Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Borstelsteeg 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBorstelsteeg 12(niet bekend)(niet bekend)G-156G-167


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49003 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 273 van 18 nov 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-156Borstelsteeg 12koopaktefl. 17woning in de Typelsteegen G-156
 
verkoperSytske Fokkes (weduwe van Tjeerd Roelofs)
ten oostende straat
ten zuidenAbraham de Ruiter
ten westenHylke Hanekuyk
ten noordenHylke Hanekuyk
koperAbraham de Ruiter


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0100v van 25 nov 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Borstelsteeg 12Tiepelstegen WZ wijk G-15617‑05‑00 CGhuis
koperAbraham de Ruiter
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenAbraham de Ruiter
naastligger ten westenHylke Hanekuik
naastligger ten noordenHylke Hanekuik
verkoperSytske Fokkes, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Roelofs


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 99 van 12 mei 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-156Borstelsteeg 12koopaktefl. 150perceel G-156 en G-157
 
verkoperAbraham de Ruiter
koperEngeltje Jans


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Antje Berendsgeb 13 sep 1811 HRL, ovl 23 okt 1812 HRL; wijk G-156, dv Berend Klaases en Geertje Hoites; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1812; geb 13 sep 1811, ged 6 okt 1811 Grote Kerk HRL, dv Berend Klaases en Geertje Hoytes


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Abraham Frederiks de Ruiter... 1814. (GAH204); id. van wijk G-155; gebruiker Cornelis Martens, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-156; gebruiker Wytske Folkerts, 1814. (GAH204); id. van wijk G-275; gebruiker Carel Marius van Vliet, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Wytske Folkertsgebruiker van wijk G-156, eigenaar is A. de Ruiter, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-156Borstelsteeg 12A de Ruiter Wytske Folkerts


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1601Borstelsteeg 12erven Abraham Frederiks de RuitergrutterHarlingenhuis (28 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Baukje Aukes Vogelzang... huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1868 bev.reg. HRL 1851 wijk E-301, wijk G-156, wijk H-123; oud 52 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk E-164; VT1839; kind: Minke Tjerks, ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-156TypelstegenDirk Leeninga40 jgeenLeeuwardenm, protestant, gehuwd
G-156TypelstegenFenne Willems39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-156TypelstegenFrouwkje Leeninga13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-156TypelstegenJetske Leeninga10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Aafke van Slooten... bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 156, 248, 282; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-271; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Dirk Annes Leeninga... 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-071, 143, 216; oud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-156; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Fenne Willems Muller... 1851 wijk A-097, wijk G-071, 143, 216, supp wijk G-470; oud 39 jaar, geb en wonende te Hrl. 1839, wijk G-156; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Geertruida Johannes Andela... Rooms Katholiek, dv Johannes A. en Tjietske Pettinga; BS huw 1829, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk G-156, wijk H-075, supp wijk F-365, supp wijk G-449, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Hermanus Albertus Rouing... ovl wijk D-113, zv Albert Harmens R, en Maria ten Hulst; BS huw 1829, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk G-156, wijk H-075, supp wijk F-365, supp wijk G-449, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Hiltje Wybes Faber... geb 25 may 1810, ged 3 jun 1810 Grote Kerk HRL, dv Wybe Sijbrands Faber en Teuntje Bonefacius ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Jan de Graaf... wijk G-075, 156, wijk G-248, 282, wijk H-002; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-271; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Melchior ten Hulst... uit Dokkum, zv Hendrik Melchert en Alida Jans Dijkman; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk F-230, wijk G-156, wijk H-075, 228, supp wijk F-365, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Roelofke Pieters van der Meulen... Iversen; BS ovl 1830, huw 1838, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-226, wijk E-166, wijk G-118, 141, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-156Borstelsteeg 12Sjoerd Mulder... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1601Typelstegen G-156Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1601Tiepelstegen G-167Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1601Borstelsteeg 12 (G-167)Cornelis Bosmawoonhuis
  terug