Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Both Apothekerstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Both Apothekerstraat 7 (niet bekend) (niet bekend) G-078 G-079
Naastliggers vanBoth Apothekerstraat 7
ten oostenRomastraat 3
ten zuidenRomastraat 1
ten westende Both Apothekerstraat
ten noordenBoth Apothekerstraat 5


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-078Both Apothekerstraat 7Abelius Wierdsma... ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-078Both Apothekerstraat 7Lieuwe Aukes... 4e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-078Both Apothekerstraat 7Abraham Wierdsma G Groenewoud bakkersknegt


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 25, 26 en 36 van 28 feb 1821
adressoortbedraggebruik
G-078Both Apothekerstraat 7provisionele toewijzing, continuatie en finale toewijzingfl. 371/2 deel van woning G-078
 
verkoperSchelte Jacobs Brouwer
koperRienk Dirks


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1698Both Apothekerstraat 7Rienk DirksHarlingenhuis en erf (36 m²)


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1698aG-048 Fredrik LangenhorstHarlingeneen nieuwe gevel en van binnen verfraaid [kadasternummer veranderd naar sectie A no 2145]


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-078Both Apothekerstraat 7Hinke Hendriks Leyenaar... 1801, BS huw 1828, ovl 1846, bev.reg. HRL 1851 wijk G-145; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-078; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-078Both Apothekerstraat 7Rintje Gerrits Baantjer... Kerk HRL 1801, BS huw 1826, huw 1828; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk G-078; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-078Both Apothekerstraat 7Hein Baantjer, overleden op 5 september 18391 mnd, overleden Botapothecarestraat G 78 (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 75) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-078Rintje G Baantjer38 jHarlingenm, protestant, gehuwd, touwslagersknegt
G-078Henke Leyenaar38 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-078Hendrik Baantjer7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-078Gerryt Baantjer5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-078Jeltie Baantjer10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-078Both Apothekerstraat 7Catharina Folkerts Leeuwes, overleden op 10 oktober 184649 jr, geboren Andelst 1797, koopvrouw, overleden Pietermolentjesteeg G 78, wed. Simon Alberts Louwenaar, moeder van Albert, werkman en Gerrit Simons Louwenaar, idem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-078Both Apothekerstraat 7Jantje Rinsma, overleden op 8 april 1847(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 25/2/1846), overleden Pietermansteeg G 78. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-078Both Apothekerstraat 7Frans Hendriks Ringsma, overleden op 1 juli 1847(Certificaat van onvermogen), 55 jr (geboren 1792), overleden Heiligeweg G 78, gehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-078Both Apothekerstraat 7Gerhardus Sybrandus Groenewoud... BS huw 1812, huw 1815, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk F-008, wijk G-036, wijk H-148; gebruiker van wijk G-078, bakkersknegt, eigenaar is Ab. Wierdsma, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb deinum en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1698G-078 (Both Apotheker straat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1698G-079 (Both Apoth. straat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1698Both Apothekerstraat 7 (G-079)Hervormde Diaconiewoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Both Apothekerstraat 7D.Monsmapakhuisknecht


1965 - adresboekadresnaam
Both Apothekerstraat 7D. (Douwe) Monsma
  terug