Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Gardenierstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Gardenierstraat 5 (niet bekend) (niet bekend) G-147 G-156
 


 


 


 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0154r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 5Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]huis
 
koperHaye Keimpes, gehuwd met290-00-00 CG
koperRinske Dirx
naastligger ten oostenFreerk Tjeerds
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Jelles
naastligger ten noordenDouwe Martens
verkoperCornelis Dirx, gehuwd met
verkoperEngeltie Piers


 


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0244v van 7 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 5Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]huis
 
koperPytter Symons, gehuwd mettimmerman341-00-00 CG
koperHinke Jogchums
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenFreerk Tjeerds
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenJan Brouwer
naastligger ten noordende erfgenamen van Douwe Martens
verkoperHaye Keimpes, gehuwd metgezworen bierdrager
verkoperRinske Dirks


 


 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0010r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 5Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]huis
 
koperRuurd Pyters, gehuwd met382-10-00 CG
koperLijsbeth Andries
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenFreerk Tjeerds
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westende weduwe van Jan Brouwer
naastligger ten noordenPytter Jansen Kiewyt
verkoperPytter Symons, gehuwd metmr. timmerman
verkoperHincke Jogchems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Pyters, timmerman x Lijsbeth Andries koopt een huis op de Snakkerburen. Ten O. Freerk Tjeerds, ten Z. de straat, ten W. wd. Jan Brouwer, ten N. Pieter Jansen Kievit. Gekocht van mr. timmerman Pytter Symons x Hinke Jochems voor 382 cg.


 


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-147Gardenierstraat 5Joodsche Gemeente bad


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1590Gardenierstraat 5Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis en erf (32 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-147Gardenierstraat 5Antje Rinkema... Fedde Douwes R, en Trijntje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1827, ovl 1885, bev r HRL 1851 wijk G-147; oud 33 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk F-049; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-147Gardenierstraat 5Eeltje Baarda... in 1851, N.H., zv Rients B., en Aaltje Rekus; BS ovl 1899; bev.reg. HRL 1851 wijk F-320, wijk G-147, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-147Gardenierstraat 5Evert Sytses Hoog... Alles (Towslager)dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1827, ovl 1885, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk G-147; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk F-049; VT1839; E.S.H. eigenaar van perceel ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1590G-146 (Typelstegen)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3917G-154 (Gardenierstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4809Gardenierstraat 5 (G-156)Cornelis Bosmawoonhuis
  terug