Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Gardenierstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Gardenierstraat 16 (niet bekend) (niet bekend) G-134 G-144
Naastliggers vanGardenierstraat 16
ten oostenGardenierstraat 18
ten zuidende Romastraat
ten westenGardenierstraat 4
ten noordende Gardenierstraat


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0149v van 21 apr 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kamer in Roomen? van Auck


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0171r van 20 okt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kamer in Romen van Auck


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0006r van 12 dec 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 16Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]woning of kamer
 
koperLijsbet Ulbes 32-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoper q.q.Eelke Lieuwes, voorstanderwinkelier
verkoper q.q.Jan Jansen Bostijn, voorstanders vanmr. kleermaker
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLijsbet Ulbes koopt een woning of kamer in de Snakkerburen.


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0070r van 14 okt 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende woninge van capit: Ruird Sanstra c.u.


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0142v van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 16Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]kamer
 
koperJetske Netters, weduwe van74-00-00 GG
koperwijlen Fedde Heins
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperLijsbet Ulbes, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Baltus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetske Netterts wd. Fedde Heins koopt een kamer


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0290v van 31 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 16Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen ZZ]kamer
 
koperClaes Johannes c.u.pannenbakker72-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperJetske Netters, weduwe van
verkoperwijlen Fedde Heins


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0103r van 4 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 16Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]huis
 
koperHendrik Baltus varenspersoon70-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
naastligger ten zuidenFoppe Jans
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperClaes Johannes, gehuwd met
verkoperSytske Hylkes


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0294r van 3 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 16Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]huis
 
koper door niaarPieter Gerbens winkelier25-07-00 GG
geniaarde koperHendrik Cornelismr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende ? diaconie: woning
naastligger ten zuidenFolkert van der Plaets
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperde Gereformeerde Gemeente


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0258r van 8 feb 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 16Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]woning
 
koperHarryt Eeuwes, gehuwd metturfdrager58-00-00 CG
koperHiltje Eiberts
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten zuidende tuin van Dreyer fiscaal
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperHendrik Baltusvarensgezel


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0058r van 15 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 16Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]woning
 
koperJentje Wybrens sluiswachter op de kleine sluis88-00-00 CG
huurderClaas c.u.0-06-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten zuidenJacob Willems
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperHarryt Eeuwes, gehuwd met
verkoperHiltje Eyberts


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0009v van 16 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 16Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]woninge
 
koperJogchem Jans, gehuwd metturfdrager80-00-00 CG
koperGrietje Rutgers
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
huurderLaas Sannes c.u.16-00-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten zuidenJacob Willems
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperWouter Rutgers, en zijn broerbontwever
verkoperTjerkbontwever


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0022v van 10 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJogchem Jans


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0261v van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJochem Jans


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-134Gardenierstraat 16Jielis Johannes Adema... A., geb 3 feb 1790 HRL; BS huw 1814, huw 1816, ovl 1817, ovl 1821, huw 1825, ovl 1855; gebruiker van wijk G-134, sjouwer; eigenaar is Wieger Harings, 1814. (GAH204); J.J.A., sjouwerman, wonende te HRL, is verzogt een ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-134Gardenierstraat 16Wieger Harings... geb 31 dec 1778, ged 17 jan 1779 Grote Kerk HRL, zv Haring Wiegers en Antje ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-134Gardenierstraat 16Wieger Harings Jielis Johannes Adema sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1685Gardenierstraat 16Haaye Wiegers BrouwerHarlingensjouwermanhuis (16 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-134TypelstegenJan Terpstra25 jHarlingenm, protestant, gehuwd
G-134TypelstegenMaayke Zand24 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-134TypelstegenJan Terpstra19 wHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-134Gardenierstraat 16Jantje Berends Braammeyer... ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-127, 134; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1685G-134 (Romastraat)Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1685G-144 (Gardenierstraat)Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1685Gardenierstraat 16 (G-144)Cornelis Bosmawoonhuis
  terug