Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Gardenierstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Gardenierstraat 13 (niet bekend) (niet bekend) G-151 G-160
Naastliggers vanGardenierstraat 13
ten oostenGardenierstraat 3
ten zuidende Gardenierstraat
ten westenGardenierstraat 11
ten noordenGardenierstraat 11


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0154v van 10 okt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMeynert Sibes


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0198r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMeynert turfdrager


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0086r van 8 dec 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0106r van 10 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamers


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0117r van 8 mei 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamers


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0190r van 17 dec 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamers


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0249r van 9 mrt 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamers


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0184v van 27 nov 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0110v van 27 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-121 Gardenierstraat 13Beerend Burgers


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-151Gardenierstraat 13Ane Hayesgeb 1765 ... , ovl 28 jan 1812 HRL, hm ... , vlgs ovlakte wednr, ovl wijk G-151, tichelaar; BS ovl 1812


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-151Gardenierstraat 13Grietje Hendriks Tullenergeb 1807 HRL, ovl 21 dec 1812 HRL; wijk G-151, dv Hendrik Jans T, en Maria Bruining


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-151Gardenierstraat 13Hendrik Jans Tullener... T, geb 1807 HRL, doet overlijdensaangifte van Otto Overdijk in 1811, schoenmaker, wonende te wijk G-151 (dec1812), wijk G-180, (jul1812), zv Jan Hendriks T, en Setske Everts; BS ovl 1811; 1812 ... (alles)


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-151Gardenierstraat 13Geert ten Bosgeb 1727 ... , ovl 23 okt 1813 HRL; wijk G-151; BS ovl 1813


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-151Gardenierstraat 13Grietje Hankesgeb 1791 HRL, ovl 6 feb 1813 HRL; wijk G-151, dv Gerrit H, en Doetje Jans (Josephs); BS ovl 1813


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-151Gardenierstraat 13Willemke Daniels... 30 Wintermaand 1809; ondertrouw ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-151Gardenierstraat 13Arend Hendriks Bartling... A.B. eigenaar van wijk A-189; gebruiker is Klaas Salverda, kleermakersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-151; gebruiker is Berend Burgers, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-152; gebruiker is Arn. van der ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-151Gardenierstraat 13Berend Burgers... HRL, Catharina Berends B, geb 1794 HRL; BS ovl 1811; 1820 huwelijken, ovl 1859; gebruiker van wijk G-151, wewer; eigenaar is A. Bartling erven, 1814. (GAH204); B. Borgers (!), en Lolkje Johannes, beide van HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-151Gardenierstraat 13Fokje Berendsgeb 1751 ... , ovl 15 mrt 1814 HRL, huwt met Bonifacius vd Helling, ovl in wijk G-151; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-151Gardenierstraat 13Lieuwe Ruurds de Grootgeb 1744 ... , ovl 25 dec 1814 HRL, huwt met Trijntje Jacobs, ovl wijk G-151, kind: Beitske Lieuwes gB, geb 1780 Workum; BS ovl 1814; 1833 overlijdens


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-151Gardenierstraat 13A Bartling ervenBerend Burgers wewer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1595Gardenierstraat 13Hendrikus WitteHarlingenkoopmanhuis en erf (51 m²)


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 62 en 66 van 21 mrt 1832
adressoortbedraggebruik
G-151Gardenierstraat 13provisionele en finale toewijzingfl. 432 woningen in de Typelstegen G-151 en G-152
 
verkoperHendrik Witte
koperAkke Thomas van der Werff
koperJoseph Peys


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
G-151Gardenierstraat 13Woning naast G-152 in de Typelstegen. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-151Gardenierstraat 13Arjan Luiwersoud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, gruttersknecht, wijk G-151; VT 1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-151Gardenierstraat 13Foekje Fransen Kiewit... Pieters en Rinske Rimkes; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1858; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-151; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-151Gardenierstraat 13Trijntje Gerritsoud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-151; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-151TypelstegenArjan Lieuwes [Luiwers]48 jHarlingenm, protestant, gehuwd, gruttersknegt
G-151TypelstegenFoekje Kievit56 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-151TypelstegenJohannes Breuwer25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, wever
G-151TypelstegenJan van Rooyen20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, wever
G-151TypelstegenTrijntie Gerryts45 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-151Gardenierstraat 13Jan de Vries, overleden op 4 augustus 1846(Certificaat van onvermogen), 5 jr (geboren 1/6/1841), overleden Tiepelsteeg G 151. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-151Gardenierstraat 13Douwe de Vries, overleden op 5 september 1846(Certificaat van onvermogen), 24 mnd, overleden Tiepelsteeg G 151. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-151Gardenierstraat 13Johannes Jans Spoelstra, overleden op 27 oktober 1848(Certificaat van onvermogen), 57 jr, geboren Grouw 13/5/1791, overleden Tiepelstegen G 151, scheepstimmerman, gehuwd, 5 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-151Gardenierstraat 13Arjen Lieuwes... 5 feb 1810 (GAH1142); geb 13 okt 1794, ged 16 nov 1794 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Gellofs en Aafke ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-151Gardenierstraat 13Jetske Hendriks Leensma... E-232, wijk G-032, 151, wijk H-057; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tonster, wijk E-194; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1595G-151 (Typelstegen)Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1595G-160 (Gardenierstraat)Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4810Gardenierstraat 13 (G-160)Cornelis Bosmawoonhuis
  terug