Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Both Apothekerstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Both Apothekerstraat 15 (niet bekend) (niet bekend) G-080 G-083
1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0064v van 16 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [staat: Molensteeg]dwarshuis voorheen het Spinhuis genaamd met het hof of plaats ten oosten
 
koperDaniel Caerls c.u.linnenwever288-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-10-00 CG
naastligger ten oostenLaes Dircxen
naastligger ten zuidenLaes Dircxen
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPetrus Geesdorp c.u.


 


 


 


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0067r van 17 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [niet vermeld]huis genaempt het Spinhuis
 
koper door niaarAntie Heeres, gehuwd met300-00-00 GG
koper door niaarJipke Jelles
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
geniaarde koperSioerd Ariens Aerdenburghsergeant onder kapitein jr Johan van Roorda
naastligger ten oostende verkoper
naastligger ten zuidenHofstraat, plaats met uitgang in de
naastligger ten zuideneen zand- of kalkhok van Sioerd Laeses
naastligger ten zuidenAntie, gehuwd met
naastligger ten zuidenJipcke Jelles
naastligger ten westenAntie, gehuwd met
naastligger ten westenJipcke Jelles
naastligger ten noordenDaniel Caarls mr. dopjeswever
verkoperDirck Laesenhet westeind van Vlieland


 


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0210v van 19 sep 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjesteeg]dwarshuis
 
koperTjalling Lourens dopjeswever600-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen3-10-00 CG
naastligger ten oostenPytter Hylckes
naastligger ten zuidende weduwe van Ipke Jelles
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten noordende weduwe van Jan Pytters Molentie
verkoperDaniel Carels


 


 


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0006ra van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15noordBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentiesteeg bij de Hofstraat]huis met weefwinkel
 
koper provisioneelSweerd Ruyrds Bontekoe 425-07-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenLivius Prigge kapitein
naastligger ten zuidende erfgenamen van burgemeester Lolke Westra
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentiesteeg bij de Hofstraat]
naastligger ten noordenLivius Prigge kapitein
verkoperZwaantie Fockes voor haar kinderen, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Marten Tiallings
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0098r van 27 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentie steeg]kamer
 
koperHarryt Eeuwes, gehuwd metvarenspersoon215-00-00 GG
Hiltie Eyberts
huurderAndrys Jansen
naastligger ten oostenGosse Tjebbes
naastligger ten zuidenJacob Tjerks
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentie steeg]
naastligger ten noordenSwerus Ruierds
verkoper enJarigh Westralakenkoper
verkoperBeatrix Westra, gehuwd met
Harmanus Gongrijpwijnhandelaar


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0136v van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15noordBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjessteeg] bij de Hofstraathuis
 
koperHendrik Cornelis, gehuwd metmr. timmerman1018-07-08 CG
koperSwaantie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
huurderPytter Hylkes c.s.
naastligger ten oostende heer Livius Henricus Prigge kapitein
naastligger ten zuidenHarryt Euwes
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjessteeg]
naastligger ten noordende heer Livius Henricus Prigge kapitein
verkoperSweerd Ruirds Bontekoeschoolmeester


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0262r van 23 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15noordBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjesteeg]huis
 
koperDouwe Douwes mr. reidmaker610-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
huurderPyter Hylkes
naastligger ten oostende heer Livius Prigge kapitein
naastligger ten zuidenHarryt Euwes
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten noordenHendrik Cornelis mr. huistimmerman
verkoperHendrik Cornelismr. huistimmerman


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0130v van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15Both Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentjesteeg]woning weefwinkel en plaats
 
koperHarmen Dirks, gehuwd metbontwever337-10-00 CG
koperAntie Thomas
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderHaytse Wouters c.u.
naastligger ten oostende heer Livius Prigge kapitein
naastligger ten zuidenHendrik Cornelis mr. huistimmerman
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten noordende heer Livius Prigge kapitein
verkoperHendrik Cornelismr. huistimmerman


 


 


 


 


 


 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0155v van 15 mei 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15Both Apothekerstraat OZ [staat: Pyter Molentjesteeg]huis en plaats
 
koperHendrik Gerrits bontwever194-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
voormalig bewonerHarmen Dirks
naastligger ten oostenJurjen Mulder
naastligger ten noordenJacob Fransen
naastligger ten zuidenJan Janzen
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pyter Molentjesteeg]
verkoperBarend Jans
verkoper van 5/8Aaltje Jans, gehuwd met
verkoper van 5/8Berend Fock
Berend Fock, gelastigde van
verkoperJan Beerend KleydeiterWetteringen
verkoperChristiaan KleydeiterWetteringen
verkoperElisabeth Kleydeiter, gehuwd metSchoppeningen
verkoperEvert Ostkotte, erfgenamen vanSchoppeningen
erflaterwijlen Harmen Dirkskoopman


 


 


 


 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0179r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15Both Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentjesteeg]huis en plaatsje
 
koperGerryt Heidmans bontwever100-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Jurjen Muller
naastligger ten zuidende erfgenamen van Jan Gelinde
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenFrans Jacobs
verkoperHenricus Gerrytsbontwever


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-080Both Apothekerstraat 15Gerrit Heitman... Gerrits H, geb 1806 HRL; BS geb 1811, ovl 1827, ovl 1830, ovl 1832; wed, eigenaar en gebruiker van wijk G-080, gealimenteerd, 1814. (GAH204); weduwe G.G. eigenaresse van perceel nr. 1704 te HRL, woonplaats HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-080Both Apothekerstraat 15Gerrit Heitman wedGerrit Heitman wedgealimenteerd


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2934G-083 (Both Apoth. straat)Gemeente Harlingenschool


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4742Both Apothekerstraat 15 (G-083)Gemeente Harlingenschool
  terug