Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Romastraat 31
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Romastraat 31 (niet bekend) (niet bekend) G-130 G-141
1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0021r van 2 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 31Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]kamer
 
aanhandelaarLouw Jans, gehuwd metrogmeter
aanhandelaarFrouck Tytes
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenGoert Goerts
naastligger ten zuidenRomastraat [niet vermeld]
naastligger ten westenAernt Hendricx wieldraaier
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarHarmen Harmens, gehuwd metbakker
verwandelaarLampck Oenes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLouw Jans, rogmeter x Frouck Tytes wandelen een kamer in Botte Apthekersstraat. Ten O. Goert Goerts, ten W. wieldraaier Aernt Hendricx. Grondpacht 12 st. In wandel verkregen van bakker Harmen Harmens x Lampck Oenes.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-130Romastraat 31Roelof Luitjes van Dijk... 1814. (GAH204); id. van wijk F-171; gebruiker Jacob Vettevogel, zilversmid. 1814. (GAH204); id. van wijk G-130, tuin, 1814. (GAH204); Franke Minnes ende Mettje Oebles Cuipers, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-130Romastraat 31Roelof van Dijk tuin


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 57 van 7 jul 1827
adressoortbedraggebruik
G-130Romastraat 31koopaktefl. 500huis en woningen G-129 en G-130
 
verkoperRoelof van Dijkstra
koperRoelof Feenstra
koperAlida Heins


1841 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 van 25 okt 1841
adressoortbedraggebruik
G-130Romastraat 31royementfl. 5041e. het zomerhuisje c.a., G-130, 2e. huis in de Romastraat, G-129, 3e huis in de Romastraat, G-127
 
Laas Wijnalda


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3646G-141 (Romastraat)Gerrit H. de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3646Romastraat 31 (G-141)St. Luciagesticht (te Rotterdam)


1915 - schoolgeldadresnaam
Romastraat 31Jacs. Huisman


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Romasstraat 31 Johannes Huismantimmerknecht
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Romastraat 31A.Huismankruidenier
  terug