Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpad 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpad 16 5-093 5-092 G-168 G-198
 


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0059v van 22 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 16t groot kerkhof (bij het old off)heerlijk en groot huis
 
koperTjeerd Fockes, gehuwd met300-00-00 GG
koperYmkjen Foppes
huurderHenricus Boekholt c.u.60-00-00 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenVianen [staat: Botapothequerstraat]
naastligger ten westenVianen [staat: Botapothequerstraat]
naastligger ten noordenJan Christoffels c.u.schoolmeester
verkoperTitus Sloterdijk mede voor zich, sig sterk makende voor zijn broedersadvocaat Hof van FrieslandLeeuwarden
verkoperschrijver van een compagnie te voet Wilhelmus Sloterdijk, en
verkoperFrederik Sloterdijkadvocaat Hof van Friesland


1716 - reëelkohieradresgebruik
opmerkingonverhuirt & staet ledigh
opmerkingonverhuirt & staet ledigh
5-093Kerkpad 16huis
eigenaarwed. Fopke Andries
gebruiker
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-093Kerkpad 16huis
eigenaarHere Ulbes
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
opmerking[ontbreekt in dit register]
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
5-093 Kerkpad 16huis
eigenaarSteven Ulbes
gebruikerSteven Ulbes
opmerkingpauper


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0059v van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 16Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]huis en hof met ringmuur
 
koperTheodoris van Crytenburg medicinae doctor715-00-00 GG
huurderds. Henricus Siccama c.u.
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenVianen [staat: straat]
naastligger ten westende hof van Beert Brouwers koopman
naastligger ten noordenJelle Lykles doodgraver
verkoperTjeerd Fockes van Estakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerlof Pyters x Jetske Rinses Roorda koopt huis en 2 hoven voorzien van 2 zomerhuizen, bijelkaar gelegen. Ten O. de hof van de heer Vliethoorn, ten W. de Nieuwe Heerenstraat., ten Z. Gerryt Gerryts, bontwever, ten N. de straat en haven. Gekocht van Yke Goverts Potkast.


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-093 Kerkpad 16huis
eigenaarSteven Ulbes
gebruikerSteven Ulbes
opmerkingpauper
opmerkingpro deo begeert


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0195r van 6 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 16Vianen NZ [staat: Both Apothekerstraat NZ]huis, hof, tuinhuis en bleekveld
 
koperCatrina Hilma 1390-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenVianen [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenburgervaandrig Beert Brouwer
naastligger ten noordenJelle Lykles grafmaker
verkoperJudith Margreta van Crytenborgh, gehuwd met
verkoperReinier Blok
erflaterdr. Theodorus van Crytenborgh


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-093 Kerkpad 16Freerk Lucas, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-093 Kerkpad 16huis
eigenaarFreerk Lucas
gebruikerFreerk Lucas
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-02 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0259v van 26 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 16Kerkpad WZ [staat: Both Apothekerstraat NZ]huis met hof en zomerhuis
 
koperFedde Minnes, gehuwd met800-00-00 GG
koperGrietie Feikes
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidenVianen [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenMarten Martens bontwever
naastligger ten westende hof van Beert Brouwer
naastligger ten noordenCasper Hendriks
naastligger ten noordenJelle Lykles
verkoperjuffrouw Catharina Hilma bejaard en ongehuwd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Minnes x Grytie Feikes, Both Apothekerstraat of Vianen


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0067r van 31 mei 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 16Kerkpad WZ [staat: Both Apothekerstraat NZ]huis en hof
 
koperJohannes Ferwerda, gehuwd met1300-00-00 CG
koperStijntie Claases Wijnsma
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidenVianen [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenMarten Martens bontwever
naastligger ten westenoud burgervaandrig B. Brouwer
naastligger ten noordenCasper Hendriks
naastligger ten noordenJelle Lykles
verkoperFedde Minnes, gehuwd met
verkoperGrietie Feikes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Ferwerda x Stijntie Claasses Wijnsma kopen huis c.a. en een grote hovinge met vrugtdragende boomen en een ruim somerhuis, ten westen van het groot kerkhof of aan de Boote Apothecarsstraat. Ten W. Marten Martens, bontwever en de oud-burgervaandrig B. Brouwer, ten O. het kerkhof, ten Z. Apothecarsstraat, ten N. Casper Hendriks en Jelle Lykles. Geen grondpacht. Nu gehuurd door de kopers voor 36 cg. Gekocht van Feddo Minnes x Grytie Feikes voor 1300 cg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0168v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 16groot kerkhof WZhuis en grote hof met zomerhuis
 
koperCatharina Maria Pauwels, weduwe van951-00-00 GG
koperwijlen de heer Gerard Suiringar koopman
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenBoth Apothekerstraat
naastligger ten westenMarten Martens c.s.
naastligger ten noordenJelle Lykles c.s.
verkoperde crediteuren van de verlaten boedel van wijlen Johannes Ferwerda, gehuwd met
verkoperStijntie Clases Winsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCatharina Maria Pouwels wv wijlen de heer Gerard Suiringa, in leven koopman, koopt heerlijke huysinge en groote hoovinge aen en bewesten het groot kerkhof. Diverse fraye vertrekken en commoditeiten, groot steenen somerhuis en diverse vrugtdragende boomen. Geen grondpacht. Ten O. het kerkhof, ten Z. de apothecarstraet, ten W. Marten Martens cum soc., ten N. Jelle Lykles cum soc. Gekocht van Lieuwe de Bruin, koopman, Dr. Jacobus Tjallingii, meede advocaat voor den hove van Friesland, en Bernardus Dreyer, geregts fiscaal., als gelastigden van de gezamelijke crediteuren van de geabandonneerde en verlaten boedel van wijlen Johannes Ferwerda x deszelfs wd. Stijntie Clases Wiersma, voor 951 gg. in 11 jaarlijkse termijnen van 1751 tot 1762. Incluis jaarlijks 100 cg ten voordele van de houder van het reversaalbrief Fedde Minnes, koopman.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0111r van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 16Kerkpad WZ [staat: aan het kerkhof ten westen van de grote kerk]huis en hof met stenen zomerhuis
 
koperThomas Lammerts mr. bontwever760-07-00 GG
koperJoost Hendriks mr. bontwever
huurderBisschop c.u.luitenant
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenVianen [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenMarten Martens c.s.
naastligger ten noordenJelle Likles c.s.
verkopervrouw Catharina Maria Pouwels, weduwe van
verkoperwijlen de heer Gerard Sybren Suiringarkoopman


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0220v van 10 jul 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 16Kerkpad WZ [staat: ten westen van de grote kerk aan het kerkhof]huis en hof
 
koper1170-00-00 CG
huurderPhilip 60-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenVianen [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenMarten Martens
naastligger ten noordende weduwe van Jelle Lykles c.s.
verkoper van 1/2Thomas Lammertsmr. bontwever
Thomas Lammerts, curatormr. bontwever
Gerrit Heins, curatormr. brouwer
Focke Gerbens, curatoren over
verkoper van 1/2het nagelaten kind van Joost Hendriks Teetenburgmr. bontwever


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-092 Kerkpad 16 Diacony0-10-00 CGwoning


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-168Kerkpad 16Gereformeerde Diaconie turfschuur


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1640Kerkpad 16Hervormde DiaconyHarlingenarmhuis (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Antje Wybes Kwest... K, en Maaike Douwes, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1798, BS ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, binnenmoeder, wijk G-172; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Douwtje Jelles Bakker... Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1808, 1810, BS huw 1835, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 73 jaar, geb Menaldum en wonende te HRL. 1839, wijk G-169; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Jelle Hendriks Kroese... in 1851, N.H., zv Hendrik K, en Jeltje Jelles; BS huw 1837, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-159, wijk G-168; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-174; VT1839; geb 31 mrt 1796, ged 19 apr ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Johannes Tjomsma... 1837, zv Dirk Johannes T, en Antje Sikkes; BS huw 1818, huw 1837, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168, wijk H-082; oud 46 jaar, geb Sondel en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk H-089; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Meindert Dirks van der Laan... Dirk vdL, en Elisabeth Fransen; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1831, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Nis Jelles Broersma... in 1835, N.H., zv Jelle B, en Durkje Tjommes; BS huw 1835, ovl 1852, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 67 jaar, geb Stavoren (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Pieter Jacobs Horringa... huwt met Tjettje van Reist, N.H., zv Jacob Pieters en Trijntie Dirks; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 65 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk H-112; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Rommert Koolkergeb 1788 Stavoren, ovl 23 jul 1854 HRL, ongehuwd, N.H., zv Theodorus K, en Antje Verheul; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 57 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Sjoerd van der Weide... HRL 1851 wijk C-167, wijk H-066, 82, 101, 107, 110; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-168; VT1839; geb 1 sep 1810, ged 11 sep 1810 Grote Kerk HRL, zv Ids Hendriks van der Weide en Doutje ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Akke Jans Postmageb 1798 HRL, ovl 26 mrt 1853 HRL, huwt met Halbe Takes Kuipers op 26 mei 1825 HRL, huw.afk. 15 en 22 mei 1825, N.H., dv Jan Dirks P, en Doetje Berends; BS huw 1825, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-008, wijk G-168


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Anthony Jans de Boer... dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1808, bsha181ov, ovl 1828, ovl 1852, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168,; gebruiker van wijk E-137, sjouwer; medegebruikers Jan Groote wed., winkelierse, Paulus Keyzer, wewer; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Antje Berends Formelinggeb 1788 HRL, ovl 28 sep 1852 HRL, huwt met Walke Faber op 31 mei 1819 te HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1819, dienstmeid. dv Berend Berends F, en Jikke Freerks; BS huw 1819, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Beitske van Klinkengeb 1794/6 Leeuwarden, ovl 20 jan 1856 HRL, huwt met Johannes vd Mey, N.H., dv Adriaan vK, en Saapsche Jacobs; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk G-168


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Christiaan Zondervan... 1827 HRL, scheerder in 1827, zv Willem Z, en Louisa Soldan; BS huw 1827, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Elisabeth Ruurds van Dijk... HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, huw 1825, ovl 1830, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Gerrit Johannes van Temmen... Kerk HRL 1809, 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw en geb 1811, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; G. vT. van Leeuwarden ende Grietje Jans de Groot van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Hendrik Taekes Poort... P, en Leentje Hommes Ruinenburg; BS huw 1812, huw 1813, huw 1817, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; gebruiker van wijk H-191, kaarsemakersknegt; eigenaar is B. Boomsma wed., 1814. (GAH204); oud 54 jaar, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Idske/Jetske Lammertsgeb 1794 HRL, ovl 19 mrt 1862 HRL, ongehuwd, ovl wijk G-173, Nederlands Hervormd; BS ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Jacobus Hartman... 19 nov 1851 HRL, ongehuwd, N.H., zv Gerrit H, en Sietske van Beemen; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk F-182; VT1839; Jakobus Hartman, ged 3 dec ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Jan Eelkes van der Post... Eelke Jans vdP., en Grietje Rinnerts de Beer; BS huw 1821, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk C-069, wijk G-168; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleer- en boendermaker, wijk C-065; VT1839; geb 14 sep 1794, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Janke Jacobs Houtkoper... Beidschat; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168 Jan Freerks Dijksma (!) en J.J.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Jelle Jelles Agema... Blaauw, neef vd bruid. 1816; BS huw 1812, huw 1814, huw 1815, huw 1816, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, baardscheerder, wijk F-151; VT1839; geb 28 apr 1787, ged 13 may ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Maaike Eeltjes Nauta... dv Eeltje N, en Geertje Watzes; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-125, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Minke Wijgageb 1790 Midsland, Terschelling, ovl 29 okt 1857 HRL, ongehuwd, N.H., dv Enne Ennes W, geb Symontje Jans; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 49 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk E-136; VT1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Neeltje Fokkes Jagersma... Popta; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; Arend Jans Faber en N.F.J., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de vader van den bruidegom ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Neeltje Klaases Hoffius... H, en Janke Klok; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168, wijk F-097, 289, supp wijk F-371, bev.reg. HRL 1860-80; Cornelis Wolff en N.H., beide van HRL, zijnde de ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Pietje Pieters... Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1807 1810, BS huw 1822, ovl 1838, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; kind: Antje Dirks Dinhart, geb 13 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Rinske Sjoerds van der Vorm... Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1814, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-222, wijk G-168 oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839; kind: Sjoerd Barends de Vries, geb 23 aug ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Sjouke van der Woude... te HRL. 1837, zv Namle bdW, en Hinke Hiddes Dam; BS huw 1815, huw 1837, ovl 1854 bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 57 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, trekveerschipper, wijk F-162; VT1839; S. v. d. W. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Tjeerd Douwes van der Schaaf... zv Douwe Tjeerds vdS, en Aafke Bakker; BS ovl 1853; lijst ingez. Minnga/Sexb 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Trijntje Pieters Louwenaar... N.H., dv Pieter Pieters en Janke Jetzes; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; Douwe Baukes de Jong van Midlum en T.P.L. van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Trijntje van der Stel... N.H., dv Fetze Pieters vdS, en Sijke Heins de Groot; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk C-069, 91, wijk G-168; oud 39 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk C-065; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Watze Eeltjes Nauta... huw 1815, huw 1816, huw 1818, huw 1820, ovl 1855, ovl 1879, ovl 1886, ovl 1889, bev.reg. Ha18 51 wijk G-168; eigenaar en gebruiker van wijk F-106, kroeghouder, 1814. (GAH204); oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Ytske Dirks Agema... Jongma; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1851, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1853 - bewonersadresnaamgegevens
G-168Kerkpad 16Jieke Jacobsgeb 1770 Molkwerum, ovl 14 mrt 1853 HRL, huwt met Gerard Hartman, N.H., dv Jacob Jans en Ank Geerts; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1853 wijk G-168


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1640G-173 (Kerkpad)Hervormde Diaconiediaconiehuis


1873 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpad 16, HarlingenKerkpad 16Holstein, P J;Zoete, T;Swart, H P;Steensma, J;Mirande, P L;Dijk, Jelle;Posthumus, K;Boersma, D1 Kon 8.29a
Dat Uwe oogen nacht en dag
open zijn over
DIT HUIS.
Herbouwd Ao Di 1873
en bij het leggen van den
eersten steen met gebed
gewijd den 28 Augs
door
M.A. ADRIANI
Predikant bij de herv.
Gemeente alhier in tegen-
woordigheid van de
Diakenen
P.J. HOLSTEIN
T. ZOETE
H.P. SWART
J. STEENSMA
P.L. MIRANDE
JELLE DIJK
K. POSTHUMUS
D. BOERSMA
en de leden van den bijzon-
deren kerkenraad.'


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1640G-198 (Kerkpad)Hervormde Diaconiediaconiehuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5270Kerkpad 16 (G-198)Hervormde Diaconiearmhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpad 16 Jacob A. Kuipersvader in 't Diaconieh.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpad 16J.Soetingavader herv. diac.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
KerkpadRusthuis Ned. Herv. Diaconie293


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
KerkpadRusthuis Ned. Herv. Diaconie293


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
KerkpadRusthuis Ned. Herv. Diaconie293


1962 - variaadresbronbericht
Kerkpad 16Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'Hervormd Rusthuis


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpad 16J. (Jan) Niemeijer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 16rijksmonument 20452 1873
  terug