Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 25 4-130 4-128 G-095 G-099


Huisnaam in: 1657
Gebruik:
Naam: de bruijne baerdt
Kwartier/wijk 4-130
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1670
Gebruik:
Naam: bruinen baert
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002r van 13 nov 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 25Hofstraat NZ2 kamers
 
koperburgemeester Hendricus Cesarius 282-00-00 GG
naastligger ten oostenSeerp Lammerts Swerms
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenYpe Jilles
naastligger ten noordenmede regerend burgemeester Hendricus Cesarius
verkoperSeerp Lammerts Swerms
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendricus Caesarius burgemeester, koopt twee kamers nz. Hofstraat. Ten O. de verkoper, ten Z. die straat, ten W. Ipe Jilles, ten N. de koper. Gekocht van Seerp Lammerts Swerms voor 282 gg.


 


 


 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0020r van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 25Hofstraat NZwoning
 
koperBuwe Joostes Kock mr. schoenmaker76-14-00 GG
huurderJan scharenslijper
naastligger ten oostenPyter Arjens
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende kamer van Neeltie Hessels
naastligger ten noordende hof van Romen
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicus
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd metTjerkgaast
verkoperds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0049r van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 25Hofstraat NZwoning
 
koperAndries Hansen mr. wever76-14-00 GG
huurderJan scharenslijper
naastligger ten oostenPyter Arjens
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende kamer van Neeltie Hessels
naastligger ten noordende hof van Romen
eerdere eigenaarde erven van wijlen Fookeltie Bouwes
verkoperBouwe Joostes Kockschoenmaker


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0347v van 13 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 25Hofstraat NZwoning
 
koperHessel Pykes turfdrager200-00-00 CG
huurderJacob Hendrikx Lex
naastligger ten oostende weduwe van Pieter Ariens
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan Hobbes
naastligger ten noordenhet hof Romen
verkoperAndries Hansenschilder


 


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0001r van 3 okt 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 25Hofstraat NZwoning
 
koperTjepke Hanses, gehuwd metscheepstimmerman147-10-00 CG
koperAeffke Reins
huurderJan c.u.
naastligger ten oostende woning van Tjalling Piekes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan Hobbes
naastligger ten noordenhet hof Roma
verkoperHessel Piekesturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Hanses, scheepstimmerman x Aeffke Reins kopen een woning in de Hoffstraat. Ten O. Tjalling Pieckes, ten Z. de Hoffstraat, ten W. Jan Hobbes, ten N. het hof Romen. Geen grondpacht. Hekocht van Hessel Piekes, turfdrager, voor 147 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-130Hofstraat 25kamer
eigenaarDiaconie
gebruiker
grondpacht aan van der Woldt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
opmerkingpauper


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0011r van 6 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 25Hofstraat NZhuis
 
koperWaling Jansen c.u.129-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Tjalling Pieckes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Jan Hobbes
naastligger ten noordende hof van Roma
verkoperVictoor Hansen, gehuwd met
verkoperEelkjen Sjoukes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1663) Waling Jansen (Kievit) koopt een huis of woning nz. Hofstraat. Ten O. wd. Tjalling Piekes, ten W. wd. Jan Hobbes, ten Z. die straat, ten N. het hof van Roma. Gekocht van Victoor Hanses of Hayes? x Eelkjen Sjoukes, voor 129 cg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-130Hofstraat 25huis
eigenaarJan Douwes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
aansl. grondp. voldaan16-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-130 Hofstraat 25kamer
eigenaarAuke Pyters
gebruikerAuke Pyters
grondpacht aan van der Wolt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG
opmerkingpro deo begeert


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-130 Hofstraat 25woning
eigenaarJan Pyters
gebruikerJan Pyters
opmerking1722 insolvent verklaart
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-130 Hofstraat 25woning
eigenaarJacob Alberts
gebruikerJacob Alberts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
grondpacht aanhet huis de Fonteyn
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG


 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0184r van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 25Hofstraat NZhuis
 
koperHylke Sybes herbergier148-07-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Pyters
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenLucas Bos
naastligger ten noordenhof Roma
verkoperLupkjen Walings, weduwe van
verkoperwijlen Regt Symons


 


 


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0078v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 25Hofstraat NZhuis
 
koperDirk Wennekes, gehuwd metmr. bontwever120-07-00 GG
koperGrietje Sytzes
huurderGerrit Hendriks c.u.30-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Feikes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJurjen Okkes
naastligger ten noordenhuis Roma
verkoperJacob Hylkes Cammingamr. chirurgijnDrachten
verkoperAaltje Hylkes Camminga, gehuwd metMakkum
verkoperJan Snijdlermr. chirurgijnMakkum
verkoperAnske Andries, vader en voogd van zijn minderjarige kinderengezworen makelaar
Hylke Anskes
Andries Anskes, en wijlen hun moeder
Antje Hylkes Camminga, allen erfgenamen van hun ouders, en namens de overige erfgen
erflaterHylke Sybes, gehuwd met
erflaterRiemke Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Wennekes, bontwever x Grietje Sytzes kopen een huis nz. Hofstraat, bewoond door Gerryt Hendriks c.u. voor 30 cg. Ten O. Jan Feikes, ten Z. de Hofstraat, ten W. Jurjen Okkes, ten N. het huis 'Roma'. Gekocht van (de testamentaire erfgenamen van) Hylke Sybes x Riemke Jacobs voor 120 gg 7 st.


 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0288r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 25Hofstraat NZhuis
 
koperSiebe Uilkes, gehuwd met50-15-00 CG
koperAaltje Wynekes
verpachter grondCornelis Jonker of zijn successeuren2-00-00 CG
naastligger ten oostenBarent Taaken
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende kopers Siebe Uilkes, gehuwd met
naastligger ten westenAaltje Wynekes
naastligger ten noordenhuis en hof Roma
Teeke S. Stephany, gelastigde vanprocureur fiscaal
verkoperDouwe Jansscheepstimmerman


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-128 Hofstraat 25Sybe Uilkes0-10-00 CGwoning


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-095Hofstraat 25Siebe Uilkes Visser... scheepstimmerman; BS huw 1813, huw 1814, ovl 1821, ovl 1829; eigenaar engebruiker van wijk G-094 en wijk G-095, timmerknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-095Hofstraat 25Siebe U Visser Siebe Uilkes Visser timmerknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1662Hofstraat 25Beerend Helmers en mede E.Harlingentimmermanhuis en erf (36 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1663Hofstraat 25Beerend Helmers en mede E.Harlingentimmermanhuis (45 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-095Hofstraat 25Jantje Meiles Faber... curator Jan Arends Faber, 23 apr 1796; ondertrouw HRL; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-095; VT1839; Jan Arends Faber op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, in qualt als Curator ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-095HofstraatJanne M Faber64 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-095Hofstraat 25Jantje Meiles Faber, overleden op 8 november 1847(Certificaat van onvermogen), 71 jr, (geboren 1776), overleden Hofstraat G 95, gehuwd, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-095Hofstraat 25Neeltje Velthuis... ovl 8 mei 1886 HRL, huwt met Jan Kooy, zij wordt ook genoemd als Veldman, (bevr HRL 1851 wijk D-059, wijk G-095), Rooms Katholiek, dv Johannes V, en Elisabeth Willems Rink; BS ovl 1886; bev.reg. HRL 1851 wijk D-059, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1662G-095 (Hofstraat)Meinte H. Tigchelaarwoonhuis
Sectie A nr. 1663G-094 (Hofstraat)erv. Meinte H. Tigchelaarwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1663G-098 (Hofstraat)Mettje Johs. Godthelp, wed. Meinte Tigchelaarwoonhuis
Sectie A nr. 1662G-099 (Hofstraat)Mettje Johs. Godthelp, wed. Meinte Tigchelaarwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4866Hofstraat 25 (G-099)Sophie Tigchelaar (wed. H. Goverts, en Cons.)woonhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9252Hofstraat 25gemeentelijk monument17 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9252Hofstraat 25
  terug