Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpad 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpad 26 4-099 4-091 G-101 G-107
Naastliggers vanKerkpad 26
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidenKerkpad 28
ten noordenKerkpad 24


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0032r van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0389v van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTheodorus Crijtenburgh medicinae doctor


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-099Kerkpad 26woning
eigenaarLuiter Caspers
gebruikerLuiter Caspers
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-099Kerkpad 26huis
eigenaarLuitien Caspers
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
opmerkinginsolvent
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-099 Kerkpad 26huis
eigenaarLuiter Caspers
gebruikerLuiter Caspers
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingIs 1720 insolvent verklaerd


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-099 Kerkpad 26kamer
eigenaarStoffel Martens
gebruikerStoffel Martens
opmerkingpauper
4-099 Kerkpad 26kamer
eigenaarSybe Pieters
gebruikerDirk Hendriks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-099 Kerkpad 26kamer
eigenaarHarmen Beernts
gebruikerHarmen Beernts
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-09-00 CG
4-099 /2Kerkpad 26kamer
eigenaarwed. Sybe Pytters
gebruikerJan Zacharias
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0195r van 3 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWybe Johannes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-091 Kerkpad 26 Armekamer0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-101Kerkpad 26Yeme de Grootgebruiker van wijk G-101, verwer, eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-101Kerkpad 26 Armekamer Yeme de Groot verwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1656Kerkpad 26Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis en erf (65 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-101Kerkpad 26Elisabeth Bergsmaoud 70 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-101; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-101Kerkpad 26Hiltie Johannes... Symontje Reins, Welke overleeden was. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-101Kerkpad 26Trijntje Sybrens... genoegzaam bewijs, 11 jul 1807; ondertrouw HRL; oud 64 jaar, geb Parrega en wonende te HRL. 1839, wijk G-101; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-101Hiltie Johannes74 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe, turftanster
G-101Elisabeth Bergsma70 jWorkumgezin 1, v, protestant, weduwe
G-101Trijntie Syberens64 jPargagezin 2, v, protestant, weduwe


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-101Kerkpad 26Tietje van Arum... in 1851, dv Pieter vA, en Dieuwke Teunis; BS huw 1813, ovl 1847, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-101, 231; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-167; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1656G-101 (Kerkpad)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1656G-107 (Kerkpad)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1656Kerkpad 26 (G-107)Armvoogdijwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpad 26J.Beukermorgenwekker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 26rijksmonument 20452 1873
  terug