Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Both Apothekerstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Both Apothekerstraat 12 (niet bekend) (niet bekend) G-074* G-073
 huisnummer lager   Both Apothekerstraat 14 (niet bekend) (niet bekend) G-074* G-072
Naastliggers vanBoth Apothekerstraat 12
ten oostende Both Apothekerstraat
ten zuidenBoth Apothekerstraat 14
ten westenBrouwersstraat 13
ten noordenBoth Apothekerstraat 10


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-074Both Apothekerstraat 12H. N Felderhofgebruiker van wijk G-074, kleermaker, eigenaar is J.W. Vettevogel erven 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-074Both Apothekerstraat 12Jan Wytses Vettevogel... Gonggrijp, Johannes Velthuis, turfdrager, Walle Walles wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-074; gebruiker H.N. Felderhof, kleermaker, 1814. (GAH204); id. van wijk G-107; gebruikers Hendrik Weghuis, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-074Both Apothekerstraat 12J W Vettevogel ervenH N Felderhof kleermaker
G-074Both Apothekerstraat 14H N Felderhof kleermaker


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-074Both Apothekerstraat 12Jelte Spandauwoud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-074; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-074Both Apothekerstraat 12Jetze Harmens Wever... 1825, A 1829 HRL, zv Harmen W, en Grietje Doosjes; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk G-074, 118, 165, wijk H-130, supp wijk G-378, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 41 jaar, geb ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-074Both Apothekerstraat 12Riemke Hoekstrageb 1805 Wijnaldum, ovl 18 sep 1847 HRL, ongehuwd, dv Gerbrandus H, en Tjietske Dirks Terpstra; BS ovl 1847; oud 33 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-074; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-074Both Apothekerstraat 12Tjeerdtje Pieters Stavinga... N.H., dv Pieter Harmens S, en Jeltje Tjeerds Andringa; BS huw 1833, ovl 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk G-074, 139, wijk G-155, supp wijk G-405 oud 38 jaar !, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-167; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-074Jetze [Jelte] Spandauw [Spandaw]41 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, werkman
G-074Jetze [Jelte] Spandauw [Spandaw]41 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, werkman
G-074Riemke Hoekstra33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-074Riemke Hoekstra33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-074Dirk Hoekstra27 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, werkman
G-074Dirk Hoekstra27 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, werkman
G-074Akke Spandauw15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-074Akke Spandauw15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-074Geert Jetzes [Jeltes] Spandauw12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-074Geert Jetzes [Jeltes] Spandauw12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-074Gretske Spandauw5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-074Gretske Spandauw5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-074Both Apothekerstraat 12Matthijs Blok, overleden op 17 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 44 jr (geboren 1804), overleden Romastraat G 74, turfdrager, gehuwd, 5 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-074Both Apothekerstraat 14Matthijs Blok, overleden op 17 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 44 jr (geboren 1804), overleden Romastraat G 74, turfdrager, gehuwd, 5 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-074Both Apothekerstraat 12Grietje Bangma... F-054, wijk G-032, 69, 74, 81; oud 29 jaar, geb Idsegahuizen en wonende te HRL. 1839, wijk G-123; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-074Both Apothekerstraat 12Pieter Miedemageb 17 jan 1807 Bozum, ovl 31 okt 1866 HRL, huwt met Grietje Bangma, werkman in 1851, DG, ovl wijk G-083, zv Jelte M, en Tjitske Bonnema; BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-054, wijk G-032, 69, 74, 81


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3639G-072 (Both Apoth. straat)Wed. en erven Klaas van der Werfwoonhuis
Sectie A nr. 3640G-073 (Both Apoth. straat)Wed. en erven Klaas van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3640Both Apothekerstraat 12 (G-073)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis
Sectie A nr. 3639Both Apothekerstraat 14 (G-072)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Both Apothekerstraat 12E.J. (Egbert) Scheffer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Both Apothekerstraat naast 12beeldbepalend pand7 van 10
  terug