Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 3 4-162 4-155 G-071 G-069
Naastliggers vanHofstraat 3
ten oostenHofstraat 5
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 1
ten noordenBrouwersstraat 25


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0232r van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSytse Jochums


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0232r van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 3Hofstraat NZ hoek `Both Apothekerstraat [staat: meulensteeg]huis
 
koperJan Agges, gehuwd met325-00-00 GG
koperGrietie Hieronimi
verpachter grondSytse Jochums 1-10-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: meulensteeg]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSytse Jochums
naastligger ten noordenburgemeester Dirck Gerryts
verkoperSeger Riencks, gehuwd met
verkoperTrynke Jochums
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Egges x Grietie Hieronimi kopen een huis nz. Hofstraat op de hoek van de Meulensteegh. Ten O. de Meulensteegh, ten Z. de Hofstraat, ten W. Sytse Jochums, ten N. burgemeester Dirck Gerryts.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0155r van 24 dec 1626 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 3Hofstraat NZ ten westen van het vorige verkochte huiskamer
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Sytse Jochums 0-10-00 CG
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sytse Jochums
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.oud burgerhopman Jan Freercks, crediteur
verkoper q.q.Pyter Jelmers, crediteuren van
verkoperhet sterfhuis van wijlen Jan Gerryts c.u.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0155r van 24 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (het 8e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 3Hofstraat NZkamer
 
koper finaalN. N. 149-00-00 GG
naastligger ten oostenhet zevende perceel in deze akte
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sytse Jochums
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet volgende (achtste) perceel in deze akte


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0032r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0054r van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 3Hofstraat NZkamer
 
koperJohannes Heyns, gehuwd met130-00-00 GG
koperJel Syjbrants
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Sytse Jochums 0-10-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Geestdorp
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sytse Jochums
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrik Cornelis Creeft, gehuwd met
verkoperJancke Jochums


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0149v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Heins


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0266v van 25 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0171r van 2 mei 1658 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 3Hofstraat NZkamer
 
koperLieuwe Wepkes n.u.200-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenFrancina Kyl
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenSioucke Douwes*, gehuwd met
naastligger ten westenSalvis Sydses*
naastligger ten noordenCornelis Jans
verkoperSiouck Isbrandts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Wiepckes c.u. koopt een kamer in de Hofstraat. Ten O. Franscina Kyl, ten Z. de straat, ten W. Sioucke Salvis, ten N. Cornelis Jans. Grondpacht 10 st. De servituten, actien en gerechtigheden daaraan behorende worden niet gespecificeerd vermits de old coopbrieff vermist wert. Gekocht van Siouck Isbrandts voor 200 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0017va van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLieuwe Wepkes


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0164v van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEngel hopster


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0388r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEngel hopster


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-162Hofstraat 3huis
eigenaarCornelis Dircks erven
gebruikerJan Sibrens cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-162Hofstraat 3huis
eigenaarCornelis Dirks erven
gebruikerJan Meyes cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-7-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0191v van 23 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJeltie Jeltes c.u.


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0211v van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJelle Jelles


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-162 Hofstraat 3huis
eigenaarCornelis Dirks erven
gebruikerRouke Wytses cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0080v van 23 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jelte Jeltes


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-162 Hofstraat 3huis
eigenaarJelte Jeltes
gebruikerJelte Jeltes
opmerkingpauper


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0356v van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 3Hofstraat NZhuis
 
koper door niaarOebele Gosses mr. timmerman235-00-00 CG
geniaarde koperHendrik Simons, gehuwd metkoopman
geniaarde koperLijsbeth Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenOebele Gosses mr. timmerman
naastligger ten noordenVelthuis koopman
verkoperAntie Clases, weduwe van
verkoperwijlen Jelte Jeltes


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0270v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 3Hofstraat bij de Kimswerderpijphuis
 
koperhuisman Pieter Sierks 400-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLaas Spannenburg
verkoperOebele Gosses, gehuwd metmr. timmerman
verkoperRinske Johannis


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0289r van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuisman Pieter Sierks Pietersbierum


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-162 Hofstraat 3huis
eigenaarPieter Sierks
gebruikerBaukjen Jeltes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0148v van 20 mrt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pyter Sierks


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0151v van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 3Hofstraat NZhuis
 
koperJan Lourens matroos op het Prinsenjacht102-07-00 GG
huurderAlbert Andles
naastligger ten oostenJ. Spannenburg
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Bregtje Ulbes
naastligger ten noordenGerryt Alberts
verkoperFettje Pieters meerderjarige vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Lourens, matroos op het Prince Jagt, koopt huis in de Hofstraat, thans gehuurd door Albert Andles. Geen grondpacht. Ten O. J. Spannenburg, ten Z. de Hofstraat, ten W. erven Bregtje Ulbes, ten N. Gerryt Alberts. Gekocht van Fettje Pieters, meerderjarige vrijster, voor 102 gg. 7 st.


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0223r van 21 sep 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan van alle Landen


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0349r van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0267r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLuitje


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 35 van 20 nov 1809
adressoortbedraggebruik
G-071Hofstraat 3koopaktefl. 119huis
 
verkoperTjaltje Martens (te Heerenveen)
verkoperMarten Cornelis (te Heerenveen)
koperJetse Klases Reidsma


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0306v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 3Hofstraat NZ wijk G-071huis
 
kopermeerderjarige vrijster Jetske Klaasen Reidsma 119-00-00 CG
huurderReinder Croonenburg
naastligger ten oostenSpannenburg
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenIJsbrand Willems
naastligger ten noordenH. Helmer
verkoperTjaltje Martens, gehuwd metHeerenveen
verkoperMarten CornelisHeerenveen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-155 Hofstraat 3Jetske Klaasen1-00-00 CGhuis (stond: jan lauwrens)


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0122v van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 3Hofstraat NZ wijk G-071huis
 
koperYede Jans schipper250-13-00 CG
naastligger ten oostenL. Spannenburg koopman
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenIJsbrand Willems
naastligger ten noordenH. Helmer koopman
verkoperJeltske Klaases Reidsma


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-071Hofstraat 3Yede Jans IJdema... Veenstra; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1811, huw 1812, huw 1837, ovl 1838; eigenaar en gebruiker wijk G-071, varensgesel, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-071Hofstraat 3Yede Jans Yedema Yede Jans Yedema varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1561Hofstraat 3Hein Tjerks de GrootHarlingendoodgraverhuis en erf (45 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-071Hofstraat 3Dirk Annes Leeninga... in 1858, Chr. Afges., zv Anne L, en Pietje Kooistra; BS huw 1827, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-071, 143, 216; oud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-156; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-071Hofstraat 3Tjaltje van Bremenoud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-071; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-071HofstraatTjaltie van Bremen51 jHarlingenv, protestant, weduwe, geen


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-071Hofstraat 3Fenne Willems Muller... 7 okt 1827 HRL, werkster, dv Sijtske Cornelis; BS huw 1827, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-097, wijk G-071, 143, 216, supp wijk G-470; oud 39 jaar, geb en wonende te Hrl. 1839, wijk G-156; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-071Hofstraat 3Jantje Dijkstrageb 1809 prov, werkster, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk F-097, wijk G-071


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1561G-071 (Hofstraat)wed. Hein Tj. de Grootwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1561G-069 (Hofstraat)Gerlof van Asperen en medeëigenarenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1561Hofstraat 3 (G-069)Hein van Asperenwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 3J.Reinbergenlampenist n.s.


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 3M. (Marrechien) v.d. Neij


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hofstraat 3beeldbepalend pand6 van 10
  terug