Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Gardenierstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Gardenierstraat 9 (niet bekend) (niet bekend) G-149 G-158
Naastliggers vanGardenierstraat 9
ten oostenGardenierstraat 11
ten zuidende Gardenierstraat
ten westenGardenierstraat 7
ten noordenHeiligeweg 16


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0154v van 10 okt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0198r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSytse Hylckes


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0086r van 8 dec 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Watze Dirx Harda


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0106r van 10 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Watze Dirx Harda


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0117r van 8 mei 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Watze Dirks Harda


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0190r van 17 dec 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Watze Dirx Harda


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0249r van 9 mrt 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Watse Dirx Harda


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0184v van 27 nov 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Harda


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0110v van 27 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0126r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Watse Harda


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0268v van 5 mei 1726 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: huis


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0047v van 22 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 9Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]huis, tuin
 
koperDoetje Piebes, weduwe van142-00-00 GG
koperwijlen Heyn Piers mr. brouwer
huurderRinse Abbes
naastligger ten oostenLieuwe Sjoerds de Bruyn koopman
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: straat]
naastligger ten westenTjeerd Freerks
naastligger ten westenDouwe Martens
naastligger ten noordenDoetje Piebes
verkoper van 1/5Trijntie Feykes Feltsma, gehuwd metBolsward
verkoper van 1/5Tiete BlixemagerechtsbodeBolsward
verkoper van 1/5Baetje Feykes Feltsma, gehuwd met
verkoper van 1/5Meyndert van Hoekmr. blikslager
verkoper van 1/5Grietje Feykes Feltsma, gehuwd met
verkoper van 1/5Johannes Bevan
verkoper van 1/5Yttie Feykes Feltsma, gehuwd met
verkoper van 1/5burgervaandrig Jan Dijksma
verkoper van 1/5Gerardus Feykes Feltsmamr. chirurgijnOosterbierum


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0280r van 13 dec 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 9Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]huis met tuin
 
koperLieuwe Sioerds de Bruin, gehuwd metkoopman154-00-00 GG
koperAukien Tieerds van Esta
huurderElias Tieerds
naastligger ten oostenLieuwes Sioerds de Bruin koopman
naastligger ten oostenAukien Tieerds van Esta
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenTieerd Freerks
naastligger ten noordenPier Heins mr. brouwer
verkoperGerryt Heins, recht van scheiding en deling bekomen hebbende van zijn broerkoopmanSneek
verkoperPier Heins, en zijn broer
verkoperJan Heins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Sioerds (de Bruin) x Aukjen Tjeerds van Esta koopt een huis of woning met een tuin erachter, in Snakkerburen, verhuurd aan Elias Tjeerds. Ten O. de koper, ten Z. de Snakkerburen, ten W. Tjeerd Freerks, ten N. mr. brouwer Pier Heins. Met voorwaarden t. o. v. de brouwerij, mouterij en tuin van Heins. Gekocht van Gerryt Heins te Sneek, die het verkreeg bij de scheiding van de moederlijke boedel, van zijn broers Pier- en Jan Heins, voor 154 gg.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0225v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 9Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]tuin, kamer en kelder
 
koperAlbert Dirks, gehuwd mettimmerman265-14-00 GG
koperAntje Takes
naastligger ten oostenSjoerd Talma koopman
naastligger ten zuidenals geniaarde naastligger Oeble Gosses
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGerrit Heins
verkoper q.q.Jacob Symons Kuiper, crediteur
verkoper q.q.Hendrik Pesma, crediteuren vannotaris
verkoperLieve Lieverds de Bruinkoopman


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0226v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenwijlen Albert Dirks


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0002r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAlbert Dirks timmerman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-119 Gardenierstraat 9Beerend Jans


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-149Gardenierstraat 9Anthoon Hendriks... op dato dezes 21 feb 1773 HRL, en toen ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-149Gardenierstraat 9Berend Jandovl voor 1815; wed. eigenaar van wijk G-149, gebruiker is Anth. Hendriks, gealimenteerde, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-149Gardenierstraat 9Berend Jans wedAaltie Hendriks gealimenteerd


1816 - bewonersadresnaamgegevens
G-149Gardenierstraat 9Antje Hendriks... geschiedt op dato dezes 21 feb 1773 HRL, en toen ... (alles)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1593Gardenierstraat 9wed. Berend Jans de VriesHarlingenkramerschehuis en erf (120 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-149Gardenierstraat 9Andries Blommeroud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, katoenspinner, wijk G-149; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-149Gardenierstraat 9Gerritje Alberts Louenaar... HRL, N.H., dv Albert Pieters L, en Simontje Simons Drost; BS huw 1831, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk G-149, supp wijk G-392; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-149; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-149Gardenierstraat 9Grietje Westerhofoud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-149; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-149Gardenierstraat 9Jetske van der Ploegoud 79 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-149; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-149Gardenierstraat 9Tjerk van der Vleugel... (Dijkstra); BS huw 1831, huw 1839, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk G-162, supp wijk G-392, wijk G-149; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-149; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-149TypelstegenTjerk van der Vleugel36 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, turfdrager
G-149TypelstegenGerritje Louwenaar39 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-149TypelstegenAlbert van der Vleugel5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-149TypelstegenLolke van der Vleugel3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-149TypelstegenJetske van der Vleugel8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-149TypelstegenSymentie van der Vleugel1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-149TypelstegenJetske van der Ploeg79 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
G-149TypelstegenAndries Blommer31 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd, katoenspinner
G-149TypelstegenGrietje Westerhof30 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
G-149TypelstegenNaatje Westerhof2 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-149TypelstegenTrijntie Westerhof12 wHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-149Gardenierstraat 9Trijntje Houtsmageb mei 1798 Sexbierum, ovl 26 mei 1898 HRL, Rooms Katholiek, huwt met Bonze de Visser (gk); BS ovl 1898; bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk G-149, wijk H-130


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1593G-149 (Typelstegen)Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1593G-158 (Gardenierstraat)Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4763Gardenierstraat 9 (G-158)Jelle de Jong (te Almenum)woonhuis
  terug