Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 214-132 4-125 G-091G-095
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 294-135 4-130 G-091G-101
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 294-137 4-130 G-091G-101


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0155v van 30 aug 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 29achterHofstraat NZ [staat: bij het kerkhof]18‑18‑00 CGgang of steeg met een klein plaatsje daarachter
kopergedeputeerde staat van Friesland en oud burgemeester Theodorus Stansius
naastligger ten oostende hof van Theodorus Stansius
naastligger ten zuidende hof van Theodorus Stansius
naastligger ten westende hof van het huis genaamd Romen Rome
naastligger ten noordende hof van Goytien Zytses Croon
verkoperSipke Thewis c.u.
verkoperCornelis Claesen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Stansius, mede-gedeputeerde staat van Friesland en oud-burgemeester, koopt een gang of steeg met een klein plaetske erachter, omtrent het Kerkhof. Ten O. en Z. de hof van koper, ten W. de hof van Romen, ten N. de hof van Gooitjen Sytses Croon. Gekocht van Sipke Thewis en Cornelis Claesen, voor 18 cg.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0058v van 14 dec 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21westHofstraat NZ115‑00‑00 CGkamer
koperClaes Jansen, gehuwd met
koperWelmoed Heins
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenDieuwke Ages
naastligger ten noordenhuis genaamd de Fonteyn de Fontein
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
verkoperJacob Eernstes, gehuwd met
verkoperBottie Pybes


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0031r van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis Bruinebeert


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0285v van 7 apr 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21westHofstraat NZ240‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Jelles, gehuwd met
koperGeertje Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenDieucke Pyters, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Sipke metselaar
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet huis genaamd de Fontein de Fontein
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Fontein de Fontein
verkoperOrseltie Sybrens, gehuwd met
verkoperAbraham Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jelles x Geertje Cornelis koopt een huis nz. Hofstraat, de verkoperse aangekomen van haar wl. ouders. Ten O. Dieucke Pyters wv metselaar Sipke, ten Z. de Hofstraat, ten W. het huis en hof 'de Fontein'. Gekocht van Orseltje Sybrens x Abraham Jansen, voor 240 cg.


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0303r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd Bruyebeert


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0332r van 9 okt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Bruine Beert


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0381v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een niaar zonder dat de precieze reden is aangegeven of is te herleiden uit de context. Degene die in bezwaar gaat doet dat in ieder geval om het eerste recht van koop af te dwingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21westHofstraat NZ70‑00‑00 GGhuis
koperAucke Gerrits mr. schoenmaker en korenmeter
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
geniaarde koperAbraham Jansen, gehuwd metwachtophaalder
geniaarde koperOrseltie Sybrens
naastligger ten oostenDieucke Pyters, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Sipke metselaar
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet huis genaamd de Fontein de Fontein
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Fontein de Fontein
verkoperGeertie Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Gerrits, mr. schoenmaker en korenmeter, koopt na niaar tegen Abraham Jansen, waghtophaelder x Orseltje Sybrens, een huis nz. Hofstraat. Ten O. Dieucke Pyters wv metselaar Sipke, ten Z. de Hofstraat, ten W. en N. het huis en hof 'de Fontein'. Grondpacht 2 cg. Gekocht van Geertje Cornelis wv Cornelis Jelles, voor 70 gg.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0019v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21middenHofstraat NZ40‑00‑00 GGkamer
kopervroedsman Anske Yppes Zeestra
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
huurderLeentie appelverkoopster
naastligger ten oostende kamer van Neeltie Hessels
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende achteruit- en ingang van Romen
naastligger ten noordende hof van Romen Rome
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd met te Tjerkgaast
verkoperds. Gerhardus Semploniuspredikant te Tjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes Zeestra, vroedsman, koopt een camer in de Hofstraat, ten O. van de achter in- en uitgang van 'Romen'. Ten O. Neeltie Hessels, ten W. die in- en uitgang, ten Z. die straat, ten N. de hof van Romen. Gekocht van erven Neeltie Hessels, voor 40 gg.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0069r van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21middenHofstraat NZ ten oosten van Roomens ingang65‑00‑00 CGkamer
koperJan Jansen Kyvit
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
huurderLeentie appelverkoopster
naastligger ten oostende kamer bewoond door Neeltie Hessels
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende achtertuin en ingang van Romen Rome
naastligger ten noordende hof van Romen Rome
verkopervroedsman Anske Ypes Zeestra


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0131r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis staande Hofstraat hoek kerkhof van Albert Alberts


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0087r van 8 dec 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis de Bruine Beerd


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0025v van 1 mei 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21westHofstraat NZ81‑15‑00 GGhuis
koperJarig Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende ? Gemeente: diaconie kamer
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenDieuke Ages
naastligger ten noordende hof van het huis de Fontein
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentores van
verkoperwijlen Trijntje Heins, weduwe van te Franeker
verkoperwijlen Tjalling Abbes te Franeker
verkoper q.q.Wybren Jans, gelastigde van zijn schoonvadermr. timmerman te Herbayum
verkoperClaes Heins, erfgenamen van
erflaterwijlen Welmoed Heins


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0030v van 25 sep 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjalling Piekes


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0031v van 23 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjalling Piekes


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0173r van 13 mrt 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd Bruine Beerd


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-132Hofstraat 21
eigenaarwed. Jan Hobbekees
gebruikerwed Jan Hobbekees
grondpacht aan van der Woldt
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-135Hofstraat 29
eigenaarwed. Tialling Piekes
gebruikerwed. Tialling Piekes
grondpacht aan van der Woldt
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-137Hofstraat 29hoff
eigenaarburgemeester Pauw erffgen.
gebruikerWyberen Rinnerts
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-132Hofstraat 21huis
eigenaarJan Hobbes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG
aansl. grondp. voldaan16‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-135Hofstraat 29huis
eigenaarwed. Tialling Piekes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG
aansl. grondp. voldaan16‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-137Hofstraat 29hoff
eigenaarSibrandus Reen
gebruikerhopm. Kalkensteen
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan2‑5‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0159r van 24 jan 1723 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21Hofstraat NZ125‑15‑00 GGhuis
koperAlbert Jansen c.u.
verpachter grondkapitein van der Wolt 2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Pyters
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenachteringang van Romen
naastligger ten noordende tuin van Romen
verkoperWaelingh Jansen Kievit
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1663) Albert Jansen koopt een huis nz. Hofstraat. Ten O. Jan Pyters, ten W. de achter in- en uitgang van Roma, ten Z. die straat, ten N. de Hof van Roma. Gekocht van Waling Jansen Kievit, voor 125 gg.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0216v van 14 jan 1725 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd Bruyne Beerdt


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0228v van 29 apr 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21middenHofstraat NZ60‑00‑00 CGhuis
koperAucke Pyters, gehuwd met
koperAntie Hanses
verpachter grondvan der Wolt kapitein2‑00‑00 CG
huurderAucke Pyters 10‑00‑00 CG
huurderAntie Hanses
naastligger ten oostenhuis en tuin
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJarigh Jacobs
naastligger ten noordenhuis en tuin
verkoperJan Douwes, gehuwd metschoolmeester
verkoperHylkjen Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke [Augustinus?] Pyters, leertouwer x Antie Hanses koopt een woning en erf nz. Hofstraat. Ten O. en N. huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Jarigh Jacobs [v.d. Ley?]. Gekocht van schoolmeester Jan Douwes x Hylkjen Hendrix voor 60 cg en 1 daalder tot een verering.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-132Hofstraat 21huis
eigenaarJan Pieters
gebruikerJan Pieters
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
grondpacht aan van der Wolt
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑00 CG
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-135Hofstraat 29huis
eigenaarwed. Tjalling Piekes
gebruikerwed. Tjalling Piekes
grondpacht aan van der Woldt
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑00 CG
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-137Hofstraat 29hoff
eigenaarburgemeester Pauw erven
gebruikerhopman Calkenstein
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0380r van 14 jan 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis genaamd Bruin Beert


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0389r van 4 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21middenHofstraat NZ32‑00‑00 CGwoning en erf
koperClaas Jacobs, gehuwd metmetselaar
koperLijsbeth Sybes Dijxma
verpachter grondde erfgenamen van wijlen van der Wolt als eigenaren van het huis de Fonteinkapitein2‑00‑00 CGde Fontein
naastligger ten oostenhuis en hof genaamd Romen Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJarig Jacobs
naastligger ten noordenhuis en hof genaamd Romen Rome
verkoperAucke Pieters, gehuwd metleertouwer
verkoperAntje Hanses


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0067r van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Mullenkamp


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0089v van 27 apr 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21middenHofstraat NZ36‑00‑00 CGhuis
koperAaltie van Kampen
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
naastligger ten oostenhet huis genaamd Roma Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJarig Jacobs
naastligger ten noordenhet huis genaamd Roma Rome
verkoperKlaas Jacobs, gehuwd met
verkoperLijsbet Dijxma


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0227r van 30 aug 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLuite Caspers


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0230r van 6 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21middenHofstraat NZ25‑00‑00 GGhuis
koperHendrik Cornelis, gehuwd met
koperSwaentie Jans
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
naastligger ten oostenhet huis Roma Rome
naastligger ten noordende hof van Roma Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jarig Jacobs
verkoperAke van Kampen, gehuwd met
verkoperJan Gerryts


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-132Hofstraat 21huis
eigenaarJacob Alberts
gebruikerJacob Alberts
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-135Hofstraat 29hoff
eigenaarAnthony Vink
gebruikerAnthony Vink
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-137Hofstraat 29hoff
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0014va van 2 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21oostHofstraat NZ175‑07‑00 GGhuis
koper provisioneelHendrik Symons
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
verkoperGrietie Beerns, dochter van Beerns Caspers en Trijntie Clasen
bewonerSytske Leenderts, gewezen huisvrouw van
bewonerJan Pieters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten noordenherberg Roma Rome
verkoper q.q.Jacob Dirks, curator overkoster
verkoperhet kind van wijlen Beerns Caspers, gehuwd met
verkoperwijlen Trijntie Clasen


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0016va van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vindt je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21oostHofstraat NZ175‑07‑00 GGhuis
koper provisioneelHendrik Symons
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
bewonerSytske Leenderts, weduwe van
bewonerwijlen Jan Pytters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenherberg Roma Rome
verkoper q.q.Jacob Dirks, curator overkoster
verkoperhet kind van wijlen Beerns Caspers, gehuwd met
verkoperwijlen Trijntie Clasen
verkoperGrietie Beerns, dochter van Beerns Caspers en Trijntie Clasen


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0272v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21middenHofstraat NZ650‑00‑00 CGhuis
koperBonte Douwes mr. schoenmaker
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhuis genaamd Hof Roma Rome
naastligger ten noordenhuis genaamd Hof Roma Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jarig Jacobs
verkoperHendrik Cornelis, gehuwd metmr. timmerman
verkoperSwaantie Jans


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-135 Hofstraat 29Dinglum Arjens, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0109r van 12 dec 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 29Hofstraat NZ hoek Kerkpad [staat: hoek groot kerkhof]187‑14‑00 GG3/4 huis
koperCasper Caspers mr. bontwever
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Beernt Harmens
naastligger ten noordenHarmen Beerns
verkoper q.q.Jan Hendrik Elwrik, namens zijn kinderen te Munsterland
verkoper van 1/2 van 1/4Luiter Jans Elwrik
verkoper van 1/2 van 1/4Maria Jans Elwrik
verkoper van 1/4 van 1/4Casper Jans mede voor zich, namens zijn broers en zuster te Munsterland
verkoper van 1/4 van 1/4Luiten Jansen
verkoper van 1/4 van 1/4Gerrit Jansen
verkoper van 1/4 van 1/4Antje Jansen
verkoper van 1/4meerderjarige vrijgezel Casper Hendriksbontwever


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-132Hofstraat 21
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerAlbert Jansen
opmerkingonvermogende
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-135Hofstraat 29hof
eigenaarAnthoni Vink
gebruikerDinglum Arjens
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-137Hofstraat 29hof
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0063v van 19 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLuiter Caspers


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0209r van 19 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 29Hofstraat NZ [staat: groot kerkhof ZZ]351‑14‑00 GGhuis
kopervroedsman Claes Leystra, gehuwd metkoopman
koperBerber Sjoerds Roorda
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Beernt Harmens
naastligger ten noordenHarmen Beerns
verkoper van 1/10Luiter Elferick, erfgenaam te Heek
verkoper van 1/10Casper ter Meer, erfgenaam te Heek
verkoper van 1/10Maria Elferick, erfgenaam, gehuwd met te Epe
verkoper van 1/10Dirk Nootebroek te Epe
verkoper van 1/10Casper Hendriks, erfgenaambontwever
verkoper van 1/10Luiter Jans, erfgenamen van
erflaterwijlen Casper Caspersbontwever
verkoper q.q.Gerryt Heins Brouwer, curator over resp.mr. brouwer
verkoper van 1/4Tjietske Jans, erfgenaam
verkoper van 1/4Dieuke Jans, erfgenamen van hun moey
erflaterwijlen Aefke Hendriks, weduwe van
erflaterwijlen Casper Caspers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Leystra, coopman en mede-vroedschap x Berber Sjoerds Roorda, kopen schoone huisinge aan de zz. van `t Groot Kerkhof, laatst bewoond door wijlen Aefke Hendriks. Grondpacht 30 st. Ten O. de straet na `t kerkhof, ten W. Beernt Harmens wed., ten Z. de Hofstraet, ten N. Harmen Beerns en een steeg. Beschrijving van het huis. Verkoper voor de ene helft is Claes ter Hofsteede woonende tot Epe in Munsterland, als gelastigde van de met name genoemde erfgenamen van Casper Caspers, in leven bontwever. Verkoper voor de andere helft is Gerrit Heins Brouwer, mr. brouwer, als curator over Tjietske en Dieuwke Jans, erfgenamen van haar wijlen moei Aefke Hendriks, in leven wd. Casper Caspers. Verkocht voor 351 gg. en 14 st.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0069v van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Beernts c.u.mr. bontwever


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0015r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeernd Breukers


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0024v van 5 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBeernd Breukers


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0016r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21oostHofstraat NZ130‑07‑00 GGhuis
koper door niaarFoecke Clazes scheepstimmerman
verpachter grondhet huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris2‑00‑00 CGde Fontein
geniaarde koperEvert Bevamr. reidmaker
naastligger ten oostenLucas Bos
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenBonne Douwes
naastligger ten noordende hof van Roma Rome
verkoperAlbert Jansenoud matroos


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0079v van 21 jun 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21middenHofstraat NZ525‑00‑00 CGhuis
koperAuke Hendriks mr. schoenmaker
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
naastligger ten oostenhet huis genaamd Roma Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJacob Jarigs
naastligger ten noordende hof van Roma Rome
verkoperBonte Douwesmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Hendriks, mr. schoenmaker koopt huis. Ten O. en N. huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Jarig Jacobs (v.d. Ley?). Gekocht van mr. schoenmaker Bente Douwes.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0053r van 18 mrt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21westHofstraat NZ107‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Jansen bierdrager
verpachter grondhet huis de Fontein van secretaris J. van Wetzens 2‑00‑00 CG
huurderN. N. 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenAuke Hendriks schoenmaker
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordende hof van het huis de Fontein
verkoperJacob Jaerigshanekoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jansen, bierdrager, koopt een huis nz. Hofstraat. Ten O. schoenmaker Auke Hendriks, ten Z. de Hofstraat, ten W. Sjoerd Schrik, ten N. de hof van het huis 'de Fontein' van de secretaris van Wetsens. Gekocht van houtkoper Jacob Jarighs.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0135r van 17 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21middenHofstraat NZ440‑00‑00 CGhuis
koperPyter Abrahams, gehuwd met
koperAntje Jans
verpachter grondJohannes Wetzens 2‑00‑00 CG
huurderJan blauwverver
naastligger ten oostenhet huis Roma Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJohannes Mooi
naastligger ten noordenhet huis Roma Rome
verkoperAuke Hendriksmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Abrahams x Antje Jans koopt huis in de Hofstraat. Ten O. en N. huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Johannes Mooi. Eigenaar van 'de Fontein' is dan Johannes van Wetsens. Gekocht van mr. schoenmaker Auke Hendriks.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0142v van 1 dec 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21westHofstraat NZ203‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Jansen, gehuwd metbontwever
koperGettje Hessels
verpachter grondhet huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris2‑00‑00 CGde Fontein
huurderJacob Beernds c.u.
naastligger ten oostenAuke Hendriks schoenmaker
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordende hof van het huis de Fontein de Fontein
verkoperJohannes Jansenbierdrager


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0224r van 30 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeerent Breukers


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0034v van 6 dec 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21westHofstraat NZ101‑00‑00 GGhuis
koperDouwe Jans scheepstimmerman
verpachter grondhet huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris2‑00‑00 CGde Fontein
naastligger ten oostenPyter Abrahams
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordende hof van de Fontein de Fontein
verkoperJohannes Jans, weduwnaar vanbontwever
verkoperwijlen Geertje Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Jans (Vettevogel), scheepstimmerman koopt huis nz. Hofstraat. Ten O. Pyter Abrahams, ten W. Sjoerd Schrik, ten Z. de Hofstraat, ten N. de hof van het huis 'de Fontein' van secretaris van Wetsens. Gekocht van Johannes Jans, bontwever x Geertie Hessels.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0037v van 6 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 29Hofstraat NZ op de hoek van het kerkhof325‑00‑00 GGhuis
koperJan Paulus, samen methuistimmerman
koperJan Jansen huistimmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBeernd Breukers
verkoper van 1/2Antje Blom, gehuwd met
verkoper van 1/2Gerryt Nijwedmr. bontwever
verkoper van 1/2Berber Harmens, gehuwd met
verkoper van 1/2Beernd Breukermr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Paulus en Jan Jansen, beiden huistimmerlieden, kopen een huis nz. Hofstraat, op de hoek van het kerkhof. Ten O. de straat naar het kerkhof, ten W.?, ten Z. de Hofstraat, ten N. Beernd Breukers. Gekocht van Antie Blom x Gerryt Nijwed?, mr. bontwever, en Berber Harmens x Beernd Breukers, mr. bontwever, voor 325 gg.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0194r van 18 dec 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21westHofstraat NZ210‑00‑00 CGhuis
koperDouwe Hendriks Faber, gehuwd met
koperAlida Simons Heins
verpachter grondhet huis de Fontein van Johannes Schrader commies van de lands gemene middelen2‑00‑00 CGde Fontein
huurderJan Tobias
naastligger ten oostenPieter Abrahams
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordenhuis genaamd de Fontein de Fontein
verkoperDouwe Jansscheepstimmerman


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0002v van 23 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21oostHofstraat NZ325‑00‑00 CGhuis
koperAlbert Floris, gehuwd metgleibakkersknecht
koperMaartie Simons
verpachter grondhet huis de Fontein van Schrader 2‑00‑00 CGde Fontein
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof Roma
verkoper q.q.Taede Teedses, gelastigde vanstadstimmerbaas
verkoperChristina Baarnds, erfgenaam van te Oldersum
erflaterwijlen Antie Hendrik, weduwe van
erflaterwijlen Foeke Claesen


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0007av van 22 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Paulus


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0027v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21westHofstraat NZ100‑00‑00 CGhuis
koperFokke Jans Faber mr. smid
verpachter grondhet huis de Fontein van Johannes Schrader 2‑00‑00 CGde Fontein
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pieter Abrahams c.u.
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordenHof van het huis de Fontein
verkoperDouwe Hendriks Faber, gehuwd met
verkoperAleida Simons


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0061v van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21middenHofstraat NZ235‑00‑00 GGhuis
koperJan Jansen, gehuwd metbontwever
koperTrijntie Jansz
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
bewonerwijlen Pieter Abrahams c.u.
naastligger ten oostende herberg Roma Rome
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenFoeke Jans Faber
naastligger ten noordende herberg Roma
verkoperCornelis Abrahamshoutmolenaar te Groningen


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0149v van 18 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Poulus


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0282v van 11 jun 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21westHofstraat NZ36‑14‑00 GGhuis
koperJurjen Okkes koopman
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
huurderJacob Hendriks c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Jan Jansen
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJ. Schrik
naastligger ten noordende hof van de Fontein de Fontein
verkoper q.q.vroedsman Claas Heins, geauthoriseerde administrator
verkoper q.q.Abraham Jansen Faber, geauthoriseerde administratoren overmr. scheepstimmerman
verkoperhet nagelaten kind van wijlen Fokke Jansen Fabermr. ijzersmid


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0030v van 20 sep 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan de Boer


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0276v van 28 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 29Hofstraat NZ hoek van het kerkhof123‑00‑00 GGhuis
koperRoelof van Dijk mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurder benedenhuisBarend Barends c.u.30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenBarend Budding
naastligger ten noordenArent Teutling
verkoper van 1/2Jan Jansen de Boer te Bolsward
verkoper van 1/2Trijntje Jans Lansenberg, gehuwd met
verkoper van 1/2A. Oendstra
erflaterwijlen Jan Paulus


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0105r van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 29Hofstraat NZ op de hoek van het kerkhof215‑00‑00 CGhuis
koperBernardus van Taken, gehuwd metkoopman
koperFokeltje Jans Poort
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurderBernardus van Taken koopman32‑00‑00 CG
huurderFokeltje Jans Poort
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBarend Budding
naastligger ten noordenArend Teutling
verkoperRoelof van Dijkmr. bakker


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0109r van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21oostHofstraat NZ120‑05‑00 CGhuis
koperRuurd Jans Builart, gehuwd mettrekveerschipper op Leeuwarden
koperJanne Everts Ritsbergen
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
huurderHeert Meinderts c.u.28‑00‑00 CG
naastligger ten oostenAlbert Pieters
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Jurjen Harmens
naastligger ten noordenhuis en hof Roma Rome
verkoper van 1/4Antje Alberts, kinddienstmaagd
verkoper van 1/4Simentje Alberts, kind, gehuwd met
verkoper van 1/4Gerben Jeltestichelwerker
verkoper van 1/2Maartje Simons, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Albert Floris
hypothecaire crediteurde erfgenamen van wijlen Jetze Jelleskoopman


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0198r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 29Hofstraat NZ152‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Leyenaar mr. metselaar
koperHarmen Schuur koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurder benedenHette van der Veen c.u.
huurder bovenFloris Fransen c.u.
naastligger ten oostenKerkpad
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSybren Uilkes
naastligger ten noordenArend Teutling
verkoper q.q.stadsmajoor bij drost en gerecht Wytze Dirks Blom, curator over
verkoperwijlen Bernardus van Taaken
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Leyenaar, mr. metselaar, en koopman Harmen Schuur


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0018v van 22 nov 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21oostHofstraat NZ wijk G-093500‑10‑00 CGhuis
koperJacobus van Rooyen, gehuwd met
koperLutske Roseboom
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
naastligger ten oostenAlbert Pieters
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Jurjen Harmens
naastligger ten noordenhuis en hof Roma Rome
verkoperRuurd Builart [staat: Boelard]oud trekschipper


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0176r van 11 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 21westHofstraat NZ wijk G-09153‑00‑00 CGhuis
kopermeerderjarige jongeman Gijsbert Zytses, gesterkt met zijn vader
koperZytse Gerrits visser
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
huurderJacobus Vluks
naastligger ten oostende weduwe van Jurjen Harmens
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenC. Jonker koopman
naastligger ten noordenC. Jonker koopman
verkoperAaltje H. van der Stok, gehuwd met
verkoperRienk Ruurdsbakkersknecht
verkopermeerderjarige vrijster Antje H. van der Stok
verkoperTrijntje de Roos, weduwe van
verkoperwijlen Harke van der Stok
verkoperJurjen H. van der Stokmetselaar


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-125, pag. 86Hofstraat 21Jacob van Rooyen0‑15‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-091Hofstraat 21Johannes Jansovl voor 1815; erven eigenaar van wijk G-091, gebruikers zijn Pieter Daniels wed., Rudolphina Bensfort, 1814. (GAH204); id. van wijk H-038, gebruiker Arjen Geerts Bos, turfdrager, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-091Hofstraat 21Pieter Davidsovl voor 1815; wed. P.D. gebruiker van wijk G-091; medegebruiker Rudolphina Bensfort; eigenaar is Johannes Jans erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-091Hofstraat 21Rudolphina Bensfortgebruiker van wijk G-091; medegebruiker Pieter Daniels wed. ; eigenaar is Johannes Jans erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-091Hofstraat 21Johannes Jans ervenPieter Daniels wed
G-091Hofstraat 29Johannes Jans ervenPieter Daniels wed
G-091Hofstraat 21Johannes Jans ervenRudolphina Bensfort
G-091Hofstraat 29Johannes Jans ervenRudolphina Bensfort


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 59 van 20 aug 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-091Hofstraat 21koopaktefl. 210huis G-091
 
verkoperJan Johannes Riddersma
koperGale Pieters Zandberg (zeeman, gehuwd met Doedtje Wopkes van der Stel)
schuldeiserWopke Djoerds van der Stel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1661Hofstraat 29wed. Harmen SchuurwinkelierscheHarlingenhuis en erf (179 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1713Hofstraat 21Andries HoogmolenkoopmanHarlingenstal en wagenhuis (24 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-091Hofstraat 21Doetje Wopkes van der Stel... Rijpsma; BS geb 1813, huw 1818, ovl 1847; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-091; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-091Hofstraat 21Eelkje Dirks... 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-051, 124, supp wijk G-437; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-091; VT1839; geb 17 aug 1792, ged 2 sep 1792 Grote Kerk HRL, dv Dirk Cornelis en Aaltje ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-091HofstraatDoetje van der Stel51 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, weduwe
G-091HofstraatReyer [Reyzo] S Moor22 jverwersknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-091HofstraatPieter Zandberg20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-091HofstraatJan Zandberg17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-091HofstraatWapke Zandberg14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1713Hofstraat 21 Andries HoogmolenHarlingenoude bouwvallige woningen afgebroken, tot een nieuw gebouw opgetrokken, bevattende onderscheidene woningen


1846 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1661Hofstraat 29wed H Schuurvan voren veranderd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 721 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-091Hofstraat 21Doetje Wopkes van der Stel, overleden op 18 januari 184758 jr (geboren 13/11/1788), overleden Hofstraat G 91, uitdraagster, weduwe, moeder van Reyer, verver Sexbierum en Jouwkje Simons Mooy (vrouw van Auke Dirks van Akkeren, schoenmaker) en van Pieter, Wopke en Jan Gaeles Zandberg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 721 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-091Hofstraat 29Doetje Wopkes van der Stel, overleden op 18 januari 184758 jr (geboren 13/11/1788), overleden Hofstraat G 91, uitdraagster, weduwe, moeder van Reyer, verver Sexbierum en Jouwkje Simons Mooy (vrouw van Auke Dirks van Akkeren, schoenmaker) en van Pieter, Wopke en Jan Gaeles Zandberg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-091Hofstraat 21Fetje Pieters Hoogstra... 1810 HRL, dv Pieter H, en Jetske Jagersma; huw Grote Kerk HRL 1810, bev.reg. HRL 1851 wijk B-102, wijk G-091; Johannes Akkerman en F. Hogstra (!), beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1713Hofstraat G-089Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3256Hofstraat G-095Johannes Velthuiswoonhuis
Sectie A nr. 4116*Hofstraat G-100Hendrik H. Faberwoonhuis
Sectie A nr. 4116*Hofstraat G-101Hendrik H. Faberwoonhuis


1903 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hofstraat 21, HarlingenHofstraat 21afbeelding (voorheen Sint Annaschool)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5034Hofstraat 21 (G-094)St. Luciagestichtwoonhuis
Sectie A nr. 4863Hofstraat 29 (G-101)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hofstraat 21 Catharina Poelmazonderf. 1100f. 1100
Hofstraat 21 Rudolfina Garrelsonderwijzeresf. 0f. 600
Hofstraat 21 Maria Berbeehoofdonderwijzeresf. 900f. 900
Hofstraat 21 Margaretha de Winterhoofdonderwijzeresf. 900f. 900
Hofstraat 21 Gabriela L.M. Ognibenionderwijzeresf. 700f. 700
Hofstraat 21 Johanna M.L. Somersonderwijzeresf. 700f. 800


1925 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-9574
Hofstraat 29eSierd van der Veen


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 21M.J. (Maria) van Vugt


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9252Hofstraat 21gemeentelijk monument17 van 20
Sectie A nr. 9252Hofstraat 29gemeentelijk monument17 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9252Hofstraat 21
  terug