Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 3 4-148 4-141 G-057 G-055


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 3, Harlingen Brouwersstraat 3, Harlingen
Naastliggers vanBrouwersstraat 3
ten oostenBoth Apothekerstraat 2
ten zuidenBrouwersstraat 5
ten westende Brouwersstraat
ten noordenBrouwersstraat 1b


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0343v van 1 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Henderick Jyldts


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0346v van 15 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 3Brouwersstraat OZ [staat: het diept naar de oude Kimswerderpijp OZ]huis daer de Swarte Aernt uutsteeckt, loods en ledige plaats
 
koperArian Hilbrants, weduwe van480-07-00 GG
koperwijlen Pieter Gerryts
verpachter grondde erfgenamen van wijlen mijnheer Frans van Eysinga 3-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde dwarskamer ten oosten1-00-00 CG
naastligger ten oosteneen dwarskamer
naastligger ten zuidenJan Lieuues gortmaker
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jetske Edgers
verkoperTaets Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Gildtsmetselaar


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0044r van 22 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Arian Hilbrants


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0162v van 7 feb 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Aeltie Hilbrants


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0057r van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 3Brouwersstraat OZ [staat: oostzijde van het diept strekkende naar de Oude Kimswerder Piep]huis, loods en ledige plaats
 
koperWillem Gijsberts, gehuwd metmr. timmerman375-07-00 GG
koperAefke Gerrits
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenEngel Claessen
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenAeriaen Gabbes
verkoperde erfgenamen van wijlen Harmen Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Gijsberts, mr. timmerman, x Aefke Gerrits koopt huis, loods en ledige plaats aan de oz. van het diept strekkende naar de Olde Kimswerderpijp, daar de Swarte Arent uytsteeckt. Ten N. Aeriaen Wabbes, ten Z. Engel Claessen. Gekocht van erven Harmen Harmens, voor 275 gg.


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0058v van 23 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van wijlen Harmen Harmens


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0250v van 10 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWillem Gisberts


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0162r van 14 nov 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0162r van 14 nov 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Aeltie Hillebrants


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (het 10e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 3Brouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]grondpacht van 3-00-00 CG
 
koperJacob Claessen koopman300-00-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Willem Gijsberts3-00-00 CG
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd metMinnertsga
verkoperjuffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (j) Willem Gijsberts. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0020v van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 3Brouwersstraat OZ [staat: bij de twee bruggen, bij alwaer voor desen de swarte aarnt pleegt uit te steken]huis, loods en plaats
 
koperHille Jansen Cruysebroer, gehuwd met300-00-00 CG
koperAntie Ellerts
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans van Eisinga 3-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde dwarskamer van Eeke Willems1-00-00 CG
naastligger ten oostende dwarskamer van Eeke Willems
naastligger ten zuidenburgervaandrig Watse Dirx
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenAelger Aendries
verkoperGerryt Willemshuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHille Jansen Cruysebroeder x Antie Ellerts koopt huis bij de 2 bruggen, v/h 'de Swarte Aernt'. Ten O. de dwarscamer van Eeke Willems, ten Z. Watse Dirx, ten W. de straat en diept, ten N. Alger Andries. Gekocht van Gerryt Willems, mr. huistimmerman.


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0277r van 24 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHille Jansen


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0085r van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHille boterkoper


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0030r van 3 dec 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud hopman Theotardus Sloterdijk


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0036v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHille Jansen


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0213r van 4 mrt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHille Butterkoper? boterkoper?


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0197r van 18 jun 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidends. Titus Sloterdijk


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-148Brouwersstraat 3huis
eigenaarHarmen Douwes
gebruikerHarmen Douwes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0274v van 29 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidends. Titus Sloterdijk


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-148Brouwersstraat 3huis
eigenaarHarmen Douwes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-5-1720
grondpacht aanb[urgem]r. Sloterdijk
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
aansl. grondp. voldaan21-3-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0059r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 3Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis en plaats
 
koper door niaarDouwe Jansen Faber blauwverver147-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
geniaarde koperJan Jansen, gehuwd met
geniaarde koperJaapjen Jacobs
naastligger ten oostende kamer van Jeltie Bauckes
naastligger ten zuidenJidtie Gerryts Orsinga, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen gemeensman Harda
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenThijs Pyters
verkopervroedsman Tytus SloterdijkLeeuwarden


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0120r van 9 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet verkochte huis van dr. Sloterdijk


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0236v van 23 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 3Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperDirk Franzen, gehuwd met197-00-00 GG
koperHinske Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurder voor 5 jarenhuur aan Dirk Franzen 30-00-00 CG
huurder voor 5 jarenHinske Jacobs
naastligger ten oostenals bewoner Jeltie Baukes
naastligger ten zuidende weduwe van Harda
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenThijs Pytters
verkoperHarmen Douwes Faberblauwverver


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-148 Brouwersstraat 3huis
eigenaarHarmen Douwes
gebruikerHarmen Douwes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0045v van 23 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirk Fransen


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0071r van 13 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-148 Brouwersstraat 3huis
eigenaarDirk Fransen
gebruikerDirk Fransen
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
grondpacht aanerven burgemeester Slooterdijk
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-12-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-148 Brouwersstraat 3wed. Sikke Douwes, bestaande uit 2 personen, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-148 Brouwersstraat 3huis
eigenaarSikke Siderius
gebruikerSikke Siderius
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-06 CG
grondpacht aanburgemr. Sloterdijk erven
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-15-00 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0023v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 3Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperPyter Aukes pelmolenaar468-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenGeertie
naastligger ten zuidenGijsbert Sybes
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenAlbert Jacobs
verkoperDoetje Dirks, gehuwd met
verkoperCorneelis Oudeman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Aukes, pelmolenaar onder Almenum, koopt huis oz. Brouwersgracht, het Bolswarder Veer genaamd, door de verkoper bewoond. Grondpacht 3 cg. aan de Stad. Ten O. Geertie ?, ten Z. Gijsbert Sybes, ten W. het diept, ten N. Albert Jacobs. Gekocht van Doetje Dirks met haar man Cornelis Oudeman, voor 468 gg.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0085v van 11 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAlbert Noordga c.s.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0114v van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPyter Aukes


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0223r van 5 mei 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Lents


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0229r van 7 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Aukes


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0271v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 3Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperNeeltje Stitterts Bontekoe, weduwe van815-00-00 GG
koperwijlen vroedsman Fredericus Tangerman
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderJelte Dirks mr. bakker70-00-00 CG
naastligger ten oostenH. Mollema
naastligger ten zuidenDirk Cornelis
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenWillem Feikes
verkoper q.q.vroedsman H. Binksma, curatorkoopman
verkoper q.q.Rinia Gonggrijp, curatoren overkoopman
verkoper van 1/2de kinderen van wijlen Aake Pietersonder Almenum
verkoper van 1/2Sybren Pieters, erfgenaam vankoopman
erflaterwijlen Pieter Aukeskoopmanonder Almenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNeeltie Stitterts Bontekoe wv Fredericus Tangerman, vroedsman, koopt een kapitaal huis, oz. Brouwersgracht, 'het Bolswarderveer'. Het is door de erflater en zijn erven geheel vertimmerd. Ten O. Hein Mollema, ten Z. Dirk Cornelis, ten W. die straat, ten N. Willem Feykes Wijngaarden. Gekocht van de curatoren over de kinderen van wl. Auke Pieters, als erven voor 1/2, en Sybren Pieters als erfgenaam voor 1/2, van wl. de koopman Pieter Aukes te Almenum, voor 815 gg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0240v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSake Jogchums


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0002v van 1 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 3Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperSake Jochums, gehuwd met1875-00-00 CG
koperJapke Hendriks
naastligger ten oostenPettinga
naastligger ten zuidenDirk Cornelis
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenWillem Feykes Wijngaarden
koperAaltje Stitterts Bontekoe, executeur testamentair van
koperNeeltje Stitters Bontekoe, gehuwd met
koperMarten Hendriks matroos op het Prinsenjacht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSake Jochums (v.d. Mei) x Janke Hendriks koopt een huis oz. Brouwersstraat, genaamd 'het Bolswarderveer', oz. Brouwersstraat. Ten O. Pettinga, ten W. die straat, ten Z. Dirk Cornelis, ten N. Willem Feykes Wijngaarden. Gekocht van Aaltje Stitterts Bontekoe x Marten Hendriks, matrooos op het Princejagt, als erfgename van haar zuster Neeltje Stitterts Bontekoe.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0348v van 25 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSake van der Mey


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0027r van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 3Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgragt]huis
 
koperAnne Jelles Tadema, gehuwd metapotheker868-21-00 GG
koperAntje Willems
naastligger ten oostenG. Pettinga
naastligger ten zuidenBeernd van der Beemen
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgragt]
naastligger ten noordenG. Pettinga
verkoperSake Jochems van der Mey, weduwnaar vankoopman
verkoperwijlen Japke Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Jelles Tadema, apotheker x Antje Willems, koopt een voor enige jaren modern betimmerd huis 'het Bolswarder Veer', oz. Brouwersstraat. Ten O. en N. Gerbrandus Pettinga, ten W. de gracht, ten Z. Beernd van Beemen. Gekocht van Saake Jochums v.d. Mey, wednr. van Japke Hendriks, voor 868 gg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-145 Brouwersstraat 3Susanna Anderies


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-141 Brouwersstraat 3A J Tadema2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-057Brouwersstraat 3A. W Tadema... 1814. (GAH204); id. van wijk H-146; gebruiker Paulus H. Houtsma, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-057Brouwersstraat 3Susanna Andries... ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-057Brouwersstraat 3A W Tadema Susanna Andries winkeliersche


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-057Brouwersstraat 3Wypkje Wybes Tilstra, overleden op 28 augustus 182961 jr, Brouwersgracht G 57, wed. Lieuwe Bangma, moeder van Rintje, huisman Pingjum, Douwe, idem Wons, Klaas, idem Kimswerd, Trijntje (vrouw van Ruurd H. Ploegstra, idem Zurich), Lijsbeth (wed. Cornelis Hayes Blanksma), landbouwersche Pingjum en minderjarige Rients Lieuwes Bangma (voogd is Douwe Klazes Bangma, huisman Wons). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1577Brouwersstraat 3Gerhardus Sybrandus GroenewoudHarlingenkoornmeterhuis en erf (119 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-057Brouwersstraat 3Hiltie Mennesoud 53 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-057; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-057Brouwersstraat 3Janke Baukes Tolsma... G-173, N.H., dv Bauke Pieters en Antje Sakes; BS huw 1822, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk C-193, wijk G-057, wijk H-167, 234, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-015; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-057Brouwersstraat 3Rinse Douwes Lovius... bev.reg. HRL 1851 wijk C-156; oud 54 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk G-057; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-057Brouwersstraat 3Rinse Lovius stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-057BrouwersgragtRinze Lovius54 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, zeekaptein
G-057BrouwersgragtHiltie Menners53 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
G-057BrouwersgragtDouwe Lovius28 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd, zeevarend
G-057BrouwersgragtHendrik Lovius23 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd, zeevarend
G-057BrouwersgragtWillem Lovius18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, zeevarend
G-057BrouwersgragtAaltie Lovius21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-057Brouwersstraat 3Willem Jacobs Ploeg, overleden op 28 april 18461/2 jr (geboren 19/10/1845), overleden Brouwersgracht G 57, zoon van Jacob Gooitjes Ploeg, zeeman en Wilhelmina Beyes, broer van minderjarige Renske Jacobs Ploeg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-057Brouwersstraat 3Frederik Pieters de Ruiter, overleden op 26 april 18471 jr (geboren 3/4/1846), overleden Brouwersgracht G 57, zoon van wijlen Pieter Abrahams de Ruiter & Helena-Maria Repko, winkelierster, broer van minderjarige Abraham, Sijke, Janke, Tjietske, Hendrik, Gerritje en Reinder Pieters de Ruiter. Saldo fl. 44,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-057Brouwersstraat 3Douwe Loviusgeb 11 jul 1810 Leeuwarden, huwt met Antje vd Zee, (gk), scheepskapitein, A 31 jul 1858 Rotterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147-156; oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeevarend, wijk G-057; VT1839


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1577G-057 (Brouwersgracht)W. Houtsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1577G-055 (Gedempte Brouwersgracht)Willem en Doetje Houtsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1577Brouwersstraat 3 (G-055)Marius van der Woudewoonhuis


1912 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 3, HarlingenBrouwersstraat 3H. de Bruinslager


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 3H. de Bruin68Exportslager, vetslemlterij


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 3H. de Bruin68exportslager, vetsmelterij


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 3H. de Bruin68Exportslager, vetsmelterij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 3 Hein de Bruinexportslager
vorige grondslagf. 10000
huidige grondslagf. 10000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 3H. de Bruin68Exportslager, vetsmelterij


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 3H. de Bruin68Exportslager, vetsmelterij


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 3H. de Bruin68Exp.sl., vetsmelterij


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 3H. de Bruin68Exp.sl., vetsmelterij


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 3C.Leenaertambtenaar ned. sp. (gep.)


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 3B. v.d. Pol754Auto- en autobusverh.inr.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.B. v.d. Pol754Auto- en autobusverh.inr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.B. v.d. Pol754Auto- en autobusverh.inr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.B. v.d. Pol754Auto- en autobusverh.inr.


1961 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Brouwersstraat 3, HarlingenBrouwersstraat 3B. van der Polautobedrijf, verhuur van bussen en auto's, autorijschool


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 3B. (Bauke) v.d. Pol


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 3rijksmonument 20323
  terug