Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpad 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpad 18 4-095 4-096 G-105 G-111
Naastliggers vanKerkpad 18
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidenKerkpad 20
ten noordenKerkpad 16


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0405r van 18 mrt 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 18Kerkpad WZ [staat: bij de kerk]huis met de voorgevel oostwaarts naar de straat met ook een ledige plaats of tuin daarbij
 
koperHendrick Willems, gehuwd met155-00-00 GG
koperJantien Pieters
verpachter grondde stad Harlingen of de vicarie0-02-08 CG
bewonerde kopers Hendrick Willems c.u.
eigenaarwijlen Egbert ?
eigenaarwijlen Doed Bottes*
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Aryens, gelastigde van zijn zusterHaerlem
verkoper van 1/2Maerthien Aerts, erfgenaam vanBolsward
erflaterwijlen Pyter Aryens
verkoperBauck? Jans, weduwe vanBolsward
verkoperwijlen Anske ?iedema
verkoperSaske Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis CornelisAmsterdam
erflaterwijlen Doedt Bottes, en
erflaterwijlen Cornelis Intes


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0161r van 8 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrick Willems


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0032v van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrick Willems


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0194v van 14 nov 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrick Willems


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0128r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 18Kerkpad WZ [staat: aan het kerkhof]huis, weefwinkel en een grote hof
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenSymon Jelles
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVianen [staat: straat]
verkoper q.q.Pieter Gerryts, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/2 van 1/2Govert Hendricks
verkoper q.q.Pieter Gerryts, procuratie hebbende van
verkoper van 1/2 van 1/2Willem Hendricks
verkoper van 1/2 van 1/2Pieter Hendrick
verkoper van 1/2 van 1/2Seerp Jacobs, gehuwd met
verkoper van 1/2 van 1/2Griet Hendricks


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0141r van 21 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 18Kerkpad WZ [staat: kerkhof]hoekhuis
 
koperFrans Hendrix, gehuwd met200-00-00 GG
koperLijsbet Piters
verpachter grondde stad Harlingen0-02-08 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidende weduwe van Simen Jelles
naastligger ten zuidende hof van de verkopers Dirck Ariaens c.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVianen [staat: straat]
naastligger ten noordende predikantenwoning
verkoperDirck Ariaens c.u.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0171r van 31 mei 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFrans Hendrix, gehuwd met
naastligger ten noordenLijsbet Piters


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0064r van 8 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Claesen, gehuwd met
naastligger ten noordenTrijntie Fransen


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0178r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van Joucke Hoytes Beyma
naastligger ten zuidenBoth Apothekerstraat


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0190r van 22 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 18Kerkpad WZ hoek Vianen [staat: ten westen van het kerkhof op de hoek van de steeg naar Roma]huis
 
koperAlbert Jacobs koster102-19-08 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-02-08 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (verenigde Waterlandse)
naastligger ten westenClaes Cornelis
naastligger ten noordenVianen [staat: steeg]
verkoper q.q.Jan Freercx, gecommitteerde
verkoper q.q.Hendrick Hendrix, gecommitteerden uit
verkoper van 3/4de Doopsgezinde Gemeente (verenigde Waterlandse)
verkoper q.q.Claes Wopkes, occuperende voorbakker
verkoper van 1/4Claes Cornelis


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0213v van 2 jul 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAlbert Jacobs


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0059v van 22 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenVianen [staat: Botapothequerstraat]


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-095Kerkpad 18woningh
eigenaarWillem Gerrits
gebruikerWillem Gerrits
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-095Kerkpad 18huis
eigenaarWillem Gerrits
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-9-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0040r van 26 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe Jetske Arjens


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0076v van 2 jun 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 18Kerkpad WZ [staat: west van het grote kerkhof]woning
 
koperJan Vrijman, gehuwd met180-00-00 CG
koperSara Jans
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenHuibert Jansen
naastligger ten westenJan Willems
naastligger ten noordenVianen [staat: straat]
verkoperJetske Arjens, weduwe van
verkoperwijlen Albert Jacobs


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0098r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Vrijman


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-095 Kerkpad 18huis
eigenaarWillem Gerrits
gebruikerWillem Gerrits
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0059v van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenVianen [staat: straat]


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-095 Kerkpad 18kamer
eigenaarHendrik Hendriks
gebruikerHendrik Hendriks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0195r van 6 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenVianen [staat: Both Apothekerstraat]


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0273v van 19 okt 1738 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 18Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]huis en hof
 
koperHendrik Cornelis, gehuwd metmr. timmerman481-10-00 CG
koperSwaantie Jans
eigenaar staketting tussen zijn erf en de kopersBerent Spiek
huurder voor 10 jarenKornelis Annes 26-00-00 CG
huurder voor 10 jarenGrietie Beerns
naastligger ten oostenLuitjen Hendriks
naastligger ten zuidenBeerd Wytses
naastligger ten westenHans Minses
naastligger ten westenherberg genaamd Roomen
naastligger ten noordenVianen [staat: straat naar het kerkhof uitgaande]
verkoperSwerus Ruirds Bontekoe, gehuwd metschooldienaar
verkoperFijke Louwrens


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0193r van 19 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 18Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]woning
 
koperHendrik Cornelis mr. huistimmerman340-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidenTrijntie Jans Blauw
naastligger ten zuidende koper Hendrik Cornelis mr. huistimmerman
naastligger ten westende weduwe van Jan Willems
naastligger ten westenHendrik Cornelis mr. huistimmerman
naastligger ten noordenVianen [staat: straat]
verkoperBarent Burgers, gehuwd metbontwever
verkoperAaltie Teedes


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-095 Kerkpad 18wed. Hendrik Hendriks, bestaande uit 4 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-095 Kerkpad 18kamer
eigenaarwed. Hendrik Hendriks
gebruikerwed. Hendrik Hendriks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0259v van 26 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenVianen [staat: Both Apothekerstraat]


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0067r van 31 mei 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenVianen [staat: Both Apothekerstraat]


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0168v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBoth Apothekerstraat


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0111r van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenVianen [staat: Both Apothekerstraat]


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0220v van 10 jul 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenVianen [staat: Both Apothekerstraat]


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0243v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenEngbert Jansen*


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0176v van 11 nov 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Hendriks


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0305v van 24 jan 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHarm Harmens Tunig


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0241v van 23 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBeerend Hilles


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-096 Kerkpad 18Willem Moes0-15-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-105Kerkpad 18Folkert Baukes... Verklaaring afgelegd, en verteekent. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-105Kerkpad 18Berend Hilles... gehad den 18 jul 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; ovl voor 1815, wed. gebruiker van wijk G-105, gealimenteerd, eigenaar is Willem Moes, 1814. (GAH204); de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-105Kerkpad 18Willem Moes... ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-105Kerkpad 18Willem Moes Berend Hilles wedgealimenteerd


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 205 en 218 van 1 jul 1829
adressoortbedraggebruik
G-105Kerkpad 18provisionele en finale toewijzingfl. 157huis aan het Grootkerkhof G-105
 
verkoperAbraham Frederiks de Ruiter
koperBote Lourents Tuininga


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1652Kerkpad 18Bote Lourens TuiningaHarlingenkantoorbediendehuis (30 m²)


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-105Kerkpad 18Jan Reinders Radersma, overleden op 27 juli 1836zoon van Reinder Jans Radersma, mr. timmerman (Kerkpad G 105) en Akke Jochems van der Bey, broer van minderjarige Jan!? Reinders Radersma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-105Kerkpad 18Anna Aldersgeb 1800 HRL, ovl 15 feb 1848 HRL, huwt met Jan vd Werf, dv Cornelis A, en Geertje Weyer; BS ovl 1848; Antje A, oud 40 jaar, geb Medemblik, wonende te HRL. 1839, wijk G-105; VT 1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-105Kerkpad 18Jan Dirks van der Werf... 1826, huw 1828, ovl 1848; oud 46 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, koekebakkersknecht wijk G-105; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-105Jan van der Werf46 jLeeuwardenm, rooms katholiek, gehuwd, koekebakkersknegt
G-105Antie Alders40 jMedemblikv, rooms katholiek, gehuwd
G-105Durk van der Werf9 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-105Cornelis van der Werf7 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-105Sybrandus van der Werf5 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-105Gerrit van der Werf1 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-105Kerkpad 18Arend Jans van der Werf, overleden op 18 februari 18443 jr (geboren 12/4/1840), overleden Gr. Kerkhof G 105, zoon van Jan van der Werf, bakkersknecht en Antje Gerrits, broer van minderjarige Dirk, Cornelis, Sybrandus en Gerrit Jans van der Werf. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-105Kerkpad 18Alida Fok, overleden op 30 augustus 1846(Certificaat van onvermogen), 2 1/2 mnd (geboren 21/6/1846), overleden Vianen G 105. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-105Kerkpad 18Trijntje Sybrens... en Trijntje ... ; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1811, ovl 1826, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk G-105, supp wijk H-266; Geert Harmens de Boer van HRL. en T.S. van Arum, zijnde de aangave geschied onder ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1652G-105 (Kerkpad)Solco Tromp Ageszoonwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3940G-111 (Kerkpad)Rudolph Bisschopwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3940Kerkpad 18 (G-111)Rudolf Bisschopwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpad 18J.W.Sjoerdsmawinkelier


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpad 18J. (Jelle) Helvrich


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 18rijksmonument 20452 1873
  terug