Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Romastraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Romastraat 13 (niet bekend) 4-120 G-126 G-138
1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 373r van jan 1600 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Romastraat 13Reyner Wybrandts x Doed Heyns


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0121v van 12 mei 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Botapotekerstraatkamer
 
koperHero Doedes c.u.210-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenburgervaandrig Banga
naastligger ten zuidenBotapotekerstraat
naastligger ten westenTiets, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Olpharts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBonte Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHero Doedes c.u. koopt een kamer in de Botte Apothequerstraat [Romastraat]


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0182r van 19 dec 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]kamer
 
koperKarst Palses c.u.270-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenburgerhopman Banga
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenTiets, weduwe van
naastligger ten westenwijlen burgemeester Jan Olpherts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHeere Doedes


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0068r van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat] op de hoek van de Moddersteeghuis
 
koperJan Martens 130-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenmr. Joost Havestadt
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenModdersteeg
naastligger ten noordenHaye Jaspers
verkoperPals Carstensturfdrager
verkoperGrietie Carstens, gehuwd met
Tjeerd Lolles
Zierck Dirx, geauthoriseerde curator overchirurgijn
verkoperSiouckien Hendrix, dochter van wijlen haar moeder
Maycke Crines


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0013v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ hoek Moddersteeg [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperJancke Jans, weduwe van225-00-00 CG
wijlen Fopke Andrieshuistimmerman
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende hof van Moyses Abrahams knoopmaker
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenModdersteeg
naastligger ten noordenCornelis Jacobs
verkoperJan Martens


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0070v van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ hoek Moddersteeg [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperJan Martens c.u.260-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende hof van Moyses Abrahams
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenModdersteeg
naastligger ten noordenCornelis Jacobs
verkoperJancke Jans, weduwe van
wijlen Fopke Andries


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0088r van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat hoek van de Moddersteeg]huis
 
koperCornelis Pytters, gehuwd met400-00-00 CG
koperSijke Sybrens
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenMoses Abrahams
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: straat]
naastligger ten westenModdersteeg
naastligger ten noordenCornelis Jacobs
verkoperJan Martens, gehuwd met
verkoperJancke Freerks


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0307v van 24 aug 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Both Apothekerstraat op de hoek van de Moddersteeghuis
 
koperAeltie Abeles, weduwe van200-00-00 CG
wijlen Ane Hansenwijdschipper
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende hof van Moses Abrahams
naastligger ten zuidenBoth Apothekerstraat
naastligger ten westenModdersteeg
naastligger ten noordenCornelis Jacobs
verkoperJan Martens, gelastigde van
Cornelis Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOp de hoek van de Moddersteegh.


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0236r van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]dwarshuis
 
koperJan Hendrix, gehuwd met131-00-00 GG
Eelkjen Minnes
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende tuin van de weduwe van Pieter Hessels
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenBotte Jacobs mr. sleefmaker
verkoper van 1/3Rinske Aenes, gehuwd met
Claes Jansengleibakker
verkoper van 1/3Teunis Aenes
verkoper van 1/3Hans Aenes


 


 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0072r van 13 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperClaas Mattheus, gehuwd met362-10-00 CG
koperTrijntje Gerrits
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenburgervaandrig Jan Schonebeek
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van Botte Jacobs
verkoperJan Hendriks, gehuwd metkoekman
verkoperEelkjen Minnes


 


 


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0091v van 18 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]woning
 
koperJan Poppes, gehuwd metmr. bontwever117-00-00 GG
koperFroukjen Hendriks
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Schoonebeecq
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenvroedsman Leystra
verkoper van 1/2Trijntje Gerryts, weduwe van
wijlen Claas Mattheus, en voogd van hun kinderen
verkoper van 1/4Gerrit Claeses
verkoper van 1/4Ymkjen Claeses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Poppes, mr. bontwever x Froukjen Hendriks kopen woning in de Bot Apothecars straat. Grondpacht 2 cg. Beschrijving van het huis. Ten O. wd. Jan Schoonebeecq, ten Z. de straat, ten W. een doorgaande steeg, ten N. vroedsman Leystra. Gekocht van Trijntje Gerryts wv wd. Claas Mattheus voor 1/2, en als moeder en wettige voorstanderse over haar kinderen Gerrit en Ymkjen Claeses voor 1/2, voor 117 gg.


 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0252v van 13 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperSwaantje Fockes stadsvroedvrouw530-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Schoonebeek
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenvroedsman Claas Leistra
verkoperFoekje Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Jan Poppes


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0075r van 14 jun 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koper door niaarAlbert Jacobs, gehuwd metwijdschipper575-00-00 CG
koper door niaarSijke Izacs
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koperJohannes Pyters, gehuwd metscheepstimmerman
geniaarde koperAntje Meelis
naastligger ten oostenJan Schonebeek
naastligger ten zuidenBoth Apothekerstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenvroedsman Claas Leistra
verkoper van 1/3Tjalling Martens Tjallingiiboekbinder en koopmanHoorn
verkoper van 1/3Mette Martens Tjallingii, gehuwd met
verkoper van 1/3Jan Fransenwagenaar en stalman
verkoper van 1/3Antie Martens Tjallingii, gehuwd met
verkoper van 1/3Wybe Dirks van der Vlietmr. bakker


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0084v van 4 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperGosling Everts, gehuwd metmetselaar625-00-00 CG
koperTrijntje Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Schonebeek
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenvroedsman Claas Leistra
verkoperSijke Yzaks, gehuwd met
verkoperAlbert Jacobswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosling Everts, metselaar x Trijntje Jacobs


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0277v van 28 mei 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperTaeke Andries, gehuwd met650-00-00 CG
koperGrietje Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Schonebeek
naastligger ten westensteeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: straat]
naastligger ten noordenvroedsman H. de Waard
verkoperStijntje Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Evert Goslings


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0056r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperSjoerd Jacobs de Vries, gehuwd met900-00-00 CG
koperSydske Pieters
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJ. Schonebeek
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenH. de Waard
verkoperTaekle Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Jacobs de Vries x Sydske Pieters kopen een huis in de Both Apothecarsstraat


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0187v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperCornelis A. Jonker, gehuwd metkoopman370-00-00 CG
koperSimkje Pieters Bakker
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderCornelis A. Jonker koopman34-00-00 CG
huurderSimkje Pieters Bakker
naastligger ten oostenRoelof van Dijk
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: straat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende weduwe van Johannes Meelis
verkoperSjoerd Jacobs de Vries, gehuwd metmatroos lands uitlegger ter recherche op de Abt Admiraliteit in Friesl
verkoperSytske Pieters Bakker


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-120 Romastraat 13Cornelis A Jonker4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-126Romastraat 13Cornelis Arjens Jonker... (GAH204); eigenaar van wijk G-093, gebruiker is Cornelis Bouwes, winkelier, 1814 (GAH204); id. van wijk G-126, gebruiker is Heert M. Tichelaar, tichelknegt, 1814. (GAH204); C.A.J. van HRL, en Anna Ferwerda van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-126Romastraat 13Heert Meintes Tichelaar... ... ; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, huw 1814, ovl 1829 1854 overlijdens; gebruiker van wijk G-126, tichelknegt; eigenaar is C. Jonker, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-126Romastraat 13C Jonker Heert M Tichelaar tichelknegt


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 293 en 302 van 17 dec 1828
adressoortbedraggebruik
G-126Romastraat 13provisionele en finale toewijzingfl. 258huis in de Botapothecarstraat G-126
 
verkoperCornelis Arjens Jonker
ten oostenSjoerd Feenstra
ten zuidende straat
ten westeneen doorlopende steeg
ten noordenN. N.
koperPieter Abrahams de Ruiter


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1690Romastraat 13Pieter Abrahams de RuiterHarlingengruttersknegthuis en erf (78 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-126Romastraat 13Jeltie Klokoud 44 jaar, geb Koudum en wonende te HRL. 1839, wijk G-126; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-126Romastraat 13Klaas van der Vleugel... bev.reg. HRL 1851 wijk G-132; oud 40 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, gruttersknecht, wijk G-126; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-126Romastraat 13Sybrigje Dijkstrageb 1777 Almenum, ovl 3 dec 1847 HRL, huwt met Jouke de Beer, zv Heere ... , en Pietje ... ; BS ovl 1847; k; oud 60 jaar, geb Midlum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-126; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-126RomastraatKlaas van der Vleugel40 jStavorengezin 1, m, protestant, gehuwd, gruttersknegt
G-126RomastraatJeltie H Klok44 jKoudumgezin 1, v, protestant, gehuwd
G-126RomastraatHendrik van der Vleugel12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-126RomastraatJetske van der Vleugel12 wHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-126RomastraatSybrigje Dijkstra60 jMidlumgezin 2, v, protestant, weduwe


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-126Romastraat 13Tietje Overdijk, overleden op 2 maart 18427 wk, overleden Kruisstraat G 126. (Certificaat van onvermogen nr. 19) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1845 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51023 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 55 van 25 okt 1845
adressoortbedraggebruik
G-126Romastraat 13koopaktefl. 225huis c.a. G-126
 
verkoperPieter Abrahams de Ruiter
koperHendrik Baukes Komst


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-126Romastraat 13Sara Pieters Bleeker, overleden op 16 april 1847(Certificaat van onvermogen), 50 jr (geboren 11/6/1796), overleden Landwarndersteeg G 126, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-126Romastraat 13Jeltje Hendriks Klok, overleden op 16 oktober 184752 1/2 jr, geboren Koudum 24/12/1794, overleden Romastraat G 126, vrouw van Klaas van der Vleugel, turfdrager, moeder van minderjarige Hendrik en Jetske Klazes van der Vleugel. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-126Romastraat 13Harmen Hendriks Dijkstra, overleden op 4 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 52 jr, geboren Wijnaldum, overleden Tiepelstegen G 126, werkman, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-126Romastraat 13Hendrikje Boomsma... in 1851, dv Frederik IJpes B., en Sijtske Pieters Zwart BS huw 1829, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1690G-126 (Romastraat)Roomsch Catholijke Gemeentewoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
G-126Romastraat 13Maria Paulina van der Zee... ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1690G-138 (Romastraat)Roomsch Cath. Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5025Romastraat 13 (G-138)Antje van Rees (wed. R. Vellinga)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Romasstraat 13 Germen Lengerbootwerker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Romastraat 13G.Lengerbootwerker
  terug