Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Romastraat 25
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerRomastraat 25(niet bekend)(niet bekend)G-127G-139
 huisnummer lager  huisnummer hogerRomastraat 27(niet bekend)(niet bekend)G-127G-139


Naastliggers vanRomastraat 25
ten oostenRomastraat 27
ten zuidende Romastraat
ten westende Romastraat


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018ra van 9 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Burger


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018ra van 9 mrt 1667 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 25Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]111‑00‑00 GGkamer
koperPier Haies
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenClaas Burger
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Banga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erfgenamen van de wd. Edger Feddes Banga, een kamer in de Bot Apotecarsstraat. Ten O. Claas [Willems] Burger, ten Z. de straat, ten W. Hendrik Jansen. Grondpacht 1 GG aan de Stad. Geboden door Pier Haies 111 GG.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0119r van 24 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Claes Willems


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0068v van 19 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Burger


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0068v van 19 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 25Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]210‑00‑00 CGkamer
koperNeeltie Joris, gesterkt met
koperBeernt Wouters
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
toehaakeen zilveren ducaton tot een vereringe
naastligger ten oostenClaes Burger
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenHendrick Jansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPier Hayes, gehuwd met
verkoperTrijntie Doyes


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 13vRomastraat 25Pier Hayes, turfdragerf. 200-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0194v van 7 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Claes Burger


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0194v van 7 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 25Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]100‑00‑00 GGkamer
koperMoyses Abrahams knoopmaker
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostende kamer van Claes Burger
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenMaycke Crijns
naastligger ten noordende hof van Joost Hawestadt
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0349r van 13 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMoses Abrahams


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0349r van 13 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat] schuin tegenover het huis genaamd Roma112‑00‑00 CGtwee kamers of dwarshuis
koperDirk Jans Kuik, en als zijn curator zijn zwager Rome
koperLivius Ripama apotheker
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenClaes Stinnerts mr. stadstimmerman
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenMoses Abrahams
naastligger ten noordende hof van Heere Andries
verkoperWillem Douwesmr. schaarmaker


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0003v van 28 nov 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMoses Abrahams


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0003v van 28 nov 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat] schuin tegenover het huis genaamd Roma40‑00‑00 CGtwee kamers of dwarshuis
koperJan IJsbrands Rome
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Stinnerts mr. timmerman
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Botapothequerstraat]
naastligger ten westenMoses Abrahams
naastligger ten noordende hof van Heere Andries
verkopervroedsman Livius Rypemaapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan IJsbrands koopt twee kamers of dwarshuis in de Botapothequersstraat schuin tegenover het huis Roma. Ten O. erven Claas Stinnerts timmerman, ten Z. de straat, ten W. Moses Abrahams, ten N. de hof van Heere Andries. Grondpacht 1 cg. Gekocht van Livius Rypema, apotheker en vroedsman, voor 40 cg.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0261r van 11 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0282r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0072v van 20 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgervaandrig Jan Schonebeek


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0072v van 20 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat] schuin tegenover Roma20‑00‑00 GGhuis
koperJacob Dirx c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerben Piers
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenburgervaandrig Jan Schonebeek
naastligger ten noordenFoppe Jansen mr. schoenmaker
verkoperHiltie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Rein Lauwrens


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0238r van 27 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Schoonebeek


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0238r van 27 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]250‑00‑00 CGhuis
koperCasper Dirx mr. bontwever
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Gerbens
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenJan Schoonebeek
naastligger ten noordenFopkie Jansen
verkoperJacob Dirxkoster van de grote kerk


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0158v van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Harmens


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0158v van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]110‑00‑00 GGdwarshuis
koperReiner Pieters koopman
koperPieter Jansen Scheltema koopman
koperEvert Nieuwenhuys koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderCasper Dirks
naastligger ten oostenAaltie Jans
naastligger ten zuidenRomastraat
naastligger ten westenHarmen Harmens
naastligger ten noordenFoppe Jans
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoper van 7/24Gerben Jacobs
verkoper q.q.de stad Harlingen: huiszittende armen, alimentatores van
verkoper van 7/24Jacobus Jacobs
verkoper van 7/24Aafke Jacobs
verkoper q.q.Casper Dirks, vader en voorstander van zijn zoonmr. bontwever
verkoper van 3/24Dirk Caspers, zoon van
erflaterwijlen Antie Coen


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0227r van 26 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Harmens


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0227r van 26 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]101‑07‑00 GGdwarshuis
koperOtte Sibes Salverda koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurder enFemme Jansen metselaar
huurderKarst Jansen mr. wever
naastligger ten oostenAaltie Jans
naastligger ten westenHarmen Harmens
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Foppe Jansen
verkoper enReiner Pytters
verkoper enPytter Jansen Scheltema
verkoperEwert Nieuwenhuis


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0232r van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAaltie Jans Bostijn


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0038r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOtte Sybes


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0038r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 25Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]109‑00‑00 GGhuis
koperBeernt Geersma koopman
naastligger ten oostenOtte Sybes
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: straat]
naastligger ten westenstraat
naastligger ten westenCasper Dirx
naastligger ten noordenJan Schoonebeeck
verkoperCasper Dirx
verkoperJacob Dirxkoster en gezworen makelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernt Geersma, koopman, koopt huis c.a. in de Botte Apothecarsstraat. Ten O. Otte Sybes, ten Z. de straat, ten W. Casper Dirx, ten N. Jan Schoonebeek. In koop bekomen als cessie hebbende bij publieke opveilinge van Jacob Dirx Koster en als houder van het oude reversaalbrief, voor 109 gg.


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0071r van 30 aug 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenOtte Sybes


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0109r van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0109r van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 25Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat] bij de herberg Roma155‑00‑00 GGwoning en weefwinkel
koperoud burgerhopman Harmen Agema
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderJohannes Mighels c.u.24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westende weduwe van Schoonebeek
naastligger ten noordende tuin van Janke Symons te Groningen
verkoperJanke Symons, gehuwd met te Groningen
verkoperHendrik Luitjens Wolda te Groningen


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0147r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBernardus Dreyer c.u.procureur fiscaal


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0150v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOtte Sybes Salverda


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0150v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 25Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat] bij Roma143‑14‑00 CGhuis
koperJielderen Ruurds, en zijn broertimmerman
koperHidde Ruurds zeilmaker
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderHaaytse Wouters
naastligger ten oostenOtte Sybes Salverda
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: straat]
naastligger ten westende tuin van Jan Schoonebeek
naastligger ten noordende tuin van Jacob Willems
verkoperoud burgerhopman Harmen Ages Agema, weduwnaar van
verkoperwijlen Janke Tjeerds van der Form


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0258v van 21 jun 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenOtte Sybes


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0074v van 28 feb 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJildren Ruirds


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0074v van 28 feb 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]80‑07‑00 GGhuis
koperCornelis Jans mr. ijzersmid
huurderMarcus Hendriks c.u.28‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Pieters
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenJildren Ruirds
naastligger ten noordenJacob Willems
verkoperOtte Sybes Salverdakoopman


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0177r van 16 okt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJielderen Ruirds
naastligger ten westenHidde Ruirds


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0177r van 16 okt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]110‑00‑00 GGhuis
koperJan Jansen bontwever
huurderde vrouw van Simon Meyles 26‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Pieters
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenJielderen Ruirds
naastligger ten westenHidde Ruirds
naastligger ten noordenJacob Willems
verkoperCornelis Jansmr. ijzersmid


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0286r van 3 sep 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0009r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJieldren Ruurds


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0009r van 21 jan 1781 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]70‑07‑00 GGhuis
koperJan Bolman koopman
huurderNeeltje Daniels
naastligger ten oostenFolkert Baukes*
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenJieldren Ruurds
naastligger ten noordenAbraham Hansen
verkoperAnskje Gerlofs, weduwe van
verkoperwijlen Albert Kooning


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0083v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Bolman


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0182r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Bolman


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0182r van 13 jan 1782 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 25Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]65‑21‑00 GGhuis
koperBartle Tuininga procureur postulant
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderde weduwe van Euse Joukes 26‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Bolman
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenJ. Schonebeek
naastligger ten noordenAbram Hansen
verkoperJielderen Ruurds, broer van
verkoperHidde Ruurds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBartle Tuininga, procureur postulant, koopt (c) een huis in de Bot Apothecarstraat, ten O. Jan Bolman, ten Z. de straat, ten W. J. Schonebeek, ten N. Abram Hansen. Gekocht van gebroeders Jielderen en Hidde Ruurds voor 65 gg. 21 st.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0307v van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Bolman


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0152v van 8 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. Bolman


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0152v van 8 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 25Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]71‑07‑00 GGhuis
koper van 1/2Livius Wijngaarden, gehuwd met
koper van 1/2Welmoed
koper van 1/2Jan Johannes Stellingwerf, gehuwd met
koper van 1/2Trijntje Rienks
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJ. Bolman
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Schonebeek
naastligger ten noordenAbraham Hansen
verkoperBartle Tuiningaprocureur postulant


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0114r van 17 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. Schoonebeek


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0114r van 17 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat] bij herberg Roma tussen Snakkerburen en133‑21‑00 GGhof, tuin en zomerhuis
koperRoelof van Dijk, gehuwd metmr. bakker
koperJetske Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenJ. Schoonebeek
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperMarijke Everts, weduwe van
verkoperwijlen Abraham Hanses


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0243v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe Jan Bolman


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0243v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 25Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]30‑00‑00 GGhuis
koperClaas Pieters mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe Jan Bolman
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenJ. Schonebeek
naastligger ten noordenRoelof van Dijk
verkoperLivius Wijngaardenkoopman
verkoperJan Johannes Stellingwerf te Amsterdam


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0106r van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRoelof van Dijk


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0145r van 4 okt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jan Bolman


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0032v van 20 mei 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKlaas Pieters


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0032v van 20 mei 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]23‑10‑00 GGhuis
koperJohannes van Pruissen mr. broekmaker
huurderde weduwe van Jan Tabes 0‑07‑08 CG
naastligger ten oostenFokke Hessels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKlaas Pieters
naastligger ten noordenR. van Dijk
verkoper van 1/2Johanna Christina Briel, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jan Bolman
verkoper van 1/2Albert Bolmanmr. verver en glasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes van Pruissen, mr. broekenmaker


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0351v van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Pieters


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0351v van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]15‑17‑00 GGhuis waarin twee woningen
koper door niaarFokke Hessels, gehuwd met
geniaarde koperArend Bartling, gehuwd metmr. bontwever
geniaarde koperMarijke Bisschop
huurderJanke Pieters
huurderGeele Claases
naastligger ten oostenJohannes Hessels
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Botapteekers straat]
naastligger ten westenClaas Pieters
naastligger ten noordenRoelof van Dijk
verkoperHendrik Winterkastelein in Het Herenlogementhet Herenlogement
verkoperdr. Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Friesland


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0137r van 12 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Pieters


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0141r van 12 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0137r van 12 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 27Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]25‑15‑00 CGtwee woonkamers
koperRitske J. Kronenburg mr. timmerman
huurder 1 kamerHendrikje Hessels c.u.0‑07‑00 CG
huurder 1 kamerChristiaan Burmeester c.u.0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenhet onlangs gekochte huis van de weduwe van Poppe Menalda
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenClaas Pieters
naastligger ten noordenRoelof van Dijk
verkoper q.q.Tjerk van Benthem, curator overboekdrukker en koopman
verkoperwijlen Fokke Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRitske J. Kronenburg


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 105 van 28 dec 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-127Romastraat 25koopaktefl. 40huis G-127
 
verkoperAntie Pieters (wv Klaas Pieters)
koperJohannes Jans Frederiks (gehuwd met Aaltie Johannes)


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0018r van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRitske Kronenburg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0018r van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 25Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat] wijk G-12740‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Jans Fredriks, gehuwd met
koperAaltje Johannes
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderde weduwe van Anthon Huisman 26‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRitske Kronenburg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothecarstraat]
naastligger ten westenCornelis Jonker
naastligger ten noordenRoelof van Dijk
verkoperAntje Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Claas Pieters


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Jelle Dirks Tadema... Willems; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1816, ovl 1846; gebruiker van wijk G-127, werkman; eigenaar is Johannes Frielders, 1814. (GAH204); J.D.T. en Eelkje Haayes, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Johannes Frielderseigenaar van wijk G-127, gebruiker is Jelle D. Tadema, werkman, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-127Romastraat 25Johannes Frielders Jelle D Tadema werkman
G-127Romastraat 27Johannes Frielders Jelle D Tadema werkman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1682Romastraat 25Roelof FeenstratuinierHarlingenhuis (20 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1683Romastraat 27Roelof FeenstratuinierHarlingenhuis (16 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Antie Hombertoud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-127; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Herre de Vriesoud 35 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk G-127; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-127RomastraatHerre de Vries35 jgeenHindelopenm, protestant, gehuwd
G-127RomastraatAntie J Hombert32 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-127RomastraatCatharina de Vries6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 van 25 okt 1841
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-127Romastraat 25royementfl. 5041e. het zomerhuisje c.a., G-130, 2e. huis in de Romastraat, G-129, 3e huis in de Romastraat, G-127
 
Laas Wijnalda


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 56 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-127Romastraat 25Hendrik Gerrits de Vries, overleden op 25 maart 18445 1/2 jr (geboren 26/9/1838), overleden Romastraat G 127, zoon van Gerrit Hendriks de Vries, zeilmaker & Hieke Berends Braammeyer, broer van minderjarige Aaltje en Aafke Gerrits de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 56 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-127Romastraat 27Hendrik Gerrits de Vries, overleden op 25 maart 18445 1/2 jr (geboren 26/9/1838), overleden Romastraat G 127, zoon van Gerrit Hendriks de Vries, zeilmaker & Hieke Berends Braammeyer, broer van minderjarige Aaltje en Aafke Gerrits de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-127Romastraat 25Anne Dijkstra, overleden op 3 november 1847(Certificaat van onvermogen), bijna 2 jr (geboren 28/1/1845), overleden Hofstraat G 127. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-127Romastraat 27Anne Dijkstra, overleden op 3 november 1847(Certificaat van onvermogen), bijna 2 jr (geboren 28/1/1845), overleden Hofstraat G 127. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Aaltje Gerrits Stuurman... 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk G-124 127, 358; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-119; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Akke Ynses van der Zee... Roelofs vdZ, en Baukje Germens; BS huw 1818, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-159, wijk D-161, wijk G-127, supp wijk G-402; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-022; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Doetje Lieuwes de Boergeb 7 okt 1780 Idsegahuizen, N.H., Vst 31 aug 1852 uit Wonseradeel, A 30 apr 1853 Medemblik; bev.reg. HRL 1851 wijk G-127


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Hieke Beerends Braammeyer... B, en Aafke Cornelis de Roos; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1838, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-127, 137, 365; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-082; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Hiltje Jans Wierstra... Sietske Hilles Hilstra; BS huw 1823, ovl 1838, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk C-073, wijk F-189, wijk G-127; oud 36 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-307; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Jacob Aukes de Boergeb 1803 Makkum, huwt met Sara Rewinders vd Veen, N.H., scheepstimmermansknegt, Vst 21 mei 1852 uit Wonseradeel, A 30 apr 1853 Medemblik; bev.reg. HRL 1851 wijk G-127


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Jantje Berends Braammeyer... (B), en Aafke Cornelis de Roos; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1833, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-127, 134; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Jelsje Brons... dv Willem Abrahams B, en Atsje Freriks; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk C-221, wijk F-053, wijk G-127, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Jiskje Wiersmageb 1803 prov, huwt met Klaas Feitsma, N.H., A 11 nov 1853 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk F-174, wijk G-127


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Klaas Feitsmageb 1801 prov, huwt met Jiskje Wiersma, N.H., veeschatter en commies, A 11 nov 1853 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk F-174, wijk G-127


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-127Romastraat 25Sara Reinders van der Veer... 1859 uit Medemblik, N.H., dv Reinder vdV, en Wimke ... ; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk A-092, wijk G-127, wijk ... (alles)


1852 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 2 van 13 feb 1852
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-127Romastraat 25obligatieobligatie met de huizen G-118, G-129 en G-127 als onderpand
 
schuldenaarGerrit Hendriks de Vries
schuldeiserSipke Willems Houtsma


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1682Romastraat G-127Gerrit H. de Vrieswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1682Romastraat G-139Gerrit H. de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 1683Romastraat G-139Gerrit H. de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1683Romastraat 25 (G-139)Liekele Hazenberg (te Amsterdam)woonhuis
Sectie A nr. 1682Romastraat 27 (G-139)Liekele Hazenberg (te Amsterdam)woonhuis
  terug