Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Romastraat 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Romastraat 11 (niet bekend) (niet bekend) G-125 G-137
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 83r van 7 jul 1781 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Romastraat 11Poppe Menalda, coopman, koopt huis c.a. in de Bot Apothecar straat, thans bewoond door Folkert Baukes c.u. voor 22 cg. en Marijke Wytzes voor 5 st. per week. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Botapothecarstraat, ten W. Jan Bolman, ten N. Abraham Hansen. Grondpacht 28 st aan de stad. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Dirk Bartling x Gezina Westendorp, als houders van het reversaalbrief ten laste van mr. metzelaar Folkert Baukes x Dieuwke Okkes, voor 119 gg. 21 st.


 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-125Romastraat 11Harm Wennekes... gebruikers Gerardus van Kempen wed., Rommert Postma, wieldraayersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-125, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-322; gebruiker Berent Hankes, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-125Romastraat 11H Wennekes ledig


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1691Romastraat 11erven wed. Hendrik WennekesHarlingenpakhuis of bergplaats en erf (96 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1691erven H Wennekes zoonHarlingenafgebroken thans ledig plek grond


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-125Romastraat 11Gerrit de Wit... Rooms Katholiek, zv Jan dW, en Klara Vaster; BS huw 1839, ovl 1858, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk G-125; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-156; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-125Romastraat 11Trijntje Landsman... Rooms Katholiek, dv Jelle Wytzes L, en Wiepkje Andries; BS huw 1839, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk G-125; oud 29 jaar, (geslnm: Landsma), geb Oosthem (!) en wonende te HRL. 1839 wijk F-156; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4023G-137 (Romastraat)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4023Romastraat 11 (G-137)Jan P. Schaafsmawoonhuis
  terug