Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Borstelsteeg 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Borstelsteeg 12 (niet bekend) (niet bekend) G-156 G-167
1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49003 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 273 van 18 nov 1810
adressoortbedraggebruik
G-156Borstelsteeg 12koopaktefl. 17woning in de Typelsteegen G-156
 
verkoperSytske Fokkes (weduwe van Tjeerd Roelofs)
ten oostende straat
ten zuidenAbraham de Ruiter
ten westenHylke Hanekuyk
ten noordenHylke Hanekuyk
koperAbraham de Ruiter


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0100v van 25 nov 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Borstelsteeg 12Tiepelstegen WZ wijk G-156huis
 
koperAbraham de Ruiter 17-05-00 CG
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenAbraham de Ruiter
naastligger ten westenHylke Hanekuik
naastligger ten noordenHylke Hanekuik
verkoperSytske Fokkes, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Roelofs


1811 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 99 van 12 mei 1811
adressoortbedraggebruik
G-156Borstelsteeg 12koopaktefl. 150perceel G-156 en G-157
 
verkoperAbraham de Ruiter
koperEngeltje Jans


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Antje Berendsgeb 13 sep 1811 HRL, ovl 23 okt 1812 HRL; wijk G-156, dv Berend Klaases en Geertje Hoites; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1812; geb 13 sep 1811, ged 6 okt 1811 Grote Kerk HRL, dv Berend Klaases en Geertje Hoytes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Abraham Frederiks de Ruiter... 1814. (GAH204); id. van wijk G-155; gebruiker Cornelis Martens, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-156; gebruiker Wytske Folkerts, 1814. (GAH204); id. van wijk G-275; gebruiker Carel Marius van Vliet, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Wytske Folkertsgebruiker van wijk G-156, eigenaar is A. de Ruiter, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-156Borstelsteeg 12A de Ruiter Wytske Folkerts


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1601Borstelsteeg 12erven Abraham Frederiks de RuiterHarlingengrutterhuis (28 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Baukje Aukes Vogelzang... huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1868 bev.reg. HRL 1851 wijk E-301, wijk G-156, wijk H-123; oud 52 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk E-164; VT1839; kind: Minke Tjerks, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-156TypelstegenDirk Leeninga40 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, geen
G-156TypelstegenFenne Willems39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-156TypelstegenFrouwkje Leeninga13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-156TypelstegenJetske Leeninga10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Aafke van Slooten... bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 156, 248, 282; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-271; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Dirk Annes Leeninga... 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-071, 143, 216; oud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-156; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Fenne Willems Muller... 1851 wijk A-097, wijk G-071, 143, 216, supp wijk G-470; oud 39 jaar, geb en wonende te Hrl. 1839, wijk G-156; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Geertruida Johannes Andela... Rooms Katholiek, dv Johannes A. en Tjietske Pettinga; BS huw 1829, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk G-156, wijk H-075, supp wijk F-365, supp wijk G-449, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Hermanus Albertus Rouing... ovl wijk D-113, zv Albert Harmens R, en Maria ten Hulst; BS huw 1829, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk G-156, wijk H-075, supp wijk F-365, supp wijk G-449, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Hiltje Wybes Faber... geb 25 may 1810, ged 3 jun 1810 Grote Kerk HRL, dv Wybe Sijbrands Faber en Teuntje Bonefacius ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Jan de Graaf... wijk G-075, 156, wijk G-248, 282, wijk H-002; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-271; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Melchior ten Hulst... uit Dokkum, zv Hendrik Melchert en Alida Jans Dijkman; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk F-230, wijk G-156, wijk H-075, 228, supp wijk F-365, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Roelofke Pieters van der Meulen... Iversen; BS ovl 1830, huw 1838, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-226, wijk E-166, wijk G-118, 141, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Sjoerd Mulder... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1601G-156 (Typelstegen)Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1601G-167 (Tiepelstegen)Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1601Borstelsteeg 12 (G-167)Cornelis Bosmawoonhuis
  terug