Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Borstelsteeg 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Borstelsteeg 10 (niet bekend) (niet bekend) G-157* G-168
1811 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 99 van 12 mei 1811
adressoortbedraggebruik
G-157Borstelsteeg 10koopaktefl. 150perceel G-156 en G-157
 
verkoperAbraham de Ruiter
koperEngeltje Jans


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-157Borstelsteeg 10Hielke Hanekuik... G-007, zoutkeet ''de Haan'', 1814. (GAH204); id. van wijk G-008, turfschuur, 1814. (GAH204); id. van wijk G-157, gebruiker is Ruth Wouters wed., 1814. (GAH204); bezit een chais met 2 paarden, belasting: f. 7:0:0, 2 may ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-157Borstelsteeg 10Ruth Wouters... ovl in het huis van Douwe Cleb?; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1811, huw 1814; wed. R.W. gebruiker wijk G-157; eigenaar is H. Hanekuik, 1814. (GAH204); Haaring Wiegers en Grietje Rutgers, beide van HRL, zijnde wegens ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-157Borstelsteeg 10H Hanekuik Ruth Wouters wed
G-157Tiepelsteeg 0Ruth Wouters wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1604Borstelsteeg 10Haring Jans van der ZeeHarlingenscheepstimmerknegthuis en erf (108 m²)


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 31 van 23 mei 1832
adressoortbedraggebruik
G-157Borstelsteeg 10koopaktefl. 500huis G-157
 
verkoperHaring Jans van der Zee


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-157Borstelsteeg 10Ymkje Wybes de Vries, overleden op 8 december 1833vrouw van Casper Johannes Schokker, koopman/turfschipper Typelstegen G 157, moeder van minderjarige Ymkje Caspers Schokker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-157Borstelsteeg 10Dirk Pieters Metzelaar... Dirks; BS huw 1839, ovl 1846, ovl 1860; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verversknecht, wijk G-157; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-157Borstelsteeg 10Dirk Pieters Wijngaarden... 1847, zv Pieter Dirks W, en Rigtje Tjeerds Faber; BS huw 1816, ovl 1847, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-157, 402; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-161; VT1839; In Ondergetekende Rigtje Tjeerds ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-157Borstelsteeg 10Roelofke Wybes de Vries... BS huw 1839, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk B-011; oud 32 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, wijk G-157; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-157Borstelsteeg 10Uilkje Postmaoud 70 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-157; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-157TypelstegenDirk P Metzelaar30 jHarlingenm, protestant, gehuwd, verwersknegt
G-157TypelstegenDirk P Metzelaar30 jHarlingenm, protestant, gehuwd, verwersknegt
G-157TypelstegenRoelofke de Vries32 jGrouwv, protestant, gehuwd
G-157TypelstegenRoelofke de Vries32 jGrouwv, protestant, gehuwd
G-157TypelstegenUilkje Postma70 jMakkumv, protestant, weduwe
G-157TypelstegenUilkje Postma70 jMakkumv, protestant, weduwe


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1602G-158 (Typelstegen)Hendrik Georg Helmerpakhuis
Sectie A nr. 1604G-157 (Typelstegen)Kaspar Johs. Schokkerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1604*G-168 (Tiepelstegen)IJmkje Schokker, wed. Rients Norel en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 1602G-169 (Tiepelstegen)IJmkje Schokker, wed. Rients Norel en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 1604*G-171 (Tiepelstegen)IJmkje Schokker, wed. Rients Norel en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1604Borstelsteeg 10 (G-168)Hillegien P. Oldenburger (wed. A.J. Kuipers)woonhuis
  terug