Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Borstelsteeg 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Borstelsteeg 7 (niet bekend) (niet bekend) G-167 G-189
1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-167Borstelsteeg 7Matthijs Pieters... in handen van pres. burg. S. Schaaff, op wo. 5 apr 1775. (burgerboek); wed. M.P. gebruiker van wijk G-167, gealimenteerd; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); M.P. ende Trijntje Ages, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-167Borstelsteeg 7Doopsgezinde Gemeente Matthijs Pieters wed


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
adressoortbedraggebruik
G-167Borstelsteeg 7provisionele en finale toewijzingfl. 57woning G-167
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperHubert Jans


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-167Borstelsteeg 7Aagje Gabbes Donia, overleden op 6 januari 1823wed. Hendrik Davids (Typelstegen G 167), moeder van minderjarige Antje Hendriks (voogd is haar grootmoeder Gatske Pieters, wed. Gabbe Douwes Donia). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1633Borstelsteeg 7Hendrikus WitteHarlingenkoopmanhuis en erf (70 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-167Borstelsteeg 7Akke B Tikkeloud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-167; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-167Borstelsteeg 7Hendrikje Geerts de Groot... dv Geert Gerrits dG, en Aafke Jans; BS huw 1826, ovl 1845; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-167; VT1839; geb 4 sep 1797, ged 17 sep 18797 Grote Kerk HRL, dv Geert Gorrits en Aafke ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-167Borstelsteeg 7Paulus Foppes Torenbeek... bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, wijk H-111; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-167; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-167Borstelsteeg 7Rinse Toorenbeek, overleden op 12 april 18393 jr, overleden Kerkstraat G 167. (CzOG nr. 9) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-167TypelstegenTjeerdtje Stavinga38 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, weduwe, geen
G-167TypelstegenAkke B Tikkel [Tikker]36 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-167TypelstegenBerend Tikkel [Tikker]6 wHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-167TypelstegenHylke Goedemoed14 jLeeuwardengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-167TypelstegenPaulus F Torenbeek40 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, schoenmaker
G-167TypelstegenHenderika de Groot41 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-167TypelstegenFoppe Torenbeek16 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-167TypelstegenGeert Torenheek7 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-167TypelstegenAafke Torenheek12 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-167Borstelsteeg 7Elisabeth Geng, overleden op 26 juli 1846(Certificaat van onvermogen), 2 1/2 jr (geboren 9/12/1843), overleden Tiepelsteeg G 167. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-167Borstelsteeg 7Jan van Dokkum, overleden op 23 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 55 jr (geboren 1793), overleden Tiepelstegen G 167, weduwnaar, 6 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-167Borstelsteeg 7Tjeerdtje Pieters Stavinga... wijk G-074, 139, wijk G-155, supp wijk G-405 oud 38 jaar !, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-167; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1633G-167 (Typelstegen)Redmer Oedses Wouwenaarwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
G-167Borstelsteeg 7Eene woning in de Typelsteeg, verhuurd aan O. de, Bruin c.s.. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1633G-189 (Tiepelstegen)Salomon van Messelwerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1633Borstelsteeg 7 (G-189)Elkan A. Speijerwerkplaats


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Borstelsteeg 7 Gerrit Keijserwerkman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Borstelsteeg 7aS. de Wildeheibaas
  terug