages Dijkstra... ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-093, 248, wijk D-127, 164, wijk G-165, 264, supp wijk G-387, supp wijk G-034 6, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 964G-034 (Turfhaven)Rinke Oorthuiswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2548G-031 (Gedempte Turfhaven)Isaac de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5117Heiligeweg 48 (G-031)Janke de Vrieswoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Heiligeweg 48Th. Veltmanjongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
mach. breierij1 januari 1906 de zaak opgeheven


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 48 Sjoerd Bijlgardeniersknecht
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 700


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 48G.D. (Gerrit) Schuijl
  terug