Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vianen 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vianen 20 (niet bekend) (niet bekend) G-106 G-113
 huisnummer lager   Vianen 22 (niet bekend) (niet bekend) G-106 G-112
Naastliggers vanVianen 20
ten oostenVianen 22
ten westenVianen 18
ten noordende Vianen


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0128r van 17 jan 1630 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vianen 22Vianen ZZ [staat: ten westen van het eerste perceel in deze akte]twee kamers en een weefwinkel
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oosten*het eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidende hof van het eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenplaats
naastligger ten noordenVianen [staat: straat]
verkoper q.q.Pieter Gerryts, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/2 van 1/2Govert Hendricks
verkoper q.q.Pieter Gerryts, procuratie hebbende van
verkoper van 1/2 van 1/2Willem Hendricks
verkoper van 1/2 van 1/2Pieter Hendrick
verkoper van 1/2 van 1/2Seerp Jacobs, gehuwd met
verkoper van 1/2 van 1/2Griet Hendricks


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0128r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vianen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0128r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vianen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenplaats


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0232v van 19 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vianen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0232v van 19 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vianen 22Vianen ZZ [staat: groot kerkhof hoek Romastraat wijk G-106]huis
 
koperJohannes Hendriks Orisand varensgezel60-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVianen [niet vermeld]
verkoperAntje Klumpert, gehuwd met
verkoperJan Geerts
verkoperGeertruid Klumpert, gehuwd met
verkoperKlaas Alberts


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0015v van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vianen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0015v van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vianen 22Vianen ZZ [staat: Romastraat ZZ wijk G-106 hoek groot kerkhof]huis
 
koperWillem Moes, gehuwd metturfschipper125-00-00 CG
koperBerber Hendriks onder Almenum
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVianen [niet vermeld]
verkoperJohannes H. Orisand
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe coop van zeekere huizinge cum annexis, wijk G-106, staande op de hoek van het Groot Kerkhof en Romastraat


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-106Vianen 20Berber Hendriksgeb 1780 HRL, ovl 16 sep 1812 HRL, huwt met Willem Moes, ovl wijk G-106; BS ovl 1812; Willem Moes en B.H., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 19 jul 1806; ondertrouw HRL


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-106Vianen 20Hendrik Jans Steentjegeb 1746 ... , ovl 4 apr 1812 HRL, timmermansknecht, ovl wijk G-106; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-106Vianen 20Gosse Abes Schipper... huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1817, ovl 1852 bev.reg. HRL 1851 wijk G-106; eigenaar en gebruiker van wijk G-102, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-103; gebruiker ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-106Vianen 20Pieter Cummel... geb 10 mrt 1798, ged 27 mrt 1798 Grote Kerk HRL, moeder als J. Beernts; wed. P.C. gebruiker van wijk G-106, eigenaar is Willem Moes, 1814. (GAH204); ed. P.C. gebruiker van wijk G-106; eigenaar is Willem Moes, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-106Vianen 20Willem Moes Pieter Cummel wed
G-106Vianen 22Pieter Cummel wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1653Vianen 22Bote Lourens TuiningaHarlingenkantoorbediendehuis en erf (80 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1654Vianen 20Jan Ages HofmanHarlingenvarensgezelhuis en erf (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-106Vianen 20Antje Pieters Bruining... BS huw 1832, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-118; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-106; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-106Vianen 20Hermanus Annes Hovenier... 1829, ovl 1831, huw 1832, ovl 1842, ovl 1844; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk G-106; VT1839; H.H. eigenaar van perceel nr. 1351 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 326, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-106Vianen 20Trijntie Nakoud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-106; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-106Harmanus Hovenier34 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, timmerman
G-106Harmanus Hovenier34 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, timmerman
G-106Trijntie Nak34 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
G-106Trijntie Nak34 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
G-106Anne Hovenier9 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-106Anne Hovenier9 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-106Jan Hovenier5 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-106Jan Hovenier5 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-106Maartie Hovenier3 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-106Maartie Hovenier3 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-106Paulina Hovenier2 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-106Paulina Hovenier2 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-106Ale Alberts de Wilde48 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, korenmeeter
G-106Ale Alberts de Wilde48 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, korenmeeter
G-106Antie Bruining48 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-106Antie Bruining48 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-106Pieter de Wilde12 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-106Pieter de Wilde12 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-106Maria de Wilde16 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-106Maria de Wilde16 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-106Albertje de Wilde9 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-106Albertje de Wilde9 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-106Vianen 20Ale Alberts de Wilde... wijk B-193, wijk A-228, wijk G-118, 165, 195; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korenmeter, wijk G-106; ... (alles)


1860 - bewonersadresnaamgegevens
G-106Vianen 20Bernardus Fok... HRL, ovl 17 apr 1860 HRL, huwt met Trijntje Schaafsma, (gk) op 13 mei 1841 HRL, metzelaar, N.H., ovl wijk G-106, zv Johannes F, en Grietje vd Werff; BS huw 1841, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk G-111; oud 30 jaar, geb ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1653G-106 (Romastraat)Solco Tromp Ageszoonwoonhuis
Sectie A nr. 1654G-104 (Kerkpad)Daniel Alberts Boonstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3941G-112 (Vianen)Rudolph Bisschopwoonhuis
Sectie A nr. 3830G-113 (Vianen)Rudolph Bisschopwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3830Vianen 20 (G-113)Rudolf Bisschopwoonhuis
Sectie A nr. 3941Vianen 22 (G-112)Rudolf Bisschopwoonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Vianen 22Thomas Beuker


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Vianen 22 Thomas Beukertimmerknecht
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vianen 22Th.P.Beukertimmerman
  terug