Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 32
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 32 5-112 1/2 5-140 G-039 G-039
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 32 5-112 1/3 5-140 G-039 G-039
 


 


 


 


 


 


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0060v van 22 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 32achterHieligeweg ZZ [staat: achter het huis van Hendrick Niemandt ten oosten in de steeg]kamer
 
koperHendrick Niemandt bierdrager70-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van Bastiaan Pouuels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*Hendrick Niemandt
naastligger ten noordenJan Willems
verkoperLuytie Douues c.u.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0099v van 26 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 32Heiligeweg ZZ [staat: bij de Kerkbrug]huis
 
koperPieter Gaarman herbergier170-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-03-00 CG
naastligger ten zuidoosten [staat: oosten]steeg
naastligger ten zuidwestenals bewoner Pieter smid
naastligger ten noordwesten [staat: westen]Heiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordoostenhet huis van wijlen Bastiaen Pouwels
verkoperhet sterfhuis van wijlen Rintse Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gaarman, herbergier, koopt een huis bij de Kerkbrug. Ten NO wl. Bastiaen Pouwels, ten ZW smid Pieter, ten O. een steeg, ten W. de straat. Grondpacht 3 st aan de Stad. Gekocht van (burgemeester Joost van de Voorde [Voorda] en Gellius Vetzentius [Jelle Wetsens] als commissarissen over de boedel van) wl. Rintse Abbes voor 170 gg.


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0131r van 2 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 32Heiligeweg [staat: bij de kerkbrug]huis
 
koperPiter Hendrix, gehuwd met180-00-00 GG
koperHiske Melles
verpachter grondde Stad Harlingen0-03-00 CG
naastligger ten zuidoosten [staat: oosten]steeg
naastligger ten zuidwestenals bewoner Pieter smid
naastligger ten noordwesten [staat: westen]Heiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordoosten [staat: noordwesten]het huis van wijlen Bastiaen Pouwels
verkoperPyter Gaarman, gehuwd met
verkoperGeertie Pyters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPiter Hendrix x Hiske Melles kopen een huis bij de kerkbrug. Ten O. een steegje, ten ZW smid Piter, ten W. de straat, ten NW [moet zijn: NO] wl. Bastiaen Pouwels. Grondpacht 3 st aan de Stad. Gekocht van Pyter Gaarman x Geertie Pyters, voor 180 GG.


 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0219r van 16 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 32Heiligeweg ZZ [staat: bij de Kerkbrug]huis
 
koperOedts Fransen, gehuwd metmr. smid180-00-00 GG
koperSwaentie Doedes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJacob Aerts Colom
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenAlbert Sjoerds
verkoperPytter Hendrixzeemtouwer


 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0062r van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 32Heiligeweg ZZ [staat: bij de Kerkbrug]huis
 
koperTrijntie Gijsberts, weduwe van300-00-00 CG
wijlen Lammert Lammertsmr. schoenmaker
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenCornelis Heins koopman
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenAlbert Sjoerdts
verkoperOeds Fransen, gehuwd metmr. smid
verkoperSwaentie Doedes


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-112Heiligeweg 32kamer
eigenaarSytse Doedes
gebruikerJan Fransen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-12-00 CG
aanslag grondpacht00-03-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0004r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 32Heiligeweg ZZ [staat: Kerkbrug over de singel]huis
 
koperTieerd Pieters c.u.mr. sleefmaker230-00-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenburgemeester Heinsius c.f.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Jacobs mr. timmerman
verkoper van 1/6Gijbert Jacobs
verkoper van 1/6Obbe Jacobs
verkoper van 1/6Syds Jacobs
verkoper van 1/6Jeremias Jacobs
verkoper van 1/6Jurrien Jacobs
verkoper van 1/6Tietske Dirks, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Hendrik VastenhoutLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTieerd Pieters, mr. sleefmaker koopt een huis c.a. omtrent de kerkbrug over de Singel. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. burgemeester Heinsius, ten W. de straat, ten N. mr. timmerman Jan Jacobs. Gekocht van Gijsbert-, Obbe-, Syds-, Jeremias- en Jurrien Jacobs, en Tietske Dirks wv Hendrik Vastenhout? te Leeuwarden, elk voor 1/6, voor 230 cg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-112Heiligeweg 32kamer
eigenaarwed. Jacob IJsbrandts
gebruikerJan Fransen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-10-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0091v van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 32Heiligeweg ZZ [staat: bij de Kerkbrug]huis
 
koperJacob Ydes, gehuwd metschipper op Sneek290-00-00 CG
koperJeltie Pyters
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenburgemeester Heinsius
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van Jan Jacobs
verkoperTjeerd Pyters c.u.sleefmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Ydes, snekerschipper x Jeltie Pyters kopen een huis omtrent de kerkbrugge. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. burgemeester Heinsius, ten W. de straat, ten N. erven Jan Jacobs. Geen grondpacht. Gekocht van sleefmaker Tjeerd Pyters c.u., voor 290 CG.


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-112 Heiligeweg 32kamer
eigenaarwed. Jacob IJsbrands
gebruikerJan Fransen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0305v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 32Heiligeweg ZZ [staat: Kerkbrug over de Singel]huis
 
koperJoost Seerps Popta, gehuwd metmr. kleermaker340-00-00 CG
koperPyttie Seerps
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenburgemeester Heinsius c.f.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenJacob Jansen huistimmerman
verkoperJacob Ydeszoutdrager


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-112 Heiligeweg 32kamer
eigenaarwed. Jacob IJsbrandts
gebruikerwed. Jacob IJsbrandts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
5-112 Heiligeweg 32kamer
eigenaarwed. Rinse Abbes
gebruikerwed. Rinse Abbes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-112 Heiligeweg 32Hessel Jacobs, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG
5-112 /2Heiligeweg 32Allert Lieuwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG
5-112 /4Heiligeweg 32Robijn Cornelis, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal07-00-00 CG
5-112 /5Heiligeweg 32wed. Joost Popta, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-112 Heiligeweg 32kamer
eigenaarClaas Wybrens
gebruikerHessel Jacobs
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
5-112 /2Heiligeweg 32kamer
eigenaarWybren Doekes erven
gebruikerAlbert Lieuwes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
5-112 /3Heiligeweg 32kamer
eigenaarwed. Rinse Abbes
gebruikerwed. Rinse Abbes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG
5-112 /4Heiligeweg 32huis
eigenaarwed. Cornelis Fokkes
gebruikerRobijn Cornelis
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG
5-112 /5Heiligeweg 32huis
eigenaarwed. Joost Popta
gebruikerwed. Joost Popta
opmerkingonvermogende


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0183v van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 32Heiligeweg ZZ [staat: bij de Kerkbrug]huis
 
koperAge Agema mr. steenhouwer185-00-00 GG
naastligger ten oostenAge Agema
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenFokke Martens
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperAntje Joosten Popta, weduwe van
verkoperwijlen Yede Yedes de Ruiter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge Agema, mr. steenhouwer koopt een huis omtrent de kerkbrug, door de verkoperse bewoond. Ten O. de koper, ten Z. een doorgaande steeg, ten W. Fokke Martens, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Antje Joosten Popta wv Yede Yedes de Ruiter, voor 185 gg.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0049r van 27 apr 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 32Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven bij de Kerkbrug]huis met drie verdiepingen
 
koperRommert Claesen, gehuwd met300-00-00 GG
koperAntje Agema
huurderJan Claesen 30-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Neeltje Jelles
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenFokke Martens
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperNeeltje Jelles, weduwe van
verkoperwijlen Age Agemamr. steenhouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRommert Claesen x Antje Agema kopen een huis op de Turfhaven omtrent de Kerkbrug. Geen grondpacht. Ten O. de verkoperse, ten Z. een doorgaande steeg, ten W. Fokke Martens, ten N. de Turfhaven. Verhuurd aan Jan Clasen voor 30 cg. Gekocht van Neeltje Jelles wv Age Agema, in leven mr. steenhouwer, voor 300 gg. 21 st.


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-142 Heiligeweg 32Haring Heijns


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-140 Heiligeweg 32Haring Heins0-15-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-039Heiligeweg 32Haring Heinsovl voor 1815; wed. eigenaar en gebruiker van wijk G-039, gealimenteerd, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-039Heiligeweg 32Haring Heins wedHaring Heins wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1616Heiligeweg 32Jacob Harings de VriesHarlingenwerkmanhuis (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-039Heiligeweg 32Jacobje Meyeroud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-039; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-039Heiligeweg 32Steffentje van der Zee... met Frederik Langenhorst, (gk), dv Steffen vdZ, en Rigtje Harings; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk G-039; oud 47 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-048; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-039Heiligeweg 32Trijntje Scheltes de Haan... bev.reg. HRL 1851 wijk G-114, wijk H-093, 121; oud 49 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-039; VT1839; Op heden den Vijf en twintigste feb Een duizend Agt honderd en Sestien Compareerde voor ons ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-039HeilgewegDirk van Akkeren54 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, schoenmaker
G-039HeilgewegJacobje Meyer55 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-039HeilgewegJacob D van Akkeren17 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-039HeilgewegTijntie de Haan49 jWorkumgezin 2, v, protestant, weduwe, geen
G-039HeilgewegJohanna Koestra [Coestra]17 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-039Heiligeweg 32Maria C. Frederik Brinkman, overleden op 27 april 1843C.=Christina, 57 jr, geboren Bolsward 1/9/1785, overleden Turfhaven G 39, ongehuwd, zuster van Anna (wed. Jacob de Vries), winkeliersche (enige testamentair erfgenaam), wijlen Minne Frederik Brinkman (vader van Frederik, te Sneek en Geertje Minnes Brinkman, aldaar). Saldo fl. 96,25. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-039Heiligeweg 32Fredrik Jacobs de Vries, overleden op 21 juli 1850zoon van wijlen Jacob de Vries en Anna F. Brinkman (Heiligeweg G 39), broer van minderjarige Jeltje en Jan Jacobs de Vries. Saldo fl. 10,16. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-039Heiligeweg 32Dirk Jacobs van Ackeren... eigenaar T. Althuisius, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-039; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1616G-039 (Heilige weg)wed. Jacob H. de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1616G-039 (Gedempte Heiligeweg)Jacobus Cyprianus Germanswoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 32, HarlingenHeiligeweg 32F.J. Krolrijwielhersteller


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1616Heiligeweg 32 (G-039)Franciscus J. Krolwoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Heiligeweg 32F.J. Kroljongens: 2, meisjes: 0
vrouwen: 0
smederij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 32 Franciscus J. Krolsmid
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1921 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 32, HarlingenHeiligeweg 32F.J. Krolsmid en kachelmaker


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 32F.Krolsmid


1931 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 32, HarlingenHeiligeweg 32F.J. Krolsmid en kachelmaker


1932 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 32Oud Harlingen Magazine 1992nov: 50-jarig bestaan van de smederij/fietsenhandel van de heer F.J. Krol, eerst op de Heiligeweg, later naar de Lanen verplaatst


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 32IJ. (IJmkje) Plantinga wv de Jong


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 32rijksmonument 20403
  terug