Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Gardenierstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Gardenierstraat 8 (niet bekend) (niet bekend) G-138 G-148
 


 


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0231r van 1 sep 1748 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 8Gardenierstraat [staat: Snakkerburen]huis
 
koperPieter Reidema notaris260-00-00 GG
huurderTjeerd Jacobs c.s.
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenPieter Bruins
naastligger ten zuidenTrijntie Gerrits
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenstraat
verkoperArjen Bottesoud mr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Reidema, notaris publicus, koopt een huis in de Snakkerburen. Ten O. Pieter Bruins, ten Z. Trijntie Gerrits, ten W. een steeg waarin in- en uitgang, ten N. de straat. Grondpacht 25 st. Gekocht van Claas Leystra, mede-vroedschap en winkelier, voor hemzelf en voor Jacobus Eelcoma, s. th. studiosus te Franeker wegens zijn moeder Jetske Jarichs wv Gerrit Eelcoma, boedelhouderse van zijn wl. vader en haar eigen goederen, hypothecaire crediteuren van Arjen Bottes, voormaals mr. bakker, en als diens gelastigde, voor 260 gg.


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0058v van 5 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 8Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]huis
 
kopervroedsman Klaas Leystra 270-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
huurderTjeerd Jacobs
huurderJan Hendriks
naastligger ten oostenPieter Bruins
naastligger ten zuidenTrijntje Gerrits
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenstraat
verkoper van 1/3Hiske Sjordema, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/3Haye AlgraLeeuwarden
verkoper van 1/3Sara de Wallencourt, weduwe vanDokkum
verkoper van 1/3wijlen Eylardus Sjordema
verkoper van 1/3Lolkjen Sjordema, gehuwd metDokkum
verkoper van 1/3Jan Willem VerrucifiscaalDokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKlaas Leystra, mede-vroedschap koopt huis c.a. in de Snakkerburen, door Tjeerd Jacobs en Jan Hendriks tesamen bewoond. Ten O. Pieter Bruins, ten Z. Trijntje Gerrits, ten W. een doorgaande steeg waarin dit verkochte vrij in- en uitgang heeft, ten N. de straat. Grondpacht 25 st aan de Stad. Gekocht van Hiske Sjordema x Haye Algra te Leeuwarden voor 1/3, Sara de Wallencourt wd. wl. Eylardus Sjordema te Dokkum voor 1/3, Lolkjen Sjordema x Jan Willem Verruci, fiscaal te Dokkum voor 1/3, samen voor het geheel voor 270 cg.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0194r van 24 apr 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 8Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]huis
 
koperJohannis Pyters, gehuwd metscheepstimmerman370-00-00 CG
koperAntje Melis
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenPytter Bruins
naastligger ten zuidenGosling Everts
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkopervroedsman Claas Leistra


 


 


 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0240v van 20 apr 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 8Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]huis
 
koperHendrik Tobee oppasser aan de voorpoort van het lands magazijn100-00-00 CG
eigenaarAntje Melis
naastligger ten oostende weduwe van Jan Oenes
naastligger ten zuidenC. Jonker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoper van 1/2Antje Melis, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Johannes Pieters
verkoperMelis Johannes, en gelastigde van zijn broeders en zustersgleibakker
verkoperAntje Johannes, en van
verkoperYmkje Johannes, en van
verkoperGerryt Johannes, en van
verkoperPieter Johannes, en van
erflaterwijlen Johannes Pieters


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-138Gardenierstraat 8Hendrik Tobbe... Hendriks T, geb 1791 HRL, Henricus T, geb 1798 HRL; sch. 1817 huwelijken, ovl 1819; eigenaar van wijk G-138; gebruikers Jan Hendriks en Jacob B. Zoete vrouw, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-189 en wijk H-190, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-138Gardenierstraat 8Jacob B Zoetevrouw J.B.Z. gebruiker wijk G-138; medegebruiker Jan Hendriks; eigenaar is Hendr. Tobbe, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-138Gardenierstraat 8Jan Hendriksgebruiker van wijk G-138, medegebruiker is Jacob B. Zoete vr., eigenaar is Hend. Tobbe, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-138Gardenierstraat 8H Tobbe Jan Hendriks
G-138Gardenierstraat 8Jacob B Zoete vrouw


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-138Gardenierstraat 8Dirk Uilkes de Vrij... lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-138; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-138TypelstegenDirk de Vrij37 jHarlingenm, protestant, gehuwd, werkman
G-138TypelstegenJeltie Broersma25 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-138TypelstegenUlke de Vrij12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-138TypelstegenDirk de Vrij8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-138TypelstegenZake de Vrij3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-138TypelstegenTrijntie de Vrij10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-138Gardenierstraat 8Sake Dirks de Vrij, overleden op 20 april 18404 jr, geboren Almenum, overleden Romastraat G 138. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 58) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-138Gardenierstraat 8Harmanus ten Brug, overleden op 2 december 18406 jr, geboren Franeker, overleden Romastraat G 138. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 115) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-138Gardenierstraat 8Aaltje Boomgaard... Daniel B., en Antje Gerrits; BS huw 1818, huw 1831, huw 1839, ovl 1848, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-138, 143, 293, wijk H-005, supp wijk F-364, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2701G-148 (Gardenierstraat)Hermina de Grootwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5023Gardenierstraat 8 (G-148)Foekje Jorna (te Almenum)woonhuis
Sectie A nr. 5022Gardenierstraat 8 (G-148)Foekje Jorna (te Almenum)woonhuis


1923 - variaadresbronbericht
Gardenierstraat 8Raadsvergadering 8 oktoberOnbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire


1965 - adresboekadresnaam
Gardenierstraat 8G. (Gerardus) v.d. Werf
  terug