Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 30
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 30 (niet bekend) (niet bekend) G-161 G-183
aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 30Fortuinsteeg ten westen


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0090v van 1 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 30Heiligeweg ZZ [staat: bij de kerkbrug]huis
 
koperFetgie Jelles, gehuwd met592-14-00 GG
koperTrijn Douwes
verpachter grondde Stad Harlingen0-04-00 CG
verpachter grondPyter Ens 0-07-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFortuinsteeg [staat: steeg] waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenNanne Jacobs
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van Jan Jeltes
verkoperHarmen Jans, gehuwd methoutzager
verkoperSijcke Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFetgie Jelles x Trijn Douwes kopen een huis bij de Kerkbrug. Ten Z. Nanne Jacobs en een steeg waarin vrije in- en uitgang, ten N. erven Jan Jeltes. Grondpacht 4 st aan Pieter Ens en 7 st aan de Stad. Gekocht van houtzager Harmen Jans x Sijcke Johannis voor 592 gg.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0156r van 3 jan 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 30Heiligeweg ZZ [staat: op de turfhaven bij de kerkbrug]1/2 huis
 
koperJacob Aerdts Colum koopman135-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenRuyrt Jeltes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFortuinsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperde crediteuren van Jelle Fettiesboekbinder


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0164v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 30Heiligeweg [staat: Zuiderwal bij de Kerkbrug]huis
 
koperIebe Iebes, gehuwd met389-00-00 CG
koperRinse Lolkes
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten noordoostenSibren Joukes
naastligger ten zuidoostenN. N.
naastligger ten zuidwestenJochum Jacobs
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperBaltus Wibes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIebe Iebes x Rins Lolkes kopen huis op de Zuiderwal bij de kerkbrug. Ten NO Sibren Joukes, ten ZW Jochum Jacobs. Grondpacht 6 st aan de Stad. Gekocht van Baltus Wibes c.u. voor 389 cg.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0034v van 4 dec 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 30Heiligeweg [staat: Zuiderwal tegenover de Turfhaven bij de Kerkbrug]huis met een klein plaatsje erachter
 
koperAesge Pouuels 300-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten noordoostenRinck Abbes
naastligger ten zuidoostenN. N.
naastligger ten zuidwestenJochum Jacobs
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperYbe Ybes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAesge Pouuels koopt huis met een klein plaatsje erachter op de Zuiderwal over de Turfhaven omtrent de Kerkbrug. Ten NO. Rinck Abbes, ten ZW. Jochum Jacobs. Grondpacht 6 st aan de Stad. Gekocht van Ybe Ybes c.u. voor 300 gg.


 


 


 


 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0087v van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 30Heiligeweg ZZ [staat: bij de Kerkbrug op de hoek van de Tiepelsteeg]huis
 
koperCornelis Joostes Heyns koopman235-00-00 CG
koperIJsbrand Joostes Heyns koopman
verkoperSara Rengers, weduwe vanAmsterdam
verkoperwijlen Arnold Colon


 


 


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0122r van 30 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 30Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven hoek Tiepelstegen]huis
 
koperPytter Hessels c.u.250-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-04-00 CG
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenFortuinsteeg [staat: tiepelsteeg]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJacob Ydes
verkoperoud burgemeester dr. Vincent Heinsius


 


 


 


 


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0104r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 30Heiligeweg ZZ hoek Tiepelsteeg [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperFokke Martens, gehuwd metmetselaar200-07-00 GG
koperGeeske Pieters
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
huurder voorFokke Martens c.u.
huurder achterTrijntie Jacobs 20-00-00 CG
huurder achterwijlen Harm M. Wassenaar
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenFortuinsteeg [staat: tiepelsteeg]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenRommert Claesen
verkoperZara Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Fokke Martenssteenhouwersknecht


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0203r van 24 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 30Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperGerbrand Pettinga 55-10-00 CG
huurderSipke Tjerks c.u.26-00-00 CG
huurder kamer in de steegde weduwe van Poppe Arjens 20-00-00 CG
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenTiepelsteeg
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenRommert Claasen
verkoperFokke Martens, gehuwd met
verkoperGeeske Pieters


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-161Heiligeweg 30Douwe Poppes Visser... Poppe Arjens V, en Hiltje Johannes; BS huw 1812, huw 1814, huw 1816, ovl 1833, ovl 1847; gebruiker wijk G-161, schoenmakersknegt; eigenaar is Jan Bettels, 1814 (GAH204); D.P.V. eigenaar van perceel nr. 1608 te HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-161Heiligeweg 30Jan Bettels... van wijk D-024, winkelier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-160, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-161; gebruiker Douwe P. Visser, schoenmakersknegt, 1814. (GAH204); woont in 3e quartier, links: . -2:0, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-161Heiligeweg 30Jan Bettels Douwe P Visser schoenmakersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1615Heiligeweg 30Gerbrandus Pettinga Jr.Harlingenwijnhandelaarhuisje (50 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-161Heiligeweg 30Dirk Pieters Wijngaarden... ovl 1847, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-157, 402; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-161; VT1839; In Ondergetekende Rigtje Tjeerds weduwe Pieter Dirks Wijngaarden, woonachtig te HRL, Verklare bij ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-161Heiligeweg 30Richtje van Kammen... Gerrijts; BS ovl 1812; 1847 overlijdens; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfstanster, wijk G-161; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-161TypelstegenRichtie van Kammen48 jHarlingenv, protestant, weduwe, turftonster
G-161TypelstegenHille Douwes Visser15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-161TypelstegenJohanna Douwes Visser12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-161TypelstegenDirk Wijngaarden46 jHarlingenm, protestant, gehuwd, turfdrager


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-161Heiligeweg 30Fokje Willems Steenbergen, overleden op 20 april 1847(Certificaat van onvermogen), 59 jr (geboren 10/8/1787), overleden Tiepelsteeg G 161, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-161Heiligeweg 30Aaltje Gerrits de Vries... ; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1810, BS geb 1811, huw 1829, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-038, wijk G-161, 194, 192; oud 69 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-189; VT1839; kind: Anna Fransen, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-161Heiligeweg 30Dieuwke Johannes de Boer... dv Johannes Reinders de B., en Juliana Willems Metscher; BS huw 1817, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-161, wijk H-016, supp wijk F-377; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-164; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-161Heiligeweg 30Jan Jans de Vries... ovl wijk B-169, zv Jan d. V., en Eeke Jans Proosterbeek; BS geb 1817, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk G-161, wijk H-016, supp wijk F-377; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk G-164 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-161Heiligeweg 30Pietertje de Grootgeb 28 jun 1806 Heerenveen, ovl 1 aug 1870 HRL, huwt met Dirk Cuiper, N.H., dv Hessel dG, en Rinske ... ; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk G-161, 213, bev.reg. HRL 1680-1880


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2648G-041 (Heilige weg)Hendrikus Kerkhovenpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2648G-184 (Tiepelstegen)Jacob Fortuin Barend zoonwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2649Heiligeweg 30 (G-040)J. Fortuinwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 30 Douwe Blauwwinkel. & turfventer
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 30D.Blaauwbrandstoffenhandel
Heiligeweg 30P.D.Pronkerzeeman


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 30P.D. (Pieter) Pronker


1976 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 30Hein Buisman StichtingBouw achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1976


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 30rijksmonument 20402
  terug