Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 4 4-144 4-137 G-054 G-052
Naastliggers vanHeiligeweg 4
ten oostenHeiligeweg 6
ten zuidenBrouwersstraat 1
ten westenHeiligeweg 2
ten noordende Heiligeweg


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0180v van 18 nov 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: bij de houten brug naar Botte Apotheekers kamer of hof]kamers of hovinge
 
koper provisioneelN. N. 100-00-00 GG
verpachter grondmijnheer Frans van Eysinge raad Hof van Friesland3-00-00 CG
bewonerSybe Wopckes
naastligger ten oostenhet huis van Pieter Pieters
naastligger ten oostenals bewoner Jan Berns
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Eeling Pieters
naastligger ten westenals bewoner Pieter Martens
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
crediteur (triumphant)burgemeester Fedde Claes
verkoper (gesuccumbeerde)Aebe Aenes
eerdere samenvatting door Yde Elsingabij de holten brug alsmen over gaet nae Botte apteekers camers ofte houwinge. Grondpacht 3 gulden aan heer Frans van Eysinge raedt ordinaris inden hove van Vrieslandt.


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0205v van 6 apr 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Schritsen bij de twee houten bruggen]huis
 
koper provisioneelJan Vincenti procureur125-00-00 GG
bewonerde weduwe van wijlen Sybe Wopckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
crediteur (triumphant)burgemeester Fedde Claes
verkoper (gesuccumbeerde)Abbe Aemes de Boer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild opte Scritsen omtrent de twee bruggen


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0009r van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Schritsen]huis met bakkerij en de gereedschappen
 
koperPyter Lubberts, gehuwd metbakker1225-00-00 GG
koperJanthien Arians
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Focke van Eysinga 1-00-00 CG
naastligger ten oostenPyter Pyters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sierck goudsmid
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHarmen Harmens, gehuwd met
verkoperLampck Oenes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Lubberts, bakker x Jantgien Arians kopen een huis op de Schritsen. Vrije uitgang naar de Molensteeg. Ten O. Pyter Pyters, ten W. erven goudsmid Sierck. Grondpacht 1 cg aan erven Focke van Eysinga. Gekocht van Harmen Harmens x Lampck Oenes, voor 1225 gg.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0200r van 9 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWatse Uubles bakker


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0075r van 18 jun 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWatse Uubles


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0076v van 9 jul 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWatze Ubles bakker


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0110r van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWatze Ubles, gehuwd met
naastligger ten westenJantyen Arians


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0164v van 26 jan 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0004ra van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Joost Pytters


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0025v van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Joost Pytters


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0052r van 13 mei 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Joost Pytters


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0011va van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] bij de twee bruggenhuis met loods, plaats en bakhuis met de achteruitgang in de Pieter Molentjesteeg
 
koperYsaac Bastiaans 770-00-00 GG
verpachter grondde heer Homme Laes van Burmania 1-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Douwes
naastligger ten zuidenvroedsman Pieter Hylkes n.u.
naastligger ten westenMarten Salvus
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperde nagelaten woning van wijlen Joost Pieters, gehuwd metbakker
verkoperTrijntje Martens


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (het 14e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 4Brouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]grondpacht [van 1-00-00 CG]
 
koperJacob Claessen koopman300-00-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de weduwe van Joost Pyters1-00-00 CG
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd metMinnertsga
verkoperjuffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (n) wed. Joost Pyters. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0035ra van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] bij de twee bruggenhuis, loods, plaatsje en bakhuis
 
koper finaalPieter Bruyns 350-24-00 GG
koper provisioneelAucke Jansen Backer 350-10-00 GG
verpachter grondHomme Laas Burmania 1-00-00 CG
bewonerTyte Pytersmr. bakker
naastligger ten oostenals bewoner Egbert Pieters vetermaker
naastligger ten zuidenMayke Cartouw
naastligger ten westenMarten Salvus
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens c.u.


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0125v van 11 apr 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Eybert Jansen vetermaker


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0210r van 25 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Fransen gortmaker


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-144Heiligeweg 4kamer
eigenaarAbraham Jansen
gebruikerAbraham Jansen
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-144Heiligeweg 4huis
eigenaarwed. Abraham Jansen
gebruikerOene Ritskes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-144 Heiligeweg 4huis
eigenaarFettje Dirks
gebruikerFettje Dirks
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0291v van 1 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Fransen gortmaker


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-144 Heiligeweg 4huis
eigenaarPieter Fransen
gebruikerSytse Sipkes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG
grondpacht aanerven burgemeester Slooterdijk
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0004va van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven bij de twee bruggen]1/3 huis
 
koperOlfert Everts c.u.616-00-00 GG
verpachter grondSymon Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland1-00-00 CG
naastligger ten oostenClaas Gerrits
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenWilhelmus van Cassel
naastligger ten westenJohannis de Waart
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperFrans Pieters Wijngaarden, zoon van
erflaterPieter Fransen Wijngaarden


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0077v van 29 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] bij de twee bruggen2/3 huis
 
koperOlfert Everts, gehuwd metmr. bakker410-18-10 GG
koperGryetje* Johannis* Schuttenius
verpachter grondSymon Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland1-00-00 CG
huurderSytse Poelstra c.u.
naastligger ten oostenClaas Gerrits
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenWilhelmus van Cassel
naastligger ten westenJohannis de Waart
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoper van 1/3Tjietske Pieters Wijngaarden, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/3Keimpe Pietersoud mr. scheepstimmermanLeeuwarden
verkoper van 1/3Arjaantie Pieters Wijngaarden, gehuwd met
verkoper van 1/3Sytse Sipkes Poelstrapikeur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOlfert Everts, mr. bakker x [niet ingevuld] Schuttenius kopen 2/3 huis zz. Turfhaven bij de twee bruggen. Mandelige muren met de naastliggers ten O. en W. Ten O. Claas Gerrits en de Pieter Molentjesteeg waarin vrije in- en uitgang, ten Z. Wilhelmus van Cassel, ten W. Johannes de Waart, ten N. de straat en diept. Grondpacht 1 CG aan convooimeester Sloterdijk. Gekocht van Tjietske Pieters Wijngaarden x oud mr. scheepstimmerman te Leeuwarden Keimpe Pieters voor 1/3, en van Arjaantje Pieters Wijngaarden x piquer Sytse Sipkes Poelstra voor 1/3, voor 410 GG 18 st 10 2/3 pn.


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0001ra van 20 okt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOlphert Everts mr. bakker


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0013r van 20 okt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOlphert Everts mr. bakker


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-144 Heiligeweg 4Olphert Everts, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-144 Heiligeweg 4huis
eigenaarOlphert Everts
gebruikerOlphert Everts
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
grondpacht aanburgemr. Sloterdijk erven
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0219v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOlphert Everts mr. bakker


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0181r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven ZZ bij de twee bruggen]huis en bakkerij
 
koperEvert Paulus, gehuwd metreidmaker351-07-00 GG
koperTrijntje Abrahams
verpachter grondSimon Sloterdijck convooimeester Admiraliteit in Friesland1-00-00 CG
naastligger ten oostenPoulus Dirks
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenWilhelmus van Castel
naastligger ten westenJohannes de Waart
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperOlphert Everts, gehuwd metmr. bakker
verkoperGrietje Schuttenius


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0151r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperArjen Clazes, gehuwd metwinkelier650-00-00 CG
koperLolkje Harmens winkelierse
verpachter grondS. Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland1-00-00 CG
huurderHendricus Lansing c.u.
naastligger ten oostenPaulus Dirks
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pyter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Wilhelmus van Cassels
naastligger ten westenJohannes de Waard
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperEvert Paulus Beva, gehuwd metmr. reidmaker
verkoperTrijntje Abrahams


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0015v van 24 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGeert Jans n.u.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGeert Vos n.u.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0252r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ bij de twee bruggen [staat: Turfhaven]huis
 
koperClaas Baukes, gehuwd metmr. bakker810-00-00 GG
koperWytske Sikkes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland1-00-00 CG
eerdere bewonerwijlen Lolkje Harmens
naastligger ten oostenSybrand Sybrandus
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenH. Mollema
naastligger ten westenH. Mollema
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoper q.q.Sicco Rienstra, geauthoriseerde redder vanprocureur postulant
verkoperde boedel van Lolkjen Harmens, laatst weduwe van
verkoperwijlen Geert Jans Vos
verkoperLolkjen Harmens, eerder gehuwd geweest met
verkoperwijlen Arjen Claasesturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Baukes, mr. bakker x Wytske Sikkes kopen een wel ter nering staand huis zz. Turfhaven bij de twee bruggen, door Lolkje Harmens metterdood ontruimd. Mandelige muren met de naastliggers ten O. en W. Ten O. Sybrand Sybrandus en de Pieter Molentjesteeg (waarin vrije in- en uitgang), ten Z. en W. H. Mollema, ten N. de straat. Grondpacht 1 CG aan convooimeester Sloterdijk. Gekocht van (de geauthoriseerde redder der boedel en nalatenschap van) Lolkjen Harmens, laatst wv Geert Jans en eerder getrouwd geweest met turfdrager Arjen Claeses, voor 810 gg.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0134r van 26 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Baukes mr. bakker


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0135v van 15 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Baukes


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0153r van 3 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Klaas Baukes


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-141 Heiligeweg 4wed Claas Baukes


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 9v van okt 1807 , betreft pand G-053 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Heiligeweg 4Poppe Cornelis de Boer koopt huis en bakkerij op de Turfhaven wijk G-053. Ten O. de Pieter Molentjessteeg en wd. Hendrik Swaal, ten Z. en W. Gerbrandus Pettinga, ten N. de straat. Vrije in- en uitgang door de steeg. Gekocht van Wytske Sikkes wv Klaas Baukes.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0009r van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] wijk G-055huis en bakkerij
 
koperPoppe Cornelis de Boer c.u.1050-00-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland1-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Hendrik Swaal
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenGerbrandus Pettinga
naastligger ten westenGerbrandus Pettinga
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperWytske Sikkes, weduwe van
verkoperwijlen Klaas Baukes


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0074r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven wijk G-053]huis en bakkerij
 
koperGerbrandus Pettinga koopman350-00-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland1-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Hendrik Swaal
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidende koper Gerbrandus Pettinga
naastligger ten westende weduwe van Radsma
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoper q.q.Taeke Stephani, geautoriseerd curator overprocureur fiscaal
verkoperde geabandonneerde boedel van Poppe Cornelis de Boer c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerbrandus Pettinga, koopman, koopt huis en bakkerij zz. Turfhaven, met vrije in- en uitgang in de P. Molentjessteeg, wijk G-053. Mandelige muren met de naastliggers ten O. en W. Ten O. wd. Hendrik Swaal en de Pieter Molentjessteeg, ten Z. de koper, ten W. wd. Radsma, ten N. de straat. Grondpacht 1 CG aan convooimeester Sloterdijk. Gekocht van (de geauthoriseerde curator bonorum over de verlaten boedel van) Poppe Cornelis de Boer c.u., voor 350 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-137 Heiligeweg 4G Pettinga2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-054Heiligeweg 4Gerbrandus Pettinga... eigenaar van wijk G-041; gebruiker Pieter Douwes de Vries, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-054, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-056, grutter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-054Heiligeweg 4G Pettinga kantoor


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1582Heiligeweg 4Johannes Keil en mede E.Harlingenkleermakerhuis en erf (78 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-054Heiligeweg 4Oense Cornelis Akkerboom... huw 1840, ovl 1861; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, geamployeerde ter sekretarie 1839, wijk G-054; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-054Heiligeweg 4Uilke van Leeuwen... vL, en Baukje Uilkes; BS huw 1828, ovl 1848; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huisschilder, wijk G-054; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-054Heiligeweg 4U van Leeuwen stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-054HeilgewegUilke van Leeuwen41 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, huisschilder
G-054HeilgewegSophia Godthelp45 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-054HeilgewegOense Akkerboom28 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, geamployeerde ter secretarie


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-054Heiligeweg 4Lutske Jans Kronenburg, overleden op 25 januari 184681 jr (geboren 1/6/1765), overleden Heiligeweg G 54, wed. Eduard Keyser, geen kinderen, zuster van wijlen Aaltje (moeder van wijlen Geert Steenveld, man van Hittje Johan-Philip Steioef, vdv: zie ad a) en wijlen Ritske Jans Kronenburg (vader van wijlen Eelke Ritskes Kronenburg, vader van Grietje Eelkes Kronenburg), testamentair erfgenamen zijn alleen Hittje, Aaltje en Antoinetta. Saldo fl. 87,75. - ad a: Aaltje, Antoinetta (vrouw van Harmen de Wit, werkman), Klaas en Jan Geerts Steenveld. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-054Heiligeweg 4Uilke van Leeuwen, overleden op 3 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 49 jr (geboren 20/4/1799), overleden Heiligeweg G 54, huisschilder, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-054Heiligeweg 4Anna Maria Mecima... over A.M., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 66:0:0 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-054Heiligeweg 4Sophia Johannes Godthelp... 1851: wijk C-211, wijk E-158, 224, wijk F-258, wijk G-046; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-054; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-054Heiligeweg 4Trufina/Fenna Meewezengeb 10 jun 1809 Leeuwarden, ovl 5 jan 1855 HRL, ongehuwd, vest. 8dec18 54 uit Leeuwarden, Rooms Katholiek, dv Gerardus M, en IJmkje Vliegendehond; BS ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-054


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1582G-054 (Heilige weg)Uilke K. Voordewindwoonhuis


1865 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 4Jaarboekje voor de Stad HarlingenHeiligeweg wijk G-054, afvaart veerschip op Makkum: Woensdag 12 uur, Zaturdag 10 uur.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1582G-052 (Gedempte Heiligeweg)Uilke Voordewindwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1582Heiligeweg 4 (G-052)Pieter Dekkerswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 4 Fokje Doumazonder
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 1200
Heiligeweg 4 Tietje Doumazonder
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 1200
Heiligeweg 4 Jantje Doumazonder
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 1200
Heiligeweg 4 Agatha Doumazonder
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 4Gezs.Douma-


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 4beeldbepalend pand5 van 10
  terug