Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 21 4-132 4-125 G-091 G-095
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 29 4-135 4-130 G-091 G-101
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 29 4-137 4-130 G-091 G-101


Huisnaam in: 1807
Gebruik:
Naam: roma (naastligger)
Kwartier/wijk G-093
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1809
Gebruik:
Naam: roma (naastligger)
Kwartier/wijk G-093
Verkoper:
Koper/eigenaar:
1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0155v van 30 aug 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 29achterkerkhof, bij hetgang of steeg met een klein plaatsje daarachter
 
kopergedeputeerde staat van Friesland en oud burgemeester Theodorus Stansius 18-18-00 CG
naastligger ten oostende hof van Theodorus Stansius
naastligger ten zuidende hof van Theodorus Stansius
naastligger ten westende hof van het huis genaamd Romen
naastligger ten noordende hof van Goytien Zytses Croon
verkoperSipke Thewis c.u.
verkoperCornelis Claesen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Stansius, mede-gedeputeerde staat van Friesland en oud-burgemeester, koopt een gang of steeg met een klein plaetske erachter, omtrent het Kerkhof. Ten O. en Z. de hof van koper, ten W. de hof van Romen, ten N. de hof van Gooitjen Sytses Croon. Gekocht van Sipke Thewis en Cornelis Claesen, voor 18 cg.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0058v van 14 dec 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZkamer
 
koperClaes Jansen, gehuwd met115-00-00 CG
koperWelmoed Heins
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenDieuwke Ages
naastligger ten noordenhuis genaamd de Fonteyn
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
verkoperJacob Eernstes, gehuwd met
verkoperBottie Pybes


 


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0285v van 7 apr 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperCornelis Jelles, gehuwd met240-00-00 CG
koperGeertje Cornelis
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenDieucke Pyters, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Sipke metselaar
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet huis genaamd de Fontein
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Fontein
verkoperOrseltie Sybrens, gehuwd met
verkoperAbraham Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jelles x Geertje Cornelis koopt een huis nz. Hofstraat, de verkoperse aangekomen van haar wl. ouders. Ten O. Dieucke Pyters wv metselaar Sipke, ten Z. de Hofstraat, ten W. het huis en hof 'de Fontein'. Gekocht van Orseltje Sybrens x Abraham Jansen, voor 240 cg.


 


 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0381v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperAucke Gerrits mr. schoenmaker en korenmeter70-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koperAbraham Jansen, gehuwd metwachtophaalder
geniaarde koperOrseltie Sybrens
naastligger ten oostenDieucke Pyters, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Sipke metselaar
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet huis genaamd de Fontein
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Fontein
verkoperGeertie Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Gerrits, mr. schoenmaker en korenmeter, koopt na niaar tegen Abraham Jansen, waghtophaelder x Orseltje Sybrens, een huis nz. Hofstraat. Ten O. Dieucke Pyters wv metselaar Sipke, ten Z. de Hofstraat, ten W. en N. het huis en hof 'de Fontein'. Grondpacht 2 cg. Gekocht van Geertje Cornelis wv Cornelis Jelles, voor 70 gg.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0019v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZkamer
 
kopervroedsman Anske Yppes Zeestra 40-00-00 GG
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
huurderLeentie appelverkoopster
naastligger ten oostende kamer van Neeltie Hessels
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende achteruit- en ingang van Romen
naastligger ten noordende hof van Romen
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicus
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd metTjerkgaast
verkoperds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes Zeestra, vroedsman, koopt een camer in de Hofstraat, ten O. van de achter in- en uitgang van 'Romen'. Ten O. Neeltie Hessels, ten W. die in- en uitgang, ten Z. die straat, ten N. de hof van Romen. Gekocht van erven Neeltie Hessels, voor 40 gg.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0069r van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZ ten oosten van Roomens ingangkamer
 
koperJan Jansen Kyvit 65-00-00 CG
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
huurderLeentie appelverkoopster
naastligger ten oostende kamer bewoond door Neeltie Hessels
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende achtertuin en ingang van Romen
naastligger ten noordende hof van Romen
verkopervroedsman Anske Ypes Zeestra


 


 


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0025v van 1 mei 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperJarig Jacobs 81-15-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende ? Gemeente: diaconie kamer
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenDieuke Ages
naastligger ten noordende hof van het huis de Fontein
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentores van
verkoperwijlen Trijntje Heins, weduwe vanFraneker
verkoperwijlen Tjalling AbbesFraneker
verkoper q.q.Wybren Jans, gelastigde van zijn schoonvadermr. timmermanHerbayum
verkoperClaes Heins, erfgenamen van
erflaterwijlen Welmoed Heins


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-132Hofstraat 21
eigenaarwed. Jan Hobbekees
gebruikerwed Jan Hobbekees
grondpacht aan van der Woldt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
opmerkingpauper
4-135Hofstraat 29
eigenaarwed. Tialling Piekes
gebruikerwed. Tialling Piekes
grondpacht aan van der Woldt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
opmerkingpauper
4-137Hofstraat 29hoff
eigenaarburgemeester Pauw erffgen.
gebruikerWyberen Rinnerts
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-132Hofstraat 21huis
eigenaarJan Hobbes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
aansl. grondp. voldaan16-5-1720
4-135Hofstraat 29huis
eigenaarwed. Tialling Piekes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
aansl. grondp. voldaan16-5-1720
4-137Hofstraat 29hoff
eigenaarSibrandus Reen
gebruikerhopm. Kalkensteen
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-5-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0159r van 24 jan 1723 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperAlbert Jansen c.u.125-15-00 GG
verpachter grondkapitein van der Wolt 2-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Pyters
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenachteringang van Romen
naastligger ten noordende tuin van Romen
verkoperWaelingh Jansen Kievit
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1663) Albert Jansen koopt een huis nz. Hofstraat. Ten O. Jan Pyters, ten W. de achter in- en uitgang van Roma, ten Z. die straat, ten N. de Hof van Roma. Gekocht van Waling Jansen Kievit, voor 125 gg.


 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0228v van 29 apr 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperAucke Pyters, gehuwd met60-00-00 CG
koperAntie Hanses
verpachter grondvan der Wolt kapitein2-00-00 CG
huurderAucke Pyters 10-00-00 CG
huurderAntie Hanses
naastligger ten oostenhuis en tuin
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJarigh Jacobs
naastligger ten noordenhuis en tuin
verkoperJan Douwes, gehuwd metschoolmeester
verkoperHylkjen Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke [Augustinus?] Pyters, leertouwer x Antie Hanses koopt een woning en erf nz. Hofstraat. Ten O. en N. huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Jarigh Jacobs [v.d. Ley?]. Gekocht van schoolmeester Jan Douwes x Hylkjen Hendrix voor 60 cg en 1 daalder tot een verering.


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-132 Hofstraat 21huis
eigenaarJan Pieters
gebruikerJan Pieters
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
grondpacht aan van der Wolt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd
4-135 Hofstraat 29huis
eigenaarwed. Tjalling Piekes
gebruikerwed. Tjalling Piekes
grondpacht aan van der Woldt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG
opmerkingpauper
4-137 Hofstraat 29hoff
eigenaarburgemeester Pauw erven
gebruikerhopman Calkenstein
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0389r van 4 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZwoning en erf
 
koperClaas Jacobs, gehuwd metmetselaar32-00-00 CG
koperLijsbeth Sybes Dijxma
verpachter grondde erfgenamen van kapitein van der Wolt als eigenaren van het huis de 2-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis en hof genaamd Romen
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJarig Jacobs
naastligger ten noordenhuis en hof genaamd Romen
verkoperAucke Pieters, gehuwd metleertouwer
verkoperAntje Hanses


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0230r van 6 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperHendrik Cornelis, gehuwd met25-00-00 GG
koperSwaentie Jans
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis Roma
naastligger ten noordende hof van Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Jarig Jacobs
verkoperAke van Kampen, gehuwd met
verkoperJan Gerryts


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-132 Hofstraat 21huis
eigenaarJacob Alberts
gebruikerJacob Alberts
opmerkingpauper
4-135 Hofstraat 29hoff
eigenaarAnthony Vink
gebruikerAnthony Vink
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
4-137 Hofstraat 29hoff
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0272v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperBonte Douwes mr. schoenmaker650-00-00 CG
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis genaamd Hof Roma
naastligger ten noordenhuis genaamd Hof Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Jarig Jacobs
verkoperHendrik Cornelis, gehuwd metmr. timmerman
verkoperSwaantie Jans


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-135 Hofstraat 29Dinglum Arjens, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0109r van 12 dec 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 29Hofstraat NZ hoek Kerkpad [staat: hoek groot kerkhof]3/4 huis
 
koperCasper Caspers mr. bontwever187-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Beernt Harmens
naastligger ten noordenHarmen Beerns
verkoper van 1/4Jan Hendrik Elwrik, namensMunsterland
zijn kinderen Luiter Jans Elwrik
Maria Jans Elwrik
verkoper van 1/4Casper Jans, voor zich en namensMunsterland
zijn broers Luiten Jansen
Gerrit Jansen, en namens
zijn zuster Antje Jansen
verkoper van 1/4meerderjarige vrijgezel Casper Hendriksbontwever


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-132 Hofstraat 21
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerAlbert Jansen
opmerkingonvermogende
4-135 Hofstraat 29hof
eigenaarAnthoni Vink
gebruikerDinglum Arjens
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
4-137 Hofstraat 29hof
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0209r van 19 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 29Hofstraat NZ [staat: groot kerkhof ZZ]huis
 
kopervroedsman Claes Leystra, gehuwd metkoopman351-14-00 GG
Berber Sjoerds Roorda
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Beernt Harmens
naastligger ten noordenHarmen Beerns
verkoper van 1/10Luiter Elferick, erfgenaamHeek
verkoper van 1/10Casper ter Meer, erfgenaamHeek
verkoper van 1/10Maria Elferick, erfgenaam, gehuwd metEpe
Dirk NootebroekEpe
verkoper van 1/10Casper Hendriks, erfgenaambontwever
verkoper van 1/10Luiter Jans, erfgenamen van
Casper Caspersbontwever
Gerryt Heins Brouwer, curator overmr. brouwer
verkoper van 1/4Tjietske Jans, erfgenaam en over
verkoper van 1/4Dieuke Jans, erfgenamen van hun moey
Aefke Hendriks, weduwe van
wijlen Casper Caspers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Leystra, coopman en mede-vroedschap x Berber Sjoerds Roorda, kopen schoone huisinge aan de zz. van `t Groot Kerkhof, laatst bewoond door wijlen Aefke Hendriks. Grondpacht 30 st. Ten O. de straet na `t kerkhof, ten W. Beernt Harmens wed., ten Z. de Hofstraet, ten N. Harmen Beerns en een steeg. Beschrijving van het huis. Verkoper voor de ene helft is Claes ter Hofsteede woonende tot Epe in Munsterland, als gelastigde van de met name genoemde erfgenamen van Casper Caspers, in leven bontwever. Verkoper voor de andere helft is Gerrit Heins Brouwer, mr. brouwer, als curator over Tjietske en Dieuwke Jans, erfgenamen van haar wijlen moei Aefke Hendriks, in leven wd. Casper Caspers. Verkocht voor 351 gg. en 14 st.


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0024v van 5 sep 1756 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 29noordgroot kerkhoftuin en weefwinkel
 
koper door niaarBeernd Breukers, gehuwd metbontwever130-00-00 GG
Berber Harmens
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
geniaarde koperJohannes Harmens Tigchelaaronder Almenum
naastligger ten oostenJohannes Harmens Tigchelaar onder Almenum
naastligger ten zuidenBeernd Breukers
naastligger ten westenherberg Roma
naastligger ten noordenHendrik Cornelis
verkoperMarijke Hendriks, weduwe / boedelhoudster van
wijlen Harmen Beerns


 


 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0016r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koper door niaarFoecke Clazes scheepstimmerman130-07-00 GG
verpachter grondhet huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris2-00-00 CG
geniaarde koperEvert Bevamr. reidmaker
naastligger ten oostenLucas Bos
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenBonne Douwes
naastligger ten noordende hof van Roma
verkoperAlbert Jansenoud matroos


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0079v van 21 jun 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperAuke Hendriks mr. schoenmaker525-00-00 CG
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJacob Jarigs
naastligger ten noordende hof van Roma
verkoperBonte Douwesmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Hendriks, mr. schoenmaker koopt huis. Ten O. en N. huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Jarig Jacobs (v.d. Ley?). Gekocht van mr. schoenmaker Bente Douwes.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0053r van 18 mrt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperJohannes Jansen bierdrager107-00-00 CG
verpachter grondhet huis de Fontein van secretaris J. van Wetzens 2-00-00 CG
huurderN. N. 24-00-00 CG
naastligger ten oostenAuke Hendriks schoenmaker
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordenhof van het huis de Fontein
verkoperJacob Jaerigshanekoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jansen, bierdrager, koopt een huis nz. Hofstraat. Ten O. schoenmaker Auke Hendriks, ten Z. de Hofstraat, ten W. Sjoerd Schrik, ten N. de hof van het huis 'de Fontein' van de secretaris van Wetsens. Gekocht van houtkoper Jacob Jarighs.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0135r van 17 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperPyter Abrahams, gehuwd met440-00-00 CG
koperAntje Jans
verpachter grondJohannes Wetzens 2-00-00 CG
huurderJan blauwverver
naastligger ten oostenhet huis Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJohannes Mooi
naastligger ten noordenhet huis Roma
verkoperAuke Hendriksmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Abrahams x Antje Jans koopt huis in de Hofstraat. Ten O. en N. huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Johannes Mooi. Eigenaar van 'de Fontein' is dan Johannes van Wetsens. Gekocht van mr. schoenmaker Auke Hendriks.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0142v van 1 dec 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperJohannes Jansen, gehuwd metbontwever203-00-00 CG
koperGettje Hessels
verpachter grondhet huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris2-00-00 CG
huurderJacob Beernds c.u.
naastligger ten oostenAuke Hendriks schoenmaker
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordenhof van het huis de Fontein
verkoperJohannes Jansenbierdrager


 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0034v van 6 dec 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperDouwe Jans scheepstimmerman101-00-00 GG
verpachter grondhet huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris2-00-00 CG
naastligger ten oostenPyter Abrahams
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordende hof van de Fontein
verkoperJohannes Jans, weduwnaar vanbontwever
verkoperwijlen Geertje Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Jans (Vettevogel), scheepstimmerman koopt huis nz. Hofstraat. Ten O. Pyter Abrahams, ten W. Sjoerd Schrik, ten Z. de Hofstraat, ten N. de hof van het huis 'de Fontein' van secretaris van Wetsens. Gekocht van Johannes Jans, bontwever x Geertie Hessels.


 


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0037v van 6 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 29Hofstraat NZ op de hoek van het kerkhofhuis
 
koperJan Paulus, samen methuistimmerman325-00-00 GG
koperJan Jansen huistimmerman
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBeernd Breukers
verkoper van 1/2Antje Blom, gehuwd met
verkoper van 1/2Gerryt Nijwedmr. bontwever
verkoper van 1/2Berber Harmens, gehuwd met
verkoper van 1/2Beernd Breukermr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Paulus en Jan Jansen, beiden huistimmerlieden, kopen een huis nz. Hofstraat, op de hoek van het kerkhof. Ten O. de straat naar het kerkhof, ten W.?, ten Z. de Hofstraat, ten N. Beernd Breukers. Gekocht van Antie Blom x Gerryt Nijwed?, mr. bontwever, en Berber Harmens x Beernd Breukers, mr. bontwever, voor 325 gg.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0194r van 18 dec 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperDouwe Hendriks Faber, gehuwd met210-00-00 CG
koperAlida Simons Heins
verpachter grondhet huis de Fontein van Johannes Schrader commies van de lands gemene middelen2-00-00 CG
huurderJan Tobias
naastligger ten oostenPieter Abrahams
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordenhuis genaamd de Fontein
verkoperDouwe Jansscheepstimmerman


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0002v van 23 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperAlbert Floris, gehuwd metgleibakkersknecht325-00-00 CG
Maartie Simons
verpachter grondhet huis de Fontein van Schrader 2-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet hof Roma
verkoperTaede Teedses, gelastigde vanstadstimmerbaas
Christina Baarnds, erfgenaam van Oldersum
Antie Hendrik, weduwe van
wijlen Foeke Claesen


 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0027v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperFokke Jans Faber mr. smid100-00-00 CG
verpachter grondhet huis de Fontein van Johannes Schrader 2-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Pieter Abrahams c.u.
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordenHof van het huis de Fontein
verkoperDouwe Hendriks Faber, gehuwd met
Aleida Simons


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0061v van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZ huis
 
koperJan Jansen, gehuwd metbontwever235-00-00 GG
Trijntie Jansz
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
bewonerwijlen Pieter Abrahams c.u.
naastligger ten oostende herberg Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenFoeke Jans Faber
naastligger ten noordende herberg Roma
verkoperCornelis Abrahamshoutmolenaar Groningen


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0282v van 11 jun 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperJurjen Okkes koopman36-14-00 GG
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
huurderJacob Hendriks c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Jan Jansen
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJ. Schrik
naastligger ten noordende hof van de Fontein
verkopervroedsman Claas Heins, administrator
Abraham Jansen Faber, administratoren van het nagelaten kind vanmr. scheepstimmerman
wijlen Fokke Jansen Fabermr. ijzersmid


 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0276v van 28 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 29Hofstraat NZ hoek van het kerkhofhuis
 
koperRoelof van Dijk mr. bakker123-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
huurder benedenhuisBarend Barends c.u.30-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenBarend Budding
naastligger ten noordenArent Teutling
verkoper van 1/2Jan Jansen de BoerBolsward
verkoper van 1/2Trijntje Jans Lansenberg, gehuwd met
verkoper van 1/2A. Oendstra
erflaterJan Paulus


 


 


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0105r van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 29Hofstraat NZ op de hoek van het kerkhofhuis
 
koperBernardus van Taken, gehuwd metkoopman215-00-00 CG
koperFokeltje Jans Poort
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
huurderBernardus van Taken koopman32-00-00 CG
huurderFokeltje Jans Poort
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBarend Budding
naastligger ten noordenArend Teutling
verkoperRoelof van Dijkmr. bakker


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0109r van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperRuurd Jans Builart, gehuwd mettrekveerschipper op Leeuwarden120-05-00 CG
koperJanne Everts Ritsbergen
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
huurderHeert Meinderts c.u.28-00-00 CG
naastligger ten oostenAlbert Pieters
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Jurjen Harmens
naastligger ten noordenhuis en hof Roma
verkoper van 1/4Antje Alberts, kinddienstmaagd
verkoper van 1/4Simentje Alberts, kind, gehuwd met
verkoper van 1/4Gerben Jeltestichelwerker
verkoper van 1/2Maartje Simons, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Albert Floris
hypothecaire crediteurde erfgenamen van Jetze Jelleskoopman


 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0198r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 29Hofstraat NZhuis
 
koperJohannes Leyenaar mr. metselaar152-00-00 CG
koperHarmen Schuur koopman
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
huurder benedenHette van der Veen c.u.
huurder bovenFloris Fransen c.u.
naastligger ten oostenKerkpad
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSybren Uilkes
naastligger ten noordenArend Teutling
verkoper q.q.stadsmajoor bij drost en gerecht Wytze Dirks Blom, curator over
verkoperwijlen Bernardus van Taaken
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Leyenaar, mr. metselaar, en koopman Harmen Schuur


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0018v van 22 nov 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZ wijk G-093huis
 
koperJacobus van Rooyen, gehuwd met500-10-00 CG
koperLutske Roseboom
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
naastligger ten oostenAlbert Pieters
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Jurjen Harmens
naastligger ten noordenhuis en hof Roma
verkoperRuurd Builart [staat: Boelard]oud trekschipper


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0176r van 11 dec 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZ wijk G-091huis
 
kopermeerderjarige jongeman Gijsbert Zytses, gesterkt met zijn vader53-00-00 CG
koperZytse Gerrits visser
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
huurderJacobus Vluks
naastligger ten oostende weduwe van Jurjen Harmens
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenC. Jonker koopman
naastligger ten noordenC. Jonker koopman
verkoperAaltje H. van der Stok, gehuwd met
verkoperRienk Ruurdsbakkersknecht
verkopermeerderjarige vrijster Antje H. van der Stok
verkoperTrijntje de Roos, weduwe van
verkoperwijlen Harke van der Stok
verkoperJurjen H. van der Stokmetselaar


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-125 Hofstraat 21Jacob van Rooyen0-15-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-091Hofstraat 21Johannes Jansovl voor 1815; erven eigenaar van wijk G-091, gebruikers zijn Pieter Daniels wed., Rudolphina Bensfort, 1814. (GAH204); id. van wijk H-038, gebruiker Arjen Geerts Bos, turfdrager, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-091Hofstraat 21Pieter Davidsovl voor 1815; wed. P.D. gebruiker van wijk G-091; medegebruiker Rudolphina Bensfort; eigenaar is Johannes Jans erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-091Hofstraat 21Rudolphina Bensfortgebruiker van wijk G-091; medegebruiker Pieter Daniels wed. ; eigenaar is Johannes Jans erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-091Hofstraat 21Johannes Jans ervenPieter Daniels wed
G-091Hofstraat 29Pieter Daniels wed
G-091Hofstraat 21Rudolphina Bensfort
G-091Hofstraat 29Rudolphina Bensfort


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 59 van 20 aug 1830
adressoortbedraggebruik
G-091Hofstraat 21koopaktefl. 210huis G-091
 
verkoperJan Johannes Riddersma
koperGale Pieters Zandberg (zeeman, gehuwd met Doedtje Wopkes van der Stel)
schuldeiserWopke Djoerds van der Stel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1661Hofstraat 29wed. Harmen SchuurHarlingenwinkelierschehuis en erf (179 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1713Hofstraat 21Andries HoogmolenHarlingenkoopmanstal en wagenhuis (24 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-091Hofstraat 21Doetje Wopkes van der Stel... Rijpsma; BS geb 1813, huw 1818, ovl 1847; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-091; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-091Hofstraat 21Eelkje Dirks... 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-051, 124, supp wijk G-437; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-091; VT1839; geb 17 aug 1792, ged 2 sep 1792 Grote Kerk HRL, dv Dirk Cornelis en Aaltje ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-091HofstraatDoetje van der Stel51 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
G-091HofstraatDoetje van der Stel51 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
G-091HofstraatReyer [Reyzo] S Moor22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, verwersknegt
G-091HofstraatReyer [Reyzo] S Moor22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, verwersknegt
G-091HofstraatPieter Zandberg20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-091HofstraatPieter Zandberg20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-091HofstraatJan Zandberg17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-091HofstraatJan Zandberg17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-091HofstraatWapke Zandberg14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-091HofstraatWapke Zandberg14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1713G-089 Andries HoogmolenHarlingenoude bouwvallige woningen afgebroken, tot een nieuw gebouw opgetrokken, bevattende onderscheidene woningen


1846 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1661G-096wed H Schuurvan voren veranderd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-091Hofstraat 21Doetje Wopkes van der Stel, overleden op 18 januari 184758 jr (geboren 13/11/1788), overleden Hofstraat G 91, uitdraagster, weduwe, moeder van Reyer, verver Sexbierum en Jouwkje Simons Mooy (vrouw van Auke Dirks van Akkeren, schoenmaker) en van Pieter, Wopke en Jan Gaeles Zandberg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-091Hofstraat 29Doetje Wopkes van der Stel, overleden op 18 januari 184758 jr (geboren 13/11/1788), overleden Hofstraat G 91, uitdraagster, weduwe, moeder van Reyer, verver Sexbierum en Jouwkje Simons Mooy (vrouw van Auke Dirks van Akkeren, schoenmaker) en van Pieter, Wopke en Jan Gaeles Zandberg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-091Hofstraat 21Fetje Pieters Hoogstra... 1810 HRL, dv Pieter H, en Jetske Jagersma; huw Grote Kerk HRL 1810, bev.reg. HRL 1851 wijk B-102, wijk G-091; Johannes Akkerman en F. Hogstra (!), beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1713G-089 (Hofstraat)Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3256G-095 (Hofstraat)Johannes Velthuiswoonhuis
Sectie A nr. 4116*G-100 (Hofstraat)Hendrik H. Faberwoonhuis
Sectie A nr. 4116*G-101 (Hofstraat)Hendrik H. Faberwoonhuis


1903 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hofstraat 21, HarlingenHofstraat 21afbeelding (voorheen Sint Annaschool)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5034Hofstraat 21 (G-094)St. Luciagestichtwoonhuis
Sectie A nr. 4863Hofstraat 29 (G-101)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 21 Catharina Poelmazonder
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1100
Hofstraat 21 Rudolfina Garrelsonderwijzeres
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 600
Hofstraat 21 Maria Berbeehoofdonderwijzeres
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900
Hofstraat 21 Margaretha de Winterhoofdonderwijzeres
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900
Hofstraat 21 Gabriela L.M. Ognibenionderwijzeres
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700
Hofstraat 21 Johanna M.L. Somersonderwijzeres
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1925 - kentekenadresnaam
B-9574
Hofstraat 29eSierd van der Veen


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 21M.J. (Maria) van Vugt


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9252Hofstraat 21gemeentelijk monument17 van 20
Sectie A nr. 9252Hofstraat 29gemeentelijk monument17 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9252Hofstraat 21
  terug