Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Borstelsteeg 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Borstelsteeg 14 (niet bekend) (niet bekend) G-155 G-166
1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-155Borstelsteeg 14Catharina Harmens... 1812 HRL, huw.afk. 21 en 28 jun 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, werkvrouw in 1812, ovl wijk G-155, dv Harmen Arents en Doutje Hendriks Volbrink; BS huw 1812, ovl 1814, ovl 1831; Willem Willems en Catrina ... (alles)


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-155Borstelsteeg 14Engeltje Jansgeb 1772 Sneek, ovl 15 mei 1813 HRL, huwt met Dirk Heeres op 26 sep 1802 HRL, ovl wijk G-155; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-155Borstelsteeg 14Abraham Frederiks de Ruiter... 1814. (GAH204); d van wijk G-139; gebruiker Cornelis Schaafsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-155; gebruiker Cornelis Martens, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-156; gebruiker Wytske Folkerts, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-155Borstelsteeg 14Cornelis Martens... ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-155Borstelsteeg 14A de Ruiter Cornelis Martens sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1600Borstelsteeg 14erven Abraham Frederiks de RuiterHarlingengrutterhuis en erf (35 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-155TypelstegenTeetske Wouters55 jHarlingenv, protestant, weduwe, naaister


1848 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51026 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 31 en 34 van 26 apr 1848
adressoortbedraggebruik
G-155Borstelsteeg 14provisionele en finale toewijzingfl. 80woning in de Typelstegen G-155
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperEvert Zytzes Hoog


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-155Borstelsteeg 14Eeltje Baarda... in 1851, N.H., zv Rients B., en Aaltje Rekus; BS ovl 1899; bev.reg. HRL 1851 wijk F-320, wijk G-147, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-155Borstelsteeg 14Teetske Wouters de Vries... bewijs, 13 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk G-155; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-155Borstelsteeg 14Tjeerdtje Pieters Stavinga... Harmens S, en Jeltje Tjeerds Andringa; BS huw 1833, ovl 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk G-074, 139, wijk G-155, supp wijk G-405 oud 38 jaar !, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-167; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1600G-155 (Typelstegen)Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1600G-166 (Tiepelstegen)Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1600Borstelsteeg 14 (G-166)Cornelis Bosmawoonhuis
  terug