Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vianen 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vianen 6 (niet bekend) (niet bekend) G-109 G-120
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vianen 8 (niet bekend) (niet bekend) G-109 G-119
Naastliggers vanVianen 6
ten oostenVianen 8
ten westenVianen 4
ten noordende Vianen


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0237v van 17 apr 1803 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vianen 6Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]huis, winkel en tuin
 
koperBernardus van Thaken weversbaas350-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostende Joodse Gemeente
naastligger ten zuidenBernardus van Thaken
naastligger ten westenhet huis Roma
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBerber Harmens, weduwe van
verkoperwijlen Beernt Budding
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBernardus van Thakens, weversbaas,


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-100 Vianen 6Jielles Zijdses


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0199r van 19 jan 1806 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vianen 6Vianen ZZ [staat: aan het kerkhof]huis en tuin
 
koperJohannes Leyenaar mr. metselaar118-00-00 CG
koperHarmen Schuur koopman
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
huurder woningHermanus Dirks c.u.
huurder tuinHette van der Veen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHette van der Veen
naastligger ten westenRoma
naastligger ten noordenVianen
verkoper q.q.stadsmajoor bij Drost en Gerechte Wytze Dirks Blom, curator over
verkoperwijlen Bernardus van Taaken


 


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-109Vianen 6Geeske Pietersgeb 1768 ... , ovl 23 mrt 1813 HRL; wijk G-109, dv Dirk Pieters en ...; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-109Vianen 6Aagje Gabbes... huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1823, huw 1827, ovl 1855; gebruiker van wijk G-109, medegebruiker is Jiellis Siedses wed., gealimenteerd, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-109Vianen 6Jielles Sietses... hij den Raad van dit geval geen kennisse gegeeven had. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-109Vianen 6Klaaske eyses Lemsmageb 1795 HRL, ovl 19 feb 1814 HRL; wijk G-109, dv IJse Freerks L, en ... ; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-109Vianen 6Pieter Gelinde... kinderen: Jarig, geb 14 feb 1808 HRL, Jarig, geb 22 feb 1811 HRL, Frederik, geb 22 feb 1811 HRL, ovl wijk G-109, zv Jarig G, en Haukje Antonius; dopen Grote Kerk HRL 1808, 181, BS ovl 1812; wed. P.G. gebruiker van wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-109Vianen 6Doopsgezinde Gemeente Jielles Sietses wedgealimenteerd
G-109Vianen 8Jielles Sietses wedgealimenteerd
G-109Vianen 6Aagje Gabbes
G-109Vianen 8Aagje Gabbes


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
adressoortbedraggebruik
G-109Vianen 6provisionele en finale toewijzingfl. 40woning G-109
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperHendrik van Varel


1825 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 29 nov 1825
G-109Vianen 6Woning c.a. in Vianen. Finaal verkocht op 14 dec 1825 door nots. Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1676Vianen 8Jan Ages HofmanHarlingenvarensgezelhuis (24 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1677Vianen 6Jan Ages HofmanHarlingenvarensgezelhuis en erf (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-109Vianen 6Sara Sinnemaoud 34 jaar, geb Huizum en wonende te HRL. 1839, wijk G-109; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-109Vianen 6Sjoerd Winkeloud 36 jaar, geb Janum en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-109; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-109Vianen 6Teetske Wouters de Vries... in 1859, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1841, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-109, 150; Pieter Gerbens Posttumus en T.W. dV., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-109Vianen 6Walke L Jonkeroud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk G-109; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-109Vianen 6Rintje Hayes de Jong, overleden op 20 februari 183931 jr, overleden Vianen G 109, gehuwd. (CzOG nr. 14) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-109Vianen 8Rintje Hayes de Jong, overleden op 20 februari 183931 jr, overleden Vianen G 109, gehuwd. (CzOG nr. 14) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-109Walke Lamm. Jonker28 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, schoenmakersknegt
G-109Walke Lamm. Jonker28 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, schoenmakersknegt
G-109Siena van Akkeren29 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-109Siena van Akkeren29 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-109Elizabeth Jonker1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-109Elizabeth Jonker1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-109Sjoerd Winkel36 jJannumgezin 2, m, protestant, gehuwd, schippersknegt
G-109Sjoerd Winkel36 jJannumgezin 2, m, protestant, gehuwd, schippersknegt
G-109Sara Sinnema34 jHuizumgezin 2, v, protestant, gehuwd
G-109Sara Sinnema34 jHuizumgezin 2, v, protestant, gehuwd
G-109Petrus Winkel3 jLeeuwardengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-109Petrus Winkel3 jLeeuwardengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-109Doeke Winkel1 jLeeuwardengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-109Doeke Winkel1 jLeeuwardengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-109Henderika Hofman44 jHarlingengezin 3, v, protestant, weduwe
G-109Henderika Hofman44 jHarlingengezin 3, v, protestant, weduwe
G-109Pieter de Boer15 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
G-109Pieter de Boer15 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
G-109Yetje de Boer16 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
G-109Yetje de Boer16 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
G-109Sietske de Boer13 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
G-109Sietske de Boer13 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
G-109Trijntie de Boer11 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
G-109Trijntie de Boer11 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
G-109Jantie de Boer10 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
G-109Jantie de Boer10 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-109Vianen 6Arjen Lammerts Buisman, overleden op 28 februari 18416 jr, overleden Vianen G 109. (CzOG nr. 127) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-109Vianen 8Arjen Lammerts Buisman, overleden op 28 februari 18416 jr, overleden Vianen G 109. (CzOG nr. 127) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-109Vianen 6Monse Cornelis Monsma, overleden op 10 maart 1848(Certificaat van onvermogen), 52 jr, geboren Makkum, overleden Romastraat G 109, smid, gehuwd, 7 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-109Vianen 8Monse Cornelis Monsma, overleden op 10 maart 1848(Certificaat van onvermogen), 52 jr, geboren Makkum, overleden Romastraat G 109, smid, gehuwd, 7 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-109Vianen 6Aafke Jacobus Kerkhoven... A-153; VT1839; geb 30 okt 1798, ged 20 nov 1798 Grote Kerk HRL, dv Jacobus P. Kerkhoven en Janke ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-109Vianen 6Hendrika Hofman... wijk D-127, wijk G-257, wijk H-115, supp wijk G-474; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-109; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-109Vianen 6Hinke Jagergeb 1781/87 HRL, ovl 12 mei 1852 HRL, ongehuwd, breidster, N.H., dv Meinte J, en Antje Plekker; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk G-109


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-109Vianen 6Popkje Meintes de Jager... wijk H-224, N.H., dv Meinte dJ, en Antje Hendriks Plekker; BS ovl 1867; bev.reg. Ha18 51 wijk D-052, wijk G-109, 121, 148, supp wijk B-230, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-109Vianen 6Sientje Dirks van Akkeren... BS huw 1838, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, 180; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-109; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1676G-109 (Romastraat)Johannes Schragewoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
G-109Vianen 6Johannes Jans Schoenmaker... S, en Leentje Hilarius; BS huw 1820, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-215, wijk F-027, wijk G-109, wijk D-157, wijk F-240, wijk H-001, 2, 36, 39, 215, supp wijk D-189, supp wijk E-312; oud 45 jaar, geb ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1676G-119 (Vianen)Wed. en erven Johannes Schragewoonhuis
Sectie A nr. 1677G-120 (Vianen)Wed. en erven Johannes Schragewoonhuis


1895 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
G-109Vianen 6Woning met plaats en bleek in Vianen bij de Romastraat. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 door notaris Kijlstra..


1895 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
G-109Vianen 8Woning met plaats en bleek in Vianen bij de Romastraat. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 door notaris Kijlstra..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1677Vianen 6 (G-120)Hermanus Schragewoonhuis
Sectie A nr. 1676Vianen 8 (G-119)Hermanus Schragewoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Vianen 6M. (Mintje) Hoekstra
Vianen 8W.J. (Wijberen) Veltman
  terug