Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Gardenierstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Gardenierstraat 3 (niet bekend) (niet bekend) G-144 G-153
 


 


 


 


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0126v van 18 jan 1722 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 3Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]huis
 
koperGerrit Hilbrands c.u.66-14-00 GG
naastligger ten oostenCornelis c.u.schipper op Sneek
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westende weduwe van Jan Wyberens
naastligger ten noordenDouwe Martens
verkoperYede Pytters


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0306v van 26 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 3Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]huis
 
koperJan Jelles, gehuwd metzeevarende127-10-00 CG
koperSaepke Pyters
naastligger ten oostenCornelis schipper op Sneek
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snackeburen]
naastligger ten westende erfgenamen van Jan Wybren
naastligger ten noordenDouwe Martens
verkoperGerrit Hilbrands, gehuwd metschoenlapper
verkoperMarijke Gerrits


 


 


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0125v van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 3Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]woning
 
koperJan Hendrix mr. brouwer30-00-00 GG
naastligger ten oostenHaye Keimpes bierdrager
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenSibren Jogchems
naastligger ten noordende erfgenamen van Douwe Martens
verkoperJan Jelles, gehuwd met
verkoperSaapke Pytters


 


 


 


 


 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0027v van 22 apr 1792 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 3Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]huis
 
koperJacobus Sjoerds Hannema, gehuwd metapotheker100-00-00 GG
koperRinske Hylkes Dreyer
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Jansen Kievyt
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Sjoerds Hannema, apotheker x Rinske Hylkes Dreyer kopen een huis in de Snakkerburen


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-144Gardenierstraat 3Claas D. van der Molengebruiker van wijk G-144, gleybakkersknegt; eigenaar is Jan vd Veen, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-144Gardenierstraat 3Jan Lammerts van der Veen... (GAH204); id. van wijk G-045; gebruiker Taeke vd Vorm, kaarsemakersknegt, 1814. (GAH240); id. van wijk G-144; gebruiker Claas D. vd Molen, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-323, tuin, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-144Gardenierstraat 3Jan van der Veen Claas D van der Molen gleybakkersknegt


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 202 van 30 aug 1819
adressoortbedraggebruik
G-144Gardenierstraat 3koopaktefl. 10bouwvallig huis G-144
 
verkoperJan Lammerts van der Veen
koperWouter Burgerhof


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1589Gardenierstraat 3Johannes Jans SchoemakerHarlingenvleeschhouwerhuis en erf (117 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-144Gardenierstraat 3Anne Feddes Rinkema... zv Fedde Douwes R, en Trijntje Durks; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk G-144; oud 36 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk G-139; VT1839; A.F.R. eigenaar van ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-144Gardenierstraat 3Tjietske Reinders Voerman... en Minnertsga, N.H., dv Reinder Thomas V, en Janke Botes; BS huw 1828, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk G-144; oud 35 jaar, (vnm: Tietje), geb Almenum(!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-139; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1589G-144 (Typelstegen)Jacob Nontjesplek grond
Sectie A nr. 1589G-145 (Typelstegen)Jacob Nontjesstal


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3916G-153 (Gardenierstraat)Johannes F. Langenhorstwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3916Gardenierstraat 3 (G-153)Jelle de Jongwoonhuis
  terug