Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 30
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 30 5-115 5-139 G-040 G-040
Naastliggers vanHeiligeweg 30
ten oostenHeiligeweg 32
ten westen
ten noordende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 32
ten noorden
ten noordende Heiligeweg


aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 30Fortuinsteeg ten westen


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0032v van 6 mrt 1597 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende verkopers Tziaert Syrcks c.u.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0090v van 1 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 30Heiligeweg ZZ [staat: bij de Kerkbrug]huis
 
koperFetgie Jelles, gehuwd met592-14-00 GG
koperTrijn Douwes
verpachter grondde stad Harlingen0-04-00 CG
verpachter grondPyter Ens 0-07-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFortuinsteeg [staat: steeg] waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenNanne Jacobs
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Jeltes
verkoperHarmen Jans, gehuwd methoutzager
verkoperSijcke Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFetgie Jelles x Trijn Douwes kopen een huis bij de Kerkbrug. Ten Z. Nanne Jacobs en een steeg waarin vrije in- en uitgang, ten N. erven Jan Jeltes. Grondpacht 4 st aan Pieter Ens en 7 st aan de Stad. Gekocht van houtzager Harmen Jans x Sijcke Johannis voor 592 gg.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0156r van 3 jan 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 30Heiligeweg ZZ [staat: op de Turfhaven bij de Kerkbrug]1/2 huis
 
koperJacob Aerdts Colum koopman135-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenRuyrt Jeltes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFortuinsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperde crediteuren van Jelle Fettiesboekbinder


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0164v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 30Heiligeweg [staat: Zuiderwal bij de Kerkbrug]huis
 
koperIebe Iebes, gehuwd met389-00-00 CG
koperRins Lolkes
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten noordoostenSibren Joukes
naastligger ten zuidoostenN. N.
naastligger ten zuidwestenJochum Jacobs
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperBaltus Wibes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIebe Iebes x Rins Lolkes kopen huis op de Zuiderwal bij de kerkbrug. Ten NO Sibren Joukes, ten ZW Jochum Jacobs. Grondpacht 6 st aan de Stad. Gekocht van Baltus Wibes c.u. voor 389 cg.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0034v van 4 dec 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 30Heiligeweg [staat: Zuiderwal tegenover de Turfhaven bij de Kerkbrug]huis met een klein plaatsje erachter
 
koperAesge Pouuels 300-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten noordoostenRinck Abbes
naastligger ten zuidoostenN. N.
naastligger ten zuidwestenJochum Jacobs
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperYbe Ybes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAesge Pouuels koopt huis met een klein plaatsje erachter op de Zuiderwal over de Turfhaven omtrent de Kerkbrug. Ten NO. Rinck Abbes, ten ZW. Jochum Jacobs. Grondpacht 6 st aan de Stad. Gekocht van Ybe Ybes c.u. voor 300 gg.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0099v van 26 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 32, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidwestenals bewoner Pieter smid


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0131r van 2 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 32, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidwestenals bewoner Pieter smid


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0219r van 16 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Aerts Colom


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0062r van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Heins koopman


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0087v van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 30Heiligeweg ZZ [staat: bij de Kerkbrug op de hoek van de Tiepelsteeg]huis
 
koperCornelis Joostes Heyns koopman235-00-00 CG
koperIJsbrand Joostes Heyns koopman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden [staat: zuiden]N. N.
verkoperSara Rengers, weduwe vanAmsterdam
verkoperwijlen Arnold Colon


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-115Heiligeweg 30huis
eigenaarburgemeester Heinsius cum fratre
gebruikerwed. Harmen slagter
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0004r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester Heinsius c.f.


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-115Heiligeweg 30huis
eigenaarb[urgem]r. Heinsius
gebruikerwed. Harmen Slagter
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-7-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0091v van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester Heinsius


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0122r van 30 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 30Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven hoek Tiepelstegen]huis
 
koperPytter Hessels c.u.250-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-04-00 CG
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenFortuinsteeg [staat: tiepelsteeg]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJacob Ydes
verkoperoud burgemeester dr. Vincent Heinsius


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-115 Heiligeweg 30huis
eigenaarPyter Hessels
gebruikerPyter Hessels
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingAo. 1723 insolvent verklaert


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0305v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester Heinsius c.f.


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-115 Heiligeweg 30huis
eigenaarPieter Hessels
gebruikerPieter Hessels
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0151r van 2 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Hessels mr. grafmaker


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-115 Heiligeweg 30Reyner Jansen, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-115 Heiligeweg 30huis
eigenaarReiner Jansen nom. ux.
gebruikerReiner Jansen nom. ux.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-06 CG


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0183v van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFokke Martens


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0049r van 27 apr 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFokke Martens


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0104r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 30Heiligeweg ZZ hoek Tiepelsteeg [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperFokke Martens, gehuwd metmetselaar200-07-00 GG
koperGeeske Pieters
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
huurder voorFokke Martens c.u.
huurder achterTrijntie Jacobs 20-00-00 CG
huurder achterwijlen Harm M. Wassenaar
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenFortuinsteeg [staat: tiepelsteeg]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenRommert Claesen
verkoperZara Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Fokke Martenssteenhouwersknecht


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0203r van 24 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 30Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperGerbrand Pettinga 55-10-00 CG
huurderSipke Tjerks c.u.26-00-00 CG
huurder kamer in de steegde weduwe van Poppe Arjens 20-00-00 CG
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenTiepelsteeg
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenRommert Claasen
verkoperFokke Martens, gehuwd met
verkoperGeeske Pieters


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-139 Heiligeweg 30G Pettinga1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-040Heiligeweg 30Gerbrandus Pettinga... van wijk E-113; gebruiker C.P. (?). Simons, koopman, 1814. (GAH204) eigenaar en gebruiker van wijk G-040, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-041; gebruiker Pieter Douwes de Vries, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-040Heiligeweg 30G Pettinga G Pettinga wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1615Heiligeweg 30Gerbrandus Pettinga Jr.Harlingenwijnhandelaarhuisje (50 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-040Heiligeweg 30Trijntje Beeloud 42 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, wijk G-040; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-040Heiligeweg 30Bauke Ruurds Baarda, overleden op 27 maart 18393 jr, overleden Typelsteeg G 40. (CzOG nr. 53) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-040Heiligeweg 30Ruurd Harings Baarda, overleden op 8 november 183943 jr, houtmolenaarsknecht, overleden Typelstegen G 40, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 81) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-040HeilgewegTrijntie Beel42 jWolvegav, protestant, weduwe, geen
G-040HeilgewegEvert R Baarda21 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
G-040HeilgewegHaring Baarda12 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
G-040HeilgewegHelena Baarda15 jAlmenumv, protestant, ongehuwd
G-040HeilgewegTrijntie Baarda16 wHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-040Heiligeweg 30Lieuwe de Vries, overleden op 23 november 184451 jr, geboren Leeuwarden 20/7/1793, zeepziedersknecht, overleden Turfhaven G 40, man van Johanna Sieberen Spoelstra, winkeliersche, vader van minderjarige Rykele, Sybren, Linse en Germen Lieuwes de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-040Heiligeweg 30Catharina Gerhardus Lourens, overleden op 27 december 18442 1/2 mnd, overleden Turfhaven G 40, dochter van Gerhardus Lourens, gleibakker en Angnietje Numan, zuster van minderjarige NN Gerhardus Lourens (naam niet vermeld). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-040Heiligeweg 30Catharina Altringa... ovl 17 jan 1870 HRL, Rooms Katholiek, ongehuwd, dv Jan A. en ... ; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk G-040, bev.reg. HRL 1860-1880; oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-135; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2649G-040 (Heilige weg)Hendrikus Kerkhovenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2649G-040 (Gedempte Heiligeweg)Jacob Fortuin Barend zoonwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2649Heiligeweg 30 (G-040)J. Fortuinwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 30 Douwe Blauwwinkel. & turfventer
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 30D.Blaauwbrandstoffenhandel
Heiligeweg 30P.D.Pronkerzeeman


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 30P.D. (Pieter) Pronker


1976 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 30Hein Buisman StichtingBouw achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1976


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 30rijksmonument 20402
  terug