Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Gardenierstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Gardenierstraat 6 (niet bekend) (niet bekend) G-140 G-150
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0179v van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 6Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]1/2 huis
 
koperGerryt Jans, gehuwd metkoopman 70-00-00 GG
koperDieuwke Jacobus
verpachter grondde Stad Harlingen1-04-00 CG
naastligger ten oostenJohannes van der Werff
naastligger ten zuidenLolke Hennings
naastligger ten westenGosling Adams
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperHiltje Eyberts, gesterkt met
Dirk SierksAlmenum


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0001r van 27 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 6Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]1/2 huis
 
koperGerrit Jans mr. bontwever53-00-00 GG
eigenaar van 1/2Gerrit Jans
verpachter grondde Stad Harlingen1-04-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Oebles van der Werff
naastligger ten zuidenLolke Hennings
naastligger ten westenGosling Adams
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoper van 1/2Eibert Harritsturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Jans, mr. bontwever koopt halve part van een huis in de Snakkerbuuren bij mij verkoper als eigenaar pro quota bewoond zijnde. Bezwaard met 24 stuivers grondpacht aan de stad. Ten O. Johannes Ublis van der ..., ten W. Gosling Adams, ten Z. Nolke Hennings, ten N. de straat. Gerryt Jans is al eigenaar van de andere helft. Gekocht van Eibert ..., turfdrager voor 53 gg.


 


 


 


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-140Gardenierstraat 6Hendrikje Aukes Trinksgeb 1784 Dokkum, ovl 15 dec 1813 HRL, huwt met Albert Freerks Dijkstra, wijk G-140; BS ovl 1813


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-140Gardenierstraat 6H Burgerhof tuin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1693Gardenierstraat 6Anne Feddes RinkemaHarlingenarbeiderhuis en erf (134 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-140Gardenierstraat 6Wouter Burgerhof... 1840; eigenaar en gebruiker van wijk F-189; medegebruiker P. Winkelhaak, 1814 (GAH204); eigenaar van wijk G-140, tuin, 1814. (GAH204); W.B., Corporaal in de comp. van lt. collonel van Swanenberg, ende Antje Pieters, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1693G-139 (Typelstegen)Anne Feddes Rinkemawoonhuis
Sectie A nr. 1693G-140 (Typelstegen)Anne Feddes Rinkemaplek grond


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1693G-150 (Gardenierstraat)Trijntje Smit, wed. Jacob Hoekstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1693Gardenierstraat 6 (G-150)Jan P. Schaafsma


1923 - variaadresbronbericht
Gardenierstraat 6Raadsvergadering 8 oktoberOnbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire


1933 - variaadresbronbericht
Gardenierstraat 6Raadsvergadering 30 novemberDe ontruimingstermijn van deze onbewoonbaar verklaarde woning is opnieuw verlengd, nu tot 12 mei 1934, omdat de woning nog bewoond wordt


1933 - variaadresbronbericht
Gardenierstraat 6Raadsvergadering 31 januariOndanks onbewoonbaarverklaring in 1923 is dit pand nog steeds bewoond. De oorspronkelijke ontruimingstermijn van 6 maanden wordt nu verlengd tot 12 november 1935


1965 - adresboekadresnaam
Gardenierstraat 6H. (Hermanus) Klumper
  terug