Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Romastraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Romastraat 1 (niet bekend) (niet bekend) G-122 G-132
1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0062v van 2 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 1Romastraat NZ [staat: Molenstraat (of -steeg)] hoek Both Apothekerstraatkamer of huis
 
koperN. N.
naastligger ten oostenDirck Piers
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Sicke Wybrens, voormomberDronrijp
verkoper q.q.Salvus Heyns, voormombers vangrootschipper
verkoperhet nagelaten weeskind van wijlen Reyner Wybrens, gehuwd met
verkoperwijlen Doed Heyns


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0007v van 3 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 1Romastraat hoek [staat: Both Apothekerstraat]huis en plaats
 
koperWatze Ubles bakker196-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostende erven van Dirck Piers* bedsteekwever
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Molenaarssteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Wybesbakker


 


 


 


 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0257v van 31 jan 1657 (het 5e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 1hoek Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis met plaatsje
 
koper provisioneelN. N. 225-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenLourens Goities
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: straat]
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordeneen hof
verkoper q.q.Tieerd Hylckes, geauthoriseerde curatorkoopman
verkoper q.q.Romcke Jacobs, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers, gehuwd met
verkoperwijlen Berber Claesses


 


 


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0334r van 11 apr 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 1Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koper door niaarAefke Cornelis, gehuwd30-00-00 CG
koper door niaarMarten Abbes ter zee absent, gesterkt met zijn schoonvader
koper door niaarAbbe Aukes
verpachter grondde Stad Harlingen2-04-00 CG
geniaarde koperJan IJsbrands, gehuwd met
geniaarde koperGryttje Jans
huurderSjouk beddenmaakster
naastligger ten oostenMarten Abes rogstorter
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pytter Molentiesteeg]
naastligger ten noordenBarent Willems wever
verkoper q.q.Hotse Seerps Swerms c.s. en q.q., diaken vanmr. zilversmid
verkoperde Gereformeerde Gemeente


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0021r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 1Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat], op de hoek van dehuis
 
koperHarmen Gerryts bontwever79-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Freerk Lucas
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten noordenhet huis gekocht door Eeltje Travaile
verkoper van 1/2Aafke Corneelis, gehuwd met
verkoper van 1/2Dirk Geertstimmerman
verkoper van 1/2Aafke Douwes, gehuwd met
verkoper van 1/2Bartel Bartelstimmerman


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-122Romastraat 1IJsbrand Wietses Wielsma... W, geb 1786 HRL; BS ovl 1811; 1814 overlijdens, ovl 1818, ovl 1819, ovl 1850, ovl 1874,; gebruiker wijk G-122, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-122Romastraat 1Wytse IJsbrands Wielsmazie ook: Wytse Ysbrands, geb 1784; geb 1797 HRL, ovl 26 sep 1814 HRL, ovl wijk G-122, zv IJsbrand Wytses W, en Geertje Johannes (Overmeyer); BS ovl 1814; 1824 huwelijken


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-122Romastraat 1Gereformeerde Diaconie IJsbrecht W Wielsma gealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1700Romastraat 1Hervormde DiaconyHarlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-122Romastraat 1Janke de Vries... bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-437, wijk G-129; oud 56 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-122; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-122RomastraatJanke Andries de Vries56 jFranekerv, protestant, gehuwd
G-122RomastraatPieter Ald. van der Woude26 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-122Romastraat 1Anne Folkerts Fennemageb 1810 Suameer, ovl 12 okt 1850 HRL, huwt met Johanna van Geit, (gk), logementhouder, N.H., zv Folkert F, en Meike Alberts de Boer; BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-122


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1700G-122 (Romastraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1700G-132 (Romastraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1700Romastraat 1 (G-132)Hervormde Diaconie


1928 - adresboekadresnaamberoep
Romastraat 1S.Bijlsmawerkman bij de gem. waterleiding


1965 - adresboekadresnaam
Romastraat 1S. (Sieger) Bijlsma
  terug