Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Borstelsteeg 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Borstelsteeg 7(niet bekend)(niet bekend)G-167G-189


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-167Borstelsteeg 7Matthijs Pieters... in handen van pres. burg. S. Schaaff, op wo. 5 apr 1775. (burgerboek); wed. M.P. gebruiker van wijk G-167, gealimenteerd; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); M.P. ende Trijntje Ages, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-167Borstelsteeg 7Doopsgezinde Gemeente Matthijs Pieters wed


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-167Borstelsteeg 7provisionele en finale toewijzingfl. 57woning G-167
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperHubert Jans


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 172 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-167Borstelsteeg 7Aagje Gabbes Donia, overleden op 6 januari 1823wed. Hendrik Davids (Typelstegen G 167), moeder van minderjarige Antje Hendriks (voogd is haar grootmoeder Gatske Pieters, wed. Gabbe Douwes Donia). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1633Borstelsteeg 7Hendrikus WittekoopmanHarlingenhuis en erf (70 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-167Borstelsteeg 7Akke B Tikkeloud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-167; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-167Borstelsteeg 7Hendrikje Geerts de Groot... dv Geert Gerrits dG, en Aafke Jans; BS huw 1826, ovl 1845; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-167; VT1839; geb 4 sep 1797, ged 17 sep 18797 Grote Kerk HRL, dv Geert Gorrits en Aafke ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-167Borstelsteeg 7Paulus Foppes Torenbeek... bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, wijk H-111; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-167; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-167Borstelsteeg 7Rinse Toorenbeek, overleden op 12 april 18393 jr, overleden Kerkstraat G 167. (CzOG nr. 9) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-167TypelstegenTjeerdtje Stavinga38 jgeenLeeuwardengezin 1, v, protestant, weduwe
G-167TypelstegenAkke B Tikkel [Tikker]36 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-167TypelstegenBerend Tikkel [Tikker]6 wHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-167TypelstegenHylke Goedemoed14 jLeeuwardengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-167TypelstegenPaulus F Torenbeek40 jschoenmakerHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
G-167TypelstegenHenderika de Groot41 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-167TypelstegenFoppe Torenbeek16 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-167TypelstegenGeert Torenheek7 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-167TypelstegenAafke Torenheek12 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-167Borstelsteeg 7Elisabeth Geng, overleden op 26 juli 1846(Certificaat van onvermogen), 2 1/2 jr (geboren 9/12/1843), overleden Tiepelsteeg G 167. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-167Borstelsteeg 7Jan van Dokkum, overleden op 23 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 55 jr (geboren 1793), overleden Tiepelstegen G 167, weduwnaar, 6 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-167Borstelsteeg 7Tjeerdtje Pieters Stavinga... wijk G-074, 139, wijk G-155, supp wijk G-405 oud 38 jaar !, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-167; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1633Typelstegen G-167Redmer Oedses Wouwenaarwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
G-167Borstelsteeg 7Eene woning in de Typelsteeg, verhuurd aan O. de, Bruin c.s.. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 in de Koornbeurs door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1633Tiepelstegen G-189Salomon van Messelwerkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1633Borstelsteeg 7 (G-189)Elkan A. Speijerwerkplaats


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Borstelsteeg 7 Gerrit Keijserwerkmanf. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Borstelsteeg 7aS. de Wildeheibaas
  terug